Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Dobre Praktyki

Znajdź dobrą praktykę

Znaleziono dokumentów: 926

Spotkania z Poezją
Publiczna prezentacja wszystkich realizowanych, w naszej szkole (I LO Collegium Gostomianum), projektów dotyczących programu „Szkoła z Klasą 2.0” odbyła sie w refektarzu dnia 3 cze... | więcej

1053_tutor-ort-ok.jpg Uczymy innych - Zadanie III
"Informuje i zapraszam". To temat kolejnej lekcji prowadzonej w ramah scieżki Uczymy innych. Zajecia poprowadzone zostaly w klasie 5b przez grupę uczniow z klasy 6b., ktorzy od początku programu czynnie bi... | więcej

Uczymi innych
Realizując trzecie zadanie w ramach ścieżki „Uczymy innych” postanowiłam zaangażować uczniów klasy VB. Jest to grupa, która przejawia pewną niechęć do nauki, a część ucznió... | więcej

Odwrócona lekcja-
Na ostatni etap cyklu odwróconej lekcji wybrałam temat , dzięki któremu uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami techniczno-plastycznymi i kreatywnością. Temat dotyczy wyko... | więcej

Język Maszyn - prezentacja
Publiczna prezętacja projektu odbyła się 22 maja, zorganizowana została w naszej szkole (Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu). Swój projekt zaprezentowaliśmy podczas Szkolnego Festiw... | więcej

2070_167.JPG Projekt edukacyjny - prezentacja
Publiczna prezentacja projektu „Mławskie ślady sławnych Polaków” miała miejsce 5 czerwca 2014 roku na Szkolnym Festiwalu Projektów 2.0 w sali gimnastycznej. Uczestni... | więcej

1905_fontanna.JPG Spacer po Poznaniu.
Zadanie TIK zrealizowałam 22 listopada w klasi 1b liczącej 22 uczniów. Moje zadanie przyjęło formę miniprojektu dotyczącego zabytków Starego Rynku w Poznaniu.... | więcej

1482_gazetka0008a.jpg Nasz pierwszy raz UFoN
Pierwsze wystąpienia miały miejce w dniu 9 i 10 kwietnia 2014 r. Popołudniem, na zajęciach pozalekcyjnych w gronie kolegów, rodzeństwa (każdy mógł przyprowadzić "wsparcie"). Zajęcia te potra... | więcej

Projekt edukacyjny ,, Owoce i warzywa jemy zdrowo żyjemy '' - realizacja.
W początkowym etapie realizacji projektu przedstawiłam uczniom jego założenia. Zainteresowałam tematyką i zachęciłam ich do wzięcia w nim udziału. Dzięki realizacji w naszej szkole unijnego programu ,,Owoc... | więcej

uczymy innych - zadanie III
Wraz z uczniami klasy piątej zdecydowaliśmy, że przeprowadzą oni cykl zajęć z przyrody dotyczacy grzybów. Chętni uczniowie w grupach postanowili przeprowadzić lekcje dla kolegów i koleżanek... | więcej

"Oszczędzajmy wodę! Bez wody nie ma życia!"
Pierwsza publiczna prezentacja Projektu edukacyjnego „Oszczędzajmy wodę! Bez wody nie ma życia!” zrealizowanego przez uczniów klasy IIb odbyła się 28 kwietnia 20... | więcej

738_SL371076.JPG Realizacja projektu
Publiczna prezentacja projektu POTRAWY REGIONALNE ( I NIE TYLKO) NASZEJ OKOLICYodbyła się 21 maja 2014 roku w naszej szkole, w sali konferencyjnej. Głównym celem projektu było pokazanie... | więcej

Język Maszyn - realizacja
Wyczerpującą odpowiedź na powyższe pytanie przedstawiłem już na poziomie planowania projektu. Kolejne etapy projektu: 1. Prezentacja projektu + oprogramowanie (listopad). 2. Optymalizacja r... | więcej

594_Kasia.jpg Dzień Brytyjski
Razem z koleżanką anglistką i koleżanką wuefistką, które są wychowawczyniami klas 5, postanowiłyśmy zorganizować Dzień Brytyjski w formie dwugodzinnych zajęć dla uczniów naszej szkoły. Nauczy... | więcej

1306_Anita 2.bmp Czasopismo INFO Z GRAPY
W grudniu 2013 r. zrealizowałam z uczniami należącymi do kółka dziennikarskiego (13 uczniów z klas I i II gimnazjum) zadanie polegające na wydaniu pierwszego numeru szkolnego czasopisma pod n... | więcej

2474_zdjęcie.jpg Projekt edukacyjny - prezentacja
Projekt był prezentowany dwukrotnie. Pierwszy raz podczas Szkolnego Festiwalu, drugi raz na 18 Pikniku Naukowym w Warszawie. Jeżeli chodzi o pierwszą prezentację, zostali na nią zaproszeni pani dyrektor E... | więcej

1166_DSC02014.JPG Wpływ kultury anglosaskiej na różne aspekty życia w Polsce (Projekt edukacyjny - prezentacja))
Prezentacja projektu odbyła się 26 maja podczas Szkolnego Dnia Projektu połączonego ze Szkolnym Festiwalem 2.0. Obiorcami projektu byli uczniowie różnych klas oraz nauczyciele, którzy zgromad... | więcej

920_P7110268.JPG Radosny spacer po "Tajemniczym ogrodzie" - odwrócona lekcja po raz trzeci
Tym razem moje myślenie o planowaniu odwróconej lekcji poszło jeszcze dalej niż w poprzednich. Postanowiłam całkowicie oddać jej przygotowanie w ręce jednej z moich uczennic. W marcu czy kwietniu, a... | więcej

97_10_6_socha.JPG Wiki Lubi Zabytki - realizacja
Uczniowie: wybrali obiekty zabytkowe, o których zamierzali tworzyć artykuły, zebrali materiały (kwerenda, bibliografia), opracowali artykuł w języku polskim, umieścili kategorie do artykułu,... | więcej

1086_oz_111.jpg Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - realizacja
Naszą praca projektowa miała kilka etapów realizacji: Etap wstępny Przystąpienie przez naszą szkołę do realizacji projektu – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Realizujemy proj... | więcej

Blogeras zostaje odkrywcą
Projekt będzie realizowany przez uczniów klasy III b we współpracy z nauczycielem informatyki. ... | więcej

Projekt edukacyjny - realizacja
Opis realizacji projektu edukacyjnego: „Czy organizm ludzki może zrezygnować z tłuszczów?”, poświeconego poszerzaniu wiedzy na temat tłuszczów, jako chemicznych skła... | więcej

Projekt edukacyjny - prezentacja
Szkolny Festiwal 2.0 odbył się 3 czerwca 2014 roku w refektarzu Liceum, które znajduje się w dawnym budynku collegium jezuickiego. Fundatorem szkoły w 1602 roku był Hieronim... | więcej

2269_PC240110.JPG Inspirations - inspiracje
Kolejną lekcję poprowadził nowy zespół, tym razem składający się z trzech dziewczyn. Postanowiły zainspirować swoją klasę własnym pomysłem na lekcję.... | więcej

1861_941054_522438297816884_1562656748_n.jpg Kuchnia hiszpańska? Lubię to! (projekt edukacyjny - prezentacja)
Prezentacja Projektu odbyła się 30 maja, w piątek podczas Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0. Najpierw uczestniczyliśmy w uroczystym rozpoczęciu Festiwalu na sali gimnastycznej, a następnie uczniowie rozeszli s... | więcej

CZY STARSZY CZŁOWIEK MOŻE POCZUĆ SIĘ ARTYSTĄ?
Realizację naszego planu rozpoczęłyśmy od wymienienia się prywatnymi adresami e-mail, oraz numerami telefonów, w celu płynnego kontaktu i przekazywania wszystkich niezbędnych danych. W następnej kol... | więcej

455_20140819_094523(3).jpg TIKamy na sportowo
Wspólnie z moimi uczniami wybrałam niecodzienne połączenie TIKu i WF-u. Chcieliśmy z wykorzystaniem nowych technologii przeprowadzić cykl trzech ciekawych zajęć ruchowych dla młodszych ucznió... | więcej

Czy starszy człowiek może zostać artystą?
Po raz pierwszy publiczna prezentacja projektu odbyła się 15.04.2014 r. o godzinie 14:00 w jadłodajni w Domu Opieki Społecznej w Olkuszu. Jej odbiorcami byli mieszkańcy w.w. Ośrodka. Prezentacja była jedno... | więcej

2135_SDC10991.JPG Debata klasowa w VI D
Informacja na temat realizacji programu Szkoła z klasą została podana uczniom w komunikacie przez radiowęzeł szkolny, na szkolnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Oprócz te... | więcej

debata klasowa
W dniu 20 XI 2013 r. na godzinie wychowawczej poinformowałam uczniów o przystąpieniu szkoły do programu „Szkoła z klasą 2.0”. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej, w związku z cz... | więcej

Debata w klasie V a
W dniu 14 listopada 2013 r. poinformowałam uczniów klasy V a na godzinie wychowawczej o idei Programu Szkoła z klasą 2.0 oraz o celu stworzenia Kodeksu 2.0. Wyświetliłam strony, z których ucz... | więcej

Prezentacja
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 12.06.2014na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie podczas trwania Festiwalu 2.0. W tym dniu podsumowano i zaprezentowano działania u... | więcej

1764_S8004033b.jpg Cudze chwalicie
Prezentacja projektu odbyła się w dniu 30 maja w godz. 15-17.30, w czasie Szkolnego Festiwalu TIK. Najpierw przygotowani przeze mnie uczniowie wystąpili w przedstawieniu "Komputer z głową", uczniowie z gr... | więcej

projekt-prezentacja
Publiczna prezentacja realizowanego przez nas projektu „Śladami Robinsona Cruzoe” miała miejsce 18. 06.2014 roku podczas szkolnego Festiwalu 2.0. Zgromadzonych w sali nr 10 widzów - ... | więcej

2276_05042750.JPG "Przez żołądek do..." - prezentacja projektu
W ramach projektu "Przez żołądek do...", uczestnicy kółka informatycznego z klasy szóstej, stworzyli polsko-angielskie strony internetowe z przepisami i sposobem wykonania wybranych przez sie... | więcej

Projekt edukacyjny - prezentacja
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 12 czerwca podczas Festiwalu Projektów Szkoły z klasą 2.0. "Powtórka z krzyżówką" byłajednym z ośmiu zaprezentowanych projektów.... | więcej

JAN PAWEŁ II – WŚRÓD NAS Pielgrzymki JANA PAWŁA II DO POLSKI
Publiczna prezentacja projektu odbyła się dnia 14 czerwca 2014. na Festynie Rodzinnym, w naszej szkole tzn. Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni. Na festyn przyszli uczniowie z naszej szkoły,... | więcej

923_Ela.jpg Skwer Adventure. Edukacyjna gra terenowa - PREZENTACJA
Prezentacja projektu – edukacyjnej gry terenowej „SKWER Adventure” odbyła się dwukrotnie: Pierwszą publiczną prezentacją był test gry, czyli pierwsze rozegranie „Skwer Adventure&... | więcej

1152_z Fioną 2.jpg Prezentacja komiksowego Kodeksu 2.0.
Projekt pokazaliśmy 14 czerwca podczas szkolnego festiwalu 2.0, który był imprezą towarzyszącą Festynowi Rodzinnemu. Prezentacja projektów trwała od godziny 10.00 do 15.00. Odbiorcami była ca... | więcej

1152_z Fioną 2.jpg Komiksowy Kodeks 2.0
Zadanie zrealizowaliśmy podczas trzech spotkań. Moja rola polegała na zaproponowaniu uczniom założeń projektu, zainicjowaniu i moderowaniu dyskusji nad planowaniem i realizacją, organizowaniu pracy w praco... | więcej

1242_30102011006.jpg My w sidłach cyberprzestrzeni
Publiczna prezentacja naszego projektu miała miejsce dwukrotnie.Pierwsza odbyła się podczas lekcji matematyki w klasie 5 b, kiedy to koło matematyczne prezentowało swój projekt. Występ miał miejsce... | więcej

1306_Anita 2.bmp Debata klasa w II gimnazjum
W dniu 13 listopada 2013 r. na lekcji języka polskiego poinformowałam uczniów klasy II gimnazjum o idei programu Szkoła z klasą 2.0 oraz celu stworzenia Kodeksu 2.0. Powiedziałam również, że... | więcej

Szkolny Festiwal 2.0
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 30 maja 2014 r. w czasie Szkolnego Festiwalu 2.0. Szkolny Festiwal 2.0 został zorganizowany na auli Zespołu Szkół w Poroninie. Uczestniczyli w nim wszyscy... | więcej

1306_Anita 2.bmp Moja babcia gotuje - prezentacja projektu
Prezentacja publiczna projektu Moja babcia gotuje odbyła się w dniu 30 br. maja na Szkolnym Festiwalu 2.0. w auli Zespołu Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie. Podczas imprezy zaprezentowa... | więcej

368_CAM00031.jpg DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY
Lp. Zbierający ZSEE Punkty zbierania ZSEE Rodzaj punktu Harmonogram zbierania lub godziny pracy punktu adres (siedziba firmy) opis 1.... | więcej

515_resize.php.jpeg Przygoda z ToonDoo
Przygotowując się do kolejnego etapu, zastanawiałam się z jaką grupą uczniów wykonać zadanie. Od razu pomyślałam o dziewczynkach od ubiegłego roku zaangażowanych w projekty Szkoły z klasą 2.0, a w d... | więcej

Miłość niejedno ma imię.
Publiczna prezentacja rojektu odbyła się 2. czerwca w trakcie Szkolnego Festiwalu Projektów 2.0. Jej uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych, którzy już we wrześniu przyszłego roku szkoln... | więcej

920_P7110268.JPG Interpunkcja na lekcji do góry nogami
Bardzo długo zabierałam się za planowanie kolejnej odwróconej lekcji… Mam przekonanie, że nie każdą lekcją można, a może raczej warto „odwrócić”. Czekałam zatem na do... | więcej

planowanie
Projekt jest realizowany przez sześcioro chłopców klasy IIIA i IIIB gimnazjum.... | więcej

1524_HPIM0737.JPG Projekt edukacyjny-planowanie
Projekt realizują uczniowie klasy VI, którzy uczestniczą w zajęciach Koła Medialnego.... | więcej

1788_61155_432467273166_7365386_n.jpg Kajakiem po wiedzę i sprawność fizyczną szlakiem Czarnej Hańczy
Grupa podzielona została na zespoły 2-3 osobowe, które przygotowywały informacje odnośnie wybranych zagadnień. Treść zadań wynikała z ogólnego planu jaki stworzyliśmy na początku kwietn... | więcej

1823_DSC_0994.JPG Projekt edukacyjny - realizacja
Publiczna prezentacja naszego projektu edukacyjnego z matematyki ,,Moje gimnazjum w liczbach i procentach” odbyła się w Zespole Szkół w Januszkowicach podczas szkolnego festiwalu dnia 28... | więcej

Projekt „Głos Obywateli - Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji” - realizacja
Projekt pzrealizowano zgodnie  z przygotowanym harmonogramem. Etapy projektu Terminy Osoby odpowiedzialne Rola opiekuna I Przeprowadzenie serii zajęć o demokracji (zaangażo... | więcej

1144_SAM_0640.JPG Projekt: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
.Publiczna prezentacja projektu odbyła się dość późno,gdyż dopiero 26 czerwca 2014r. uczniowie ukończyli prace nad wpisami do Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.Wspólnie z panem Zbi... | więcej

Prezentacja
31 marca w świetlicy naszego gimnazjum odbyła się debata nt: Czy w gminie Maków wykorzystuje się możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej? Głównymi organizatorami deb... | więcej

2009_Basia.png Opis projektu o pradziadkach ebooka
28-05 br. odbyła się prezentacja projektu w "Galerii Spichlerz" w Kołbaczu. Odbiorcami byli uczniowie gimnazjum. Po raz drugi zaprezentowano część projektu pt. "Książka wczoraj i dziś", podczas Festiwalu 2... | więcej

2642_zdjęcie profilowe.jpg Good ad makes great success!- Dobra reklama prowadzi do sukcesu.
Uczestnikami projektu jest trójka uczniów klas trzecich: Aleksandra, Karol oraz Patryk. Uczniowie wykazują duże zainteresowanie językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych.... | więcej

projekt Przewodnik turystyczny po Gminie Borzechów w języku angielskim i niemieckim
Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 04.03.2014 roku uczniowie metodą „burzy mózgów” gromadzili pomysły na sposób i formę realizacji projektu. Zastanawiali... | więcej

projekt Przewodnik turystyczny po Gminie Borzechów
Projekt realizuje 7 uczniów klasy II a i II b gimnazjum, którzy wykazują zainteresowanie językiem angielskim i niemieckim. Z klasy II a w projekcie udział biorą: Katarzyna M., Weronika M., Ra... | więcej

Projekt edukacyjny - prezentacja
Prezentacja, realizowanego przez nas projektu: „Czy organizm ludzki może zrezygnować z tłuszczów?”, odbyła się w dwóch częściach. Pierwsza, wstępna prezentacja, odbyła się na pocz... | więcej

Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt realizuje 13 osobowa grupa uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy dotyczącej składników chemicznych żywności, racjonalnego odżywiania oraz dietetyki. Są to uczniowie chętni do s... | więcej

Projekt edukacyjny - prezentacja
Inspiracją do zrealizowania projektu była wystawa organizowana w zeszłym roku przez Urząd Miejski w Świebodzicach i Towarzystwo Miłośników Świebodzic: "Świebodzice moja mała ojczyzna". Temat naszego... | więcej

623_5b86d9724b.jpeg Prezentacja projektu
Pierwsza prezentacja naszego projektu odbyła się 6 czerwca 2014 roku, podczas uroczystego wręczenia nagród Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego "How good at English R U ?”, pod p... | więcej

1785_Obraz 087.jpg Projekt edukacyjny - planowanie
Do realizacji projektu zgłosili się uczniowie zainteresowani tematem - członkowie koła humanistycznego. Są to uczniowie klasy III a i jedna uczennica z III b (6 osób). Nad projektem sprawuję opiekę... | więcej

2556_SL380331.JPG "Gesund und fit sein" - prezentacja
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 30.05.2014 roku podczas Dnia Sportu i Dni Języków Obcych. Były to dwie duże uroczystości szkolne, na których obecni byli uczniowie naszej szkoły, rod... | więcej

435_imagesCA2041YG.jpg Prawa autorskie
Bardzo podobały mi się blogowe akcje 2.0, które miały na celu naukę opisywania źródeł internetowych (Poszukiwany/Poszukiwana), które uczyły o prawach autorskich (Rozszyfruj CC). Mobili... | więcej

2556_SL380331.JPG Projekt edukacyjny-realizacja
W trakcie realizowania projektu edukacyjnego "Gesund und fit sein-zdrowym i sprawnym być" odbyło się 10 spotkań członków Zespołu -1, 2, 3 i 4 z opiekunem projektu. W trakcie realizacji projekt... | więcej

2556_SL380331.JPG "Fit und gesund sein-sprawnym i zdrowym być"
Projekt realizowany będzie przez uczniów klasy 1 "c". Do realizacji przystąpiło 15 uczniów, którzy sami dobrali się w grupy.... | więcej

Poznaj piękno matematyki
Przedstawienie naszego projektu Pt „Poznaj piękno matematyki” odbyło się dnia 23 maja 2014 roku podczas Święta Szkoły w dniu urodzin patronki Marii Konopnickiej . Pre... | więcej

376_IMG_9443.JPG Kolej na TIK
Publiczna prezentacja naszego projektu odbyła się 17.06 na Szkolnym Festiwalu Projektów. Wszyscy obecni w tym dniu uczniowie odwiedzili Festiwal w ciągu trzech godzin lekcyjnych. Mieliśmy swoje stoi... | więcej

2945_DSC02164.JPG Aluzje literackie, cytaty, plagiaty, czyli jak to było i jak to jest z prawami autorskimi od średniowiecza po erę Internetu
Kolejne etapy pracy nad realizacją projektu polegały na zorganizowaniu spotkań zespołów zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami. Zorganizowaliśmy zatem spotkanie, podczas którego... | więcej

624_anowicka.jpg Nagrywamy się
Zajęcia z wystąpieniami uczniów odbyły się dnia 9 kwietnia. Skorzystaliśmy z okazji, że w szkole odbywały się Rekolekcje Wielkopostne, a więc uczniowie kończyli zajęcia bardzo wcześnie. Nasze spotka... | więcej

624_anowicka.jpg Może projekt? Może UFoN? Wiem zróbmy projekt i pokażmy jak UFoN!
W zasadzie tytuł oddaje wszystko. Na początku roku szkolnego, gdy zaczynaliśmy kolejną edycje projektu "Szkoła z klasą" miałam dość chłodne nastawienie. Lubię projekt ale wymaga on wielkiego zaangażowania... | więcej

Opalenica to miasto, które dziwi i zachwyca
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 21 maja 2014 roku w naszej szkole, w sali konferencyjnej. W związku z organizacją pracy szkoły poszczególne klasy prezentowały sięz podziałem na dwie... | więcej

1051_3_1051_DSCN0118.JPG Prezentacja projektu
Prezentacja naszego projektu "Muzycznie z motocyklem" odbyła sie 21 maja w sali konferencyjnej naszej szkoły podczas Festiwalu Nauki.Odbiorcami byli uczniowie klas 2,3 i 5 oraz nauczyciele i dy... | więcej

Uczymy nauczycieli
Wspólnie z uczniami ostatni temat naszej pracy nazwaliśmy „Uczymy nauczycieli”. Cykliczne zajęcia prowadzone przez uczniów klasy czwartej, miały na celu nauczenie wszystkich naucz... | więcej

1125_DSCN0676.JPG "Teatrzyk Nieduży", czyli zabawa w teatr w młodszym wieku szkolnym-prezentacja.
Publiczna prezentacja projektu nastąpiła po raz pierwszy w kwietniu, podczas Międzyszkolnych Konfrontacji Teatralnych. Widownię stanowili uczniowie szkół podstawowych klas I-III oraz ich rodzice i w... | więcej

734_zdjecie.jpg "Kulinarnie zakręceni" - festiwal
Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas szkolnego festiwalu w środę, 21 maja 2014roku w sali konferencyjnej. Poprzedziły ją przygotowania: wykonanie plakatu, zaproszenie gości, wydrukowanie ulote... | więcej

Prezentacja projektu Gliwice moje miasto
Publiczna prezentacja naszego wspólnego projektu odbyła się podczas Szkolnego Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0, jaki miał miejsce 29 maja w pracowni plastyczno-technicznej naszej szkoły. Impreza r... | więcej

Barokowa wizja świata - powtórzenie wiadomości o epoce
Tym razem odwróciłam lekcję powtórzeniową. Barok jest dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum dość trudną epoką z uwagi na jej specyfikę. Doszłam do wniosku, że forma odwróconej l... | więcej

Projekt - podsumowanie
Publiczna prezentacja miała miejsce 4 i 5 czerwca podczas dużej imprezy szkolnej, jaką było otwarcie kompleksu boisk. Impreza połączona była z obchodami Dnia Dziecka. Odbiorcami była cała społeczność szkol... | więcej

Angielski z TIK? Tak!
Etapy pracy były zróżnicowane, w zależności od specyfiki zadań poszczególnych zespołów uczestniczących w projekcie. W każdym z trzech zespołów zadaniowych można wyodrębn... | więcej

projekt - planowanie
Projekt realizuje cała klasa 5b w ramach zajęć z wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela wf – opiekuna projektu - p. Oktawiana Flisa.... | więcej

594_Kasia.jpg Lekcja gotowania dla kolegów z Europy
Tematem zajęć były posiłki i sposób ich przygotowania. O zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć poprosiłam uczniów klasy 5 – było to początkowo 5 a potem 10 osób. Lekcja była dość... | więcej

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
Na pierwszym spotkaniu wyjaśniłam uczniom cel naszych spotkań i zainteresowałam ich metodą projektu. Określiliśmy sposób pracy podczas zajęć. Odbyły się zajęcia integrujące grupę: - przełamywanie l... | więcej

Projekt edukacyjny realizacja
Etapy pracy: 1. Pod koniec lutego uczniowie przedstawili swoje propozycje tematów. Po kilku rozmowach dokonali wyboru. 2. Następnie skoncentrowali się na wyłonieniu miast, które... | więcej

Fantstic Day
Planowanie odbyło się tydzień przed planowaną lekcją. Lekcja odwrócona odbywała się na kole języka angielskiego klas III. Pierwsze planowanie miało miejsce podczas wprowadzania słownictwa związanego... | więcej

1590_91 OGRÓD JAPONSKI, WROCŁAW 04.2014.JPG Projekt edukacyjny - realizacja.
Praca nad projektem została podzielona na trzy główne etapy: I wycieczki, wędrówki w terenie w celu wykonania dokumentacji zdjęciowej, poznania zabytków, ciekawych zakątków nas... | więcej

554_zdjęcie.jpeg WOLONTARIAT - SP Licheń
Festiwal Nauki 2.0 odbył się 16 maja 2014 roku o godzinie 9:00, na który zostali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Proboszcz Parafii św. Doroty w Licheniu Starym, Radny Powiatu Kon... | więcej

379_DSC_0039.jpg Projekt-realizacja
Uczniowie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostali podzieleni na pięć grup. Każda z nich w ustalonym terminie wykonała swoje zadanie. Grupa I Odpowiedzialna była za zrobienie zdjęć dotyczacych... | więcej

647_DSC05384.JPG Wielkanocny labirynt
Tym razem zdecydowaliśmy się przeprowadzić zajęcia dla klasy Ib. Nauczycielami byli Sebastian i Amelia z klasy 3b. Dość długo zastanawialiśmy się jaki temat zajęć wybrać, by zainteresować młodszych koleg&... | więcej

koncert charytatywny dla Alicji
Prezentacja projektu odbyła się 17czerwca 2014 r. w naszej szkole w obecności wszystkich klas gimnazjum, dyrekcji, koordynarora projektu i większości nauczycieli. W tym dniu na Festiwalu Projektów... | więcej

Projekt edukacyjny - realizacja
Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas Festiwalu 2.0 zorganizowanego na terenie szkoły. Termin został ustalony przez koordynatora szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Ustalono termin ur... | więcej

706_skanowanie0001.jpg "Lustereczko powiedz przecie", czyli symetria względem prostej.
"Symetria względem prostej" to temat ostatniego cyklu odwróconego nauczania jaki wybrałam w ramach ścieżki Odwrócona lekcja. Większość uczniów zazwyczaj nie ma problemu z pojęciem symetrii. Są to dla uczn... | więcej

1622_ja_aparat.jpg Prezentacja projektu
Pierwsza publiczna prezentacja projektu „Francuski to nic trudnego – animacja dla każdego” odbyła się podczas Szkolnego Festiwalu Projektów 2.0 w naszej szkole. Odbiorcami byli ucz... | więcej

Dlaczego warto odwiedzć Męcinę?
Publiczna prezentacja projektu odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Męcinie. Odbiorcami byli uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej, zespół nauczycieli uczących w gimnazjum, rada rodzicó... | więcej

"Od Kopernika do "siostry" Fryderyka"
1. Pierwsza wstępna prezentacja filmu odbyła się na początku II semestru i był to pokaz filmu dla uczniów wybranych klas SP i gimnazjum. Podczas wstępnej prezentacji obecni byli niektórzy nau... | więcej

Prezentacja "Szkoła dawniej, szkoła dziś, szkoła za 40 lat"
Pierwsza publiczna prezentacja projektu "Moja szkoła dawniej, szkoła dziś, szkoła za 40 lat" odbyła się na Święcie szkoły w dniu 4 kwietnia 2014 r. Już wówczas uczniowie w nią zaangażowani otrzymali... | więcej

Prezentacja projektu
Prezentacja projektu odbyła się podczas szkolnego Festiwalu Szkoła z Klasą 2.0, 29 maja 2014 roku. Dzięki komputerowi i rzutnikowi cała szkoła mogła oglądać na przerwach efekty naszych działań. Nasza grup... | więcej

prezentacja "Romeo i Julia..."
Publiczna prezentacja naszej pracy odbyła się na Szkolnym Festiwalu 29 maja 2014 r. w obecności zaproszonych gości (p. dyrektor, p. wicedyrektor, oddziału przedszkolnego i przedszkola) i ucznió... | więcej

1636_IMG_0476.JPG Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach dziesietnych.
W ostatnim czasie na zajęciach w klasie V często pracujemy z Matlandią używając laptopów, czyli na 100% „TIKamy”- jak na dołączonym zdjęciu. Jednak na zajęcia z cyklu... | więcej

2037_IMG_0101.JPG Zapożyczenia niemieckie w języku kaszubskim.
Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas szkolnego Festiwalu 2.0 w czwartek 29 maja 2014roku na boisku szkolnym. Nasz Festiwal został połączony z festynem z okazji Dnia Dziecka, na któ... | więcej

Mnożenie ułamków dziesiętnych kl. 5
Poprzednią odwróconą lekcję przeprowadziłam z klasą VI.Tym razem postanowiłam, że będzie to lekcja z klasą V. Powody były dwa – jeden z nich to fakt, iż uczniowie klasy VI mają już zrealizowan... | więcej

1720_F1010036.jpg Dzień Ziemi ZS1
. Projekt dotyczył zorganizowania akademii z okazji Dnia Ziemi. Biorąc pod uwagę fakt, w projekt zaangażowanych było kilka zespołów uczniów, kolejne etapy pracy podzielone były w zależności o... | więcej

ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO SZCZĘSLIWA PRZYSZŁOŚĆ
Projekt realizują uczniowie klasy IV szkoły podstawowej w Wysokiem... | więcej

96_logo.jpg Prezentacja gier edukacyjnych
Prezentacja naszego projektu odbyła się w dwóch etapach. Najpierw na poziomie jednej klasy pierwszej, końcem kwietnia, to był swego rodzaju test naszych gier edukacyjnych. Sprawdziliśmy reakcje młod... | więcej

ZOO w QR Code
Razem z koleżanką, naszym szkolnym pedagogiem – panią Zuzią przyjęłyśmy rolę koordynatorek całego projektu. Oto lista naszych działań: zajęłyśmy się przygotowaniem pełnego planu akcji, starannym... | więcej

707_P7120061.JPG Spotkania literackie
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 12 czerwca 2014 r. na piątej godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej. Odbiorcami była grupa uczniów z klasy 1 b (15 osób). Formuła prezentacji dla w... | więcej

