Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Dobre Praktyki

Znajdź dobrą praktykę

Komputery po lekcjach
Nasi e-nauczyciele
Spacer edukacyjny
Szkoła na platformie
Szkoła Otwartych Zasobów
Szkoła w sieci
Szkoła z e-dziennikiem
Szkoła z Wi-Fi
Zapraszamy inne szkoły
Nasz pomysł na e-szkołę
Znaleziono dokumentów: 70

1581_Ewa Gano.jpg Spacery edukacyjne
W pierwszym semestrze spośród wielu propozycji zadań dla dyrektorów szkół uczestniczących w programie Szkoła z klasą 2,0 wybrałam spacer edukacyjny. Pomogli mi w tym nauczyciele... | więcej

1396_e_satowska.jpg Spacer edukacyjny i dodatkowo Zapraszamy inne szkoły
Na spotkaniu otwierającym ustaliliśmy na czym polega „Spacer TIK”: Spacer edukacyjny w naszej szkole służy doskonaleniu pracy nauczycieli, jest to metoda oparta na obserwacji lekcji... | więcej

Otwieramy się na świat, czyli Szkoła Otwartych Zasobów
Realizowałem zadanie z zaproponowanej listy - "Szkoła Otwartych Zasobów". Zaplanowałem następujące etapy realizacji zadania: Konsultacje ze szkolnym Zespołem 2.0. Opracowanie planu i harmon... | więcej

Zadanie dyrektora - realizacja
Komputery po lekcjach Realizacja: Działanie Sposób realizacji, efekty Zakup sprzętu i systematyczne uzupełnianie zasobów szkoły Zostały zakupione dwa nowe rzutnik... | więcej

Szkoła w sieci
Pomysł przyłączenia się do akcji „Szkoły z klasą 2.0” wyszedł od rodziców. Wywołał on duże zainteresowanie wśród nowych nauczycieli. Były też wątpliwości, czy w tak małym gronie k... | więcej

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej - Szkoła na platformie-realizacja
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planami i ustaleniami. Zadanie realizowane w tym roku to „Szkoła na platformie”. Wybór tego zadania ustaliłam wraz z zespołem 2.0 podczas spotkan... | więcej

Zadanie dyrektora - realizacja
Po spotkaniu i burzliwej dyskusji uznaliśmy, że zadanie - "nasi e-nauczyciele" najbardziej odpowiada naszym aktualnym potrzebom i je właśnie realizowaliśmy w kończącym się roku szkolnym. Niektóre z... | więcej

W kierunku e-nauczycieli
Wybrałam kategorię nasi e-nauczyciele. Zaplanowane były warsztaty dla nauczycieli z zagadnień związanych z obsługą Gooogle Apss (poczta, dysk, Picasa) prowadzone przez nauczycieli oraz warsztaty dla nauczy... | więcej

Spacer edukacyjny z TIK
Po trzech latach uczestnictwa w programie mogę stwierdzić, że „Szkoła z klasą 2.0” to program, który jest inspiracją do różnych ciekawych projektów i działań nauczycieli i... | więcej

988_dyrektor.jpg Zadanie dyrektora - realizacja
W związku z długotrwałą chorobą dyrektora - Pana Bogdana Zalewskiego, jako wicedyrektor szkoły przejęłam jego obowiązki. Mimo trudności podjęłam wyzwanie i kontynuowałam działania w ramach projektu SZKOŁA... | więcej

Nasi e-nauczyciele
Realizacja zadania „Nasi e-nauczyciele” w roku szkolnym 2013/2014 przebiegała bez zakłóceń. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania, dzięki czemu nauczyciele Kopernika ... | więcej

1784_mojezdj.jpg Zadanie dyrektora - realizacja.
Wybrałam do realizacji zadanie – Szkoła z e-dziennikiem. Decyzja poprzedzona była rozpoznaniem potrzeb środowiska szkolnego w zakresie wdrożenia dziennika elektronicznego oraz dostępu uczniów... | więcej

Komputery po lekcjach - realizacja
W porozumieniu z Radą Pedagogiczną wybrałam zadanie „Komputery po lekcjach”. W ramach realizacji tego zadania w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 zostały podjęte następujące działania:... | więcej