252_image.jpg Prezentacja projektu - gala finałowa konkursu PROJEKT WIERSZ
Prezentacja projektu - gala podsumowania i wręczenia nagród w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim PROJEKT WIERSZ miała miejsce w piątek, 16 czerwca 2014 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego... | więcej

2408_kopia.jpg Spacer po Gliwicach - Folklor i gwara śląska
Szkolny festiwal Szkoły z klasą 2.0 odbył się 16 czerwca 2014 r. i był zwieńczeniem pracy nad projektem edukacyjnym „Spacer po Gliwicach”. Każda klasa miała możliwość zaprezen... | więcej

1941_IMG_0784a.jpg Rodzeństwo w SP58
Prezentacja projektu – czyli testów na e-platformie odbyła się 09.06.2014. Tego dnia w naszej placówce zorganizowany został Festiwal Nauki. Podczas tego wydarzenia dzieci odwiedzały pos... | więcej

Obojętność
Pierwsza publiczna prezentacja projektu miała miejsce w dniu otwartym szkoły 28 kwietnia 2014 r. Wtedy to uczniowie przedstawiali i omawiali wyniki projektu. Prezentacja połączona była z warsztatami filozo... | więcej

Koncert charytatywny dla Alicji
Jak napisałam w poprzednim sprawozdaniu - spotykałam się z moimi uczniami raz w tygodniu, jeśli była potrzeba , to częściej, aby omówić wszystkie założenia projektu. Uczniowie, w większości... | więcej

2496_DSCN3060.JPG Realizacja projektu " Spacer po Gliwicach"
Praca nad tworzeniem przewodnika po naszym mieście przebiegała sprawnie i systematycznie. W marcu zgodnie z harmonogramem opracowaliśmy plan działania, tematykę oraz nastąpił podział na grupy. Należy do... | więcej

1648_1.JPG Odwrócona lekcja
Na początku maja poinformowałam uczniów kl.5a, że w tym miesiącu czeka nas ostatnia lekcja typu najpierw w domu, potem w szkole. Niektórzy uczniowie już z niecierpliwością na nią czekali. Tem... | więcej

2250_foto.jpg Prezentacja
Prezentacja projektu "Pysznie, zdrowo, kolorowo" miała miejsce podczas Szkolnego Festiwalu Projektów. który odbył się 12 czerwca 2014 r. Całość miała miejsce w murach naszej szkoły - Szkoły P... | więcej

Zasady pierwszej pomocy znamy - innym pomagamy
Prezentacja projektu odbyła się 29.05. 2014r. Efekty naszej pracy mogli zobaczyć zaproszeni goście dyrekcja szkoły, nasi młodsi koledzy z przedszkola, uczniowie klas młodszych, nauczyciele a także rodzice.... | więcej

Kulinarne tradycje krajów anglojęzycznych
Prezentacja projektów odbyła się 30 maja w naszej szkole. Festiwal 2.0 trwał 3 godziny i obejrzeli go uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Było to ogromne wydarzenie, przygo... | więcej

2496_DSCN3060.JPG " Spacer po Gliwicach"- projekt edukacyjny- prezentacja.
Szkolny festiwal Szkoły z klasą 2.0 odbył się w dniu 16 czerwca 2014 r. i był zwieńczeniem pracy nad projektem „Spacer po Gliwicach”. Każda klasa miała możliwość zaprezentowania swo... | więcej

1551_DSC04001.JPG Redagowanie gazetki szkolnej na platformie
Prezentacja czwartego numeru szkolnej gazetki „Kukuczkowe Pogaduszki” miał miejsce w chwili jej opublikowania na platformie Junior Media. Natomiast na Festiwalu Nauki, który odbył się w... | więcej

2363_do szkoły z klasa.jpg "Poznaj z nami Anglię"
Publiczna prezentacja projektu odbyła się w dwóch etapach. Pierwsza część odbyła się 09.05.2014r. podczas Dnia Europy, kiedy to uczniowie na szkolnym forum zaprezentowali wytworzone podczas realizacji pro... | więcej

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
Początek planowania to wybór klasy. W związku z tym, iż uczę dwie klasy, wybrałam tę z którą prowadziłam również ostatnią odwróconą lekcję w ramach zadania „Odwróco... | więcej

Świadomy wybór, czyli co warto wiedzieć o Parlamencie Europejskim przed wyborami-prezentacja.
26 maja br. mieliśmy okazję zaprezentować nasze działania podczs Dnia Projektów połączonego ze Szkolnym Festiwalem 2.0. W świetlicy szkolnej zgromadzili się uczniowie i nauczyciele aby obejrzeć rezu... | więcej

"Spotkanie ze sztuką część III"
W III zadaniu odwróconej lekcji wraz z moją grupą uczniów (Monika K.,Maria B.,Daria P.,Martyna K. kl. IV SP)postanowiłam kontynuować cykl zaję... | więcej

"Spotkanie ze sztuką część II"
Temat, który wybrałam dla mojej grupy był kontynuacją cyklu zajęć pt. „ Spotkanie ze sztuką”, w ramacj którychdzieci tym razem miały okazję poznać życie i twórczość V... | więcej

698_fotozklasą2.JPG Dawno, dawno temu…- czyli świętokrzyska wędrówka przez komiks, animację i teatr
Projekt „Dawno, dawno temu…- czyli świętokrzyska wędrówka przez komiks, animację i teatr” , w którym uczestniczyli uczniowie klasy VI a i IIICZ pod opieką p. Ani Lesiak i m... | więcej

271_Karwia sierpień 2013 1217.JPG Przyrodnicze atrakcje wokół nas
Uczniowie mieszkający w miastach, zwłaszcza tak dużych jak Kraków, mają ograniczony kontakt ze środowiskiem naturalnym. Wielu z nich nawet okres wakacyjny spędza w mieście. Dlatego postanowiłam wska... | więcej

2368_Angelikaa.JPG Spacer po Gliwicach - Gliwice na talerzu
Publiczna prezentacja naszego projektu odbyła się podczas międzyszkolnego festynu organizowanego w naszej dzielnicy dnia 7 czerwca 2014r. Odbiorcami była cała społeczność lokalna przybyła na festyn - uczni... | więcej

2709_IMG_0757.jpg Poznajemy strój kujawski- prezentacja
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 28 maja 2014 roku na terenie naszej szkoły. Odbiorcami byli uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście . Uroczy... | więcej

1744_Kwiaty.jpg Inowrocławscy sportowcy - oni i my
Nad tematem tych zajęć zastanawialiśmy się wspólnie z uczniami, szukając odpowiedzi na pytanie „Czego chcielibyśmy nauczyć innych?”. Wygrała klasowa grupa sportowców z propozycją... | więcej

Niezwykłe dzieje starożynego Rzymu
Po wybraniu tematów i ich opracowaniu rozpoczęły się występy przed klasą ( tzw. lekcja z kamerą) Nikt nie spodziewał się takiego odbioru u występujących i oglądających. Pierwsza reakcja osób,... | więcej

2170_księga.jpg Uczniowskie Forum Naukowe - „Od prześladowań do wolności w wyznawaniu wiary w Imperium Rzymskim”
W przygotowaniu do wystąpienia podczas Uczniowskiego Forum Naukowego najważniejsze były dwa elementy: prezentacja opracowanego tematu na forum klasy i analiza nagrania z lekcji z kamerą. Dosta... | więcej

686_448px-Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg Przewodnik po Unii Europejskiej
Po raz pierwszy projekt był prezentowany podczas obchodów "Dnia Europy" w szkole. Miało to miejsce 28 kwietnia 2014 r. w bibliotece szkolnej. Pracę prezentowały wybrane osoby w grupy projektowej. P... | więcej

1464_Aleksandra Jakubczak.JPG Konkurs szyfrowania
Tym razem temat lekcji nie był związany z kolejnymi tematami zawartymi w podręczniku. Razem z trójką uczniów klasy Ib (Nicolą, Kingą i Mateuszem) wybraliśmy zagadnienie szyfrowania, lekcja mi... | więcej

1289_jGm7MX8Y_.jpg Miejska Gra Edukacyjna
Publiczna prezentacja naszego projektu „Dlaczego zapomniani? Historia górowskich Żydów” miała formę Miejskiej Gry Edukacyjnej „Śladami górowskich Żydów”.... | więcej

Tropem zdrowia
Projekt realizują uczniowie klasa III tj. klASA IIIa i IIIb wspólnie z nauczycielami uczącymi w tych klasach ( plastykiem - p.Agnieszka Bubak, w-f - p. Anną Pluta). Koordynatorami projektu są wych.... | więcej

Projekt edukacyjny -
Projekt edukacyjny planowany i realizowany jest przez 20 uczniów klasy III A w Gimnazjum nr 6 w Zamościu. Ma charakter zespołowy i zaplanowany jest na cztery tygodnie.... | więcej

456_DSC_0461.JPG Nasz projekt na Festiwalu Nauki
Nasz Festiwal Nauki odbył się 21 maja 2014 roku w godzinach 9: 50 – 14: 30 (planowane były dwie godziny, ale zainteresowanie uczniów i nauczycieli było tak duże, że wyszło dłużej). Otwarcia do... | więcej

Prezentacja "Rośniemy zdrowo"
Prezentacja projektu „Rośniemy zdrowo” przygotowanego przez uczniów klasy trzeciej odbyła się na szkolnym festiwalu projektów. Odbiorcami byli uczniowie klasy pierwszej i drugiej.... | więcej

Tęcza
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 04.06.2014r. podczas szkolnego Festiwalu 2.0. Każda z prezentujących się grup zajmowała inne pomieszczenie w szkole (np. sala gimnastyczna, sale lekcyjne). K... | więcej

2296_DSCF0562.JPG Wirtualna Izba Pamięci Teodora Bolduana
Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas zorganizowanego przez szkołę festynu z okazji Dnia Dziecka 29 maja 2014 roku na boisku szkolnym. Z tej okazji wszyscy uczestnicy szkoły z klasą 2.0 mieli o... | więcej

1859_1.jpg Bądź na szczycie- ratuj życie!
Na poprowadzenie ostatnich zajęć, wybraliśmy wraz z trzema uczniami (Olę która poprowadziła ostatnie zajęcia zstapiła Magda) z licealnego szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża: Darią, Magdą i D... | więcej

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Zaczęłam od podzielenia klasy VIB na cztery grupy i przydzielenia zdań. Uczniowie szukali informacji w Internecie, książkach, innych publikacjach na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w... | więcej

1140_Zdjęcie0432 róże.jpg Jan Paweł II - święty
Publiczna prezentacja naszego projektu odbywała się w dniach 08.04. do 30. 04. 2014. Wystawa zatytułowana " Jan Paweł II - święty" oraz gazetka zatytułowana były prezentowane w holu głównym szkoły w... | więcej

1535_DSC05091.JPG Aktywny, zdrowy, szczęśliwy
I.Wprowadziłam uczennice w pracę metodą projektu - przygotowałam prezentację multimedialną dzięki której: zapoznałam z podstawowymi typami projektów - dziewczęta zadecydowały o rodza... | więcej

2296_DSCF0562.JPG Wirtualna Izba Pamięci Teodora Bolduana
Wirtualna Izba Pamięci: teodor-bolduan.manifo.com powstała dzięki współpracy Dyrekcji Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Dyrekcji Naszej Szkoły. Pani Grażyna Wirkus, p... | więcej

335_Layer 1_0004.png Różni a jednak podobni- prawdy i mity
Zagadnienia związane z edukacją globalną uważam za niezwykle ważne i ciekawe. Kontynuując i jednocześnie podsumowując cykl zajęć „Różni a jednak podobni” chciałam by moi uczniowie odwoła... | więcej

597_beznazwy.png Pojedynek graniastosłupów
To już moja trzecia lekcja odwrócona, którą zrealizowałam tym razem na dwóch jednostkach lekcyjnych tj. 21 i 22 maja 2014 r. Lekcję skierowałam do młodzieży gimnazjalnej, do uczni&oacu... | więcej

2767__DSC2904.JPG Śladami przeszłosci .Nekropolia przy ul.Ślężnej we Wrocławiu
Prezentacja odbyła się na terenie naszej szkoły Szalom Alejchem, 30 maja 2014. Odbiorcami byli wszyscy uczniowie, nauczyciele, i nadzwyczajny gość, redaktor kwartalnika ROBB+MAGGazin, który obiecał... | więcej

707_P7120061.JPG Do nieba nie trzeba się spieszyć. Spotkanie literackie
1. Zainicjowanie projektu. Pomysł organizacji spotkań literackich przez uczniów w bibliotece zapadł już na początku roku szkolnego (ze wspólnej inicjatywy młodzieży, nauczyciela bibliotekarz... | więcej

1795_bo.jpg Multimedialny przewodnik po krajach europejskich projekt gimnazjum
Prezentacja naszego projektu odbyła się 30.05.2014 r. na Szkolnym Festiwalu 2.0. Odbiorcami byli uczniowie Zespołu Szkół w Poroninie, rodzice z Rady Rodziców i Rady Szkoły, nauczyciele oraz i... | więcej

Odyseja warszawska - Jak przygotować uczniowski album o Warszawie
Na pierwszym spotkaniu odbył się wybór liderów oraz losowanie tematów. W mojej klasie powstały 4 grupy zadaniowe po 6 osób. Na początku wyjaśniliśmy sobie pojęcie "lider", U ni... | więcej

Film o Warszawie
Publiczna prezentacja projektu odbyła się w naszej szkole w poniedziałek 26.05.2014, na którą zostali zaproszeni uczniowie wszystkich klas, wraz z nauczycielami i rodzicami. Prezentacja rozpoczęta z... | więcej

1310_1-Zdjęcie(33).jpg Sznurkowe bransoletki.
Zbliżają się wakacje, czas radości, słońca i swobodnych strojów. Jako temat mojej trzeciej odwróconej lekcji wybrałam „ Sznurkowe bransoletki”. Uznałam, że samodzielne ich w... | więcej

291_IMG_2944 (2).JPG Żydzi i Polacy-przyjaciele?
Prezentacja projektu odbyła się podczas Festiwalu Projektów 26 maja na sali gimnastycznej. Wszystkich gości przywitał oficjalnie pan dyrektor, następnie złożone zostały życzenia wszystkim mamo... | więcej

Prezentacja projektu
Prezentacja całego projektu na temat sposobów przekazywania ciepła odbyła się na lekcji fizyki 6 maja. Odbiorcami byli oczywiście wówczas koledzy i koleżanki z klasy. Szkolny Festiwal 2.0 odb... | więcej

595_mk.jpg Żywioły w życiu człowieka.
Zadanie w formie "odwróconej lekcji zrealizowałam 19 maja 2014. Planowanie i przygotowania do zajęć – początek maja. Analiza rozkładu materiału. Opracowanie tematu. Temat bloku: Db... | więcej

595_mk.jpg Witaj, Wiosno!
Zadanie w formie "odwróconej lekcji "zrealizowałam 19 i 20 marca Planowanie i przygotowania do zajęć – początek marca. Analiza rozkładu materiału. Wybór tematu. Temat bloku:... | więcej

1056_Zdjęcie0100.jpg Różne pokolenia-wspólna technologia
Nasz projekt zaczął się od kursu komputerowego dla dzieci siedmioletnich z dwóch zerówek OA i OB. Każda grupa miała trzy spotkania 40 minutowe i każde z nich prowadził inny zespół. W p... | więcej

Wielokąty wpisane i opisane na okręgu
Chcąc uatrakcyjnić zajęcia powtórzeniowe w klasie trzeciej gimnazjum zaproponowałam przeprowadzenie ich w formie lekcji odwróconej. Uczniowie moją propozycję przyjęli z zainteresowaniem... | więcej

217_zdjecie.jpg Żydzi i Polacy-przyjaciele?
Publiczna prezentacja projektu odbyła się na sali gimnastycznej 26 maja na Szkolnym Festiwalu Projektów. W imprezie uczestniczyli: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rodzice, zaproszeni dyrek... | więcej

Projekt edukacyjny - planowanie
W projekcie, realizowanym pod moim kierunkiem, biorą udział uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego: 1. Ewelina 2. Karolina 3.&nb... | więcej

Cyberstrach ma wielkie oczy - prezentacja projektu
Publiczna prezentacja projektu Cyberstrach ma wielkie oczy odbyła się w auli Zespołu Szkół im. Legionów Polskich w Poroninie podczas Szkolnego Festiwalu 2.0. w dniu 30 maja br. Projekt ten by... | więcej

1333_SAM_0879.JPG Projekt edukacyjny
Publiczna prezentacja odbyła się 10 maja 2014roku w ZSG w Nędzy. Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 połaczony został z Świętem Szkoły.Odbiorcami byli zaproszeni goście(władze gminy, dyrektorzy innych szk&oa... | więcej

projekt edukacyjny-realizacja
Pierwszym etapem było zapoznanie uczniów z pomysłem na realizację projektu oraz podział na zespoły. Uczniowie chęć pracy w danym zespole ( nad danym zagadnieniem) zgłaszali do mnie drogą mailową. N... | więcej

Was essen die Deutschen? Co jedzą Niemcy?
Na pierwszym spotkaniu uczniowie przedstawili temat projektu i wspólnie ustaliliśmy, co chcemy osiągnąć realizując dane zagadnienie. Następnie opracowaliśmy plan działania ,a uczniowie sami rozdziel... | więcej

118_Clipboard04.jpg Modnie czy wygodnie? Stroje z wybranych epok.
No i wreszcie 25.06.2014 nadeszła prezentacja naszego projektu. „ Modnie czy wygodnie? Stroje z wybranych epok” został zaprezentowany podczas Szkolnego Festiwalu Projektów Szkoły z klasą... | więcej

Bocian, nietoperz, wilk - miniwykłady
Prezentacja projektu odbyła się 4 czerwca 2014 r. na sali gimnastycznej w szkole. Odbiorcami byli uczniowie klas IV – VI. Uroczystość miała charakter jubileuszowy, bowiem w tym roku po raz trze... | więcej

: „Nie mów drugiemu, co tobie niemiłe, czyli STOP WULGARYZMOM”
Publiczna prezentacja projektu odbyła się dnia 30 maja. Dzień ten w naszej szkole był dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych, a poświęconym na realizację programu Szkoła bez Przemocy oraz Szko... | więcej

Projekt edukacyjny-prezentacja
Publiczna prezentacja projektów odbyła się 23 maja 2014 roku w sali giomnastycznej w Gimnazjum w Koźminku. W tym dniu moja grupa projektowa przedstawiła tylko prezentację w programie Prezi ze wszyst... | więcej

Świebodzice pod lupą
Prezentacja filmów o dworcu kolejowym w Świebodzicach odbyła się 28.05.2014 w holu szkoły o godz. 16:30. W festiwalu uczestniczyli uczniowie, wszyscy nauczyciele, rodzice, przedstawiciele Urzędu Mia... | więcej

1190_IMG_0134.jpg Ufoniada 2014
W grupie uczniów, z którymi współpracowałam podczas całego programu Szkoła z Klasą 2.0 znalazł się tylko jeden śmiałek, który chciał zaprezentować się publicznie. Okazało się, ż... | więcej

622_965566_736541493026712_226352825_o.jpg POZNAJEMY SWÓJ REGION
Realizacja projektu rozpoczęła się od spotkania związanego z planem działań i zasadami, na jakich będzie pracować zespół projektowy. Uczniowie ustalili zadania, narzędzia, jakie będą im potrzebne or... | więcej

2646_TOFIK.jpg QCLICK I WSZYSTKO JASNE!
Tematem ostatniego zadania jest "QClick i wszystko jasne".W ostatnim zadaniu jako nauczający wzieli udział wszyscy uczniowie klasy Id, natomiast przygotowanego przez nich konkursu odbiorcami byli wsz... | więcej

Odwrócona lekcja zadanie III
Na ten cykl odwróconych lekcji wybrałam tematy związane z graniastosłupami prostymi w klasie pierwszej gimnazjum. Jak zwykle najpierw zajęłam się szukaniem materiałów, które uczniowie... | więcej

Jubileusz
Realizacja projektu Jubileusz "Emilki" - "Dzieci lubią czytać" przebiegała i nadal przebiega według zaplanowanego harmonogramu. Uczniowie cały czas pracują pod moja opieką. Większość zadań zaplanowanych w... | więcej

1845_SDC13085.JPG Projekt - realizacja
Realizacja projektu edukacyjnego „Święta tuż, tuż – wielkanocne pomysły na ozdoby” wymagała zaangażowania dużej grupy uczniów. Zgodnie z założeniami uczestniczyli w nim uczniowie k... | więcej

392_DSCF1169.JPG Dawno, dawno temu…- czyli świętokrzyska wędrówka przez komiks, animację i teatr
Publiczna prezentacja naszego projektu odbyła sie w poniedziałek 26.05.2014 w naszej szkole na sali gimnastycznej. Był to szczególny dzień ponieważ prezentowało się aż 20 różnych projekt&oacu... | więcej

622_965566_736541493026712_226352825_o.jpg Poznajemy swój region - prezentacja
Prezentacja projektu miała miejsce podczas festynu rodzinnego w dniu 24 maja 2014 roku w naszej szkole. Impreza odbywała się na podwórku szkolnym, a szkolny festiwal w klasie, w której... | więcej

ORTOGRAMY
Projekt Ortogramy został przedstawiony na szkolnym Festiwalu Szkoły 2.0 w dniu 04.06.2014r. Na pokaz zaproszeni zostali uczniowei klasy równoległej oraz dzieci z klasy III. Prezentacja dla każdej z... | więcej

2480_1.jpg Kopia Mistrza - warsztaty z iPadem
W trakcie warsztatów przeprowadzone zostały zajęcia z użyciem iPad’a, które miały pokazać uczniom możliwości zastosowania urządzeń multimedialnych do nauki poprzez zabawę. Zaprezentowan... | więcej

2727_WAWZRZYNIAK BARBARA 1.jpg "I ty możesz być twórcą"
Zaprezentowaliśmy projekt w czasie Festiwalu 2.0 w naszej szkole, który odbył się 30 maja 2014r. Nasze wystąpienie było przeznaczone dla uczniów stars... | więcej

2727_WAWZRZYNIAK BARBARA 1.jpg "I ty możesz być twórcą"
Uczniowie otrzymali kartki z przypomnieniem tematu opowiadania i terminem jego wykonania. Wysłałam również zadanie na ich skrzynki internetowe i wpisałam do koresp... | więcej

1256_P6300212.JPG Jak zrobić zrzut z ekranu gazetki szkolnej?
Zadanie dzisiejsze wypłynęło z poprzedniego. Mianowicie mieliśmy duży problem ze wstawieniem kwietniowego numeru naszej gazetki na blog. Okazalo się, że rozmiar pliku gazetki jest za duży. Chłopcy pr&oacut... | więcej

Inter_Paczka prezentuje UFoNy na PAD.
Poza pomniejszymi wystąpieniami Michała i Maćka, za główną prezentację UFoNów uznajemy wystąpienie podczas Międzynarodowej Konferencji Polskiej Akademii Dzieci.W związku z tym, że jest to wyd... | więcej

sprawozdanie
Wybrałem w porozumieniu z uczniami temat dotyczący piłki siatkowej. Brzmiał on następująco: „Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym”. Wybierając taki temat zajęć chc... | więcej

422_2010-04-26 15.19.21.jpg Projekt edukacyjny - prezentacja
Publiczna prezentacja projektu "Zabytki Siedlec – stolicy naszego powiatu" odbyła się 29 maja 2014r. na Szkolnym Festiwalu 2.0. Festiwal połączony był z Dniem Rodziny, jaki corocznie odbywa się w nas... | więcej

363_Kościelec 2.png Język muzyki
Kolejna odwrócona lekcja wiązała się z wcześniejszą, dotyczyła bowiem języka muzyki, a więc elementów z jakich składa się utwór muzyczny. Na poprzedniej lekcji uczniowie dowiedzieli si... | więcej

705_2x2,5.jpg Prezentacja projektu edukacyjnego: „Rola duchów w literaturze angielskiej: multimedialna inscenizacja Opowieści Wigilijnej K. Dickensa”
Pierwsza publiczna prezentacja projektu/przedstawienia odbyła się 22.01. 2014r. ze względu na świąteczną tematykę utworu - „Opowieść Wigilijna” . Przedstawienie miało miejsce w Sali multimedial... | więcej

743_21.jpg Zdrowy kręgosłup
Szkolny Festiwal Projektów odbył się 24 maja w Zespole Szkół Nr 3. Tegoroczny festiwal połączony został z obchodzonym w tym dniu Świętem Szkoły. Podczas festiwalu zostały zaprezentowane proje... | więcej

394_IMG_20140607_191644.jpg Projekt edukacyjny - prezentacja
Publiczna prezentacja projektu ,, Moja mała Ojczyzna’’ realizowanego przez wszystkich uczniów naszej szkoły oraz naszego projektu ,, Poznajemy Kosmos’’( był on częścią... | więcej

2033_sesja3JPG.JPG Projekt edukacyjny
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 19 maja 2014 r. podczas Festiwalu Nauki, który zorganizowany został na sali gimnastycznej dla klas 4-6. Festiwal miał następujący przebieg: Powi... | więcej

Autorska książka klasy 2d.
Pierwszym krokiem była rozmowa z dziećmi w której opowiedziałam im na czym polega projekt. Wstępny etap przebiegał z całą klasą w czasie zajęć lekcyjnych. Rozpoczęłam od zabawy rozwijającej tw&oacut... | więcej

Jubileusz
Publiczna prezentacja projektu " Jubileusz Emilki" odbyła się 3 czerwca br. podczas Festiwalu 2.0, który był częścią Święta Szkoły. Prezentacja multimedialna dotycząca Jubileuszu odbyła się na samym... | więcej

750_jesien.png the grass is greener on the other side of the fence. Walking around Suchedniów. Suchedniów now and before.
3 czerwca 2014 r, w ramach Święta Szkoły urządziliśmy Festiwal 2.0, który stał się podsumowaniem i podziękowaniem za całoroczna pracę i wielkie zaangażowanie uczniów. Odbiorcą była całą społe... | więcej

Cudze chwalicie,swego nie znacie, czyli spacerkiem po Suchedniowie. Suchedniów dawniej i dziś
Publiczna prezentacja projektu odbyła się na Festiwalu 2.0, 03 czerwca 2014r w czasie Święta Szkoły. Odbiorcami projektu byli uczniowie, pracownicy i zaproszeni rodzice. Na wstępie koord... | więcej

693_koseczek.jpg Łączność pokoleń w sieci. Tylko z TIK !
Etapy pracy / praca uczniów / rola opiekuna To co było naprawdę początkiem to "usłyszenie" pomysłu uczniów - oni mają dobre inicjatywy, czasem mówią o nich od niechcenia, może przypad... | więcej

150_SAM_1022.JPG projekt edukacyjny - prezentacja
Publiczna prezentacja projektu eTwinning „DIGITALE REISEN” prowadzonego między naszą szkołą i szkołą w Szwecji odbyła się dnia 03.06.2014r. na drugiej godzinie lekcyjnej w pracowni multimedialn... | więcej

2727_WAWZRZYNIAK BARBARA 1.jpg "I ty możesz być twórcą"
Projekt realizują uczniowie klasy IV b, podobnie jak poprzednie moje zadania w ramach "Szkoły z klasą".... | więcej

Bawimy się i powtarzamy
Zdecydowałam, że kolejne zadanie wykonane zostanie podczas zajęć wyrównawczych dla uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału z lekcji. Zajęcia poprowadzą cztery uczennice... | więcej

1228_DSCN4641.JPG Jak zostać dziennikarzem? Warsztat młodego redaktora.
Publiczna prezentacja odbyła się 22 maja 2014 w auli Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów. Odbiorcami byli nauczyciele, dyrekcja, pracownicy, uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni na tę o... | więcej

2600_Piotr Szulada.png Prezentacja prac uczniów
Szkolny Festiwal Szkoły z klasą 2.0 odbył się29 maja 2014 roku na3 i 4 godzinie lekcyjnej. Była możliwość korzystania z projektora multimedialnego, dostępu do Internetu. Odbiorcami byli nauczyc... | więcej

2596_Rotation of DSC00192.JPG Nauka tańca z TIK - prezentacja.
W dniu 29.05.2014r. odbyła się publiczna prezentacja projektu podczas festiwalu szkolnym zorganizowanym w świetlicy szkolnej. Odbiorcami prezentacji byli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Zebrani w św... | więcej

2925_Janusz.png I Ty możesz być chemikiem.
Projekt jest realizowany przez sześcioosobową grupę uczniów klasy drugiej gimnazjum.... | więcej

2760_zdjęcie3.jpg Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt realizują uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Skokowej podzieleni na 2 zespoły zadaniowe, 6-cioosobowe. Każdy zespół wybierze i zrealizuje swoją część projektu. Opiekunem projektu i ucz... | więcej

2406_Zielono mi....JPG Na deskach teatru i na ekranie
Finał projektu odbył się 19 maja. Odbiorcami byli uczniowie SP Radgoszcz, ich rodzice oraz zaproszeni goście, reprezentujący władze lokalne. Prezentowaliśmy spektakl teatralny jako ostatnia grupa.... | więcej

1326_snzk_sniezka_z_rowni_1.jpg Czysta woda - zdrowia doda
Prezentacja projektu mojej klasy odbyła się 30.05.2014r. w naszej szkole na sali gimnastycznej, podczas specjalnie przygotowanego spotkania dla uczniów całej szkoły. Salę udekorowaliśmy... | więcej

2188_morze 2008 039.jpg Republika Szkolna
Działanie Data Osoby odpowiedzialne Spotkanie w celu ustalenia zawartości 1. numeru „Republiki Szkolnej”. Przydział tematów i zadań zw... | więcej

1132_DSCN3549.JPG Uroki pór roku
Nasza publiczna prezentacja odbyła się w dniu 26.05.2014. Poświęcona ona była porom roku i połączona z Dniem Matki. Odbyła się w naszej sali lekcyjnej nr 12 . Dzieci samodzielnie przygotowały z... | więcej

1267_Paweł - projekt1.jpg Krosno i powiat krośnieński podczas II wojny światowej we wspomnieniach świadków
Praca nad projektem „Krosno i powiat krośnieński w czasie II wojny światowej we wspomnieniach świadków” wyglądało następująco. Na początku z osobami, które miał... | więcej

2327_wo.jpg prezentacja
Prezentacja naszego projektu miała miejsce 14 kwietnia w sali do przyrody. Odbiorcami byli koledzy i koleżanki z klasy. Przeprowadziliśmy również pokaz wybranych eksperymentów wraz z prezenta... | więcej

Projekt edukacyjny - realizacja
W pierwszym etapie wszyscy uczniowie poszczególnych grup rozpoczęli realizację zadań od zbierania i gromadzenia materiałów - treści legend, informacji oraz zdjęć związanych z miejscem d... | więcej

Bogate zainteresowania mamy i talenty rozwijamy-realizacja
Pierwszym etapem był wybór tematu – zainteresowania, nad którymi dzieci będą pracowały i osób, które wspólnie wykonają to zadanie. Miały na to kilka dni. Ustaliliśm... | więcej

Projekt edukacyjny - prezentacja
Prezentacja projektu odbyła się dnia 19 maja 2014 roku podczas Święta Szkoły z okazji obchodów XXXIX Rocznicy Nadania Imienia Elizy Orzeszkowej Szkole Podstawowej w Radgoszczy. Prezentacja pro... | więcej

404_rajd.jpg Projekt edukacyjny - prezentacja
Nasz projekt był działaniem zespołowym, w którym brało udział czterech nauczycieli – matematyk, polonista i dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku Ostrów Wielkopolski o... | więcej

1183_wywiad.jpg UFoN - prezentacje na Festiwalu 2.0
Po zaprezentowaniu wystąpień na forum klasowym wspólnie z uczniami podjęliśmy decyzję o zakwalifikowaniu poszczegfólnych prezentacji na Festiwal 2.O Zgodnie z harmonogramem dnia festiwaloweg... | więcej

1094_icon.jpg Ufoniada 2014
Przygotowanie uczniów do wystąpienia podczas Uczniowskiego Forum Naukowego polegało na systemowej współpracy nauczyciela i uczniów. Spotykałam się z dziewczętami dwa razy w tygodniu. U... | więcej

UFON-wystapienie na forum
Uczniowie moi byli podekscytowani faktem, że wystąpili w filmie ( tak nazywali swoje wystąpienia przed kamerą). Oczywiście ich filmy były obejrzane przez całą klasę i nagrodzone brawami. Moi mali aktorzy d... | więcej

926_CKN-crop-crop-crop.jpg UFoNy na Festiwalu 2.0
Po lekcjach z kamerą i nagraniach UFoNów ani na chwilę nie zapomnieliśmy o UFoNach. Nadarzyła się świetna okazja do udziału w międzyszkolnym konkursie krasomówczym. Postanowiłam to wykorzysta... | więcej

88_Betulka_marsz_na_szczyt_Velka_Destna_6-10-13.JPG "Odkrywamy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego" - gra miejska
Prezentacja naszego projektu przybrała formę gry miejskiej. Przygotowania w mojej klasie trwały już od połowy marca 2014 r. W dniu 12 marca odbyliśmy wycieczkę klasową do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielko... | więcej

2460_alpy2.JPG POZNAJEMY TAJEMNICE OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Gra miejska.
Kiedy nasz zespół podjął decyzję o formie projektu czyli Grze Miejskiej, od razu przyjęliśmy, ze najlepszą i najbardziej efektywną prezentacją dla szerszego grona będzie jej realizacja w terenie. O... | więcej

106_IMG_3955.JPG GRA MIEJSKA "Odkrywamy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego"
Podejmując pracę nad opracowaniem Gry Miejskiej wymyśliłyśmy z koleżankami, iż najlepszą prezentacją naszego projektu - ze względu na jego charakter - byłoby przeprowadzenie Gry i tym samym jej wypró... | więcej

uczymy innych -zadanie 3
Tym razem była to pojedyncza jednostka lekcyjna, a tematem była "Fizyka po angielsku". Lekcję poprowadziło dwóch uczniów z mojej klasy (o profilu matematyczno-fizycznym), którzy dobrze... | więcej

Prezentacja projektu
Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas Festiwalu 2.0, który miał miejsce 28 maja 2014 roku. Odbiorcami projektu była dyrekcja, zgromadzeni nauczyciele, jak również uczniowie klas I... | więcej

Prezentacja projektu "Statystyka..."
Prezentacja projektu odbyła się 28 maja podczas Festiwalu. Odbiorcami prezentacji byli wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum, jak również uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej wchodzącej w... | więcej

1668_P1020056 - kopia.jpg Czysta planeta
Klasa I c pod moim kierunkiem realizowała projekt edukacyjny „Czysta planeta”. Celem projektu było – wskazanie przykładów niszczenia środowiska naturalnego – dostrzeżenie... | więcej

Słodkie miasto wielkiego astronoma
Publiczna prezentacja projektu„Słodkie miasto wielkiego astronoma”pod hasłem „Słodkość miodowego piernika w mieście Kopernika” odbyła się podczas Festiwalu&n... | więcej

878_4rsm.jpg „Organizujemy wyjazd na mecz Ekstraklasy - Młodzi sportowcy on tour”
24 marca uczniowie klas sportowych wzięli udział w konsultacjach szkoleniowych, które miały miejsce przy okazji meczu 27 kolejki Ekstraklasy Piast Gliwice vs Legia Warszawa (fot. załącznik). Podczas... | więcej

Im lepiej wymawiasz słówka, tym mądrzejsza twoja główka
Moi uczniowie zastanawiali się nad wyborem tematu projektu podczas lekcji języka polskiego. Wszystkie propozycje zapisaliśmy na tablicy, a następnie odbyło się tajne głosowanie i w sposób bardzo dem... | więcej

1369_Sylwia Rutkowska.JPG Uczniowskie Forum Naukowe - wystąpienia na Festiwalu 2.0
Wyróżnione przez klasę osoby bardzo chętnie chciały zaprezentować swoje możliwości podczas Festiwalu 2.0. Alicja, Małgosia, Oliwia i Mateusz to wyjątkowi uczniowie. Bardzo zdolni. Chcąc pomóc im w przygoto... | więcej

1547_Szcz.JPG Projekt edukacyjny DEFILADA WITAMIN
Po zaplanowaniu z uczniami projektu DEFILADA WITAMIN rozpisałam kartę działań . Dla utrwalenia uczniom tematu, naszych planów przygotowałam webquest DEFILADA WITAMIN, który umieściłam w... | więcej

Realizacja projektu: Jakie ścieżki może wybrać współczesny nastolatek, by zaangażować się emocjonalnie w tekst kultury sprzed 450 lat (W. Szekspir, Romeo i Julia)
Już na wstępnym etapie realizacji projektu doszło do zmiany w składzie jednego z zespołów fachowców. Z udziału zrezygnowała jedna z dziewcząt, a na jej miejsce zgłosiły się dwie osoby. Dokła... | więcej

2183_ks.JPG Projekt edukacyjny - prezentacja.
W dniu 27 maja 2014 roku odbyła się publiczna prezentacja projektu edukacyjnego, podczas Festiwalu 2.0 w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach. To dzień ważny, oczekiwany i jak się okazało pełen niesp... | więcej

Świadomy wybór, czyli co warto wiedzieć o Parlamencie Europejskim przed wyborami.
Pierwsze zadanie polegało na wyszukiwaniu w internecie informacji o Parlamencie Europejskim, jego historii i kompetencjach. Uczniowie korzystali z wikipedii, ale dotarli do wielu ciekawych materiałó... | więcej

1823_DSC_0994.JPG Projekt edukacyjny - realizacja
W marcu 2014 roku 6 uczniów klasy I gimnazjum rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego ,, Moje gimnazjum w liczbach i procentach”. Celem projektu było przedstawienie danych o naszej... | więcej

Jemy zdrowo - kolorowo! (projekt edukacyjny - prezentacja)
Nasza prezentacja "Jemy zdrowo - kolorowo! oraz prezentacja naszych kolegów i koleżanek odbyła się 30 maja podczas Festiwalu Nauki 2.0. Postanowilismy ją przedstawić tego dnia, ponieważ nasza... | więcej

2125_DSCN1097.jpg QClick i wszystko jasne!
Wspólnie z uczniami wybraliśmy temat: QClick i wszystko jasne!. Pomysł ten był wynikiem zbliżającej się drugiej edycji konkursu Anglomaniacy, który z panią Patrycją zapoczątkowałyśmy. W zeszł... | więcej

1153_moje.jpg Prezentacja projektu: W poszukiwaniu symetrii
Prezentacja projektu odbyła się podczas Festiwalu Nauki w dniu 2 czerwca 2014r. na auli szkolnej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Cały Festiwal był wielkim świętem szkoły.Ucze... | więcej

2250_foto.jpg Pysznie, zdrowo, kolorowo - podsumowanie
Pracę zaczęliśmy od spotkania otwierającego, na którym podzieliliśmy zadania. Uczniowie chętnie zabrali się do kolejnych zadań. Szybko, dzięki słownikom online udało zgromadzić się bazę leksykalną d... | więcej

2358_IMG_3791_Crop.JPG Lekcja z kamerą
Zajęcia, podczas których moi uczniowie występowali odbyły się 7 kwietnia 2014 r. Ponieważ realizowałem to przedsięwzięcie z uczniami klasy IV, postanowiłam wykorzystać ostatnią lekcje w tym dniu. Dz... | więcej

1497_20120618877-001 (2).jpg Biologiczne Forum Naukowe
Zajęcia z wykorzystaniem kamery odbywały się kilkakrotnie, mimo kłopotów technicznych udało się ostatecznie 3 i 10 kwietnia nagrać wystąpienia uczniów. Za obsługę sprzętu odpowiedzialny był j... | więcej

1599_ja.jpg Szkolny Festiwal 2.0
Projekt „Glichów 2014 – wioska marzeń” zespół uczniów zaprezentował na szkolnym Festiwalu w piątek, 30 maja 2014r. Uczniowie zaprosili swoich kolegów i koleżan... | więcej

Odkrywcy gier
Publiczna prezentacja projektu„Odkrywcy gier”pod hasłem „Gry z TIK odkrywamy, bo różne pomysły z okazji 90-lecia szkoły mamy” odbyła się podczas Festiwalu&n... | więcej

Projekt
Projekt przebiegał według ustalonego planu i założeń. Pełen entuzjazm uczniów i zapał do pracy był bardzo widoczny. Wielkie poruszenie, kto i jakie zadani ma realizować. Wybrano liderów... | więcej

1721_Zdjęcie0457 - Kopia.jpg Spacer po Swoszowicach
Co tydzień w poniedziałki na 7 lekcji spotykaliśmy się z całym zespołem pracującym w projekcie lub tylko z wyznaczoną grupą. Początek pracy to opisywane już przeze mnie wcześniej działania polegają... | więcej

543_meme.jpg Propagatorzy Przyszłości na Festiwalu TIK Trendy 2014
Do publicznej prezentacji na Festiwalu szkoły z klasą, TIK Trendy 2014, wybrałam chętnych uczniów, których wystąpienia najbardziej podobały się klasie. Julia, Basia, Maja i Miłosz pracowali n... | więcej

koncert charytatywny dla Alicji
Projekt będzie realizowany przez uczniów klasy trzeciej i drugiej gimnazjum.... | więcej

Gramy z TIK-iem - nasze pomysły na gry edukacyjne dla małych i dużych
Etap I – planowanie Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od zebrania grupy uczniów chętnych do realizacji zadania projektowego. Byli to uczniowie klasy: VI a i V aCzterech uczniów z tej g... | więcej

Projekt edukacyjny- realizacja.
1.Plakat ( folder) przedstawiający etapy powstawania chleba. Uczniowie planują swoją pracę , dzielą się rolami i wykonują zadanie.Zakończeniem tego etapu jest prezentacja wykonanego zadania, jego samoocen... | więcej

Projekt-realizacja
Od początku drugiego semestru roku szolnego 2013/2014 wraz z uczniami pracowaliśmy nad realizacją projektu, który miał być przedstawiony na Szkolnym Festiwalu Pr... | więcej

404_rajd.jpg Projekt edukacyjny - realizacja
Realizacja projektu „Odkrywamy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” Rozpisanie konkretnych zadań ich wybór i przydział. Na początku marca przygotowałam zadania jakie należy... | więcej

Zasady pierwszej pomocy znamy - innym pomagamy
Realizację projektu rozpoczęliśmy zgodnie z harmonogramem, w miesiącu marcu. Zaangażowanie i zainteresowanie tematyką, i zadaniami szczegółowymi przeszło moje oczekiwania. Uczniowie bardzo ambitnie... | więcej

88_Betulka_marsz_na_szczyt_Velka_Destna_6-10-13.JPG Realizacja projektu edukacyjnego
Przed przystąpieniem do realizacji zadania wraz z całą klasą dnia 12 marca odbyliśmy wycieczkę do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Za przewodnika posłużył nam Paweł Dolata - lider Południowowielk... | więcej

478_es.png Przetnij i sklej, czyli skąd się wzięły wzory na pola?
Uczniowie w klasie piątej poznają wzory na pola kilku figur. Z poprzednich lat znają wzory na pole prostokąta i kwadratu. Wyprowadzenie wzorów na pola innych figur (równoległobok, romb, tr&oa... | więcej

Projekt edukacyjny - realizacja
Praca nad projektem przebiegała zgodnie z planem. W pierwszym etapie uczniowie, na wskazanych przez nauczyciela stronach internetowych, wyszukiwali informacji dotyczącychpodstawowych odczynników... | więcej

Projekt edukacyjny-realizacja
Etapy pracy nad projektem: -ustalenie tematu projektu -podział grupy na zespoły zadaniowe -utworzenie planu realizacji projektu -przydział konkretnych zadań do zespołów i poszczególnych o... | więcej

Spróbuj to wyjaśnić - eksprymenty fizyczno-przyrodnicze
Etapy pracy nad naszym projektem: Pierwsze spotkanie grupy zadaniowej, omówienie tematu, podział na zespoły (które potem i tak się rozwiązały), pokaz doświadczenia przygotowanego przeze mn... | więcej

„Pieprz i wanilia - czyli czym przyprawiamy?”
Projekt realizują uczniowie klasy 3b... | więcej

Jubileusz „Emilki” – „Dzieci lubią czytać”
Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej - obecnie wychowawcą klasy I. Mam więc doskonałą okazję, by od najmłodszych lat wpajać dzieciom zamiłowanie do czytania książek i czasopism. Przez naukę liter,... | więcej

Realizacja projektu
Uczniom bardzo spodobał się pomysł i tematyka projektu zwłaszcza, że przed nami Rajd po Gliwicach. Rodzice również wyrazili pozytywną opinię: „ Ma praktyczne zastosowanie, a zdobytą wiedzę dz... | więcej

1627_IMG_4899.JPG Uczymy innych III
Tematem cyklu zajęć było zapoznanie się z historią naszego miasta, jego dziejami i tym jak nasze miasto wygląda w chwili obecnej. Tematy zajęć to: Poznanie postaci Jakuba Wejhera oraz zabytków... | więcej

1425_zd.1.png Projekt edukacyjny-prezentacja-
Publiczna prezentacja projektu –folder nt. „Moja szkoła ma 40 lat” odbyła się 4 kwietnia 2014 roku na Święcie Szkoły z okazji jej 40-lecia . Folder wyeksponowany był na... | więcej

1982_2013-10-15 17.14.17.jpg Zamiana ról-nauczyciel znów uczniem
Wraz z uczniami klasy szóstej zdecydowaliśmy o tym by tym razem pokazać nauczycielom, że od dzieci też mogą się czegoś nauczyć. Czegoś co może przydać im się w ich codziennej pracy, albo przynajmnie... | więcej

598_w1.jpg UFONY z 4c atakują!
Uczniowie sami przygotowali tematy swoich prelekcji oraz ich treść. Dodatkowo Ola, prezentująca temat „Modnie, szykownie i wygodnie” korzystała z pomocy trzech koleżanek, które prezentow... | więcej

958_DSC03249a.JPG Wędrówki po bezdrożach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i śladami Puszczy Pyzdrskiej
Projekt był realizowany we współpracy uczniów klasy IV, V i VI, których opiekunami były panie: Teresa Krűger-Wasilewska, Iwona Rzepka i Wiesława Juszczak. Na pierwszym spotkaniu ust... | więcej

1270_DSC04475.JPG Projekt edukacyjny-realizacja
Kolejne etapy pracy w ramach prjektu przebiegały według opracowanego wczesniej harmonogramu. Prace nad realizacja projektu rozpoczęto od spotkania otwierającego, na którym określono cele i zadania... | więcej

2369_sk1.jpg Realizacja projektu
Etapy pracy zespołu: I etap – wybór doświadczeń do wykonania oraz ich sfilmowanie. 18.09.2013 – spotkanie organizacyjne. 10.10.2013 – uczniowie wybierali doświadczenia do wykona... | więcej

Rośniemy zdrowo
Uczniowie w tym rok poznali piramidę zdrowego żywienia. Pierwszym zadaniem TIK było wyszukanie informacji jak witaminy znajdujące się w różnych produktach wpływają na organizm człowieka. Każdy zesp&... | więcej

1842_Beatka.JPG Było sobie drzewo.
Trzeciego lutego nauczyciele zaproponowali uczniom klasy V a i V c udział w projekcie. Przedstawiłyśmy tematykę , którą dzieci zaakceptowały. Ustalono tytuł projektu. Następnie uczniowie zapro... | więcej

2559_DSC02161.JPG Jak nagrywaliśmy audiobooka
Etap 0: Poinformowanie o projekcie. Powołanie grupy projektowej. Opracowanie zasad współpracy. Etap I: Ćwiczenie narządów artykulacyjnych. Pokazywałam uczniom różnorakie ćwiczenia u... | więcej

1822_P7236355.JPG CHEMIA NA TALERZU
Poprzez realizację projektu na temat wpływu diety na zdrowie nastolatka miałam okazję uwrażliwić uczniów na kilka elementów życia codziennego, do których należą: • zwracanie uwag... | więcej

2363_do szkoły z klasa.jpg "Poznaj z nami Anglię"
Pierwszym etapem pracy było sformowanie grupy i rozpisanie zadań, które należy wykonać podczas realizacji projektu. Etapy Działania uczniów Działania nauczyciela I... | więcej

1842_Beatka.JPG Było sobie drzewo.
Projekt realizowany jest w dwóch klasach piątych.... | więcej

1051_3_1051_DSCN0118.JPG Projekt Muzycznie z motocyklem
W pierwszej kolejności umówiłam się z członkami Klubu motocyklowego w Opalenicy na spotkanie uczniów z rodzicami.Poprosiłam ojca ucznia o pomoc w nagrywaniu filmu z dźwiękami moto... | więcej

1051_3_1051_DSCN0118.JPG Projekt
Pojekt realizująuczniowie kl.2d , podzieleni na grupy, pod kierunkiemwychowawczyni, we współpracy członków Klubu motocyklistów oraz rodziców.... | więcej

662_iwona_rzepka.jpg Wędrówki po bezdrożach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i śladami Puszczy Pyzdrskiej
Projekt realizowany był we współpracy uczniów klasy IV, V i VI, których opiekunami były panie: Teresa Krűger-Wasilewska, Iwona Rzepka i Wiesława Juszczak. Na pierwszym spotkaniu ustal... | więcej

Promocja szkoły poprzez film – reklama placówki, czy wymóg czasu?
Pierwszym etapem było spotkanie organizacyjne, na którym dokonano wspólnego wyboru i sformułowania tematu. Kolejnym etapem było ustalenie celów projektu. Jedno z najważniejszych spotka... | więcej

Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt realizują uczniowie klas V a, b SP, w których uczę języka angielskiego oraz prowadzę zajęcia pozalekcyjne z tego przedmiotu.... | więcej

1012_Obraz2.jpg Edukacyjna paczka
W lutym zostało założone konto na Facebooku „Pogotowie biologiczne” dla klas młodszych naszej szkoły, które jest obsługiwane przez uczniów klasy drugiej biol-chem. Od lutego do kw... | więcej

Projekt edukacyjny - realizacja
Realizacja projektu edukacyjnego „Gloria victis” – dokumentu filmowego z X Marszu Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych była ogromnym wyzwaniem, gd... | więcej

Realizacja projektu
1: Jak krok po kroku wyglądały wszystkie kolejne etapy pracy? Na czym polegała praca uczniów i jaka była Twoja rola? 1. Wyszukanie w internecie scenariusza do teatrzyku kukiełkowego. 2. Przygotow... | więcej

Łączymy pokolenia - my i nasi dziadkowie
Po dokonaniu wyboru grupy, każdy miał czas na zebranie materiałów. Na pierwszym spotkaniu w grupie I, II i III dzieci dokonały selekcji. Wybrały kilka interesujących ich zagadnień, którymi za... | więcej

1423_prof.jpg Wiersze J. Tuwima - bliskie dzieciom i dorosłym.
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem. Rozpoczęliśmy od zebrania informacji o ulubionych wierszach Juliana Tuwima, które osoby dorosłe pamiętają do dzisiaj. Potwierdziły się nasze przypus... | więcej

2709_IMG_0757.jpg Poznajemy strój kujawski.
Działania moich uczniów skupiły się wokół tematu: ,,Poznajemy strój kujawski”, który jest częścią szkolnego projektu ,,Nasze Kujawy” i ośrodka tematyczn... | więcej

1764_S8004033b.jpg Cudze chwalicie
Zadaniem głównymbyło opracowanie folderu w wersji polsko-angielskiej, w którym zostaną zaprezentowane najpiękniejsze zabytki naszego miasta Krakowa i prezenatacji mulimedialnej, d... | więcej

620_20130831_121128.jpg Przewodnik po Krośnie. A guidebook about Krosno.
Uczniowie kl. VI b w marcu 2014r. mieli za zadanie podzielić się na zespoły, które miały pracować nad wyznaczonymi zadaniami w projekcie Ustalona następujące grupy zadaniowe: Grupa 1: Filip G,&n... | więcej

Światło i kolor
Pierwszym etapem realizacji projektu był mały eksperyment- poprosiłem uczniów klasy I-III aby spróbowali namalować przygotowaną wcześniej przeze mnie kompozycję ( kilka owoców na pater... | więcej

1463_P1050754.JPG Jaki ślad węglowy pozostawiają mieszkańcy naszej miejscowości?
Podczas spotkania organizacyjnego opiekun przedstawił uczniom harmonogram kolejnych działań dotyczących realizowanego projektu. Uczniowie wraz z opiekunem ustalili termin projekcji filmu pt,,Niewygod... | więcej

2313_image005.png Morowi i Wyklęci - chłopcy i dziewczęta tacy jak my - rea
Ogólny rys: Praca uczniów polegała na odnalezieniu w zasobach internetowych i wnikliwym przeanalizowaniu danych dotyczących wybranego bohateria z powstania warszawskiego. Następnie uczniowie... | więcej

347_3_245_3_3390_gggggggggggggg.jpg „Noc w szkole”, czyli
Konsultacje i „Karta dostępu” Od momentu zaplanowania wstępnych zadań rozpoczęła się ich realizacja – w naszym wypadku przygotowanie do wydarzenia, jakim ma być noc w szkole. Na tym etap... | więcej

1622_ja_aparat.jpg Francuski to nic trudnego- animacja dla każdego
Przygotowania do projektu rozpoczęły się na początku stycznia. Uczniowie z 1-3 klas dwujęzycznych z językiem francuskim uformowali dziesięcioosobową grupę. Członkowie postanowili stworzyć animację, kt&oacu... | więcej

Ach, ten sześcian! - realizacja projektu
Realizacja projektu przebiegała w następujących etapach: ETAP I - Zapoznanie się uczniów z proponowanymi źródłami informacji, wzbogacenie ich o samodzielnie wyszukane oraz porządkowanie i&nb... | więcej

Poznaj piękno matematyki
Projekt zaplanowany - czas na działanie!! Na pierwszym spotkaniu każda grupa wybrała lidera, który ma za zadanie kierować pracą i kontaktować się ze mną. Nasze spotkania odbywają się w pracown... | więcej

923_Ela.jpg Skwer Adventure. Edukacyjna gra terenowa
Realizując projekt starałyśmy się kierować harmonogramem i przydziałem zadań. Starałam się, aby rola nauczyciela ograniczała się do organizowania i monitorowania pracy uczniów, konsultacji, przekaz... | więcej

970_DSC_1143zmniejszone.JPG Cykl warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wybrałam temat „Uczymy innych”. Tematem zajęć była „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Forma zajęć to cykl warsztatów prowadzonych przez uczniów klasy 3e podzielnych na gr... | więcej

ORTOGRAMY
Podczas pierwszych zajęć przedstawiłam uczniom cel projektu „Ortogramy”. Uczniowie otrzymali informację na temat zadań, które będą wykonywać podczas realizacji projektu. Przypomniany zos... | więcej

Memory Senior Life
W związku z realizacją projektu „Memory Senior Life- jak żyli nasi dziadkowie” zapoznałam na zebraniu rodziców z planowanym zadaniem oraz jego celami. W miesiącu styczniu omówiłam... | więcej

2815_Bez tytułu — kopia (4) — kopia.png Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt zostanie zrealizowany przez uczniów z klasy IV – moich wychowanków.... | więcej

Światło - dawniej i dziś oraz kolory.
Uczniowie klasy IV-V-VIa są dziećmi ciekawymi świata. Dzięki temu współtworzenie projektu było dla nich nauką poprzez zabawę i "poszukiwaniem", "odkrywaniem", a nie wykonywaniem nudnych zadań.... | więcej

CZY STARSZY CZŁOWIEK MOŻE POCZUĆ SIĘ ARTYSTĄ?
1. Sformułowanie grupy projektowej: Grupa projektowa została wybrana przez nauczyciela. Należą do niej uczennice klasy szóstej, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia plastyczne. Wsz... | więcej

Projekt edukacyjny-realizacja
W okresie od lutego do połowy kwietnia 2014r uczniowie z grup zadaniowych nr 1-3 opracowali dwa zestawy testów wiedzy o planetach Saturn i Uran. Przeprowadzili konkurs i wyłonili zwycięz... | więcej

1863_DSC00727-a.jpg Coolturalny uczeń- poradnik filmowy
I. Wyszukiwanie materiałów i inspiracji do wyboru obszaru tematycznego oraz poszczególnych filmików. Zadanie uczennic polegało na wyszukaniu publikacji drukowanych oraz stro... | więcej

1289_jGm7MX8Y_.jpg Realizacja projektu edukacyjnego
Projekt to metoda oparta na kilku etapach. Ja jestem za podziałem na cztery podstawowe etapy. 1. Przygotowanie projektu Rozpoczynając pracę z grupą projektową przypomniałam uczennicom, co to jest projekt... | więcej

Uczymy innych
Temat: Z Rodzicami w Sieci Zaproponowany temat dzieci przyjęły z entuzjazmem. Bardzo ucieszyły się, że swoje umiejętności będą mogli pokazać rodzicom, a fakt, iż będą ich uczyć spodobał się im najbardziej... | więcej

1837_20130720508.jpg Projekt edukacyjny - realizacja
Pracując przy realizacji projektu, trzymaliśmy się planu pracy, który został opracowany na pierwszym spotkaniu. Ważne miejsce zajmował również kontrakt zawarty przez grupę projektową –... | więcej

"Owieczki w sieci"
Projekt edukacyjny realizują uczniowie klasy III.... | więcej

,, Odkrywamy walory przyrodnicze okolicy
Projekt realizuje Wiesława Dowolska, Joanna Gierat, Anna Grzelec z uczniami klasy VIB.... | więcej

Gliwice-moje miasto. Projekt edukacyjny
Projekt realizuje klasa 2b- oddział integracyjny, 19 uczniów.... | więcej

JUBILEUSZ
Jestem założycielką gazetki szkolnej " Emilka". Pisemko w styczniu 2014 roku skończyło 20 lat. Jest to doskonała okazja, by uczcić ten jubileusz, dokonać podsumowania i powspominać... Do realizacji... | więcej

Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt realizuje grupa chętnych uczniów z klasy VI b, w której uczę plastyki i przyrody. Uczniowie stworzyli grupy zadaniowe i określili zakres działań. Dobór do zespołów zapo... | więcej

1907_1.jpg Realizacja projektu: Lubelskie smaki
Wyszukanie informacji o cebularzu, ziołach i miodzie: Każda z odpowiedzialnych osób bardzo rztelnie i odowiedzialnie przystąpiła do realizacji swoich zadań. Po wybraniu zagadnień, które były... | więcej

1841_zakop.jpg Projekt edukacyjny realizacja
Temat projektu: „Wizualizacji Ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-turystycznej pieszym szlakiem spacerowym w Obarzymie”. Prace uczniów podczas realizacji projektu przebiegały wedłu... | więcej

379_DSC_0039.jpg Projekt edukacyjny
Projekt realizowany jest w 21 osobowej grupie uczniów klasy II.... | więcej

554_zdjęcie.jpeg TIK-iem o bezpieczeństwie nad wodą
Grupa 15 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym.... | więcej

2405_castlebar.JPG Spacer po Gliwicach - Gliwice w liczbach
Projekt edukacyjny „Spacer po Gliwicach” został zrealizowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli biorących udział w programie Szkoła z Klasą 2.0. Każdy opiekun projektu st... | więcej

Cyberstrach ma wielkie oczy
Uczniowie klasy Va już od początku realizacji Programu Szkoła z klasą 2.0 byli żywo zainteresowani zagadnieniami związanymi z właściwym korzystaniem z komputera, bezpieczeństwem w internecie i zagroż... | więcej

2368_Angelikaa.JPG Spacer po Gliwicach - Gliwice na talerzu
ETAPY PRACY ETAP I - PRZYGTOWANIA Przedstawienie projektu uczniom. Omówienie najważniejszych elementów projektu: Wykorzystanie TIK; Praca indywidualna i zespołowa; Poszukiwanie potraw ch... | więcej

2393_DSC_0063.JPGb.JPG Spacer po Gliwicach.Legendy.
Podjęte działania wchodzą w skład projektu edukacyjnego „Spacer po Gliwicach” , który realizuje cała szkoła. Wykonując różnorodne zadania (w tym: wyszukiwanie informacji o Gliwica... | więcej

realizacja projektu
Uczniowie IIa pracowali zgodnie z harmonogramem. W czasie rozmowy z dziećmi o ich zainteresowaniach i pasjach przeprowadzonej na lekcjach, zaproponowałam aby ten temat był realizowany w ramach naszego proj... | więcej

2408_kopia.jpg Spacer po Gliwicach. Folklor i gwara naszego regionu.
Projekt edukacyjny „Spacer po Gliwicach” był realizowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli biorących udział w projekcie Szkoła z Klasą 2.0. i współpracujący... | więcej

One Day with Tolkien
25 marca obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena. Był to projekt realizowany w klasach I - VI. Ja w ramach projektu postanowiłam zrealizować z klasą VI kilka zadań w języku ang... | więcej

Projekt edukacyjny - realizacja
Lp. Planowane zadanie Realizacja Monitorowanie, pomoc 1 Opracowanie planu projektu Uczniowie podczas jednego z pierwszych spotkań podawali różne pomysł... | więcej