2627_011.JPG Szkoła z e-dziennikiem
To zadanie obejmowało wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości pracy szkoły. Wybór zadania dla dyrektora w naszej placówce był oczywisty, ponieważ na pod... | więcej

1447_P7030508.jpg Nasz pomysł na e - szkołę
Wprowadzenie TIK do szkoły to konieczność podyktowana nieuchronnością ekspansji nowych form komunikacji mędzyludzkiej. Wniosek ten legł u podstaw zadań mojej szkoły nie tylko na biezący rok, ale i najbliżs... | więcej

zadanie realizacja
SZKOŁA Z E-DZIENNIKIEM Realizacja zadania przebiegła zgodnie z załozonycm harmonogramem. 1.Wybór e-dziennika -Z ofert na rynku wybraliśmy dziennik Librus. 2. Szkolenie wprowadzające przygotowane... | więcej

1340_ja1.jpg Program się kończy a my dalej TIKamy
Wybrane zadanie to „Nasi e-nauczyciele” jego realizacja przebiegała zgodnie z założeniami ujętymi w planie działań przewidzianych do realizacji tego zadania: Grupa 15 nauczycieli ukończyła s... | więcej

Zadanie dyrektora - realizacja
Wybraliśmy zadanie: Pomysł na e-szkołę. 1.1.W dniu 30 października 2013 roku odbyła się dyskusja w gronie nauczycieli na temat wykorzystania technik multimedialnych w nauczaniu. Na spotkaniu ustaliliśmy s... | więcej

Podsumowanie realizacji zadania.
Zadanie, które wybrałam do realizacji w bieżącym roku szkolnym, to zadanie nr 2: Nasi e-nauczyciele. Zależało mi na tym, by nauczyciele pracujący w naszej szkole potrafili wykorzystywać na lekcjach... | więcej

2927_517c989f6dab4b60156e43420948e4998ac1ade5!10943931.jpg Szkoła w sieci
W ramach zadania całkowicie przebudowaliśmy naszą witrynę (właściwie została ona zbudowana od podstaw na nowej domenie). Tak jak zakładaliśmy witryna powstała woparciu otechnologię platformy Wo... | więcej

1372_dyr.JPG Spacer edukacyjny w SP 6 w Inowrocławiu
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem. Zaplanowane cele zrealizowaliśmy, a zaplanowane obszary zdiagnozowaliśmy. Arkusz obserwacji pozwolił nam zebrać fakty, dowody, opinie. Natom... | więcej

1302_Andrzej.JPG Zadania dyrektora
Wybraliśmy kategorię „Komputery po lekcjach” i zaplanowaliśmy stopniowe wprowadzanie i wykorzystanie TIK w szkole - na oraz po lekcjach. Dla nauczycieli zostały zorganizowane warsztaty, podcza... | więcej

1240_jan.JPG Nasza szkoła na platformie.
"Nasza szkoła na platformie" Do wprowadzenia platformy edukacyjnej w szkole przymierzaliśmy się od dosyć dawna. W latach poprzednich nauczyciele wzięli udział w kompleksowym szkoleniu "Wykorzystanie... | więcej

Nasz pomysł na e- szkołę
Podjęte przez nas zadanie „ Nasz pomysł na e-szkołę” realizowaliśmy w trzech obszarach: Zarządzanie, organizacja procesu dydaktycznego, baza dydaktyczna Doskonalenie zawodowe w zakres... | więcej

293_IMG_7897.JPG Nasz pomysł na e-szkołę.
Nasza szkoła przystępując do projektu „Szkoła z klasą” wybrała zadanie Nasz pomysł na e-szkołę. Zaplanowaliśmy następujące zadania: Ustalenie harmonogramu korzystania z pracowni komputero... | więcej

Nasz pomysł na e- szkołę
Podjęte przez nas zadanie „ Nasz pomysł na e-szkołę” realizowaliśmy w trzech obszarach: Zarządzanie, organizacja procesu dydaktycznego, baza dydaktyczna Doskonalenie zawodowe w zakres... | więcej

244_zdjęcie pani dyrektor.jpg Zadanie dyrektora- realizacja
Wybrałam zadanie: Nasz pomysł na e- szkołę Przystąpienie do programu „Szkoła z klasą 2.0” było wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Od wielu lat kieruję się zasadą, że tylko ciągłe zdoby... | więcej