Miniprzewodnik po Poroninie
Na początku marca 2014 r. wspólnie dokonaliśmy wyboru tematyki projektowej – zdecydowaliśmy się opracować miniprzewodnik po Poroninie. Kierowaliśmy się nie tylko aspektami u... | więcej

Życie w okupowanej Warszawie
Do przeprowadzenia odwróconej lekcji wybrałam jednostkę lekcyjną dotyczącą omawiania lektury "Kamienie na szaniec". Tę dokumentalną opowieść Aleksandra Kamińskiego omawiam z uczniami kl... | więcej

"Świebodzice pod lupą" - obiekt Kościół św. Mikołaja w Świebodzicach
-Praca pierwszego zespołu polegała na zdobyciu informacji na temat Kościoła św. Mikołaja w Świebodzicach. Dzieci przy zbieraniu informacji korzystały z różnych źródeł wiedzy: - s... | więcej

Jak opisać dzieło malarskie?
Wybrałam temat Jak opisać dzieło malarskie?, ponieważ opisywanie obrazów jest nową umiejętnością i zwykle sprawia trudność gimnazjalistom. Wymaga zarówno interpretacji treści dzi... | więcej

Projektowanie robotów
1.Montaż pojazdu poruszającego się na gąsienicach 2.Mocowanie 2 niezależnych silników 3.Mocowanie czujnika kolorów w przedniej częsci pojazdu. 4.Zapisanie algorytmu aby pojazd zatrzy... | więcej

Książka ma różne oblicza
Uczniowie pracowali w grupach zadaniowych Pegazik V i Pegazik VI stosując zasadę 1 grupa 3 formy książki. Praca przebiegała bardzo systematycznie i z dużym zaangażowaniem. Grupa Tropiciele miała za z... | więcej

874_PA080089.JPG Realizacja projektu
Podstawowym założeniem grupy była realizacja wytyczonych przez siebie celów. Dlatego też odpowiedzialni za swoje zadania uczniowie kolejno raz w tygodniu , kontaktowali się ze mną przede wszys... | więcej

1306_Anita 2.bmp Moja babcia gotuje
Projekt Moja babcia gotuje był realizowany przez zespół uczniów z klasy II gimnazjum od początku lutego do końca kwietnia 2014 r. Główne zagadnienie problemowe projektu, tj. zbad... | więcej

714_6020a_726_opt.jpg Nie podrzucaj mi swoich śmieci – Web Quest
Projekt realizowany jest przez:Nauczyciela bibliotekarza - Jadwigę Jurczyk-Motyl współpraca: nuczyciel geografii - Dorota Krawczyk... | więcej

Słuchowisko
Po feriach rozpoczęliśmy realizację projektu. Zaproponowałam uczniom baśń Charlesa Perraulta pt. "Wróżki". Przedstawiłam harmonogram prac nad projektem, czyli terminy i ustaliliśmy, że po omó... | więcej

Projekt edukacyjny- realizacja
W pracy nad realizacją projektu staraliśmy się przestrzegać ustaleń harmonogramu. Zaczęliśmy od wykonania prezentacji na temat ulubionego miejsca w Warszawie do tego zdania przystąpili wszyscy ucznio... | więcej

1094_icon.jpg uczniowskie forum naukowe - lekcja z kamerą
W klasie piątej, w której prowadzę zajęcia z wychowania do zajęć w rodzinie zaproponowałam uczniom wzięcie udziału w projekcie UFoN. Z kilkorga osób, które się zgłosiły, do "finału" do... | więcej

Projekt edukacyjny-realizacja
Przydział pracy i zadania, które wykonali uczniowie w trakcie realizacji projektu. Każda z 3 grup rzygotowała swoje prezentacje przy użyciu wybranych przez siebie form pracy. Grupa 1 zajmująca się... | więcej

Słuchowisko
W projekcie bierze udział 16 uczniów z klasy IV.... | więcej

1611_DSC06208.JPG Książka dla Każdego - realizacja
Projekt Książka dla Każdego zrodził się, by pokazać dzieciom, że niezależnie od swojej wiedzy czy umiejętności, każdy z nas może mieć jakiś problem do rozwiązania. By pomóc dzieciom mającym trudnośc... | więcej

1745_IMG_1976.JPG Legends of Sosnowice in Comics
Pracę nad komiskem rozpoczęliśmy od zapoznania się z legendami dotyczącymi naszej miejscowości. Wspólnie przeczytaliśmy dwie legendy, które znajdują się na stronie szkoły, następnie uczniowie... | więcej

1940_SAM_0063.JPG Nasze domowe laboratorium
Praca przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem: Zaproponowałam listę 10 doświadczeń, które miały stanowić materiał do realizacji projektu. Uczniowie: Założyli klasowego bloga, na któ... | więcej

2460_alpy2.JPG POZNAJEMY TAJEMNICE OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Gra miejska.
Na etapie planowania zespół nauczycieli i uczniów klas Va i Vb podjął decyzję o wyborze zadania do realizacji. Propozycja uczniów dotycząca stworzenia gry miejskiej Ostrowa Wielkopolsk... | więcej

Zdrowy styl życia
Zespoły po zapoznaniu się ze swoimi zagadnieniami i obowiązkami dotyczącymi projektu zabrały się do pracy według wcześniej opracowanego harmonogramu. Zespół I – „ Racjonalne odżywianie&... | więcej

106_IMG_3955.JPG POZNAJEMY TAJEMNICE OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Gra miejska
Jako wychowawca klasy Va koordynowałam prace zespołu złożonego z moich uczniów. Rozpoczęliśmy od zebrania propozycji i wyboru tytułu naszej gry miejskiej, co szerzej opisałam już we wcześniejszym sp... | więcej

1188_kwiaty.jpeg "Elbląg Moje Miasto - My Młodzi ku Wolności"
I etap pracy - planowanie: Praca nad projektem rozpoczęła się od wyboru tematu, ustaleniu zadań do wykonania, podziału uczniów na pięć zespołów zadaniowych. Uczniowie zostali poinformowani&n... | więcej

„Baza zadań egzaminacyjnych z matematyki”
Nasz projekt został podzielony na trzy uczennice z klasy 3. Dziewczyny rozlosowały między sobą arkusze egzaminacyjne z matematyki po czym każda z nich opracowała jeden z grupy: egzamin, badanie diagn... | więcej

1385_Anna.jpg Jeszcze są wśród nas...
1. Wybór tematu projektu: luty 2014. Spośród zaproponowanych tematów projektu edukacyjnego na spotkaniu w lutym dzieci wybrały ten o gatunkach prawnie chronionych występujących w nasz... | więcej

1863_DSC00727-a.jpg Coolturalny uczeń- poradnik filmowy
Projekt realizowany jest przez uczennice klasy 3E, które rok temu również były uczestniczkami programu SzK 2.0. Jest to duża grupa projektowa, bo aż 12-osobowa, która będzie realizowa... | więcej

1256_P6300212.JPG Redagowanie gazetki szkolnej cz. 2
Dzisiejsza lekcja była związana z naszym pierwszym zadaniem Uczymy innych. Kontynuowaliśmy pracę nad redagowaniem gazetki szkolnej, a dokładnieredagowaniem konkretnych artykułów w programie Mi... | więcej

394_IMG_20140607_191644.jpg Projekt edukacyjny- realizacja
W marcu 2014r. klasa 0 ( z rodzicami) oraz 8 uczennic z kółka technicznego rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego... | więcej

Projekt - planowanie
Realizują go uczniowie klasy 6b oraz nauczyciele przedmiotów: j. polskiego, przyrody i plastyki. Przyczyną takiej formuły realizacji zadania jest (mimo ewidentnie literackiego charakteru projektu) m... | więcej

Z tablicą interaktywną uczy się łatwiej
Kolejny raz postanowiliśmy wraz z uczniami skorzystać z możliwości jakie daje nam tablica interaktywna. Tym razem postanowiłem postawić przed uczniami jeszcze większe wyzwanie. Zadaniem uczniów było... | więcej

2343_Chrzciny Jędrusia 112-002_zmniejszacz-pl_361660_726902.jpg realizacja filmiku MIŚ LODEK
O naszym projekcie zaczęliśmy rozmawiać w październiku 2013 r. Na lekcji wychowawczej w klasie 4b, Julita zaprezentowała kolegom z klasy swoje opowiadanie o Misiu Lodku. Wszystkim bardzo się ono podobało.... | więcej

Zduny - Gmina z Klasą
Po zapoznaniu uczniów z celami oraz harmonogramem naszego projektu, przystąpiliśmy do realizacji zawartych tam zadań. ZADANIE ETAPY PRACY PRACA UCZNIÓW ROLA N... | więcej

734_zdjecie.jpg "Kulinarnie zakręceni"
Przed przystąpieniem do realizacji projektu uzyskałam akceptację rodziców i ich zgodę na pomoc w trakcie realizacji zadań. Do realizacji projektu przystąpiliśmy z dużym zapałem i zaangażowaniem. Ws... | więcej

738_SL371076.JPG POTRAWY REGIONALNE ( I NIE TYLKO) NASZEJ OKOLICY
Przed realizacja projektu poinformowałam rodziców o jego założeniach i realizacji. Otrzymałam akceptację, rodzice wyrazili chęć współpracy. Realizacje zadania rozpoczęliśmy od wyszukania str... | więcej

Projekt
Pomysł na projket przyszedł mi do głowy podczas konkursu poetyckiego "Wiersze Juliana Tuwima". Poezja nie zawsze jest chętnie czytana przez uczniów. Jednak odpowiednio dobrane wiersze, ciekawa ich i... | więcej

422_2010-04-26 15.19.21.jpg Zabytki Siedlec - stolicy naszego powiatu.
Praca nad projektem przebiegała w pięciu etapach. I etap – planowanie i organizacja pracy, zrealizowany: 10 - 14.02.2014r. Na ten etap przeznaczyłam dwa zajęcia. Na pierwszym zapoznałam uczni&oacut... | więcej

1626_images.jpg Urządzenia transportu bliskiego – praktyczne zastosowanie
Podczas pierwszego spotkania związanego z przygotowaniem kolejnej odwróconej lekcji, postanowiliśmy wspólnie z uczniami, że temat musi być interesujący dla uczestników zajęć. &nb... | więcej

Film o Warszawie
Jak już wcześniej opisywałem, uczniowie podzielili się w pary aby nakręcić krótkie wideoklipy o Warszawie. Pomagałem im przy realizacji tego projektu, podpowiadając, co lub jak ewentualnie można by... | więcej

Realizacja projektu "Baśnie i legendy XXI wieku"
Pretekstem do rozpoczęcia pracy nad projektem było omawianie na lekcjach języka polskiego legend krakowskich oraz opowieści związanych z innymi rejonami kraju. Uczniowie czytali teksty, recytowali je i prz... | więcej

873_Hydrangeas.jpg Szkółka wędkarska-realizacja projektu
Szkółka wędkarska „TINCA-TINCA” istnieje od listopada zeszłego roku kalendarzowego, od tego też momentu realizujemy kolejne etapy naszej pracy. Na pierwszym naszym spotkaniu zap... | więcej

Grala bliżej gwiazd
1. Spotkanie z grupami zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z astronomią. Uczniowie przy mojej pomocy formułowali temat projektowych badań, proponując sposoby wizualizacji. 2.... | więcej

516_IMG_1956.JPG Przyroda najbliższej okolicy
Pierwszym etapem pracy było sformowanie grupy i wybór zadań do tematu. Uczniowie dobrali się w zespoły zadaniowe samodzielnie. Pomysł na projekt wyszedł ode mnie lecz sposób realizacji... | więcej

1599_ja.jpg Glichów 2014 - wioska marzeń
Realizacja projektu rozpoczęła się od spotkania związanego z planem działań i zasadami, na jakich będzie pracować zespół projektowy. Uczniowie ustalili zadania, narzędzia, jakie będą im potrzebne or... | więcej

1333_SAM_0879.JPG Projekt edukacyjny - TIKowe planowanie
Projekt jest realizowany przez chętnych uczniów klasy 1A. W skład zespołu projektowego wchodzą: Klaudia – lider zespołu, Karolina - sekretarz, Dominika, Patrycja, Ania, Olga, Julia, Wi... | więcej

149_Zdjęcie1.jpg Gostkowo podróżuje z Koziołkiem Matołkiem
Przeprowadzenie projektu zaproponowałam uczniom z klasy V. Zgłosiło się 10 uczennic. Współpracę zaproponowałam także dwóm uczniom z klasy VI, ktorzy bardzo dobrze radzą sobie z TIK - zrobiłam... | więcej

Opracowanie własne
Projekt realizowany będzie przez grupę uczniów zainteresowanych tematem: 1 uczennica z klasy VI a i 8 uczniów z klasy V a. Uczniowie sami podjęli decyzję o uczestnictwie w grupie projektowej.... | więcej

Światło i kolor
Realizację projektu zaczęliśmy od "zabaw z kolorami". Pierwszym etapem naszych działań było zapoznanie uczniów z barwami podstawowymi i pochodnymi. w tym celu przeprowadziliśmy proste doświadczenie,... | więcej

150_SAM_1022.JPG realizacja projektu edukacyjnego
Przygotowanie krótkich nagrań video prezentujących wybrane przez uczniów miejsca w okolicy swojego miejsca zamieszkania oraz w innych rejonach Polski Uczniowie przygotowali filmy... | więcej

1634_DSCN0124.JPG Projekt edukacyjny - realizacja
Podział każdej grupy ( T13, T17 ) na zespoły 4-osobowe – przydział tematów do każdego zespołu, wybór lidera grupy, omówienie zasad współpracy ( na lekcji ). Przyg... | więcej

2578_mariola_nowe.JPG Zapraszam Cię Mamo w podróż marzeń
Pracę nad projektem zaczęliśmy od założenia bloga- http://blogiceo.nq.pl/myczwartacy , aby móc w miarę na bieżąco relacjonować nasze działania. Jednocześnie blog posłużył nam (niestety tylko częścio... | więcej

594_Kasia.jpg 45 minut z PowToon
Bardzo lubię przygotowywać materiały edukacyjne wykorzystując różnorodne narzędzia TIK. Obsługa tych programów zazwyczaj nie sprawia mi problemów, gdyż znam język angielski, a po... | więcej

1029_WP_000028.jpg WAR AND PEACE - A SCHOOL PLAY
Projekt realizują uczniowie klas V pracujący w ramach koła j. angielskiego „Praca z uczniem zdolnym”.... | więcej

2809_ja.jpg Projekt edukacyjny
Projekt realizują uczniowie kl. IV na kółku komputerowym... | więcej

Garou "Ne me parlez plus d'elle"
Drugą odwróconą lekcję postanowiłam zrealizować z wykorzystaniem oryginalnego tekstu piosenki francuskiej. W nauczaniu języków obcych bardzo dobrą metodą jest praca z piosenką.&n... | więcej

374_P1110991.JPG Pielęgnujemy polskie tradycje wielkanocne.
Temat drugiego zadania wybrałam równocześnie z tematem pierwszego. Byłam przekonana już wtedy, że uczniowie mojej grupy z wielką chęcią przygotują i opracują temat związany ze Świętami Wielkan... | więcej

1788_61155_432467273166_7365386_n.jpg „ Kajakiem po wiedzę i sprawność fizyczną na szlaku Czarnej Hańczy”
W projekcie biorę udział uczniowie klasy II B (18 osób) Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Samodzielnie pod nadzorem nauczyciela koordynującego realizują zadania w 3-4 osobowy... | więcej

1674_kasia1 001.jpg Poznajemy program Voki. Tworzymy awatary.
Zajęcia z cyklu Uczymy innych poprowadzą moi uczniowie z koła informatycznego - Patryk, Michał, Adam, Tamara, Nikola, Matyldai Majka. Wspólnie ustaliliśmy, że zajmiemy sie poznawaniem i... | więcej

1303_Magda.jpg Stoliczku nakryj się
Uczniowie spotykali się co tydzień na zajęciach świetlicowych i część z nich przeznaczona była na zadania projektowe. Na jednym z pierwszych spotkań został opracowany plan działań, ustaliliśmy zespoły, czę... | więcej

Projekt edukacyjny - realizacja
Moi uczniowie ochoczo i z zainteresowaniem przystąpili do realizacji zaplanowanych działań związanych z projektem.Na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy plan działań.Uczniowie mieli opracować temat pt " Wybran... | więcej

751__DSC9182.JPG Tik Na targach
Podczas jednych z pierwszych zajęć komputerowych poinformowałam dzieci, że nasza szkoła uczestniczy w programie Szkoła z klasą i w ciągu całego roku będziemy wykonywać różne zadania związane z kompu... | więcej

Przygoda ze starożytnym Rzymem. Lekcja z kamerą.
Lekcja z kamerą odbyła się podczas lekcji historii w trzech etapach. Pierwsze dwa wystąpienia miały miejsce pod koniec dwóch kolejnych lekcji dotyczących starożytnego Rzymu. Pozost... | więcej

2170_księga.jpg Uczniowskie forum naukowe - lekcja z kamerą
Zajęcia z wystąpieniami uczniów odbyły się 8 kwietnia podczas lekcji religii i po wszystkich zajęciach klasy Ia, ponieważ nie wystarczyło nam czasu. W tych zajęciach nie uczestniczyła już cała klasa... | więcej

2276_05042750.JPG Zadanie TIK
Zadanie TIK zostało zrealizowane w dniach 20, 21, 24, 25 marca 2014 r. w klasie 6 jako mini projekt edukacyjny.... | więcej

Realizacja filmu
Pracę nad przygotowaniem filmu rozpoczęliśmy od napisania scenariusza, którym zajęły się dwie uczennice: Justyna W. oraz Patrycja Z. Dziewczęta w swym tekście zamieściły dokładny plan filmu –... | więcej

291_IMG_2944 (2).JPG Żydzi i Polacy-przyjaciele?
Projekt „Żydzi i Polacy-Przyjaciele?” realizowałam wraz z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum – wspólnie z grupą pani Krystyny Maciągowskiej. Mieliśmy zadania, któ... | więcej

217_zdjecie.jpg Żydzi i Polacy-Przyjaciele?
Projekt „Żydzi i Polacy-Przyjaciele?” uczniowie realizowali pod moją opieką i p. Beaty Długosz.Część zadań zaplanowaliśmy tak, aby wykonywał je cały zespół projektowy. Były to zadania kl... | więcej

2659_CIMG4471.JPG "Wielokąty zaklęte w posadzkach"
Projekt realizują uczniowie klasy IV w ramach kółka matematycznego.... | więcej

1153_moje.jpg Realizacja projektu: W poszukiwaniu symetrii
Pomysł projektu zrodził się bardzo spontanicznie. Przez wiele tygodni pracowaliśmy w naszym zespole nauczycieli Szkoły z klasą 2.0 nad zupełnie innym projektem. Jednak obie z koleżanką też matematyczką, ni... | więcej

Poznajemy Warszawę
Projekt jest realizowany przez uczniów z klasy VIa, która liczy trzynaście osób. Klasa jest podzielona na dwa zespoły: dziewczynki i chłopcy w taki sposób, jaki uczęszczają na z... | więcej

2784_DSC_2595c.jpg Wykonanie pomocy dydaktycznych dotyczących przepisów ruchu drogowego i karty rowerowej.
Uczniowie klas 4a i 4b, pracowali według wcześniej ustalonego harmonogramu w 2-4 osobowych grupach zadaniowych. Dzieci samodzielnie ustalały sposób wykonania plansz i znaków drog... | więcej

597_beznazwy.png Co wiemy o funkcjach?
Co wiemy o funkcjach? To kolejna lekcja odwrócona, którą przeprowadziłam 8 kwietnia 2014 r. na lekcji matematyki. Lekcję skierowałam do młodzieży gimnazjalnej, do uczniów klasy 2h, z k... | więcej

Szkoła dawniej, szkoła dziś, szkoła za 40 lat.
W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowany jest projekt edukacyjno – wychowawczy „40 lat minęło”, związany z obchodami 40 lecia szkoły. Uczestnicy Koła Komputerowego wzięl... | więcej

597_beznazwy.png Proporcjonalność prosta - lekcja inna niż zwykle
Proporcjonalność prosta to temat, który wybrałam. Nie należał do łatwych, i nie dlatego, że dotyczył dość trudnego i nowego dla uczniów pojęcia, ale dlatego, że w internecie nie znalazłam zby... | więcej

1425_zd.1.png Folder „ Moja szkoła ma 40 lat ”
Pierwszym etapem pracy było zainteresowanie uczniów tematem w związku z 40-leciem szkoły oraz podział 9 osobowej grupy na 3-osobowe zespoły .Następnie wspólnie z uczniami podjęliśmy dec... | więcej

Uczniowskie Forum Naukowe 2b
Lekcję wprowadzającą przeprowadziłam z uczniami klasy 2b na podczas zajęć , przed feriami zimowymi. Z uwagi na to, że ścieżka UFoN jest kontynuacją przygody Szkoła z Klasą 2.0, postanowiłam przypomnieć swo... | więcej

Planowanie projektu
Projekt realizować będą uczniowie klasy II b SP. Jednak zadania dla poszczególnych uczniów zindywidualizuję pod kątem umiejętności i możliwości spotkania się po lekcjach, w celu wykonania zad... | więcej

93_mt.jpg A trip to the United Kingdom
Głównym zagadnieniem problemowym projektu było poznanie wiadomości kulturowych na temat UK i szczegółowe zaplanowanie podróży. Zadaniem uczniów było wyszukiwanie w... | więcej

Nauka języka angielskiego poprzez współczesne multimedia.
Realizacją projektu zajmie się grupa 4 osób z klasy 3a gimnazjum z grupy zaawansowanej z języka angielskiego. Należą do niej 3 uczennice i 1 uczeń. Był to mój wybór podyktowany... | więcej

2276_05042750.JPG Debata klasowa
Tydzień przed zajęciami komputerowymi, na których miała odbyć się debata klasowa przypomniała uczniom o tym, że nasza szkoła uczestniczy w programie Szkoła z klasą 2.0, zaprezentowałam stronę progra... | więcej

zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam w klasie VI b na 2 lekcjach plastyki. Z uczniami tej klasy, w której uczę także przyrody, często korzystamy z zasobów internetowych do przygotowywania prezen... | więcej

Z kryminalistyką za pan brat, czyli po śladach do przestępcy.
Publiczna prezentacja projektu odbyła się 11 kwietnia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, gdzie mieści się Gimnazjum nr 10. Na widowni sied... | więcej

Z kryminalistyką za pan brat, czyli po śladach do przestępcy.
Tak jak pisałam pomysł na projekt został zaproponowany przez ucznia. Dobrał on sobie dwóch kolegów do jego realizacji. Od 11 lutego rozpoczęliśmy przygotowania do kulminacji projektu, czyli p... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie było realizowane w klasie IV a, w której jestem wychowawcą,na godzinie wychowawczej w dniu 10.01.2014r. Zajęcia przybrały formę lekcji, która poprzedzała wyjście do Teatru Kam... | więcej

"Dom na kontynentach"
Praca nad realizacją projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem: w lutym wspólnie wybraliśmy temat projektu – „Dom na kontynentach” również w lutym ,przed feriam... | więcej

1195_DSC_0011.jpg Szczęśliwi czasu nie liczą
Zajęcia odbyły się w kwietniu na lekcji języka polskiego w klasie szóstej. Z osób, które wcześniej wyraziły ochotę na przygotowanie prezentacji, wystąpiła tylko Julka. Podczas ko... | więcej

598_w1.jpg Uwaga! Ujęcie pierwsze...
Na początku marca przedstawiłam uczniom mojej klasy propozycję wzięcia udziału w szkolnym Festiwalu 2.0. Zgłosiło się czworo dzieci. Ustaliliśmy harmonogram prac: był czas na przygotowanie wystąpienia, ust... | więcej

835_33622_165256440165236_2329496_n.jpg Uczniowskie forum naukowe - lekcja z kamerą
Zanim przystąpiliśmy do zajęć, odbyłem z uczniami rozmowę, podczas której ustaliliśmy oczywiste fakty dotyczące chociażby terminu zajęć. Finalnie odbyły się one 27 marca na moich godzinach pozalekcy... | więcej

1011_L. D 006.JPG Dwa pokolenia, ale sztuka i technologia - wspólne...uczymy się i bawimy RAZEM.
Temat naszych zajęć brzmiał: Dwa pokolenia, ale sztuka i technologia - wspólne... uczymy się i bawimy RAZEM. Lekcję, a właściwie cykl kilku lekcji, poprowadziła grupa uczennic z klasy II a w ramach... | więcej

1310_1-Zdjęcie(33).jpg Dekorowanie stołu.
Ponieważ zbliżają się Święta Wielkanocne, a tym samym czas spotkań przy rodzinnym stole, wybrałam jako temat odwróconej lekcji „Dekorowanie stołu”. Moją drugą odwróconą lekc... | więcej

Projekt edukacyjny „Bocian, nietoperz, wilk – gatunki zagrożone wyginięciem” - realizacja
Pracę na projektem „Bocian, nietoperz, wilk – gatunki zagrożone wyginięciem” rozpoczęliśmy zgodnie z planem. W pierwszym etapie uczniowie poszukiwali i gromadzili informacje na tema... | więcej

2559_DSC02161.JPG Internetowe zmagania z Mickiewiczem
Zadanie zostało zrealizowane w dniach 12-13 marca 2014 r. w klasie 6 podczas języka polskiego. Były to lekcje poświęcone Adamowi Mickiewiczowi (wstęp do omówienia ballady „Świteź”).... | więcej

Realizacja zadania TIK
Zadanie zostało zrealizowane w postaci lekcji z wykorzystaniem komputerów w klasie 6b w dniu 16.01.2014 r.... | więcej

118_Clipboard04.jpg "Modnie czy wygodnie? Stroje z wybranych epok"
Projekt „Modnie czy wygodnie? Stroje z wybranych epok” realizowałam z grupą gimnazjalistów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy wyrazili zainte... | więcej

363_Kościelec 2.png O muzyce współczesnej
Zadanie II metodą odwróconej lekcji realizowałam z uczniami klasy 1 To. Jest to klasa technikum, w której prowadzę zajęcia wiedzy o kulturze. Wybrałam lekcję poświęconą muzyce współcze... | więcej

Inter_Paczka realizuje UFOny;-)
Na przestrzeni dwóch miesięcy, kilkukrotnie organizowaliśmy "akcje z UFoNem". Podczas tych zajęć testowaliśmy zarówno sprzęt techniczny, poszukiwaliśmy odpowiedniego miejsca do nagrania, jak... | więcej

1275_keep_calm_and_make_coffee_mug.jpg 'All You Need Is...'
Pierwszym etapem pracy nad projektem ‘All You need is…”, już po spotkaniu informacyjnym, był podział na zespoły zadaniowe według zainteresowań uczniów. Powstały 3 grupy li... | więcej

Odwrócona lekcja - zadanie II
Tym razem zdecydowałam się przeprowadzić odwrócone lekcje z uczniami w klasie pierwszej. Wybrałam cykl tematów związanych z Twierdzeniem Pitagorasa. Program nauczania z którego korzyst... | więcej

Odwrócona lekcja - zadanie I
Opisane poniżej zadanie było moim pierwszym spotkaniem z odwróconą lekcją. Podejrzewałam, że również dla większości moich uczniów będzie to nowa metoda pracy na lekcji (przynajmniej w... | więcej

1246_IMG_1613.JPG "Nasze polskie naj..., naj..., naj..."
Praca nad projektem przebiegała w kolejnych, zaplanowanych w harmonogramie etapach. Do tej pory zgodnie z zaplanowanymi działaniami zrealizowane zostały w pełni trzy etapy pracy, ponieważ zakończenie wszys... | więcej

1132_DSCN3549.JPG Uroki pór roku
Zadania jak do tej pory realizowane były zgodnie z harmonogramem. Jedynie opóźniliśmy spotkanie z Power Pointem. We wskazanym terminie zapoznałam uczniów z tematem i celami... | więcej

Lekcja wiedzy o społeczeństwie.
Zadanie zrealizowałam 18.01.2014 r w klasie IIIa podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie. Przyjęło formę lekcji odwróconej.... | więcej

698_fotozklasą2.JPG Projekt Dawno, dawno temu…- czyli świętokrzyska wędrówka przez komiks, animację i teatr.
ProjektDawno, dawno temu…- czyli świętokrzyska wędrówka przez komiks, animację i teatrrealizowali uczniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej i klasy IIICZ Gimnazjum pod kierunkiem dw... | więcej

392_DSCF1169.JPG Dawno, dawno temu…- czyli świętokrzyska wędrówka przez komiks, animację i teatr
ProjektDawno, dawno temu…- czyli świętokrzyska wędrówka przez komiks, animację i teatrrealizowali uczniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej i klasy IIICZ Gimnazjum pod kierunkiem dw... | więcej

1284_szkoła 041.jpg To i owo o symbolach narodowych.
Pracę nad projektem zaplanowaliśmy w 6 etapach rozłożonych w czasie od 15 stycznia do 30 maja. Zgodnie z harmonogramem pracy realizowane były kolejne zadania. W terminie do 15 stycznia udało się przeprow... | więcej

1190_IMG_0134.jpg Sztuka prezentacji - jak oni to widzą?
Lekcja wprowadzająca została przeprowadzona 12.02 na zajęciach koła komputerowego, które prowadzę. Brali w niej udział uczniowie klas piątych i szóstych.... | więcej

Jemy zdrowo - kolorowo!
Pierwszym etapem pracy było planowanie. Razem z dziećmi wybrałam temat jaki będziemy realizowali w projekcie edukacyjnym. Ustalilismy zadania do wykonania. Nie dzieliłam dzieci na grupy. Wszystkie dzieci w... | więcej

1941_IMG_0784a.jpg Rodzeństwo w SP58
Uczniowie klas 4,5,6, którzy posiadają młodsze rodzeństwo w klasach 2,3,4, w naszej szkole.... | więcej

1744_Kwiaty.jpg Cztery razy naj... polskie parki narodowe.
Tym razem wraz z dziećmi zdecydowaliśmy się na cykl zajęć poświęconych parkom narodowym w Polsce. Postanowiliśmy, że będą to trwające po 45 minut edukacja przyrodnicza i zajęcia plastyczne pod wspól... | więcej

Słodkie miasto wielkiego astronoma
Pierwszy etap pracy to planowanie: Na początku naszej pracy wyjaśniłam uczniom, co to jest projekt edukacyjny, jak będziemy pracować, jakie są zasady. Wspólnie ustaliliśmy tytuł projektu: „Sł... | więcej