109_WP_001530.jpg Technologia Innowacyjność Kreatywność - w waszych szkołach też tak moze być
Realizując zadania przygotowane przez organizatorów Szkoły z Klasą 2.0 edycja 2013/2014 postanowiłem wspólnie z zespołem nauczycieli , że zmierzymy się z wymaganiami postawionymi przy t... | więcej

1503_20131030_103045.jpg Zadanie dyrektora - realizacja
Nasza szkoła od 3 lat podejmuje działania, aby zapewnić wysoki standard usług edukacyjnych w nowocześnie wyposażonej szkole z naciskiem na cyfryzację szkoły. Poprzez realizację programów „EDUS... | więcej

szkoła z Wi-Fi
W Zespole Szkół Nr 3 w Płocku w roku szkolnym 2013/2014 realizujemy zadanie szkoła z Wi-Fi. Nasze działania przebiegały zgo... | więcej

1340_ja1.jpg Zbliżamy się do końca ...
Wybrane zadanie to „Nasi e-nauczyciele” jego realizacja przebiegała zgodnie z założeniami ujętymi w planie działań przewidzianych do realizacji tego zadania: Grupa 5 nauczycieli ukończyła sz... | więcej

Sprawozdanie z działań
W grudniu, dzięki ankietom, rozpoznaliśmy potrzeby nauczycieli. Była to pogłębiona diagnoza w stosunku do spotkania otwierającego. Następnie podczas pracy dwóch zespołów nauczycieli (klas I-... | więcej

1297_LOGO_szkola_707.JPG Zadania dyrektora - realizacja
Kategorią wyznaczoną do realizacji jest „szkoła w sieci”. Jej głównym zadaniem było określenie skuteczności nowej strony internetowej szkoły. Do wyznaczonych punktów należał... | więcej

Szkoła z e-dziennikiem
Plan działania: 1. Diagnoza i wybór zadania. W ubiegłym roku szkolnym, podczas zebrania ogólnego rodzice poruszyli kwestię wprowadzenia e-dziennika. Okazało się, że tą formą przekazu inform... | więcej

1761_DSC08556.JPG zadanie dyrektora planowanie i działanie
1.Przegląd sprzętu: komputerów, laptopów, rzutników, tablic interaktywnych. Termin do 10.XII.2013 2.Przyłączenie szybszego łącza internetowego. 23 XII 2013 3.Lista koniecznych zakup&... | więcej

Otwieramy się na świat, czyli Szkoła Otwartych Zasobów
Otwieramy się na świat, czyli Szkoła Otwartych Zasobów Po uzgodnieniu ze szkolnym Zespołem 2.0 wybrałem zadanie 10. Z list... | więcej

Nasi e-nauczyciele
Deklarując udział naszej szkoły w programie „Szkoła z klasą 2.0” zorganizowaliśmy spotkanie z wicedyrektorami, koordynatorem oraz nauczycielami biorącymi udział wprogramie, podczas... | więcej

Szkoła Otwartych Zasobów.
Gimnazjum w Komornikach to szkoła, której nauczyciele i uczniowie mają szeroki dostęp do zasobów informacyjnych dzięki bardzo dobrze wyposażonym w urządzenia multimedialne pracowniom przedmio... | więcej

1396_e_satowska.jpg Spacer edukacyjny
Spacer edukacyjny TIK 1. Ustalenie w Zespole 2.0 podczas spotkania organizacyjnego zadania do realizacji na bieżący rok szkolny: Spaceru edukacyjnego TIK 2. Ustalenie na czym polega „Spacer... | więcej

109_WP_001530.jpg Jak można uczyć za pomocą TIK - pospaceruj z Nami po naszej szkole.
Kategoria zadania - Spacer edukacyjny TIK . Wybierając zadanie dokonałem wielu rozmów i przemyśleń. Aby udało się zrealizować wybrane zadanie zaplanowałem następujące działania : 1. Przedstaw... | więcej

879_przytarska-info.jpg Spacer edukacyjny z TIK
Pierwszym krokiem było zebranie informacji na temat metody – spacer edukacyjny jako nowego narzędzia do wykorzystania w pracy szkoły. Na spotkaniu otwierającym program „Szkoła z klasą 2.0... | więcej

1372_dyr.JPG Spacer edukacyjny w SP 6
Kategoria zadania – Spacer edukacyjny. Dyskusja na temat zadania w Zespole 2.0 Zaplanowanie celów, które chcemy zrealizować. Zaplanowanie obszarów, które chcemy zdiag... | więcej

1481_logo ludki.png e-dziennik - narzedzie nowoczesnej szkoły
Cyfryzacja polskiej szkoły to ogromne zadanie. Cyfryzacja to nie tylko sprzęt ale przede wszystkim umiejętność wykorzystania go w praktyce. W ramach programu prężnie rozwija się już nasza szkolna strona in... | więcej

Zadanie dyrektora-planowanie
Podczas spotkania organizacyjnego, ustaliłam wspólnie z koordynatorami programu poszczególne priorytety wykorzystania Szkolnej Platformy Edukacyjnej. Spośród nich naszą uwagę zwr&oacut... | więcej

Zadanie dyrektora - planowanie
Zadanie: Szkoła na platformie. W ramach realizacji zadania „Szkoła na platformie” będziemy wdrażać kilka istotnych elementów: Udostępnianie uczniom i rodzicom, ważnych z punktu wid... | więcej

244_zdjęcie pani dyrektor.jpg Zadanie dyrektora- planowanie
Edukacja XXI wieku powinna stawiać na innowacyjność, nauczyciel ma inspirować uczniów do twórczej i kreatywnej pracy. Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, iż atrakcyjność zajęć ma takż... | więcej

Nasza e - szkoła
Od kilku lat pracujemy w szkole nad wprowadzeniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. Sukcesywnie kupowaliśmy sprzęt audio - wizualny. Na dzień dzisiejszy szkoła jest bardzo dobrze wypos... | więcej

Nasz pomysł na e-szkołę
Wspólnie z zespołem dokonaliśmy wyboru zadania „Nasz pomysł na e-szkołę”. Działania, które zostały podjęte można określić w trzech kategoriach: Pierwsza kategoria została umownie... | więcej

Nasz pomysł na e-szkołę
Wspólnie z zespołem dokonaliśmy wyboru zadania „Nasz pomysł na e-szkołę”. Działania, które zostały podjęte można określić w trzech kategoriach: Pierwsza kategoria została umownie... | więcej

1340_ja1.jpg Nasze plany
Wybrane zadanie „Nasi e-nauczyciele” zamierzam w szkole podstawowej realizować poprzez: Zorganizowanie zewnętrznego szkolenia dla 15 nauczycieli jako realizacja projektu „INTERaktywni... | więcej

Zadanie dyrektora - planowanie
1. Zdefiniowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (powiązanie go z realizowanym w szkole planem pracy). 2. Określenie zasobów szkoły i potrzeb (sprzęt, infrastruktura, plan do... | więcej

Zadania dla dyrektora-planowanie
Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiła po raz pierwszy do programu "Szkoła z klasą 2.0". Realizując ten program mo... | więcej

Planowanie
Nasi e-nauczyciele (zorganizowanie wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach). Wybierając zadanie „Nasi e-nauczyciele... | więcej

Ramię w ramię z TIK
Zadanie, które wybrałam do realizacji w bieżącym roku szkolnym, to zadanie nr 2: Nasi e-nauczyciele. Skąd ten wybór? Uważam, że aby właściwie wywiązać się z obowiązku nauczania dzieci i młodz... | więcej

988_dyrektor.jpg Zadanie dyrektora
W realizacji wybranego zadania podejmę następujące kroki: 1.Określę zasoby (ludzkie i sprzętowe) jakimi dysponuje szkoła, które będą niezbędne do korzystania z e-dziennika. 2.Doporowadzę sieć komp... | więcej

457_maxresdefault.jpg Nasz e-dziennik
1. Określenie obszaru działania: diagnoza i wybór zadania. Po przedstawieniu propozycji i argumentów przemawiających za jej wdrożeniem na spotkaniu otwarcia podjęliśmy jednogłośnie... | więcej