„Gloria victis” – dokument filmowy z X Marszu Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych.
Projekt realizuje 30 uczniów z klas pierwszych i drugich. Wybór uczestników projektu dokonał się w sposób samoistny, gdyż podjęcie decyzji o udziale... | więcej

1837_20130720508.jpg „Odyseja kosmiczna” a wędrówka Odyseusza – wykorzystanie motywów mitologicznych przez X muzę.
Projekt realizuje grupa ośmiu uczniów z klasy I c – Marta, Monika, Patrycja, Łukasz, Robert, Kamil, Filip, Michał... | więcej

1438_dscn8797.jpg Uczniowskie forum naukowe - lekcja wprowadzająca
Lekcja wprowadzająca została przeprowadzona podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowana została dla całej klasy pierwszej oraz zainteresowanych rodziców.... | więcej

Uczniowskie Forum Naukowe - lekcja z kamerą
Lekcja z kamerą” w mojej klasie odbyła się 4 kwietnia po zajęciach lekcyjnych. Moi uczniowie byli przygotowywani do niej w każdy piątek. Starałam się, żeby prowadzone zajęcia były ciekawe i ró... | więcej

2367_ja1.jpg Podaj dalej czyli nauczyciele się uczą
Czas rekolekcji to czas szkoleń dla nauczycieli. W naszej szkole w prawie każdej klasie jest już tablica interaktywna, szkoła korzysta z Google Apps oraz posiada stronę na silniku WordPressa a Targi TIK po... | więcej

920_P7110268.JPG Części zdania dla dziobaków i twardzieli - odwrócona składnia na polskim
Długo zastanawiałam się na wyborem tematu. Cały czas chodziło mi po głowie wykorzystanie odwróconej lekcji do składni, ale wydawało mi się to zbyt ryzykowne, za trudne. Pewnego dnia jednak doznałam... | więcej

2125_DSCN1097.jpg Z TIKiem przez edukację
Wspólnie z uczniami wybraliśmy temat: Z TIKiem przez edukację. Zajęcia przeprowadzone zostały w formie warsztatów, które nadzorowali wybrani uczniowie klasy I d. Odbiorcami zajęć byli... | więcej

1668_P1020056 - kopia.jpg Czysta planeta
W marcu 2014 r. klasa Ic rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego „Czysta planeta”. Zgodnie z harmonogramem 10 marca wyruszyliśmy na wycieczkę po najbliższej okolicy i do lasu, aby stwierdzi... | więcej

347_3_245_3_3390_gggggggggggggg.jpg Projekt edukacyjny „Noc w szkole” - planowanie
Projekt realizują wszyscy uczniowie klasy III a.... | więcej

705_2x2,5.jpg Realizacja projektu edukacyjnego
Etapy pracy i zadania, które wykonali uczniowie w trakcie realizacji projektu. Uczniowie przeczytali uproszczoną wersję ‘A Christmas Carol ‘ w języku angielskim i odpowiedzieli na pytan... | więcej

1685_Flag_-_Union_Flag.jpg Określanie czasu przyszłego w języku angielskim
Wybrałam cykl zajęć na temat określania przyszłości. Lekcje odbywały się w formie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i miały charakter utrwalenia poznanego wcześniej materiału gramatycznego. Od... | więcej

2646_TOFIK.jpg Z TIKIEM PRZEZ RÓŻNE EDUKACJE
W poprzednim etapie uczniowie klasy Id (Tosia, Joasia, Fabian, Paweł, Dorian, Igor, Magda) wcielili się w rolę „małych nauczycieli” i w tym wcieleniu pozostali również w kolejnym zadaniu... | więcej

161_festiwal2.jpg Ucz się z nami Bystrzakami - Uczymy innych II
Tematem zajęć było zapoznanie i przybliżenie kultury Kaszub. Cykl zajęć odbył się pod hasłem: „Kaszuby nasza regionalna ojczyzna”. Spotkanie poprowadziło pięcioro uczniów klasy 3b: Małgo... | więcej

1326_snzk_sniezka_z_rowni_1.jpg Czysta woda - zdrowia doda
Uczniowie na początku zostali zapoznani z całym planem projektu i ustaliliśmy etapy realizacji zadań. Termin wprowadzenia zadań i termin jego realizacji był uzależniony od tematyki zajęć i wynikał z mojego... | więcej

576_Iwona.png Edycja tekstu - podkreślenie.
Drugie zadanie „Uczymy innych” jest kontynuacją cyklu lekcji z edytora tekstu Word. Uczniowie 1 grupy klasy 1e poznali wyróżnienia stosowane w tekście. Zajęcia poprowadziło 5 uczen... | więcej

Uczymy innych
Lekcję poprowadzi czworo uczniów klasy IIa. Tematem zajęć będą „Wielokąty foremne”. Lekcja jest przeznaczona dla pozostałych uczniów klasy drugiej.... | więcej

Odkrywcy gier
I etap pracy-planowanie: Praca nad projektem rozpoczęła się od wyboru tematu, ustaleniu zadań do wykonania, podziału uczniów na cztery zespoły zadaniowe i przekazaniu im legitymacji uczestnika. Pie... | więcej

Zadanie TIK
W związku z udziałem w programie „Szkoła z klasą 2.0” w ramach zadania TIK postanowiłam wraz z uczniami przygotować teatrzyk lalkowy w języku niemieckim pt:"Rotkaeppchen " („Czerwony Ka... | więcej

Ścieżka "Uczymy innych"
Przeprowadzona na tym etapie lekcja była kontynuacją lekcji przprowadzonych w poptrzednim etapie projektu. Tak jak już wcześniej pisałam, staram się rozwijać w moich uczniach ciekawość poznawania świata. W... | więcej

543_meme.jpg Mania prezentowania
Zajęcia, na których uczniowie przedstawili swoje prezentacje przeprowadziłam podczas czterech godzin do dyspozycji wychowawcy, z klasą 5a (21 uczniów). Lekcje z kamerą odbywały się raz w tygodniu przez cał... | więcej

1878_mama avatar.png Wiosna najpiękniejsza pora roku.
Projekt realizują uczniowie klasy V A. Są to dzieci interesujące się środowiskiem, które je otacza i chciałyby poznać oraz zrozumieć dlaczego nie wszystko o czym czytają w podręcznikach,... | więcej

Our food- nasze jedzenie
W projekcie bierze udział 6 uczniów z z kl. 6:Olek, Wojtek, Wiktor, Mikołaj, Kuba oraz Ola. Opiekunem projektu jest nauczyciel języka angielskiego- Regina Rawska.... | więcej

Planowanie projektu edukacyjnego
Projekt realizowany będzie z grupą uczniów z klasy II b gimnazjum.... | więcej

Jedenaście bajek od jedenastki
Projekt realizowany jest przez uczniów - ochotników z wszystkich klas IV-VI naszej szkoły.... | więcej

Młodzi młodym
Nasz projekt jest podzielony na kilku nauczycieli, moja działka ogranicza się do przygotowania zaproszeń, pytań do konkursu oraz materiałów do konkursu. Na końcu będziemy jako grupa uczestniczyć w s... | więcej

2106_284297_10150231181246290_3455052_n.jpg Maszyny proste - lekcja w Gimnazjum Reja
Zadanie zostało zrealizowane w klasie 2bG w dniu 12 lutego 2014 roku. Lekcja została poprowadzona metodą „Uczymy innych”.... | więcej

Rośniemy zdrowo
Projekt realizują wszyscy uczniowie klas 1 – 3. Klasa 3 stanowi podgrupę, spośród której utworzone zostaną zespoły zadaniowe.... | więcej

Multimedialna podróż w czasie po krainie Kraka
Projekt będzie realizowany przez 23 uczniów klasy 3b. ... | więcej

Projekt
Projekt realizuje klasa II s. Część zadań związanych z projektem realizuje cała klasa, a część uczniowie uczęszczający na kółko logiczno - matematyczne.... | więcej

1611_DSC06208.JPG "Książka dla Każdego"
Grupą realizującą projekt są uczniowie z klas IV, V i VI, którzy mają problemy z poprawnym czytaniem, pisaniem, słuchaniem oraz ich koledzy z klas, którzy nie mają z tym żadnych trudności, al... | więcej

Lublin moje miasto.
Wybrałam formę Uczymy innych, ponieważ mam wielu uczniów bardzo zdolnych, którzy bardzo chętnie wcielają się w rolę nauczyciela i chciałam dać im szansę na poprowadzenie lekcji. Do pierwszej... | więcej

926_CKN-crop-crop-crop.jpg UFoN - lekcje z kamerą
Zajęcia z kamerą zaplanowaliśmy na czas po sprawdzianie zewnętrznym klas szóstych. Nie znaczy to jednak, że od etapu planowania nic się nie działo. Co tydzień mieliśmy jedną lekcję poświęconą m&oacu... | więcej

1183_wywiad.jpg UFON - wystąpienia uczniów
Jako bibliotekarz szkolny nie mam wychowawstwa, a moje kontakty z uczniami poza biblioteką ograniczają się do zajęć bibliotecznych oraz zastępstw, ale udało mi się zachęcić uczniów klas 4c, 5a , 6d... | więcej

1763_IMG_2793.JPG Angielski umiem śpiewająco
Projekt realizuje klasa 1e, w którym koordynatorem jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Będzie on odpowiedzialny za postęp pracy uczniów w przygotowaniu projektu. Końcowy etap będzie pol... | więcej

Projekt-planowanie
Projekt realizują uczniowie klas IV-VI w ramach kółka z języka angielskiego.... | więcej

1242_30102011006.jpg MY W SIDŁACH CYBERPRZESTRZENI
Projekt realizowany jest przez grupę uczniów klasy 5b uczestniczących w zajęciach Koła Matematycznego. Jest to nasza „grupa badawcza”, która już po raz kolejny bierze aktywny udzi... | więcej

1274_DSC_8134.jpg TIK na targach w naszej szkole
Przygotowaliśmy dwa plakaty zawierające punkty z Kodeksu. W mojej klasie (klasa I), trzeba było opowiedzieć dzieciom czym jest program „Szkoły z klasą”, co to takiego jest Kodeks 2.0 i ja... | więcej

Doskonalenie ruchów nóg do kraula na piersiach
Zadanie było zrealizowane na jednej z pływalni miejskiej w Płocku. W zadaniu brali udział uczniowie 1 klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku. Było ono realizowan... | więcej

Planowanie projektu edukacyjnego
Projekt będzie realizowany przez czteroosobową grupę uczniów I klasy gimnazjum... | więcej

1243_marta.jpg Odwrócona lekcja II
Planowanie lekcji rozpoczęłam od wyboru tematu: Miłość w czasie strasznym – „Dwie krople” Z. Herberta. Następnie skupiłam się na celach lekcji oraz NACOBEZU. To pomogło mi określić zakres... | więcej

2193_madre.JPG PROJEKT EDUKACYJNY - PLANOWANIE
Projekt realizuje grupka ośmiu dziewcząt – uczennic klasy I gimnazjum.... | więcej

1650_basia.jpg Welcome to Great Britain - filmik
W realizację projektu zaangażowane są uczennice z drugich klas szkoły gimnazjalnej: Julia, Asia, Kasia, Kamila, Justyna i Ania.... | więcej

1721_Zdjęcie0457 - Kopia.jpg Spacer po Swoszowicach
Projekt zrealizuje 18 dzieci- 16 z klasy 5b i 2 uczennice z klasy 4a, w większości są to uczniowie uczestniczący w zajęciach kółka przyrodniczego. ... | więcej

1084_Bez tytułu.jpg Walentynkowe 2.0
Temat został zainspirowany przez uczniów, którzy bacznie obserwując życie szkolne zauważyli przygotowania uczniów klas starszych do obchodów walentynek w szkole. Z uwagi n... | więcej

1941_IMG_0784a.jpg Rodzeństwo w SP58
etap uczniowie nauczyciel 1 - pierwsze spotkanie w zespołach burza mózgów, tematyka testów w poziomach edukacyjnych ustalenie sposobu komunikacji z n... | więcej

Planowanie projektu edukacyjnego
Projekt realizuje czterech uczniów z klasy drugiej gimnazjum.... | więcej

1480_IMG_3539.JPG Czy my jako gimnazjaliści możemy wzbogacić środowisko przyrodnicze w otoczeniu naszej szkoły?
Projekt realizowany będzie przez klasę integracyjną 2a pod kierunkiem opiekuna projektu- nauczyciela geografii- Marzenę Maślińską.... | więcej

1940_SAM_0063.JPG Nasze domowe laboratorium
Projekt realizują uczniowie klasy IIb gimnazjum pod moją opieką oraz we współpracy z wychowawcą klasy mgr Eweliną Kuzińską.... | więcej

Zdrowy styl życia
Projekt realizują uczniowie Gimnazjum nr 6 w Elblągu, Są to uczniowie z klasy I, II, III.... | więcej

projekt edukacyjny - planowanie
Projekt realizują uczniowie klasy IB.... | więcej

1823_DSC_0994.JPG Moje gimnazjum w liczbach i procentach
Projekt jest realizowany przez grupę uczniów klasy I gimnazjum.... | więcej

,,Multimedialna Kronika Klasy 4c"
Projekt będzie realizowany na spotkaniach pozalekcyjnych, przez 11 uczniów z mojej klasy 4c , której jestem wychowawcą.... | więcej

Zduny - gmina z klasą.
Projekt realizowany jest przez uczniów klasy 4b pod opieką wychowawczyni Joanny Markus. Nauczycielem wspierającym jest Pani Anna Kubica.... | więcej

435_imagesCA2041YG.jpg „Młodzież bez granic – życie na portalach społecznościowych”
Bardzo ważnym tematem jest dla mnie bezpieczeństwo w Internecie. Uważam, że szalenie trudno takie lekcje przeprowadzić w klasach 6. Uczniowie uważają, że wszystko wiedzą i już przy temacie „Bezpieczn... | więcej

Uczymy innych z tablicą interaktywną
Podczas Targów 2.0 w naszej szkole tablica interaktywna cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego wspólnie z uczniami postanowiliśmy uczyć innych przy jej użyciu. Tym razem zdecydowaliśmy,... | więcej

923_Ela.jpg Skwer Adwenture. Edukacyjna gra terenowa
Projekt będzie realizowany przez kilkuosobowy Klub TIK działający przy bibliotece szkolnej. Grupa projektowa wywodzi się z uczniów, którzy przygotowywali zadanie TIK na targi 2.0. Na... | więcej

„Nasza Warszawa” – film
Klasa 4A – grupa p. Krzysztofa Hołodyńskiego. W grupie jest 8 uczniów.... | więcej

1853_ja.jpg Wielcy polscy wynalazcy
W skład grupy wchodzą uczniowie klas trzecich, którzy chcą poszerzyć zdobywane wiadomości podczas zajęć technicznych.... | więcej

Projekt edukacyjny -Walory przyrodnicze Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego
Projekt będę realizowała z uczniami klasy wychowawczej VI B oraz na zajęciach koła przyrodniczego.... | więcej

1369_Sylwia Rutkowska.JPG Uczniowskie Forum Naukowe z klasą Ib
„Lekcje z kamerą” w klasie ,w której jestem wychowawczynią, zorganizowałam w czwartek, tj. 20. marca bieżącego roku. Będąc pewną, że będziemy mieli wspólnie około 4 godzin l... | więcej

Projekt edukacyjny-planowanie - "Świebodzice pod lupą"
Projekt realizują uczniowie klas od II do VI wraz z nauczycielami.... | więcej

881_ja.jpg Projekt Z matematyką przez wieki
Projekt realizują uczniowie klasy III b gimnazjum.... | więcej

Projekt edukacyjny w klasie V a - planowanie
Projekt realizuje cała klasa V a Szkoły Podstawowej w Poroninie; opiekun Anita Żegleń... | więcej

2006_26718_104279289601636_2924514_n.jpg Piękno naszego miasta zatrzymane na fotografiach.
Projekt będzie realizowany przez uczniów klasy Vb pod opieką wychowawcy, nauczyciela informatyki Grażyny Olejarczyk... | więcej

2135_SDC10991.JPG Co się czytało w czasach Piasta? - planowanie projektu
Realizację mojego projektu zaplanowałam w klasie VI d, w której pełnię opiekę wychowawczą. Grupy się wymieszały, wśród nich znaleźli się uczniowie tzw. zdolni i słabi, a więc byłam zadowolona... | więcej

2070_167.JPG Projekt edukacyjny - planowanie
Realizację projektu zaplanowałam na zajęciach koła regionalnego, które prowadzę od kilku lat. Skupia ono uczniów z klas IV – VI, czyli 12 uczniów.... | więcej

1306_Anita 2.bmp Projekt edukacyjny w klasie II gimnazjum - planowanie
Projekt jest realizowany przez zespół trzech uczennic z klasy II gimnazjum Zespołu Szkół w Poroninie – Paulinę, Karolinę i Natalię. Opiekunem projektu jest Anita Żegleń, koordynator pro... | więcej

Projekt edukacyjny - Gra terenowa po Łazienkach Królewskich
Projekt realizują wszyscy uczniowie klasy II Gimnazjum pod czujnym okiem nauczycielek języka angielskiego i niemieckiego.... | więcej

1005_zdj.jpg Planowanie projektu
Projekt realizuje 12 uczniów z kl. IIIc, którzy w tym roku szkolnym biorą udział w zajęciach czytelniczych i przystąpili do tzw. „Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter”.Jest on f... | więcej

2408_kopia.jpg Spacer po Gliwicach. Folklor i gwara naszego regionu.
Projekt edukacyjny będzie realizowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli biorących udziałw projekcie Szkoła z Klasą 2.0. i współpracujących ze sobą przy realizacji zadań... | więcej

2559_DSC02161.JPG Czytać każdy może...
Projekt realizować będą osoby chętne z klasy czwartej, której jestem wychowawczynią (ok. 10 osób).... | więcej

1535_DSC05091.JPG Aktywny, zdrowy, szczęśliwy
Realizację projektu zaproponowałam (już w I semestrze bieżącego roku szkolnego) uczennicą klas V, aktywnie uczestniczącym w zajęciach koła przyrodniczego. Dziewczynki wielokrotnie podejmowały ze mną (opiek... | więcej

Projekt edukacyjny - planowanie.
Projekt realizuje grupa 10 uczniów (ochotników) z klas drugich. Wspieram ich oczywiście ja, jako opiekun projektu, ale także nauczyciele biologii, informatyki, wychowawcy klas oraz pielęgniar... | więcej

1788_61155_432467273166_7365386_n.jpg Pokonujemy sprawnościowy tor przeszkód
W dniu 19.01.2014 r. na dwugodzinnej lekcji wychowania fizycznego w klasie II B został przeprowadzony test sprawności fizycznej pt.”Pokonujemy zwinnościowy tor przeszkód”. Do testu... | więcej

2327_wo.jpg Projekt edukacyjny - "A to ciekawe - cztery żywioły"
Projekt realizują uczniowie klasy trzeciej „a”.... | więcej

2006_26718_104279289601636_2924514_n.jpg Mamy bzika na punkcie TIKA
Już pod konieclistopada podjęliśmy decyzję, żeto zadanie wykonamy pisząc bloga. Do jego realizacji przystąpiliśmy w połowie grudnia. My, czyli ja i moi uczniowie z klasy VB. Spotykaliśmy... | więcej

,, Będzin - moje miasto. Grodziec - mój dom. Spacerkiem po Grodźcu"
Projekt realizuje cała klasa III a tj. 26 uczniów uczących się w tym oddziale. Klasa jest grupą zorganizowaną, chętnie uczestnicząca we wszelkich nowatorskich działaniach. Uczniowie znają meto... | więcej

"Gościu, siądź pod mym liściem" - zaproszenie do Rudnika
Projekt realizują cztery uczennice z klasy 1b: Gabrysia, Asia, Natalia, Dominika.... | więcej

2250_foto.jpg Projekt edukacyjny "Pysznie, zdrowo, kolorowo"
Projekt realizuje klasa V (grupa 11 uczniów) podczas zajęć języka niemieckiego, zajęć dodatkowych z języka niemieckiego oraz Koła Europejskiego.... | więcej

2363_do szkoły z klasa.jpg "Poznaj z nami Anglię"
Projekt jest realizowany przez pięcioro uczniów klasy6 iuczennicę klasy5. Sąto osoby wybrane przez Radę Pedagogiczną zasługujące na tytuł „Skoczka” za postępy... | więcej

1423_prof.jpg Wiersze J. Tuwima - bliskie dzieciom i dorosłym.
Projekt będzie realizowany przez uczniów klasy II (17 osób). W realizację będą zaangażowani także rodzice oraz być może uczniowie starszych klas.... | więcej

620_20130831_121128.jpg A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
Projekt będzie realizowany przez chętnych uczniów z klas V-VI.... | więcej

2496_DSCN3060.JPG Spacer po Gliwicach. Ciekawe miejsca w Gliwicach (Projekt edukacyjny - planowanie)
Projekt edukacyjny będzie realizowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli biorących udział w projekcie Szkoła z Klasą 2.0. i współpracujących ze sobą przy realizacji zad... | więcej

"Moja miejscowość i jej okolica." - planowanie
Nad realizacją projektu w moim zespole będą pracować chętni uczniowie klasy IV- w sumie 8 czwartoklasistów.... | więcej

Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt będzie realizowany przez uczniów klasy 5c, w której jestem wychowawcą. ... | więcej

"Zasady pierwszej pomocy znamy- innym pomagamy"
Projekt będzie realizowany przez uczniów klasy II c Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie.... | więcej

2393_DSC_0063.JPGb.JPG Spacer po Gliwicach. Legendy
Projekt edukacyjny będzie realizowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli biorących udział w projekcie Szkoła z Klasą 2.0. i współpracujących ze sobą przy realizacji zada... | więcej

2824_DSC_0115.JPG Nasze Kujawy - Rękodzieło kujawskie
Projekt będę realizowała z uczniami klasy IIIc, której jestem wychowawczynią na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach koła plastycznego.... | więcej

2709_IMG_0757.jpg Nasze Kujawy
Projekt realizują uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku biorący udział w programie ,,Szkoła z klasą 2.0”. Jest to projekt interdyscyplinarny. Klasa III a za... | więcej

1153_moje.jpg W poszukiwaniu symetrii
Projekt realizują uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pleszewie z klasy IB i IIB wraz z nauczycielami opiekunami merytorycznymi: Halina Rembowską, Iloną Kubiak i Violettą Tarką. Ten sam temat podejmie większa... | więcej

1074_DSC04245.JPG Projekt edukacyjny-planowanie
Projekt realizują uczniowie z klay III b z wychowawcą.... | więcej

1907_1.jpg Lubelskie smaki
Projekt jest realizowany przez społeczność klasową II c, nauczycieli informatyki, agnlistki, rodziców uczniów naszej klasy.... | więcej

Czy taki internet straszny? Zadanie TIK
Zadanie "Czy taki internet straszny? Zadanie TIK" zrealizowałam z klasą V a w dniu 15 stycznia 2014 r. na godzinie wychowawczej. Przyjęło ono formę lekcji, na której uczniowie pracowali różny... | więcej

516_IMG_1956.JPG Projekt edukacyjny
Projekt realizuje 7 uczniów z klasy 5.... | więcej

2784_DSC_2595c.jpg Wykonanie pomocy dydaktycznych dotyczących przepisów ruchu drogowego i karty rowerowej.
Realizatorami projektu są uczniowie klas 4a i 4b przystępujący do egzaminu na kartę rowerową. Projekt został zaplanowany jako kilkutygodniowy cykl, realizowany zarówno na lekcjach techniki, jak i in... | więcej

2841_zdjęcie M.Szczyg..jpg „Nasza Biało – Czerwona- bądź dumny , że jesteś Polakiem.”.
Projekt jest skierowany do uczniów klas drugich Gminnego Gimnazjum w Wieliszewie podzielonych na kilkuosobowe zespoły. Tematyka obejmuje zagadnienia wiedzy o społeczeństwie wynikające z... | więcej

394_IMG_20140607_191644.jpg Projekt edukacyjny ,, Poznajemy kosmos''
Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 03 marca br. wpracowni komputerowej naszej szkoły, zebrała się cała grupa ucznió... | więcej

zadanieTIK
W grudniu uczniowie klasy IV wzięli udział w akcji badania swojej sprawności fizycznej w teście Zuchory. Do przygotowania akcji zaangażowałam wszystkich uczniów klasy VI (13 os.). Pracowaliśmy... | więcej

422_2010-04-26 15.19.21.jpg Zabytki Siedlec – stolicy naszego powiatu.-Projekt edukacyjny - planowanie.
Projekt będą realizować uczniowie II klasy. Klasa liczy 12 osób. Ze względu na zróżnicowane możliwości dzieci praca będzie przebiegała w zespołach, stopień trudności zadań będzie dopasowany d... | więcej

Projekt edukacyjny- planowanie
Do realizacji projektu zaprosiłam uczniów klasy trzeciej.... | więcej

1285_IMG_3679.JPG Siatki graniastosłupów i ostrosłupów
Temat, który wybrałam jest związany z działem, który obecnie realizuję w klasie VI, a mianowicie Figury przestrzenne. Starałam się, aby pierwsza lekcja z cyklu odwróconych lekcji była... | więcej

2765_ania 11.jpg Projekt
Projekt realizują chętni uczniowie z klasy VI i V: Asia, Marcelinka, Patrycja, Agnieszka, Gabrysia, Sylwia i Emilka.... | więcej

1140_Zdjęcie0432 róże.jpg Jan Paweł II - święty
Uczniowie Kółka teatralnego zostali zapoznani z harmonogram działań i poinformowani, że kolejnym zadaniem do wykonania będzie projekt edukacyjny. Ponieważ do grupy teatralnej w II semestrze dołączyl... | więcej

Książka ma różne oblicza
Projekt ten realizowany jest w grupach czytelniczych skupiających uczniów klas V i VI oraz uczniów klas III. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w projektach, w których mogą pochwali... | więcej

Krąg tematyczny: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
Temat zadania, które zrealizowałam w klasie trzeciej, której jestem wychowawczynią, brzmiał „Bezpiecznie korzystamy z Internetu”. Zadanie przyjęło formę całodziennych... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie zostało zrealizowane 16.01 i 17.01.2014 r. w klasie 2b (oddziale integracyjnym) liczącym 19 uczniów. Zadanie miało formę bloku tematycznego ( objęło 4 jednostk... | więcej

3096_faceavatar.jpg Czary-mary, hokus- pokus...czyli o magii dawniej i dziś.
Do pracy nad projektem edukacyjnym zgłosili się uczniowie, którzy prowadzą bloga Planeta TIK. Sześcioro uczniów pod moją opieką stworzy niezwykłą historię - prezentację pełną magii i cz... | więcej

Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt realizują wszyscy uczniowie klasy 1c, podzieleni na 6 grup.... | więcej

Zadanie TIK - Poznajemy zasady pielęgnacji roślin doniczkowych.
Zadanie zostało zrealizowane 20 listopada 2013 roku w klasie czwartej. Przyjęło formę lekcji. Była to lekcja przyrody.... | więcej

2928_ja1.jpg TIK na lekcjach - możliwe i przyjemne.
W grudniu 2013 na lekcjach języka polskiego w klasach szóstych (a i b) realizowałem cykl czterech lekcji dotyczących tworzenia CV. 1. Co to jest CV? 2. CV w Internecie 3. Spotkanie z Vokim. Masz... | więcej

zadanie TIK Kralna wiecznego lodu
Zadanie TIK zrealizowałam 13 stycznia 2014r w klasie I.Zadanie przybrało formę lekcji z edukacji polonistyczno-przyrodniczej.... | więcej

Planowanie projektu.
Projekt realizuje czteroosobowa grupa uczniów z klasy II B w składzie: Wiktor, Kamil, Natalia, Łukasz.... | więcej

1011_L. D 006.JPG "Przeminęło z wiatrem"?... Niezupełnie...
To była druga lekcja, podczas której moi uczniowie uczyli innych. Cały cyklspotkań miał na celu przygotowanie Seniorów do smodzielnego opracowania i stworzenia własnego plakatu do ulubi... | więcej

1745_IMG_1976.JPG Legends of Sosnowice in Comics
Projekt będzie realizować klasa 5 w ramach lekcji języka angielskiego... | więcej

Jak zmieniała się nasza szkoła - filmowa podróż sentymentalna z uczniami klasy 2a
Projekt będzie realizowany przez grupę 10 uczniów z klasy II „a” w ramach obowiązkowego projektu gimnazjalnego.... | więcej

ROK JAN KARSKIEGO 2014
Projekt realizuje klasa 2Ta pod kierunkiem wychowawcy.... | więcej

Ach, ten sześcian!
Projekt realizowany jest przez uczniów klasy Vb.... | więcej

873_Hydrangeas.jpg szkółka wędkarska
Projekt jest już realizowany od listopada. Uczniowie należacy do powstałej w tym terminie szkółki wędkarskiej są jednocześnie uczestnikami projektu: Dawid, kl.VI Jakub, kl.VI Filip, kl.VI Dawid,... | więcej

1143_64320.jpg Czy znasz swoją miejscowość- Pokój w obiektywie
Projekt realizują wszyscy uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem wychowawcy.... | więcej

"Człowiek wirtuwiański czyli najsłynniejszy rysunek świata."
Uczniowie klas szóstych - członkowie kółka matematycznego z pomocą opiekuna kółka ... | więcej

1368_obrobione2.jpg Projekt - Nasze osiedle Ławica
Projekt realizauje grupa chętnych uczniów klasy 6b (Alina,Daria, Diana, Julia, Karolina, Kasia, Małgosia, Matylda, Natalia, Patrycja, Sophie). Początkowo skład zespołu miał być trochę mn... | więcej

Kulinarne tradycje krajów anglojęzycznych
Projekt realizowany jest przez grupę uczennic z klas piątych.... | więcej

1248_P1070291.JPG "Owocowo-warzywne ABC"
Projekt realizuje grupa uczniów ( 12 osób) uczęszczających na kółko matematyczno-komputerowe z klasy II c . Uczniowie będą pracowali pod kierunkiem wychowawcy. ... | więcej

1056_Zdjęcie0100.jpg Różne pokolenia-wspólna technologia
Od początku roku prowadząc na świetlicy zajęcia z dziećmi klas IV i V w ramach projektu, zauważyłam, że grupa chłopców (Michał, Jakub, Kuba, Mateusz, Szymon, Piotrek, Kacper, Michał) jest bardziej z... | więcej

595_mk.jpg Jestem autorem - moje prawa.
I i II spotkanie /zajęcia komputerowe/: I spotkanie /7. 10.2013r- przebieg; nawiązanie do zaplanowanej lekcji dla rodziców podsumowującej projekt „Szkolna Higiena“ - rozmowa o proj... | więcej