Planowanie w LOTS
Kategoria zadania: Szkoła z e-dziennikiem. Kroki do podjęcia: 1. ocena istniejącej sytuacji ze względu na posiadany w szkole sprzęt komputerowy oraz zdolności nauczycieli 2. przygotowanie bazy: wyposaże... | więcej

Szkoła z e-dziennikiem.
Pomysł wprowadzenie dziennika elektronicznego pojawił się w poprzednim roku szkolnym. Plan realizacji zadania (wprowadzenia dziennika) został podzielony na 5 etapów: 1. Ocena istniejącej sytuacji.... | więcej

1088_slawek.jpg Szkoła z e-dziennikiem;
1. uchwalenie przez RP wprowadzenia e-dziennika, 2. pismo o wyrażenie zgody do Organu Prowadzącego -czerwiec 2013r. 3. wdrożenie szkoleń z wypełniania e-dziennika. 4. poinformowanie rodziców, zas... | więcej

2911_DSC_0043 - Kopia.jpg E-dziennik
Solidne, wieloletnie zaplanowanie wprowadzenia technologii TIK. Wykorzystanie zasobów szkoły oraz uzupełnienie sprzętu technicznego (komputery stacjonarne oraz laptopy) w pokoju nauczycielskim, w... | więcej

1442_SNC14408.JPG Szkoła z e-dziennikiem
W celu wprowadzenia e-dziennika w szkole zamierzam: 1. Wykorzystać diagnozę zasobów szkoły, wypracowaną przez Zespół 2.0. 2. Doposażyć szkołę w niezbędny sprzęt komputerowy i zapewnić dostę... | więcej

Szkoła z e-dziennikiem
1) Posiedzenie rady pedagogicznej, podczas którego dyskusji będzie poddany pomysł wprowadzenia dziennika elektronicznego. 2) Spotkania z rodzicami - przekazanie informacji o zamiarze wprowadzenia d... | więcej

1755_dyrekcje.jpg Szkoła z e-dziennikiem
W tym roku szkolnym postanowiliśmy wdrożyć w pełni dziennik elektroniczny. Pierwszy etap oswajania z dziennikiem mamy za sobą, gdyż w ubiegłorocznej edycji "Szkoły z Klasą 2.0" nauczyciele klas IV-VI wysta... | więcej

Szkoła z e-dziennikiem
Po dyskusji z nauczycielami biorącymi udział w projekcie "Szkoła z klasą 2.0" podjęliśmy decyzję o realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu w Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie e-dzien... | więcej

Zadanie dyrektora - planowanie
Wybór osoby odpowiedzialnej za modernizację strony internetowej Gimnazjum (nauczycielka informatyki pani Ewa Libiszewska). Zaangażowanie uczniów w proces modernizacji i współtworzen... | więcej

Zadanie dyrektora - planowanie
W ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0” w edycji 2013/2014 wybrałam zadanie Szkoła w sieci , ponieważ jestem przekonana, iż rozwijanie strony internetowej Zespołu Szkół im. Adama Mickiewi... | więcej

1297_LOGO_szkola_707.JPG Zadanie dyrektora Szkoły 707 - planowanie
Zadanie wyznaczone do realizacji wynika z kategorii "Szkoła w sieci". W związku z modyfikacją strony internetowej Szkoły 707, która miała miejsce w październiku 2013r. konieczna jest jej ewaluacja i... | więcej

Szkolne wi-fi
Zadanie 3: Szkoła z wi-fi. Szkone wi-fi- raczkujące od ubiegłorocznej edycji "Szkoły 2.0"- postanowiliśmy rozbudować i uczynić ważnym elementem edukacji. W ramach działania planujemy: - rozbudować... | więcej

Zadanie dyrektora - planowanie
Szkoła z Wi-Fi 1.Analiza ofert dostawców usług internetowych 2. Wybór oferty dostępnej dla placówki - aspekt finansowy 3. Ustalenie, wspólnie z gronem pedagogicznym, miejsc,... | więcej

Szkoła na platformie
1. Dokonanie przeglądu i analizy zasobów TIK w szkole. 2.Powołnie zepłu projektowego - wybór koordynatorów. 3. Założenie platformy wymiany informacji i doświadczeń i jej upowsz... | więcej