1121_SDC13654.JPG Uczniowskie forum naukowe - lekcja wprowadzająca
Lekcję wprowadzającą podzieliłam na 3 części. Zajęcia I odbyły się 09.01.2014r. na godzinie wychowawczej. Zajęcia II odbyły się 16.01.2014r. w sali komputerowej. Zajęcia III odbywały s... | więcej

Komunikacja, technologia i WYOBRAŹNIA!
Zadanie TIK - drogą swego rodzaju kontynuacji - zrealizowałam, podobnie jak debatę klasową, w klasie II c. Realizacja zadania przyjęła formę czterech lekcji, dwie pierwsze były sposobem t... | więcej

1385_Anna.jpg Jeszcze są wśród nas...
Do udziału w projekcie „Jeszcze są wśród nas...” zgłosiło się 12 chętnych uczniów z różnych klas (IV - VI). Realizować go będziemy we współpracy z nauczycielem... | więcej

2578_mariola_nowe.JPG Zapraszam Cię Mamo w podróż marzeń
Projekt realizuje klasa IVa – wszyscy uczniowie. Nad całością realizowanych zadań czuwać będę ja jako wychowawca klasy.... | więcej

Planowanie projektu
Realizatorami projektu będą uczniowie kółka krajoznawczo-turystycznego z klasy VI a i VI b Szkoły Podstawowej w Rudniku.... | więcej

projekt edukacyjny-planowanie
Projekt będzie realizowany przez grupę chętnych uczniów klasy V szkoły podstawowej.... | więcej

Planowanie projektu
Projekt będzie realizowany przez wszystkich uczniów mojej klasy II b. Uczniowie są bardzo zaangażowani w działania TIK. Sprawia im to frajdę. Uczniowie chętnie współpracowali na poprzednich... | więcej

2495_zdj1.jpg Zadanie TIK
Zadanie zostało zrealizowane 11 lutego 2014. w klasie II A . Była to lekcja historii.... | więcej

365_kostki.jpg Trzy lata z nami i naszymi wspomnieniami
Do projektu przystępuję z moją klasą wychowawczą 6b. Jest to trzeci rok pracy w programie Szkoły z klasą 2.0.... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK zaczęłam realizować w połowie grudnia 2013 r. wspólnie z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej, która liczy 17 uczniów. Z uczniami tej klasy pr... | więcej

365_kostki.jpg Targi i minitargi
W tym roku szkolnym już po raz trzeci z moją klasą 6 przystąpiłam do akcji Szkoła z klasą 2.0. Dzieci dokładnie znają ideę programu. Już od początku roku dopytywały, czy przystępujemy do programu, czy będą... | więcej

3096_faceavatar.jpg Tikujemy-lepiej się uczymy i pracujemy!
W połowie listopada uczniowie zostali poinformowani o projekcie Szkoła z Klasą 2.0, w którym nasza szkoła bierze udział. Dzieci poznały harmonogram akcji, różne artykuły dotycząc... | więcej

150_SAM_1022.JPG planowanie projektu
Projekt realizuje łącznie 13 uczniów z klas: 2M2, 2M3, 2H2 i 1b. Są to uczniowie, którzy uczą się języka niemieckiego w wymiarze 5 godz./tyg i jest on dla nich językiem wiodącym.... | więcej

Lekcja wprowadzająca UFoN
Przedstawienie uczniom zasad realizacji UFoN-u oraz przeprowadzenie lekcji wprowadzającej, wymagało podzielenia zadania na kilka lekcji: 10.01.14 podczas lekcji historii z klasą I a gimnazjum prze... | więcej

Projekt edukacyjny.
Grupa uczniów klas II gimnazjum: - 9 dziewcząt, - 4 chłopców. Pomocy w realizacji projektu udzieli nam szkolny pedagog.... | więcej

2676_1.jpg Projekt edukacyjny - planowanie
Projekt realizuje Mirosława Korczyńska z uczniami klasy I C. ... | więcej

2170_księga.jpg Lekcja wprowadzająca (Uczniowskie Forum Naukowe)
Lekcja wprowadzająca miała miejsce w oddziale Ia gimnazjum (29 uczniów) w trzech częściach. Spotkania miały miejsce na zajęciach w ramach lekcji wychowawczej i lekcji religii. 10.01.14.r. Wystą... | więcej

1744_Kwiaty.jpg Inowrocław w pigułce
Przy wyborze tematu zajęć wykorzystałam fakt, że w styczniu obchodzone są mieniny Inowrocławia. Jedna z bibliotek organizowała spotkanie, które poświęcone było właśnie temu tematowi. Zostaliśmy zapr... | więcej

Złamania i ich opatrywanie
Zadanie zrealizowane zostało w formie lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa, która przeprowadzona została dnia 20 lutego 2014 r. w klasie III b. ... | więcej

2701_profilowe1.jpg Zadanie tik
Kiedy: 19.02.2014 Kto: dwie uczennice z klasy 6, czterech nauczycieli Forma: Uczymy innych (lekcja dla nauczycieli)... | więcej

1286_Bez tytułu.png Elementy zdrowego stylu życia
W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci z klas 0-III w naszej szkole prowadzę koło pod nazwą "Promocja zdrowia". Co tydzień inna klasa uczestniczy w zajęciach dotyczących zdrowego stylu życia. Cykl powtarza... | więcej

1246_IMG_1613.JPG Nasze polskie naj..., naj..., naj...
Projekt realizuje grupa ośmiu osób z klasy III b, która chętnie zgłosiła się do dodatkowej pracy. Pozostali uczniowie będą wspierali naszych liderów, pomagając im na wyznaczonych etapa... | więcej

2596_Rotation of DSC00192.JPG Facebook - Sport w ZSK.
Jestem pomysłodawcą strony ,,Sport w ZSK'' na facebook-u, której utworzeniem zajęłam się sama. Wymagało to mojej rejestracji na facebook-u (FB). Uczniowie byli i nadal są zaangażowani w prowadzenie... | więcej

1743_DSC_0105.JPG Kreatywnie i aktywnie " Zaczarowana zagroda " klasa II
Zadanie TIK zostało zrealizowane w ciągu czterech godzin lekcyjnych 16 stycznia 2014r. Brali w nim udział wszyscy moi uczniowie, czyli klasa IIa.... | więcej

1425_zd.1.png Folder „ Moja szkoła ma 40 lat ”
Projekt realizuje grupa 9 uczniów z klasy II ze Szkoły Podstawowowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj na zajęciach rozwijających zainteresowania.... | więcej

2578_mariola_nowe.JPG Lekcja otwarta-matematyka
Zadanie zrealizowałam w klasie Vf w dniu 15 stycznia 2014 r. Jest to klasa, w której uczę matematyki oraz mam tam zajęcia komputerowe z grupą dziewcząt. Uczniowie z tej klasy prow... | więcej

Zadanie TIK - klasa Ic
Zajęcia przeprowadziłam 10 stycznia w klasie 1c. Była to kolejna lekcja zajęć komputerowych.... | więcej

TIK na Targach
Ponieważ uczniowie klasy IC na zajęciach często wybiegali za prezentowane treści i pytali o nazwy zwierzątek żyjących w ZOO wszyscy chórem okrzyknęli , ze będzie to wspaniały temat do ic... | więcej

Debaty klasowe - Internet na co dzień i w szkole
Uczniowie zostali poinformowani na lekcji, z tygodniowym wyprzedzeniem.Zostali poinformowani o tym, czym jest projekt Szkoły z klasą, dlaczego nasza placówka bierze w nim udział, czego ma ich... | więcej

Inter_Paczka wkracza na pokład UFOnów;-)
W zeszłym roku szkolnym chłopcy z Inter_Paczki mieli okazję po raz pierwszy poznać ideę wystąpień TED. Wzięli udział on-line w marcowymPoke the Comfort Zone,czyli TEDx Warsaw. Oglądali r&... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałem w klasie I G o profilu ścisłym, w ramach lekcji WOS, która została przeprowadzona w dniu 20 stycznia 2014 roku.... | więcej

1310_1-Zdjęcie(33).jpg Sztuka wiązania krawata.
Pracując z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie należy uwzględnić ich różnorodność i ograniczenia. Wybierając temat na lekcję odwróconą starałam się wziąć pod uwagę ich możli... | więcej

Wykorzystujemy TIK do nauki
Zadanie przyjęło formę lekcji. Zrealizowane było pod koniec pierwszego semestru nauki w klasie czwartej, w grupie dziewczynek.... | więcej

2616_skanowanie0001.jpg Gimnazjum Nr 6 w Zamościu
O idei programu i celu stworzenia Kodeksu 2.0 poinformowałam uczniów podczas godziny wychowawczej. W jej pierwszej części powitałam uczniów i poprosiłam, żeby przypomnieli sobie wszystkie... | więcej

Jak żyli nasi dziadkowie? Planowanie projektu.
Do projektu, realizowanego pod moją opieką, przystąpili uczniowie klasy III szkoły podstawowej w Luszowicach. Starałam się zaangażować jak najwięcej osób. Zależało mi też na tym, by w działani... | więcej

1205_ja na Śnieżce.jpg Młodzież świadomym konsumentem (Projekt edukacyjny - planowanie)
Projekt realizują uczniowie klasy trzeciej c gimnazjum, z którymi mam lekcje wos-u.... | więcej

738_SL371076.JPG Potrawy regionalne ( i nie tylko) naszej okolicy
Projekt realizują uczniowie klasy 2a Szkoły Podstawowej W Opalenicy. Klasa liczy 11dziewczynek i 13 chłopców. Poziom klasy dobry.... | więcej

Opalenica - miasto, które dziwi i zachwyca.
Projekt realizują uczniowie z klasy I a Szkoły Podstawowej, która liczy 30 osób.... | więcej

Wywiad z Billbo Bagginsem- bohaterem lektury Hobbit czyli tam i z powrotem
Spotykałam się z uczniami kilka razy 3.01,8.01,14.01 w bibliotece szkolnej, gdyż mamy tam dostęp do komputerów i internetu Zadanie realizowałam z 6 uczniami klasy I Gimnazjum i z uczennicą... | więcej

435_imagesCA2041YG.jpg Zdrowe śniadanie
Na zajęciach informatyki klasy 6 uczyły się Excela, dlatego bardzo zależało mi aby pokazać ten program w ciekawy sposób. Pierwszą myślą było opracowanie zadania o zdrowiu. Dlaczego o zdrowiu ?... | więcej

217_zdjecie.jpg Żydzi i Polacy-przyjaciele?
Projekt pod moją opieką i p. Beaty Długosz będą realizować uczniowie klasy V, VI (pod moją opieką) i uczniowie gimnazjum, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w tym działaniu. Zdecydowałyśmy się na ws... | więcej

1841_zakop.jpg Planowane projektu
Projekt edukacyjny realizuje czternastoosobowa grupauczniów Gimnazjum w Dydni: Liderzy 1. Magdalena Drozd kl. IIIa, 2. Ewelina Piegdoń kl. IIIa, 3. Patryk Kondracki kl. Ib, 4. Szuba Piotr... | więcej

…Szkoła z klasą 2.0 klasa VI
20 listopada odbyło sie spotkanie organizacyjne mające na celu przybliżenie uczniom klasy VI ideii programu Szkoła z Klasą 2.0. Wspólnie z uczniami odwiedziliśmy strone programu. Moim głównym... | więcej

926_CKN-crop-crop-crop.jpg UFoN
Cykl lekcji wprowadzających do sztuki tworzenia opowieści realizowałam we wszystkich klasach, w których uczę (4 b, 5 b, 6 a, 6 b) na lekcjach języka polskiego w dniach 17-21 lutego 2014 r.... | więcej

394_IMG_20140607_191644.jpg Zajecia otwarte dla rodziców ,, Spotkanie wigilijne''.
Zadanie realizowałam w okresie od 2.12.2013r. do 13.12.2013r., wspólnie z p. Hanną Próchniak, uczniami klasy 0 i II oraz uczniami z kółka technicznego z klasy IV i V. Większość uczni&o... | więcej

Poznaj piękno matematyki
Do pracy nad projektem edukacyjnym zgłosiła się grupa dzieci, z którymi przygotowywałam "Targi 2.0". Przyłączyły się do nas jeszcze dwie dziewczynki. Teraz jest to dwunastoosobowa gromadka z klasy p... | więcej

Edukacja przez e - zabawy.
Aktualnie jestem wychowawczynią klasy IIc. Od września 2012r. pracujemy na serii podręcznikówNasze ,, Razem w szkole''wydawnictwa WSiP. Już w klasie pierwszej uczniowie otrzymali do paki... | więcej

2518_WS.JPG TIK na Targach
To już drugi rok realizacji programu Szkoła z klasą 2.0. Na początku roku szkolnego podczas pierwszych spotkań z uczniami, przypomnieliśmy sobie o tym co się działo w ubiegłym roku w ramach programu. Przyp... | więcej

93_mt.jpg A trip to the United Kingdom
Projekt realizują następujący uczniowie z różnych klas: Paweł, Ania, Kinga, Patrycja, Piotr (wszyscy z kl. II G), Kamil (kl. V), Zosia (kl. I).... | więcej

1599_ja.jpg Glichów 2014 - wioska marzeń
Do udziału w projekcie o Glichowie zgłosiło się 8 chętnych uczniów z różnych klas (IV-VI). Realizować go będziemy we współpracy z wychowawcami oraz biblioteką publiczną w Wiśniow... | więcej

734_zdjecie.jpg "Kulinarnie zakręceni"
Projekt realizują wszyscy uczniowie klasy 2c czyli - 24 osoby (16 dziewczynek i 8 chłopców).... | więcej

1303_Magda.jpg Stoliczku nakryj się
Do udziału w projekcie „Stoliczku nakryj się” zgłosiło się 8 chętnych uczniów z różnych klas (I-III). Realizować go będziemy we współpracy z wychowawcami oraz Bibliot... | więcej

662_iwona_rzepka.jpg Zadanie TIK
Realizacja zadania została zapoczątkowana w połowie listopada, kiedy zapadła decyzja o założeniu bloga uczniowskiego. W skład grupy wchodzi 7 uczniów z klas IV-VI. Zajęcia mają formę war... | więcej

707_P7120061.JPG Spotkanie literackie. Do nieba nie trzeba się spieszyć
Projekt realizują uczniowie klas III i I pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza. Grupa uczniów została wyłoniona na zasadzie dobrowolnej. Są to uczniowie uzdolnieni humanistycznie, współpr... | więcej

1054_z3a.jpg Mali naukowcy
Lekcja wprowadzająca została przeprowadzona na początku lutego, na jednej z godzin edukacji wczesnoszkolnej i zajęć informatycznych. Informacje na temat " Ścieżki UFoN" przekazałam całej klasie dając szan... | więcej

1195_DSC_0011.jpg Nie taki UFoN straszny...
Lekcje wprowadzające przeprowadziłam w dwóch klasach: szóstej (podczas kilku zajęć języka polskiego) oraz piątej (podczas godziny wychowawczej). Nieprzypadkowo zdecydowałam się właśnie na nie... | więcej

Multimedialna szkoła tańca
Projekt kierowany jest do uczniów klas 0-III, ale uczestnikami mogą być również uczniowie klas starszych, jeżeli tylko lubią aktywnie spędząć czas. Głównymi wykonawcami pomysłu sa ucz... | więcej

Im lepiej wymawiasz słówka, tym mądrzejsza twoja główka
Projekt jest realizowany przez uczniów z klasy IV a, która liczy osiemnaście osób. Jest to klasa integracyjna i wszystkie zadania są przewidziane w taki sposób, aby każdy z uczn... | więcej

ORTOGRAMY
Projekt będą realizować uczniowie klasy drugiej. Klasa liczy 17 osób. Grupa ma charakter integracyjny. Ze względu na zróżnicowane możliwości dzieci praca będzie przebiegała w zespołach, w kt&... | więcej

„Bocian, nietoperz, wilk – gatunki zagrożone wyginięciem
Projekt realizują uczniowie klasy III C Szkoły Podstawowej Nr 41 w Szczecinie – członkowie koła przyrodniczo – ekologicznego.... | więcej

Tęcza
Dzięki rozważaniom dotyczącym projektu powstał pomysł cotygodniowych zajęć pod nazwą „Eksperymenty przyrodnicze”. W zajęciach uczestniczy sześcioro uczniów z klasy drugiej integrac... | więcej

843_image.jpg Zadanie TIK
Zadanie zostało zrealizowane w klasie 1 a, 17 stycznia 2014 roku, w formie dwugodzinnych zajęć komputerowych.... | więcej

2908_Obraz 067.jpg Prezentacja multimedialna
W grudniu 2013 r.pełniłam funkcję koordynatora wieczoru wigilijnego w naszym Ośrodku oraz przygotowałam przedstawienie bożonarodzeniowe. Wraz z uczniami klasy 2 it oraz 1 kt przygotowaliśmy prezentację mul... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam 19 grudnia 2013r. na lekcji języka niemieckiego w klasie 1b. Moje zadanie przyjęło formę lekcji.... | więcej

2760_zdjęcie3.jpg Zadanie TIK
Zadanie zostało wykonane z uczniami klasy VI – na zajęciach z matematyki, w związku z realizowaniem tematów: objętość i powierzchnia graniastosłupa. Polegało na przeprowadzeniu zajęć metodą od... | więcej

835_33622_165256440165236_2329496_n.jpg Uczniowskie Forum Naukowe-lekcja wprowadzająca
Lekcja wprowadzająca została przeprowadzona tuż przed feriami na godzinie wychowawczej. Jej adresatem była moja klasa wychowawcza. Zarówno moi uczniowie, jak i osoby blogujące znajdujące się p... | więcej

1011_L. D 006.JPG Bezpiecznie i przyjemnie - polskie plakaty w Internecie.
Pomysł lekcji zrodził się podczas zajęć przedmiotu Panorama literatury - przedmiotu uzupełniającego kształcenie literackie, czyli - język polski. Przedmiot ten jest nowością w naszej szkole i cieszy się og... | więcej

1012_Obraz2.jpg Edukacyjna paczka
Kółko biol.-chem.-fiz. z ochotnikami z klasy IId... | więcej

707_P7120061.JPG Na tropie literatury do prezentacji maturalnej
Lekcja została przeprowadzona 20 stycznia 2014 r. w klasie trzeciej "B" (w 23-osobowej grupie). Formy zajęć: praca w grupach, pokaz multimedialny. Zdobyte przez uczniów umiejętności będą doskonalo... | więcej

Planowanie projektu
Po ubiegłorocznej pomyślnej współpracy z panią Marią Orlińską postanowiłyśmy również w tym roku szkolnym przystąpić do projektu Szkoła z klasą 2.0. Uczniom bardzo podobał się projekt, kt&oacu... | więcej

Projekt: M. Kopernik patronem naszej szkoły
Uczniowie kółka przyrodniczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu... | więcej

422_2010-04-26 15.19.21.jpg Zajęcia otwarte dla rodziców
Zadanie realizowałam w okresie od 2.12.2013r. do 13.12.2013r., wspólnie z p. Agnieszką Szostek, uczniami klasy 0 i II oraz uczniami z klasy IV i V z kółka technicznego. W realizacji zadania... | więcej

Projekt edukacyjny- planowanie
Projekt realizuje grupa sześciu uczniów klasy II c.... | więcej

projekt edukacyjny
Projekt realizują uczniowie klasy I ZSZ wraz z opiekunką. Są to następujące osoby: Martyna Wójcicka Karolina Imiolczyk Bartłomiej Kiczmal Jarosław Mazur Marek Łatkowski Bartłomiej Magdziorz T... | więcej

Zwierzęta pod ochroną w Polsce
Projekt będzie realizowany w klasie pierwszej... | więcej

815_ja_male.jpg Patroni Naszych Ulic
Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2013 roku i styczniu 2014 r w klasie 5a. W miniprojekcie miała wziąć udział cała klasa, jednak z powodu problemów z dostępem do interetu w domu tylko 10 uczni&... | więcej

639_DSC00343.JPG Dobry dla uczniów KICK, to zadanie TIK
Zadanie realizuję od listopada 2013 we współpracy z drugą nauczycielką języka angielskiego Izabelą Kopyciok. Prowadzimy wspólnie blog językowy oraz zakładkę językową KLUB ANGLO-FANA na stonie... | więcej

Znaki informacyjne na opakowaniach z żywności.
Na zajęciach poprzedzajacych targi poinformowałam uczniów o prgramie Szkoła z klasą 2.0 i jego założeniach oraz o organizowanych w naszej szkole targach.... | więcej

ZDROWO KOLOROWO
Projekt realizują uczniowie klasy III a i VI b... | więcej

1731_PA163374.JPG Los colores en espanol
W związku z tym, że w ramach koła prowadzę zajęcia z języka hiszpańskiego, postanowiłam wprowadzić kolory za pomocą odwróconej lekcji. Temat,który wybrałam to "Los colores en espanol".... | więcej

1648_1.JPG Odwrócona lekcja
Na jednej z matematyk poinformowałam uczniów kl.5, że nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu Szkoła 2.0 oraz o tym, że planuję z nimi realizować zadania. Uczniowie otrzymali pierwsze z... | więcej

922_moje skan.bmp Uczymy innych
Temat, którym zajęliśmy się na zajęciach wychowawczych wynikł z potrzeby chwili, zgodny oczywiście z planem wychowawczym klasy miał być zrealizowany w drugiej połowie semetru, jednak przy okazji jed... | więcej

1256_P6300212.JPG Redagowanie gazetki szkolnej
Zespół redakcyjny gazetki szkolnej "Szósteczka" będzie kończył naszą współpracę, gdyż są to uczniowie klasy VI i opuszczą mury naszej szkoły. W związku z tym postanowiłam, aby ich prac... | więcej

Oddaj elektroodpady w dobre ręce.
Projekt realizują uczniowie klasy 3 gimnazjum.... | więcej

Little Red Riding Hood w wymiarze TIK
Zadanie zostało zrealizowane na zajęciach pozalekcyjnych w ramach innowacji pedagogicznej „English Club” z grupą uczniów klasy III gimnazjum. Zadanie przyjęło formę „uczymy... | więcej

TIK
15 XII 2013 r.,dodatkowe zajęcia matematyczne w klasie V, grupa 9 osobowa.... | więcej

705_2x2,5.jpg „Rola duchów w literaturze angielskiej: multimedialna inscenizacja Opowieści Wigilijnej K. Dickensa”
Projekt jest realizowany z grupą 11 uczniów z 2 klasy gimnazjum – jest to grupa z jednej klasy, w której jestem nauczycielem języka angielskiego. Na początku roku szkolnego podjęłam się... | więcej

584_wycieczka 18 czerwca 2012 011.JPG Alfred Nobel i jego nagroda
„Odwrócona lekcja” jest ciekawą formą pracy z uczniami w szkole na różnych poziomach kształcenia. Kiedy zapoznałam się jej założeniami, odkryłam, że jest to metoda, kt&oacut... | więcej

874_PA080089.JPG zadanie TIK
W dniu 11.01.2013 odbyła się lekcja WOK z użyciem technologii komputerowej . Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 1 a/b. Zadanie przy... | więcej

858_krokusy1.jpg Zadanie TIK - „Region Polski, w którym mieszkam”
Zadanie, które zrealizowałam ze swoimi uczniami miało formą miniprojektu. Realizowałam je z uczniami klasy V na zajęciach komputerowych w ciągu trzech godzin lekcyjnych w listopadzie. Na lekcji czwa... | więcej

1132_DSCN3549.JPG Uroki pór roku
W klasie jest grupa dzieci, które chętnie uczestniczą w różnych dodatkowych formach. Po rozmowie z dziećmi zdecydowałam, że projekt będę realizować z grupą chętnych uczniów z mojej kla... | więcej

253_ja.JPG Projekt edukacyjny
Projekt będzie realizowany przez uczniów klasy II i III szkoły podstawowej.... | więcej

478_es.png Odwrócone ułamki dziesiętne
Na początku wybrałam klasy piąte do przeprowadzenia trzech kolejnych zadań odwróconych lekcji. Termin wykonania zadania I niejako zdeterminował temat – działania na ułamkach dziesiętnych. Padł... | więcej

Pola wielokątów - podsumowanie z wykorzystaniem technik multimedialnych.
20 grudnia 2013 roku drogą elektroniczną poprzez e-dziennik w klasie VI a i VI b, dla grupy chętnych uczniów zadałam pracę dodatkową - wykonanie prezentacji multimedialnej na temat : "Pola wielokat&... | więcej

Zadanie TIK
Zajęcia przeprowadziłam w klasie V na kilku lekcjach (godzina wychowawcza). Zajęcia te połączyłam z obchodzonym w szkole Dniem Bezpiecznego Internetu. Uczniowie uczestniczyli nie tylko w zajęciach lekcyjny... | więcej

Życie na łące - owady
Projekt realizują uczniowie klasy I szkoły podstawowej.... | więcej

Utrwalanie artykulacji głoski R
Zadanie TIK, które opiszę realizowałam na zajęciach z terapii logopedycznej w styczniu 2014r. z uczniami klasy I (3 os.). W czasie terapii logopedycznej wykorzystuję technologię informacyjno- komun... | więcej

scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I
W dniu 10 stycznia 2014 roku w klasie pierwszej zostało zrealizowane zadanie dotyczące praktycznego przetestowania i zastosowania przynajmniej jednej z zasad Kodeksu 2.0 wypracowanego podczas dyskusji w sz... | więcej

598_w1.jpg Uczniowie klasy 4c powołują UFoN
Lekcja wprowadzająca została przeprowadzona na godzinie wychowawczej. Oczywiście wzięła w niej udział cała klasa, ale w następnym etapie będą uczestniczyć tylko ochotnicy (niemniej poruszane na lekcji tema... | więcej

1013_20130420891 - Kopia.jpg Nasza szkoła jest super!
Razem z uczniami mojej klasy IIb mieliśmy w planie zaprosić do nas klasę „0” z pobliskiego przedszkola. Chcieliśmy pokazać młodszym kolegom, na czym polega specyfika pracy w klasie integr... | więcej

516_IMG_1956.JPG Zadanie tik w klasie 5 S.P. w Grali Dąbrowiźnie
Zadanie TIK, które zrealizowałam z klasą 5 było formą mini projektu. Nasze działania odbywały się w dniach 10 – 17 stycznia 2014 roku. Zajęcia realizowane w szkole odbyły się w formie le... | więcej

Android - aplikacje, które przydadzą się w szkole
Na zajęciach przeprowadziłem dyskusję, mającą na celu wskazanie wad i zalet posiadania telefonu komórkowego, a dokładnie funkcji i korzyści jakie mogą mieć wpływ na nasze funkcjonowanie np. w szkole... | więcej

Zadanie TIK: Powtórzenie – ćwiczenia i zdania testowe utrwalające własności kątów i trójkątów.
Zadanie TIK zrealizowałam z uczniami klasy Ia w ramach zajęć pozalekcyjnych z matematyki. Zajęcia, w formie lekcji powtórzeniowej, przeprowadziłam 16 stycznia 2014 roku w pracowni komputerowej.... | więcej

2815_Bez tytułu — kopia (4) — kopia.png Zadanie TIK - School lunches
Zadanie TIK zrealizowałam 15 stycznia w klasie VI. Zadanie przybrało formę lekcjijęzyka angielskiego.... | więcej

Uczymy innych - EDB
W celu realizacji zadania uczymy innych wybrałem zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa, których nauczam w gimnazjum, a na nim temat: Omdlenia i utrata przytomności. Odbiorcą zajęć będą w pierwszej kol... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałam w styczniu w klasie IV. Przyjęło ono formę dwugodzinnej lekcji języka polskiego.... | więcej

uczymy innych -zadanie 1
Tematem zadania pierwszego było użycie TIK przez indywidualnych uczniów w ich samodzielnej nauce języka angielskiego. Grupa trzech uczniów zaprezentowała swoim kolegom/koleżankom z ich klasy... | więcej

Mieszkańcy krainy wiecznych lodów
Zadanie TIK w formie odwróconej lekcji zrealizowałam w dniu 21.01.2014r. Jego realizację poprzedziły przygotowania. Polegały one na określeniu tematu i celów lekcji, znalezieniu materiał&oacu... | więcej

1289_jGm7MX8Y_.jpg Planowanie projektu edukacyjnego
Projekt będzie realizowany przez trzy uczennice z klasy I technikum hotelarskiego, które uczestniczyły w warsztatach filmowych podczas Targów 2,0 i zainteresowały się nowymi technologia... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK realizowałam 13 i 14 stycznia 2014 roku w sali lekcyjnej i sali komputerowej (2 razy po 30 minut) z klasą "0" i klasą IIb ( po 13-cie dzieci z każdej klasy). Uczniowie klasy IIb, biorący udział... | więcej

debata klasowa
Jestem wychowawczynią klasy II. Z doświadczenia wiem, że wykorzystanie TIK w dużym stopniu może wspomóc i urozmaicić zajęcia z uczniami. Jednak oprócz korzyści, jakie niewątpliwie... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałam w formie lekcji na zajęciach komputerowych 22.01.2014 r. w ciągu dwóch jednostek lekcyjnych. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 2a szkoły podstawowej.... | więcej

2578_mariola_nowe.JPG Debata w IVa!
Na godzinie wychowawczej z klasą 4a, 18 listopada 2013 roku, uczniowie zostali poinformowani o idei programu Szkoła z klasą 2.0 poprzez prezentację w formie papierowej, najważniejszych założeń... | więcej

2676_1.jpg Debata klasowa
O idei programu ,,Szkoła z klasą 2.0” oraz o celu stworzenia Kodeksu 2.0 poinformowałam uczniów na początku listopada podczas wspólnej rozmowy w klasie na temat dotychczas obowiązującyc... | więcej

1599_ja.jpg Nie od razu Kraków zbudowano
Zadanie zostało przeprowadzone w dniu 10 stycznia 2014r. z uczniami klas IV-VI. Wybraliśmy formę warsztatów praktycznych – pracując w grupie, parach oraz indywidualnie.... | więcej

1599_ja.jpg Jest klasa 2.0 - jest kodeks 2.0
Uczniowie spotkali się w dniu 28 października z koordynatorem szkolnym p. Małgorzatą Janik, która wspólnie z wychowawcą klasy III omówiła zasady netykiety i praw autorskich na przykład... | więcej

1385_Anna.jpg Debata uczniów klasy VI
Uczniowie o idei programu i celu stworzenia Kodeksu 2.0 byli informowani na blogu szkolnym, plakatach, w rozmowach w czasie przerw, na godzinach do dyspozycji wychowawcy i na lekcjach informatyki. Przygot... | więcej

2659_CIMG4471.JPG Debata klasowa
Uczniowie na przerwach oraz podczas godziny wychowawczej zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi projektu Szkoła z klasą 2.0. Ustaliłem z nimi zasady prowadzenia debaty klasowej oraz podałem tematy po... | więcej

1311_DSCF2118.JPG Sprawozdanie 2 - Uczymy innych
Wybrałam w porozumieniu z uczniami temat dotyczący powtórzenia wiadomości owęglowodorach nasyconych inienasyconych: alkanach, alkenach i alkinach. Brzmiał on następująco: „Powt&oac... | więcej

E-matem@tik
Zadanie TIK zostało przeprowadzone z uczniami klasy 3b. Było to zadanie długoterminowe, dlatego też jego realizację rozpoczęłam 5.12.2013r. i trwa aż do chwili obecnej. Był to cykl lekcji połączony z serią... | więcej

Szukamy informacji.
Lekcja odbyła się w klasie II kiedy w wyniku nieobecności koleżanki przypadło mi prowadzenie informatyki w licznej klasie. Na co dzień uczę młodzież informatyki z podziałem na grupy i jak to bywa po święta... | więcej

3049_ja.jpg Overcoming obstacles
Dnia 17.01.2014 została zrealizowana lekcja z wykorzystaniem TIK. W zajęciach brała udział klasa II b gimnazjum ( 16 osób ).... | więcej

" Dom na kontynentach"
Projekt będzie realizowany przez uczestników koła geograficznego i turystyczno-krajoznawczego.... | więcej

PRZESTRZEGANIE ZASAD AUTORYZACJI.
Zadanie zrealizowałam z uczniami (z klas IV - VI) na zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania z języka angielskiego na koniec I semestru. Forma zadania: lekcja.... | więcej

576_Iwona.png Edytor tekstu Word
Zaplanowany cykl lekcji będzie obejmował wiadomości wstępne z edytora tekstu Word. Grupa 3 uczennic z klasy 6d: Sylwia, Kasia i Sabina poprowadzą te lekcje w klasie 1e. W grupie jest 12 uczniów, wię... | więcej

Lekcja otwarta-
Lekcja otwarta w klasie 1d (24 uczniów) dla Rodziców (2) i nauczycieli (3) przeprowadzona w grudniu 2013 r. Lekcja odbyła się o godz. 15.15 ,przed poniedziałkowymi spotkaniami z R... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałam z uczniami klasy szóstej na godzinie wychowawczej w dniu 8 i 15 stycznia 2014 r. Miało ono formę lekcji.... | więcej

2709_IMG_0757.jpg Tworzymy rysunki ASCII-Art.
Zadanie zaczęłam realizować w listopadzie z klasą IIIa, a zakończyłam w grudniu- z uczniami klas I-III. Był to miniprojekt.... | więcej

2367_ja1.jpg Mapy myśli - lekcja pierwsza z cyklu Uczymy innych
Do września odbywają się zajęcia dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności informatycznych. Wśród nich jest wielu uczniów blogujących. Ponieważ przedstawione pokr&o... | więcej

161_festiwal2.jpg Uczymy innych - zadanie 1- Ucz się z nami Bystrzakami.
Tematem zajęć była nauka tworzenia komiksów w programie Toondoo. Zajęcia poprowadzili uczniowie: Julia Grzenkowicz, Radosław Leszczyński. Odbiorcami był zespół samokształceniowy nauczycieli k... | więcej

2809_ja.jpg Bezpieczni w internecie
Zadanie zostało zrealizowane na kółku komputerowym w kl. IV, z grupą 10 uczniów. Uczniowie wcześniej zapoznali się z pojęciem bezpieczeństwo w sieci oraz na czym to polega. A następnie w grup... | więcej

543_meme.jpg Ty jesteś prezentacją
Przygotowując uczniów do publicznego wystąpienia, zaplanowałam dwie lekcje wprowadzające. Pierwszą z nich przeprowadziłam 6 lutego 2014r. na godzinie z wychowawcą, w klasie 5a, bo to właśnie z moją... | więcej

970_DSC_1143zmniejszone.JPG Jak to się dzieje, ze żarówka świeci?
Wraz z uczniami wybraliśmy temat „Jak to się dzieje, że żarówka świeci”. Zaplanowaliśmy zajęcia przy komputerach, tablicy multimedialnej oraz praktyczne, eksperyment w sali lekcyjnej. Te... | więcej

1326_snzk_sniezka_z_rowni_1.jpg Czysta woda - zdrowia doda
Projekt realizują uczniowie klasy II szkoły podstawowej. Liczba uczestników projektu to 8 uczniów wraz z opiekunem.... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie było realizowane w klasach V a, V b, V c w terminie od 7 I do 13 I 2014 r. w kl. VI a w drugiej połowie grudnia. Są to klasy, w których uczę przyrody. Uczniowie bardzo często korzystają z za... | więcej

Jemy zdrowo - kolorowo!
Projekt realizuje grupa "Żabki" z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu. Grupa liczy 32 dzieci.... | więcej

889_551013_417551594962142_458532329_n[1].jpg Uczymy innych I
Tematyka zajęć została wybrana po dyskusji z uczniami biorącymi czynny udział w Programie Szkoła z Klasą. Z racji zbliżających się Walentynek, podopieczni postanowili poprowadzić zajęcia dotyczące uczuć. Z... | więcej

1668_P1020056 - kopia.jpg Czysta planeta
Projekt realizuje klasa Ic wraz z wychowawcą. Realizacja projektu trwa trzy tygodnie, a efektem końcowym jest happening ulicami miasta.... | więcej

2485_mm.jpg Uczniowskie Forum Naukowe w klasie trzeciejC
Lekcje wprowadzające w kolejny etap programu Szkoła z klasą 2.0 odbywały się w kilku etapach. Uczniowie całej klasy już przed feriami zimowymi zostali zapoznani z tym co będziemy robić w najbliższym czasie... | więcej

2646_TOFIK.jpg ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ IDEĄ TIK W PROCESIE UCZENIA SIĘ
Na szkolnych Targach Szkoły z Klasą 2.0 nasz zespół prezentował 9 punkt regulaminu, który brzmiał - Pomagamy innym w korzystaniu z TIK. Wówczas nasi mali podopieczni zaprezentowali kil... | więcej

1865_bswiatkowska2.jpg Vermicomposting - how worms can reduce our waste.
Temat wybrany przeze mnie związany jest z ekologią. Realizujemy z uczniami projekt "Friendly Garbage". Jest to program Comenius realizowany w ramach Partnerskich Projektów Szkół. Projekt zwią... | więcej

„Baza zadań egzaminacyjnych z matematyki”.
Projekt realizują trzy uczennice z klasy 3c: Patrycja, Roksana, Magdalena, oraz Magdalena z klasy 3b. Dziewczyny realizują projekt edukacyjny w połączeniu z projektem gimnazjalnym. Jednocześnie druga grupa... | więcej

1369_Sylwia Rutkowska.JPG Uczniowskie Forum Naukowe - lekcje wprwadzające w klasie I b
Ścieżkę „Uczniowskie Forum Naukowe” zaplanowałam zorganizować, podobnie jak w I półroczu, czyli z klasą I b, której jestem wychowawcą. Naszą wspólną przygodę z UFoN rozpocz... | więcej

1636_IMG_0476.JPG Obliczanie pól powierzchni trójkątów-rozwiązywanie zadań.
Głównie moimi podopiecznymi są uczniowie klas szóstych i wśród nich szukałam chętnych do przeprowadzenia lekcji matematyki zgodnej z realizowanym aktualnie materiałem. Zgłosiło s... | więcej

1585_beata.jpg Debata klasowa
Na początku listopada na zajęciach komputerowych przekazałam uczniom klasy V, z którymi przeprowadzę debatę o korzystaniu z TIK, ogólną informację o głównej idei programu Szkoła z Klas... | więcej

I Ty możesz zostać małym ratownikiem
Zadanie TIK zrealizowałam w klasie II, do której uczęszczają dzieci mające 7 lub 8 lat. Zadanie przybrało formę czterech zajęć pozalekcyjnych zrealizowanych w ramach dodatkowych godzin wynikających... | więcej

211_027.jpg Bezpieczeństwo w sieci
Zadanie zrealizowałam. w klasie trzeciej , której jestem wychowawcą. Zadanie przyjęło formę pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w trakcie których wykorzystałam możliwość korzystani... | więcej

Odkrywcy gier
Projekt realizuje grupa ośmiu uczniów klasy I c w ramach zajęć dodatkowych.... | więcej

Projekt
Projekt jest realizowany przez uczniów dwóch klas. Klasa 4. przygotowuje przedstawienie na podstawie baśni "Kopciuszek" w wersji Jana Brzechwy. Klasa 6. zaś tworzy przedstawienie na podstawie... | więcej

2767__DSC2904.JPG Śladami przeszłości. Nekropolia żydowska przy ul. Ślężnej we Wrocławiu.
Rozalia Ligus – dyrektoka, koordynator honorowy, Ewa Solska –nauczyciel plastyki, koordynator, Anna Kałużna –nauczyciel kultury żydowskiej, Tomek Duda –naucz... | więcej

1547_Szcz.JPG Projekt edukacyjny
Projekt pt. " Defilada witamin" realizowany jest przez uczniów klasy I b Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie. Są to dzieci siedmioletnie .... | więcej

379_DSC_0039.jpg Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowane zostało w klasie II wśród grupy uczniów 7-8 letnich. Przebiegało ono w dniach 13-17 stycznia 2014 r. Przybrało formę projektu o nazwie „... | więcej

zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowalam w klasach III gimnazjum w grudniu 2013 i styczniu 2014 roku. Wykonałam je ralizując 2 tematy lekcyjne, z którychpierwszy odbył się na początku grudnia. Zadanie przyj... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie w formie miniprojektu zrealizowałam w klasie III w dniu 3 i 4 lutego 2014 r. na edukacji społecznej, polonistycznej, plastycznej. 3 lutego rozpoczęłam blok tematyczny związany z omawianiem le... | więcej

1845_SDC13085.JPG Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałam 11 grudnia 2013 roku w klasie piątej. Przyjęło ono formę lekcji. Jest jednak bezpośredni związane z projektem comenius, w którym obecnie uczestniczy nasza szkoła.... | więcej

1823_DSC_0994.JPG Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałam 9 stycznia w klasie III gimnazjum. W ramach zadania przeprowadziłam lekcję matematyki, która odbyła się w sali komputerowej.... | więcej

1333_SAM_0879.JPG TIKamy na języku polskim
Dnia 10 stycznia 2014r.rozpoczęłam lekcję języka polskiego w klasie IB, której temat brzmiał - Jak napisać opowiadanie, które zaciekawi czytelnika? Zadanie moje przyjęło formę mini cyklu, kt&... | więcej

3020_tapeta 140.jpg Zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam 17 stycznia 2014r. z klasą IVa, na trzeciej godzinie lekcyjnej w pracowni komputerowej( 15 uczniów obecnych-dwie osoby nieobecne). Mojezadanie p... | więcej

1791_bbbJPG.jpg Zadanie TIK z 4b
Zadanie TIK zrealizowałam w bieżacym tygodniu z klasą 4b, liczącą 22 uczniów. Moje zadanie przyjęło cykl trzech lekcji języka angielskiego.... | więcej

zadanie tik
Zadanie TIK zostało zrealizowane 16.01.2014 na lekcji języka angielskiego w klasie I w grupie zaawansowanej. Zadanie przybrało formę lekcji "Uczymy innych" - troje uczniów bezpośrednio zaangażowało... | więcej

Unser Ausflug nach Berlin.Nasza wycieczka do Berlina
Zadanie z TIK odbywało się wokresie 14-17 stycznia 2014r.w grupie klasy IIB. Zadanie polegało na wyszukiwaniu informacji w internecie, korzystanie ze stron turystycznych aby ułożyć najdogodniejszy plan wyc... | więcej

zadanie TIK - kl.6c
Zadanie TIK zrealizowane zostało w klasie 6c w czasie dwóch jednostek lekcyjnych w każdej z grup (19/11 osób) w formie lekcji odwróconej. Była to lekcja języka angielskiego na temat cz... | więcej

Kreskówka w Ib
Dnia 16 stycznia 2014 roku przeprowadziłam lekcję (2 godz. lekcyjne) z uczniami Ib.... | więcej

Uczymy się z TIKiem
Zadanie TIK zostało przeprowadzone w klasie 3 b Gimnazjum dnia 7 i 14 stycznia 2014 roku. Zadanie przyjęło formę lekcji, gdzie poszczególne grupy prezentowały efekty swojej pracy.... | więcej

1764_S8004033b.jpg Był sobie raz plagiat…, czyli o przestrzeganiu praw autorskich.
16 stycznia 2014 na lekcji języka polskiego w klasach 4a i 4c realizowaliśmy kolejne zadanie projektu szkoła z klasą 2.0.Uczniowie pracowali w grupach, przy wykorzystaniu burzy mózgów w... | więcej

2404_PA130278.JPG Zadanie TIK
Zadanie zostało zrealizowane na zajęciach kółka dziennikarskiego, które odbyły się 14.01.2014 roku.... | więcej

958_DSC03249a.JPG TIK- Z komputerem przez pokolenia
Zadanie TIK zrealizowałam 17 stycznia 2014 roku z uczniami klasy IV. Zadanie przyjęło formę zajęć odwróconych. Uczniowie z moją pomocą zorganizowali &... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałam w klasie 5b w dniu 19.12.2013r. Była to lekcja matematyki.... | więcej

Zadanie TIK w wykonaniu 1c
Organizacja i orzygotowania do realizacji zadania trwały od początku stycznia 2014. Zadanie realizowali uczniowie klasy 1c. Ostatni (podsumowujący) etap zadania przyjął formę lekcji, która od... | więcej

622_965566_736541493026712_226352825_o.jpg Zadanie TIK - lekcja o I.Krasickim i bajkach
Moje zadanie zdecydowałam się przeprowadzić z uczniami klasy VI b, którzy uczęszczają na kółko polonistyczne, ze względu na ich zainteresowanie nauką literatury oraz dużą samodzielność... | więcej

620_20130831_121128.jpg Zadanie TIK - solar system.
Zadanie zostało zrealizowane na dwóch godzinach lekcyjnych w kl. VIA i VIB. Uczniowie pracowali również w domach. Lekcje odbyły się: 19 XII 2013 i 3 I 2014r.Przyjęło formę miniprojektu.... | więcej

2368_Angelikaa.JPG Bloguję ja, blogujesz ty, blogujemy MY
Zadanie realizowałam z uczniami klasy 3a oraz 6b począwszy od października a skończywszy na styczniu (zadanie będzie kontynuowane do końca roku szkolnego). Zadanie polega na prowadzeniu bloga kulinarnego.... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie TIK zostało zrealizowane w klasie IIb SP, w ramach zajęć języka angielskiego. które odbyły się w dniach 26.11. 2013 i 28.11..2013. Przybrało ono formę dwóch lekcji, z wykorzystaniem m... | więcej

1720_F1010036.jpg e-Nauczanie w SP1
Naszym priorytetowym zadaniem w roku szkolnym 2013/2014 jest wdrożenie w szkole Szkolnej Platformy Edukacyjnej „e-Nauczanie”. Niesie to za sobą poinformowanie i przeszkolenie zarówno nau... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie postanowiłam wykonać w kilku etapach. Główną część zadania zrealizowałam 6 XII 2013r. z klasą IIIa . Pierwsza część odbyła się w czasie zajęć komputerowych, gdzie uczniowie pracowali... | więcej

2945_DSC02164.JPG O prawach autorskich, źródłach internetowych i korzystaniu z autorskich wytworów innych na renesansowym tle
Zadanie TIK - zgodnie z wcześniejszymi moimi ustaleniami - przeprowadziłam w klasie I b w dniach 15 (dwie jednostki lekcyjne) i 17 stycznia 2014 roku. Zadanie przyjęło formę cyklu lekcji.... | więcej

2775_wojtus1.jpg Realizacja projektu - Wpływa palenia na zdrowie człowieka
Pierwszym etapem pracy było sformowanie grupy i wybór tematu. Dziewczyny – członkinie grupy – same ustaliły skład oraz wymyśliły wstępny temat. W dniu 7.10.2013 r. w czasie pierwszego sp... | więcej

623_5b86d9724b.jpeg Targi 2.0
Na godzinie do dyspozycji wychowawcy przeprowadziłam z uczniami klasy 5 b, której jestem wychowawcą, rozmowę na temat uczestnictwa naszej szkoły w programie Szkoła z Klasą 2.0. Przekazałam im r&oacu... | więcej

zadanie TIK
Praktyczne zastosowanie i przetestowanie naszego szkolnego kodeksu odbyło się 17 grudnia 2013 r. w klasie 4e na lekcji języka angielskiego oraz poza szkołą podczas odrabiania zadania domowego.... | więcej

Debata klasowa
Klub Miłośników Języka Angielskiego to zajęcia prowadzone dla uczniów z uzdolnieniami językowymi oraz zainteresowanych uczeniem się języków obcych. I to właśnie na jednym zpaździ... | więcej

"Wszyscy wszystkim ślą życzenia"
Zadanie zrealizowałam zuczniami klasy IIC,wostatnim tygodniu przed feriami świątecznymi, w formie zajęć zintegrowanych i zajęć komputerowych.... | więcej

Zadanie TIK - A visit in London
Zadanie zrealizowałam, w klasie IVb, w której jestem wychowawczynią podczas trzech godzin lekcyjnych pomiędzy 13 a 17 stycznia. Ponieważ w kwietniu wybieramy się na wycieczkę do Londynu, postanowiła... | więcej

2648_100_5948.JPG Targi z TIK
Uczniowie o idei programu dowiedzieli się bezpośrednio ode mnie na zajęciach komputerowych kółku komputerowym, z plakatów informacyjnych o Szkole z klasą,... | więcej

2393_DSC_0063.JPGb.JPG Nasze zwierzaki -3b
Zadanie zrealizowałam w dniach od 14.01 do 17 stycznia 2014r z uczniami klasy trzeciej. Zadanie przyjęło formę mini projektu.... | więcej

Tik na Targach 2.0 w Kobylnicy
W tym roku szkolnym, jak i ubiegłym do realizacji wszystkich zadań w ramach "Szkoły z Klasą 2.0" zaangażowałam dzieciaki z klasy Va, której jestem wychowawcą i uczę ich języka angielskieg. Spotykamy... | więcej

1685_Flag_-_Union_Flag.jpg Nazwy zawodów w nauce j.angielskiego
Jestem nauczycielem j.angielskiego w klasach I-VI .Wybrałam temat "Nazwy zawodów" celem rozszerzenia słownictwa związanego z pracą i zawodami wykonywanymi w różnych dziedzinach, gdyż uczniowi... | więcej

Targi 2.0
Do realizacji zadań programu Szkoła z Klasą 2.0 zaprosiłam uczestników szkolonego koła komputerowego. Są to uczniowie z klas 2 i 3. Z ideą programu zapoznałam uczniów na jednych z zajęć koła komputeroweg... | więcej

Debata klasowa
O debacie w ramach programu Szkoła z Klasa 2.0, uczniowie zostali poinformowani na spotkaniu samorządu uczniowskiego gimnazjum. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. W całości w spotka... | więcej

2496_DSCN3060.JPG Zadanie TIK
Zajęcia o charakterze mini projektu odbyły się w trzech etapach. Zostały przeprowadzone w dniach 14,15,16.01.2014 r. Realizowane były z grupą uczniów klasy III a integracyjnej.... | więcej

88_Betulka_marsz_na_szczyt_Velka_Destna_6-10-13.JPG "Co słychać w ptaciech stołówkach?" - sprawozdanie z realizacji zadania z TIK
Zadanie realizowane było w klasie II a, w której jestem wychowawczynią, w czasie od 11 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. i miało charakter miniprojektu. Klasę tworzą dzieci siedmioletnie.... | więcej

TIK z IB
W dniu 15 listopada poinformowałam uczniów o tym, że nasza szkoła zdecydowała się włączyć do programu ,,Szkoła z klasą''. Wyjaśniłam na czym będzie polegał udział w tym programie, jak również... | więcej

1611_DSC06208.JPG Tikowa Akademia Przedszkolaka
14 stycznia 2014 roku grupa najmłodszych dzieci w szkole - 3, 4 latków - została zaproszona na kolejne zajęcia z cyklu Tikowa Akademia Przedszkolaka. Oprócz grupy przedszkolaczków w sp... | więcej

750_jesien.png słówko tygodnia - korespondencja z uczniami
Zadanie przyjęło formę mini-projektu. Objeło klasę IV i V, a szczególnie uczniów, którzy pragną rozwijać zdolności językowe i wykazać się aktywnością dodatkową, wykraczajacą poza progr... | więcej

1238_Miśka zrobione.jpg INTERAKTYWNY TEATR WRAŻEŃ
Dnia 6 grudnia w kasach IV A i IV C został przedstawiny teatr telewizji polskiej pt. " Szelmostwa Lisa Witalisa" . Forma- lekcja interaktywna + warszaty teatralne. Jest to cykl lekcji- raz na dwa mie... | więcej

1030_DSC00739.JPG Zadanie TIK
Zadanie nauczyciela TIK zrealizowałam z uczniami klasy czwartej (8 uczniów). Przyjęłam formę miniprojektu. Uczniowie zostali poinformowani na godzinie wychowawczej w dniu 08.01.2014 r.... | więcej

2363_do szkoły z klasa.jpg Zadanie TIK:Tradycje i zwyczajach bożonarodzeniowych Wielkiej Brytanii
Zadanie TIK realizowałam z klasą VI szkoły podstawowej (15 osób) od 02.12.13 do 20.12.13. Miało ono formę projektu i jednoczesne wykorzystanie formy "Uczymy innych". Na realizację zadania w formie p... | więcej

1707_Jacek-1.jpg Zadanie TIK (1)
Zadanie zrealizowałem w klasie czwartej, która liczy 8 uczniów. Była to lekcja historii w dniu 13 stycznia. Zajęcia odbyły się w pracowni komuterowej, której jestem opiekunem. Pracowni... | więcej

2405_castlebar.JPG Odwrócona lekcja matematyki - dzielenie pisemne
Zadanie TIK przyjęło formę odwróconej lekcji więc przygotowania do niej trwały już od 18 grudnia 2013r. Sama lekcja odbyła się 13 stycznia 2014 roku. Zadanie zrealizowałam z dziewczynkami z klasy IV... | więcej

2405_castlebar.JPG Debata i kodeks klasy IVc
W tym roku nie mam przyjemności bycia wychowawcą żadnej z klas dlatego też, w porozumieniu z wychowawcą IVc (w której uczę matematyki) zorganizowałam u nich debatę i kodeks. Najpierw przedstawiłam w... | więcej

1506_ja.jpeg Moja rodzina „Meine Familie” – prezentacja multimedialna
Zadanie TIK zrealizowałam w jednej z grup z klasy 1a gimnazjum podczas zajęć z języka niemieckiego w dniu 9 stycznia 2014 roku. Zadanie przyjęło formę prezentacji projektów multimedialnych na lekcji... | więcej

2408_kopia.jpg Wyprawa na Antarktydę
Zadanie zrealizowałam w dniach od 3 do 10 stycznia 2014r. z uczniami klasy drugiej. Zadanie przyjęło formę miniprojektu, który zrealizowałam w ciągu 5 dni.... | więcej

2824_DSC_0115.JPG Prezentujemy historię bożonarodzeniowej choinki.
Do realizacji zadania przygotowywaliśmy się od początku grudnia. Ostateczna realizacja zadania miała miejsce 20 grudnia 2013roku. Zadanie przyjęło formę „uczymy innych”. Zadanie zrealizowałam z... | więcej

1423_prof.jpg Lekcja z TIK
8 stycznia 2014 roku przeprowadziłam lekcję z uczniami klasy 2.... | więcej

Zasada zachowania energii mechanicznej.
Zadanie TIK zrealizowałam z uczniami klasy 2a (22 uczniów) dnia 16.01.2014 roku na lekcji fizyki. Na wcześniejszej lekcji zapoznałam uczniów z programemSzkoła z Klasą 2.0ora... | więcej

760_fiolek.jpg analiza pracy klasowej w klasie piątej
Zadanie zostało zrealizowane w klasie 5a przy okazji analizy pracy kalsowej, jej plusy i minusy oraz wnioski. Zajęcia te odbyły się w sali komputerowej dnia9 stycznia.... | więcej

2642_zdjęcie profilowe.jpg Zadanie TIK w klasach pierwszych- czas Past Continuous
Zadanie TIK realizowałam w ciągu trzech tygodni od 02.01 do 16.01.2014r z klasami pierwszymi (grupa średniozaawansowana). Grupa liczy 12 uczniów. Przeprowadz... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam w klasie II gimnazjum 16 stycznia 2014r. podczas lekcji fizyki. Zadanie przyjęło ostatecznie formę lekcji, jednak uczniowie przed przystąpieniem do powtórzenia wiadomości musie... | więcej

Zadanie TIK - układy równań
Zadanie zrealizowałam z uczniami klasy drugiej gimnazjum 14 stycznia 2014r. Zadanie przybrało formę lekcji.... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam w ubiegłym tygodniu z klasa III gimnazjum. Moje zadanie przyjęło formę odwróconej lekcji.... | więcej

Jak legalnie korzystać z zasobów Internetu?
Lekcje zrealizowałam z klasą 6a dnia 14 stycznia 2014 roku. Zaplanowałam zadanie Tik na godzinę wychowawczą. Chciałam przybliżyć punkt 2 naszego szkolnego Kodeksu 2.0 każdemu uczniowi. Jako przygotow... | więcej

1153_moje.jpg Procenty w zadaniach praktycznych
Był to cykl dwóch lekcji matematyki w klasie I B gimnazjum. Zajęcia dotyczyły powtórki z procentów. Odbyły się w dniu 16 i 17 stycznia 2014r. i były przygotowaniem do pracy klaso... | więcej

Zadanie TIK
Do realizacji zadania zaprosiłam uczniów klasy trzeciej. Jako formę realizacji zadania wybrałam miniprojekt. . Pracowaliśmy nad naszym zadaniem od 2 do 16 grudnia 2013r.... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie zrealizowano 10 stycznia 2014r. w klasie drugiej szkoły podstawowej. Zadanie przyjęło formę lekcji i wzięło w nim udział 11 uczniów.... | więcej

2348_DSC00_19.JPG TIK - CyberPrzemoc - Szkoła z Klasą 2.0
Zadanie TIK zrealizowane zostało w grudniu 2013. Zrealizowane zostało podczas trzech spotkań, po 90 minut każde (6 godzin lekcyjnych). W zadaniu brały udział dziewczęta z klasy 5tej. Przyjęło ono formę min... | więcej

1550_12.jpg Zadanie TIK
Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z koleżanką Magaleną Pałką, z którą prowadzimy English Club 2,0. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas 1i2 gimnazjum, członkowie Klubu . Zadan... | więcej

1183_wywiad.jpg Przygotowania do pracy w ramach UFoN
Po zapoznaniu się z zadaniami do wykonania w ramach wybranej przeze mnie ścieżki zaczęłam zastanawiać się nad wyborem uczniów, którzy wezmą udział w projekcie. Poniewaz jestem bibliotekarzem... | więcej

Kalendarz NSP 81
Zadanie TIK zrealizowałam z grupą uczniów z klas III-V i przybrało formę projektu. Wykonanie zadania trwało miesiąc, gdzie przez ten czas dzieci na zajęciach artystycznych tworzyły prace, z kt&oacut... | więcej

1284_szkoła 041.jpg To i owo o symbolach narodowych.
Projekt realizuje grupa chętnych uczniów z klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawcy i we współpracy z biblioteką szkolną. Do pracy w projekcie zgłosiło się 8 uczniów.... | więcej

Tablica interaktywna na Targach 2.0
Z ideą programu „Szkoła z klasą 2.0” uczniowie zostali zapoznani poprzez pokaz slajdów, prezentujący główne założenia i zadania, z jakimi uczestnictwo w programie jest związane. W... | więcej

TIK na Targach - Fotosfory
Do programu przystąpiłam jako wychowawczyni klasy III szkoły podstawowej. W tamtym roku niejeden raz przygotowywaliśmy relację na blog prowadzony przez gimnazjalistów. Naszą pasją: moją i uczni&oacu... | więcej

TIK na lekcjach angielskiego
Zadanie zacząłem realizować w połowie grudnia i będę kontynuował do końca roku szkolnego. Uczniowie z obu klas czwartych mają za zadanie zrealizować swoje miniprojekty z użyciem TIK łącznie z zachowaniem w... | więcej

2474_zdjęcie.jpg Zadanie TIK
Zadanie TIK, które przeprowadziłem na lekcjach 10. I, 15. I oraz 17 I 2014 przyjęło formę miniprojektu. Całość zadania przeprowadziłem wspólnie z klasą I Gb i dotyczyło ono Kultury i Religii... | więcej

1479_jaj.jpg Zadanie TIK
Wykonanie zadania TIK rozpoczęłam już od spotkania otwierającego, które odbyło się 16 października 2013 r. ustalając Harmonogram zadań jakie nasza szkoła bedzie realizowała w ramach projektu "Szkoła... | więcej

950_DSCF1604.JPG zadanie TIK
Zadanie nauczyciela TIK realizowałam z uczniami klasy IV na lekcji przyrody. Miało ono formę miniprojektu. Lekcja była zaplanowana z trzytygodniowym wyprzedzeniem.... | więcej

Debata klasowa
Hasło programowe z plastyki „Collage – formowanie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw” i temat lekcji „Moje własne dzieło sztuki” okazały się doskonałym pr... | więcej

2369_sk1.jpg Zadanie TIK
Zadanie TIK przyjęło u mnie formę miniprojektu. Projekt realizowałem na lekcjach informatyki oraz na zajęciach dodatkowych. Zadaniem każdego ucznia było stworzenie strony internetowej w języku HTML. Do pro... | więcej

1825_leg 5538 cd.jpg Zadanie TIK
Swoje zadanie TIK zrealizowałem z uczniami klasy IV szkoły podstawowej. Przyjęło ono cykl 4 lekcji, który realizowane były w okresie od 17 grudnia 2013 roku do 17 stycznia obecnego roku.... | więcej

Zadanie
Przed przeprowadzeniem Zadania TIK, na zajęciach z gospodarstwa domowego poinformowałam uczniów o uczestnictwie w programie Szkoła z klasą 2.0., celami zaplanowanych zajęć było zapoznanie dzieci z m... | więcej

2784_DSC_2595c.jpg „e Seniorzy w świecie TIK”
Zadanie TIK – zostało zaplanowane jako mini projekt, który był realizowany w cyklu lekcji od 6 do 25 stycznia 2014r. Uczestniczyli w nim uczniowie dwóch wybranych klas trzecich nauczani... | więcej

Zadanie TIK „Tworzenie animowanych plików w programie GIMP”
Zadanie zostało zrealizowane 7 stycznia 2014r. podczas zajęć artystycznych w klasie drugiej gimnazjum w formie lekcji.... | więcej

TIK na Targach Luszowice
W tym roku szkolnym (2013/14) przystąpiłam do programu „Szkoła z klasą 2.0” dlatego, że jego idea była mi dobrze znana z poprzedniej edycji. Uczestniczyło w niej nasze gimnazjum. Teraz przyszed... | więcej

515_resize.php.jpeg Zabawa z Neciem w Internecie!
Podczas spotkania w bibliotece szkolnej z uczennicami klasy 4s opowiedziałam dziewczynkom o programie edukacyjnym "Szkoła z klasą 2.0", jego założeniach i celach realizacji, o poprzednich edycjach programu... | więcej

392_DSCF1169.JPG Szkolne Targi 2.0
Przygotowanie do Szkolnych Targów 2.0 rozpoczełam od wybrania grupy uczniów którzy mieli pracować nad przygotowaniem stoiska. W skład grupy weszli uczniowie którzy w ubiegłym ro... | więcej

1535_DSC05091.JPG NIE LUBIĘ „JAZDY BEZ TRZYMANKI” - STOSUJĘ KLASOWE RYMOWANKI
O idei programu Szkoła z klasą 2.0 i celu stworzenia Kodeksu 2.0 poinformowałam uczniów podczas lekcji wychowawczej. Wcześniej poleciłam wychowankom, by w czasie przerw śródlekcyjnych zapozna... | więcej

Zadanie 3.
Zadanie zrealizowałem w klasie II b 10 stycznia 2014 roku podczas godziny z wychowawcą; zadanie przyjęło formę lekcji.... | więcej

957_zdjęcie.jpg Zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam w klasie drugiej, która liczy 8 uczniów w ramach edukacji polonistycznej i zajęć komputerowych w dniu 14 stycznia w pracowni komputerowej. Przyjęło ono formę lekcji.... | więcej

2775_wojtus1.jpg Wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka
W naszym gimnazjum obowiązują ścisłe zasady dotyczące realizacji projektu. Zadaniem uczniów jest samodzielne sformowanie grupy projektowej, wybór nauczyciela – opiekuna oraz temat... | więcej

Zadanie TIK
Wykonanie zadania TIK rozpoczęłam od omówienia na godzinie wychowawczej z uczniami klasy szóstej czym są prawa autorskie. Następnie zadanie TIK zrealizowałam na dwóch lekcjach języka a... | więcej

Debata klasowa
Klasa III b została poinformowana o zakwalifikowaniu się naszej placówki do programu Szkoła z Klasą 2.0 w październiku bieżącego roku. Mając świadomość czekających nas, uczniów i nauczycieli,... | więcej

1425_zd.1.png Zadanie TIK
Zadanie TIK zrealizowałam 13 grudnia 2013 roku w klasie II. Zadanie przybrało formę lekcji z edukacji polonistyczno-przyrodniczej.... | więcej

2343_Chrzciny Jędrusia 112-002_zmniejszacz-pl_361660_726902.jpg mini - projekt BUZIACZKI
Zadanie TIK zrealizowałam z uczniami klasy 4b, w okresie 13 – 17 stycznia 2014 r. Nasze zadanie przybrało formę mini-projektu.... | więcej

Komiks
Zadanie, którym był konkurs szkolny,realizowałam z uczniami klas IV-VI od 7. do 17.stycznia.... | więcej

Zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam z klasą IV a na godzinach z wychowawcą w dn. 12.12.2013r., 19.12.2013r. oraz w dn. 9.01.2014r. Moje zadanie przybrało formę trzech lekcji.... | więcej

Tropiciele ciekawych książek
Zadanie zrealizowałam w grupie czytelniczej „Tropiciele ciekawych książek”. Grupę tą tworzą uczniowie klas III. Realizowane było w formie miniprojektu w grudniu 2013 i styczniu 2014... | więcej

Zadanie TIK - UCZYMY SIĘ I UCZYMY INNYCH Z TIK
Zadanie realizowałam z uczniami klasy Vb w okresie od 07.01.2014r. do 15.01.2014r. Zadanie przyjęło formę miniprojektu.... | więcej

1535_DSC05091.JPG Parki narodowe nizin - lekcja odwrócona..
Zadanie zrealizowałam 17 stycznia w ramach dwóch lekcji przyrody z uczniami klasy Vb. Cztery dni wcześniej podczas standardowych zajęć wprowadziłam klasę w zagadnienia naszej piątkowej lekcji.... | więcej

2727_WAWZRZYNIAK BARBARA 1.jpg Mistrzowie kuchni IV b
Zaintrygowana komentarzem naszego moderatora, Pana Wojciecha Stawarczyka, do relacji z debaty w mojej klasie postanowiłam się przyjrzeć wspólnemu tworzeniu dokumentu n... | więcej

150_SAM_1022.JPG zadanie TIK
Zadanie TIK zostało zrealizowane w dniu 16 stycznia 2014r. na lekcji języka niemieckiego. W zajęciach uczestniczyła grupa uczniów kl. 1B. Zadanie miało formę „odwróconej lekcji”.... | więcej

Jak wykorzystać TiK?
Dnia 09.01.2014r na lekcji fizyki w klasie 2B gimnazjum zostało zrealizowane zadanie TiK. Na razie to tylko początek wprowadzania w szkole Kodeksu 2.0 oraz formy TiK na lekcjach i nie tylko.... | więcej

2135_SDC10991.JPG Realizacja zadania TIK - o plakacie filmowym
Swoje sprawozdanie rozpocznę od informacji, że razem z dwiema klasami V b i VI d przystąpiłam do konkursu zorganizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, którego głównym c... | więcej

1143_64320.jpg Zadanie TIK
Zadanie zrealizowałam w klasie VI, której jestem wychowawcą. Był to cykl lekcji realizowanych na godzinie wychowawczej. Wspólnie z uczniami wybraliśmy formę - uczymy innych... | więcej

435_imagesCA2041YG.jpg Targi
W programie Szkoła z Klasą 2.0 jestem od samego początku, czyli już po raz czwarty. W tym roku program realizuję na kole informatycznym dla klas 6. Większość uczniów już rok temu brała udział w prog... | więcej

106_IMG_3955.JPG NASI DZIADKOWIE W SIECI
Zadanie TIK zrealizowałam (wraz z koleżanką - Anetą Marciniak, która jest nauczycielem informatyki) 14 stycznia 2014 roku z uczniami klasy Va, której jestem wychowawcą. Zadanie przyjęło formę... | więcej

1600_zar.jpg Uczniowie tutorami - grafika wektorowa to nie takie straszne
Zadanie przybrało formę lekcji zgodnie z punktem "uczymy innych". Lekcja odbyła się we wtorek 14 stycznia br. uczniowie klasy III technikum (Jakub Leszczyński i Tadeusz Lewandowski) na 45 minut zostali na... | więcej

1290_k2_ 189.jpg Konkurs Hipolit Roku w ZSK
Na przełomie grudznia i stycznia przeprowadziłam szkolny konkurs wiedzy ogólnej. Konkurs ten składa się z trzech etapów i w pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczniowie ZSK. Dwa pierwsze e... | więcej

Wielokąty foremne
Zajęcia przeprowadziłam w dniach 8 i 15 stycznia na kółku matematycznym. Moje zadanie przyjęło formę lekcji .... | więcej

TARGI 2.0
O idei programu poinformowałam uczniów na zajeciach pozalekcyjnych, które zorganizowałam specjalnie dla celów programu. Pokazałam uczniom główna strone platformy, odczytaliśmy z... | więcej

291_IMG_2944 (2).JPG Szanuj innych z TIK
Na podstawie rozmów z uczniami i obserwacji ich użytkowania Internetu zauważyłam, iż wymagają nie tylko poznania ale i umiejętnego, praktycznego zastosowania technologii informacyjno-kom... | więcej

698_fotozklasą2.JPG TIK na Targach 2.0
Założenia programu Szkoła z Klasą przedstawiłam uczniom na zajęciach dodatkowych w postaci krótkiej prezentacjii zademonstrowania zawartości strony internetowej. Dla tych uczniów, kt&oa... | więcej

1296_1.jpg Zmysłowe fale
Na jednej z lekcji fizyki poinformowałem uczniów o tym, że nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym kontynuuje program Szkoła z Klasą 2.0. Przedstawiłem cele programu oraz po co w tym programie s... | więcej

1086_oz_111.jpg Przygotowania do Targów 2.0
Moi uczniowie, z którymi przygotowywałem się do Targów 2.0 są uczniami, którzy uczęszczają na zajęcia Szkolnego Koła Komputerowego. Uczniowie na bieżąco byli informowani o idei program... | więcej

2348_DSC00_19.JPG Debata klasowa - KODEKS - Szkoła z Klasą 2.0
Na dwa tygodnie przed debatą uczniowie na lekcji zostali poinformowani, o terminie debaty klasowej oraz jej celu, a także o tym, jaka jest idea tego programu. Zostały im przesłane w formie e-maila oraz wyw... | więcej

Debata klasowa
Debata została poprzedzona przekazaniem uczniom zestawów pytań na kartkach. Forma ta wybrana została przeze mnie prowokacyjnie (nie za pomocą e-komunikacji, lecz kartki z pytaniami), by wywoła... | więcej

Klasa 1c debatuje o TIK
Ogólne informacje związane z debatą uczniowie i ich rodzice otrzymali w formie elektronicznej. Odpowiednie informacje przesłane zostały poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektroncznym (Librus). N... | więcej

1285_IMG_3679.JPG Jak zgodnie z prawem korzystać z grafiki?
W tej edycji programu po raz kolejny pracuję z uczniami mojej klasy obecnie VIc. Uczniowie ci już po raz trzeci biorą udział w programie i jego idea jest im doskonale znana. Od początku roku dopytywali się... | więcej

1311_DSCF2118.JPG Targi 2.0
Targi 2.0 rozpoczęliśmy w naszej szkole od zorganizowania spotkania otwierającego. Wraz zpanią dyrektor, koordynatorem i drugim nauczycielem uczestniczącym w projekcie przypomnieliśmy gronu pedagogic... | więcej

1033_matematyka.png TIKAJ Z GŁOWĄ!
W październiku poinformowałam uczniów o przystąpieniu szkoły do kolejnej edycji programu „Szkoły z klasą”. Uczniowie klas starszych znali z ubiegłych lat podstawowe zasady i cele program... | więcej

592_20120811_191807.jpg TIK na Targach 2.0 - teatrzyk kukiełkowy
Na początku roku szkolnego uczniowie klasy III c dowiedzieli się , że nasza szkoła i klasa po raz kolejny przystąpiła do programu do Szkoły z Klasą 2.0. Uczniowie wiedzieli już na czym polegała... | więcej

478_es.png VI b na Targach
Moi uczniowie realizują ze mną zadania akcji Szkoła 2.0 już trzeci rok. Wiele o akcji wiedzą. W tym roku poinformowałam uczniów, że szkoła przystąpiła po raz kolejny do akcji. Rozmawialiśmy –... | więcej

2520_20120531115.jpg Debata klasowa
Wszyscy uczniowie ze szkoły otrzymali ode mnie drogą elektroniczną komunikat (za pomocą dziennika elektronicznego) informujący o przystąpieniu szkoły do programu Szkoła z Klasą 2.0. W nim zawarty był link... | więcej

2005_kgiszczynska.jpg opis zadania
Moi uczniowie już drugi rok biorą udział w projekcie. Na godzinie wychowawczej przypomniałam ideę programu. Na tablicy wyświetliłam stronę CEO a uczniowie na laptopach zapoznali się z celami realizacji zad... | więcej

395_SAM_5585.JPG TIK na Targach 2.0
Zanim poinformowałam uczniów, zapoznałam z ideą programu i celami realizacji zadania Tik ma targach rodziców uczniów. Następnie podczas zajęć przekazałam uczniom informację, w jakim pr... | więcej

1242_30102011006.jpg Kalkulator ułamkowy.
W oczekiwaniu na otwierające spotkanie zespołu nauczycieli 2.0, kiedy wymieniałyśmy się pomysłami na pracę w tym roku szkolnym, dyskutowałyśmy o potencjale uczniowskim, zupełnie niechcący przy okazji potrz... | więcej

O blogowaniu
Społeczność szkolna, zebrana na korytarzu została poinformowana o udziale naszej szkoły w kolejnej edycji projektu Szkołą z Klasą 2.0. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z ideą programu oraz zadaniami... | więcej

2775_wojtus1.jpg TIK na Targach - część biologiczna
Szczegółowy plan działań w programie Szkoła 2.0 przedstawiłem uczniom w dniu 4 listopada 2013 r.. Uczniowie Szkolnego Koła Biologicznego uczęszczają do klas I, II i III gimnazjum. Starsi uczniowie (... | więcej

2253_DSC_4765.JPG GEO OFFICE
Zapoznanie uczniów z ideą programu i jego celami odbyło się w formie krótkiego wykładu (z elementami prezentacji multimedialnej) dokonanego przez nauczyciela. Uczniowie bardziej zainteresowan... | więcej

1907_1.jpg TIK na Targach 2.0
Informacje zostały przedstawione uczniom w formie pokazu multimedialnego. Wykorzystałam również prezentację z Internetu, która została przedstawiona za pomocą laptopa i rzutnika.... | więcej

TARGI 2.0
Po spotkaniu otwierającym zorganizowanym przez szkolnego koordynatora poinformowałam uczniów o tym, że będziemy brali udział w programie Szkoła z klasą 2.0 i przed nami realizacja zadań związanych z... | więcej

1326_snzk_sniezka_z_rowni_1.jpg Bezpieczne korzystanie z Internetu.
Z ideą programu „Szkoła z klasą 2,0” zapoznałam swoich uczniów już na początku października. Zachęciłam do przystąpienia naszej klasy, pokazałam stronę internetową i wyjaśniłam potrzebę... | więcej

455_20140819_094523(3).jpg Targi 2.0 w SP w Damicach
Moi uczniowie bardzo dobrze znają ideę programu „Szkoła z klasą 2.0”, ponieważ mocno zaangażowali się w jego realizację w zeszłym roku. Jest to bliski im projekt. We wrześniu dowiedzieli się od... | więcej

1891_P8170182.JPG klasa IIIb na Targach 2.0
Tak jak moje koleżanki, biorące udział w programie, przedstawiłam uczniom jego ideę w oparciu o stronę CEO. Tym, którzy wyrazili chęć udziału, rozdałam zgody do podpisania przez ich rodzic&oac... | więcej

Ia na Targach 2.0
Wtym roku mam uczniów z klasy I. W ramach zajęć szkolnych uczniowie uczestnicza w zajęciach komputerowych i tam zostali zapoznani z podstawowymi zasadami korzystania z komputerwów w pracowni... | więcej

2344_Agusia.jpg TIK na targach
Program Szkoły z Klasą 2.0, jak i jego idee nie są obce w naszej koluszkowskiej podstawówce, bowiem kolejny już rok TIK wykorzystywany jest przez nas - nauczycieli podczas nadarzającej się oka... | więcej

2485_mm.jpg Przygoda z targami klasy IIIc
Ponieważ moi uczniowie klasy III c bardzo lubią pracować z nowymi technologiami komputerowymi postanowiłam wtajemniczyć ich w tajniki programu Szkoła z klasą 2.0 . Bardzo ich ten program zainteresowa... | więcej

906_DSCN9591.JPG Szkoła z klasą 2.0 - nowa przygoda
W sali lekcyjnej, w której prowadzę zajęcia z klasą mam zainstalowaną tablicę interaktywną, jest również komputer z dostępem do internetu. Przedstawiłam klasie ideę programu w oparciu o stron... | więcej

TIK na targach
Słuchacze zostali poinformowani o idei programu na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie w październiku. Przedstawiłam im ideę pracy zespołowej wielu szkół nad lepszym wykorzystaniem technologii TIK w... | więcej

1333_SAM_0879.JPG Debata klasy IA
Uczniowie zostali poinformowali o idei programu oraz celu stworzenia Kodeksu 2.0 5 listopada na lekcji wychowawczej - temat lekcji brzmiał: Przygotowujemy się do debaty. Przekazałam najważniejsze informacj... | więcej

Tik z Pi
Zadanie zostało zrealizowane 13 grudnia 2013 w klasie 1 gimnazjum w formie lekcji. Udział w zadaniu wzięło 13 uczniów klasy 1b oraz 5 uczniów klasy równoległej (1c).... | więcej

926_CKN-crop-crop-crop.jpg W naszej szkole blogujemy i poznawać prawo chcemy!
Uczniowie klasy V b słyszeli i sporo wiedzieli o programie już w roku ubiegłym, choć nie realizowali i nie opisywali zadań w programie. Prowadzili natomiast i nadal prowadzą swój blog klasowy... | więcej

1205_ja na Śnieżce.jpg Nie kradnij i nie daj się okraść - instrukcja korzystania z programu PhotoScape
O idei programu i celu realizacji zadania "TIK na Targach 2.0" poinformowałam uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Do tego celu wykorzystałam laptop, rzutnik oraz ekran, na któr... | więcej

Bezpieczeństwo w sieci. Dbamy o włączone filtry antyspamowe i antywirusowe.
Realizację kolejnej edycji programu ,, Szkoła z Klasą 2.0 " w roku szkolnym 2013/ 2014 poprzedziła inauguracja programu na apelu szkolnym klas 1-3. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z programe... | więcej

93_mt.jpg Szanuj innych z TIK
Ogólną informację o idei programu i celu realizacji zadania TIK na Targach 2.0 przekazałam wszystkim klasom, w których uczę podczas swoich zajęć lekcyjnych. Wtedy też przeprowadziłam kr&oacut... | więcej

598_w1.jpg Jak trafić na szkolne Targi 2.0?
Jestem koordynatorem programu w mojej szkole. O idei programu i celu realizacji zadania TIK na Targach 2.0 poinformowałam najpierw wszystkich nauczycieli w szkole (podczas rady pedagogicznej). Poprosiłam i... | więcej

TIK na Targach
Na naradzie klasowej przedstawiłam uczniom ideę oraz zasady programu Szkoła z klasą 2.0. Ponieważ jestem wychowawcą klasy pierwszej, większość uczniów z programem spotkała się po raz pierwszy. Wsp&o... | więcej

Ekopracownia
O idei programu jak i celach realizacji zadania TIK na Targach 2.0 poinformowałam uczniów podczas zajęć koła ekologicznego. Na początku, obejrzeliśmy zdjęcia i prezentację z projektu zrealizow... | więcej

Radość 2.0 - strefa e-Szkoły
Uczniowie zapoznali się z ideą programu podczas lekcji języka polskiego, która odbyła sie w listopadzie. Byli bardzo zainteresowani pracą z różnymi narzędziami TIK. Część z nich została wcześ... | więcej

1289_jGm7MX8Y_.jpg Warsztaty filmowe
Już na początku roku szkolnego moi uczniowie z wszystkich uczonych przeze mnie klas od I – IV technikum zostali poinformowani o programach, w których w tym roku będą mogli wziąć udział (Paczki... | więcej

835_33622_165256440165236_2329496_n.jpg Targi TIK
Idea programu była uczniom znana, ponieważ uczestniczymy w programie po raz drugi. A przypomnienie nastąpiło we wrześniu na godzinie wychowawczej w klasie, kiedy mieliśmy pełną świadomość , że weźmie... | więcej

Debata klasowa - 6c
Uczniowie klasy 6c zostali poinformowani o udziale szkoły w projekcie, idei i celu stworzenia kodeksu w czasie lekcji wychowawczej. Jako że lekcja ta odbywa się w sali multimedialnej dużą pomocą służyła mi... | więcej

1027_9425_157873736589_7926999_n.jpg E-muzea i wirtualne dzieła sztuki
Program "Szkoła z klasą 2.0" był z powodzeniem realizowany w naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym, w związku z tym uczniowie odnieśli się do niego jako do czegoś znanego, rozumianego i lubianego. Sama i... | więcej

217_zdjecie.jpg TIK na Targach
W klasach 4-6 SP, w których uczę, przeprowadziłam dyskusję na temat znajomości idei Szkoły z Klasą . Wielu z nich w ubiegłych latach współtworzyło zadania i projekty „Szkoły z K... | więcej

Debata klasowa
Po przystąpieniu do Programu „Szkoła z Klasą 2.0” poinformowałam uczniów o udziale naszej klasy w projekcie, a także wyjaśniłam im główne założenia i cele projektu. Wcześniej ideę... | więcej

1087_181368_368822449844918_315874935_n.jpg TIK na Targach 2.0 - kl. III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy
Jestem nauczycielem edukacji wvczesnoszkolnej i wychowawcą klasy trzeciej. Moi uczniowie o przystąpieniu do programu zostali poinformowani na początku września. Na pierwszym zebraniu z rodzicami poinformow... | więcej

1094_icon.jpg TIK na targach
Jestem dyrektorem szkoły, uczę wychowania do życia w rodzinie w klasach piątych i szóstych. Już we wrześniu, kiedy było wiadomo, że po raz drugi przystępujemy do programu "Szkoła z klasą 2.0" inform... | więcej

sprawozdanie z debaty klasowej
Pierwsze spotkanie z grupą uczniów, z którą będę pracować miało na celu przybliżenie Im idei Szkoły z klasą. Spotkanie to odbyło się 13 listopada 2013r. w pracowni komputerowej. Postanowiłam,... | więcej

1982_2013-10-15 17.14.17.jpg Targi 2.0 w SP w Damicach.
Podczas zajęć komputerowych z klasą 3, zaczęliśmy wspólnie rozmawiać na tematy związane z Kodeksem 2.0 wypracowanym przez uczniów naszej Szkoły w roku ubiegłym. Na samym początku nie informow... | więcej

Debata klasowa w klasie IIa
Uczniowie zostali zapoznani z ideą programu i celem stworzenia Kodeksu 2.0 podczas zajęć z p. Iwoną Snieć - wychowawczynią klasy IIa. Każdy z wychowawców otrzymał materiały informacyjne oraz przykła... | więcej

1650_basia.jpg DEBATA KLASOWA - KLASA IIAG i KODEKS 2.0
W nauczaniu istotne jest promowanie autonomii ucznia w kształtowaniu swych umiejętności i zdobywaniu wiedzy. Taką ideę próbowałam również wdrożyć realizując pierwsze zadanie nauczyciela: Deba... | więcej

335_Layer 1_0004.png TIK- wszędzie, wykorzystanie technologi - informacyjno - komunikacyjnej na różnych przedmiotach
W naszej placówce założenia szkoły z klasą 2.0 są mocno „zakorzenione”. Moi podopieczni dobrze znają zasady uczestnictwa, bowiem cyklicznie uczestniczyli w realizacji z... | więcej

TIK na Targach 2.0
Z myślą o aktywnym uczestnictwu mojej grupy w realizacji zadania TIK na Targach 2.o w październiku przygotowałam krótką debatę informacyjną na ten temat. Starałam się przekazać uczniom... | więcej

118_Clipboard04.jpg TIK na Targach
O idei programu Szkoła z Klasą zapoznałam, a właściwie przypomniałam uczniom na godzinie wychowawczej i zajęciach dodatkowych „Tajemnice sprzed wieków”. Moi uczniowie są już zaprzyjaźnie... | więcej

2193_madre.JPG SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KLASOWEJ DEBATY NAD KODEKSEM SZKOŁY Z KLASĄ 2.0
Tuż po przystąpieniu naszej szkoły do projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 zasugerowałam uczniom klasy II gimnazjum, których jestem wychowawcą, że oni również będą mieć udział w wielu działaniach wspo... | więcej

Debata klasowa
Przystępując do programu Szkoła z klasą 2.0 w pierwszej kolejności przeprowadziłam badania na temat „W jakim celu do tej pory i jak często uczniowie mojej klasy wykorzystują komputer i Internet. Wyn... | więcej

2125_DSCN1097.jpg Słuzymy pomocą innym
Obecnie każdy aspekt funkcjonowania człowieka związany jest ze zmianami w technologii. Nie może zatem zabraknąć jej w edukacji. Uważam, że jej wykorzystanie warunkuje pełny, dynamiczny rozwój dzieck... | więcej

1627_IMG_4899.JPG Targi 2.0
W tym roku w naszej szkole było tak duże zainteresowanie programem Szkoła z klasą 2.0 i tak wielu nauczycieli zapisało się do projektu, że do przedstawienia jednego punkt naszego kodeksu przystąpiły dwie k... | więcej

1668_P1020056 - kopia.jpg Klasa I c na Targach 2.0
W tym roku szkolnym pracuję z uczniami klasy I. W ramach edukacji wczesnoszkolnej dzieci uczęszczają na zajęcia komputerowe. Na tych właśnie zajęciach opowiedziałam im o idei Programu Szkoły z Klasą 2.0. P... | więcej

debata klasowa
2 grudnia na zajęciach z klasą III poiformowałam uczniów o wejściu naszej szkoły w program "Szkoła z klasą 2.0". Zapoznałam z ideą programu TIK i jego przebiegiem. W sposób dostępny dla uczni... | więcej

Bezpieczeństwo w sieci-korzystanie z facebooka
Przekazałam uczniom informację o ogólnej idei programu Szkoła z Klasą 2.0, oraz o celu stworzenia Kodeksu 2.0 rozdając uczniom wydrukowany materiał oraz propozycję 7 punktów kodeksu. Podzieli... | więcej

750_jesien.png Angielski i plastyka w Internecie
Ze względu na fakt, że nie jestem wychowawcą żadnej klasy, było to nieco utrudnione zadanie. Zdecydowałam się na współpracę z koleżanką - nauczycielką plastyki Grupa wybranych przez nas uczestnik&o... | więcej

TIK na Targach 2.0 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach
O idei programu „Szkoła z klasą 2.0” oraz celach realizacji zadania TIK na targach 2.0 uczniów poinformowałem na październikowych lekcjach wychowawczych w klasie, której jestem op... | więcej

Obejrzyj film "Papla" i rozwiąż quiz
O idei programu i celu realizacji zadania TIK na targach 2.0 poinformowałam dzieci podczas zajęć dydaktycznych. Prowadzę grupę 5 - 6 - latków, więc mam elastyczny czas. Zapoznałam je z program... | więcej

Debata klasowa
Na tydzień przed debatą poinformowałem uczniów o celach i założeniach programu „Szkoła z klasą”. Podałem im adres strony programu . Zwróciłem również uwagę na brak sformali... | więcej

2106_284297_10150231181246290_3455052_n.jpg Debata klasowa w Reju
Biorąc pod uwagę fakt, iż w zeszłym roku nasze Liceum brało udział w programie, moi uczniowie byli już zaznajomieni z logo Szkoły z Klasą 2.0, ale nie mieli konkretnych wiadomości. Postanowiłam wykorzystać... | więcej

1069_Beata Orlińska.jpg Tikujemy, więcej wiemy. Ty i komputer.
O programie Szkoła z Klasą 2.0 dzieci zostały poinformowane przeze mnie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie usłyszeli o nim po raz pierwszy, ponieważ dopiero w tym roku szkolnym rozpocz... | więcej

2052_Nowy-5.JPG Targi 2.0
Uczniowie klasy 5d, której jestem wychowawczynią znają ideę programu „Szkoła z klasą 2.0”. Uczestniczyli w realizacji zadań TIK już w ubiegłym roku. Na lekcji wychowawczej poinformowałam... | więcej

debata klasowa
Na początku roku szkolnego 2013/2014 poinformowałam zarówno dzieci jak i rodziców o ideii programu Szkoła z Klasą 2.0, a także o stworzeniu w późniejszym terminie Kodeksu 2.0. W... | więcej

Debata klasowa
Pierwsze informacje dla uczniów pojawiły się na gazetce szkolnej przygotowanej przez nauczycieli zaangażowanych w projekt oraz na stronie internetowej szkoły. Następnie uczniowie podczas godziny wyc... | więcej

CYBER OGÓRASY Z SZÓSTEJ KLASY
Do programu Szkoła z klasą 2.0 przystąpiłam po raz drugi z tą samą grupą uczniów. Ponieważ nie są nowicjuszami, nie musiałam ich informować o idei programu, gdyż rozumieją jego cele i założenia. Par... | więcej

2474_zdjęcie.jpg Debata Klasowa
Tydzień przed przeprowadzeniem debaty poinformowałem uczniów, że będziemy dyskutować nad projektem Kodeksu 2.0. Następnie poprosiłem, by zapoznali się z terminami "netykieta" (np. na podstawie artyk... | więcej

554_zdjęcie.jpeg Debata Szkolnego Klubu Wolontariusza
Spotkanie odbyło się w sali komputerowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Debata (warsztaty) trwała trzy godziny. Została przedstawiona i omówiona prezentacja przygotowana przez Zesp&oa... | więcej

923_Ela.jpg Targi 2.0 - Kino TIK na blogu
Idei programu Szkoła z klasą 2.0 i celom realizacji zadania TIK na targach poświęciliśmy pierwszą część spotkania Klubu TIK klasy 4a 7 listopada (otwarcie i dyskusję). Oto jak przebiegły nasze zajęc... | więcej

1369_Sylwia Rutkowska.JPG Zabawa i nauka z klasą I b - Targi 2.0
Realizacja zadania „TIK na Targach 2.0” przebiegała kilkuetapowo i była na bieżąco monitorowana przez naszą koordynator programu. Zajęcia komputerowe z uczniami klasy 1b okazały się być idealn... | więcej

Debata klasowa - kodeks klasy 2b
Poinformowałam uczniów klasy 2 gimnazjum, swoich wychowanków, podczas godziny wychowawczej 30 października o tym, że nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0. Zapoznałam ich z... | więcej

874_PA080089.JPG Debata klasowa
W tydzień poprzedzający debatę poinformowałam uczniów na lekcji wychowawczej o programie , który będzie realizować szkoła. Następnie podałam zasady uczestnictwa w tym projekcie. Miałam bardzo... | więcej

Debata klasowa
Na zaplanowanej lekcji przygotowałam rzutnik oraz laptopa, zaprezentowałam uczniom Platformę Szkoły z klasą 2.0, skorzystałam z materiałów umieszczonych na platformie, jednocześnie poinformowałam pr... | więcej

738_SL371076.JPG Targi 2.0
Uczniowie o przystąpieniu do programu zostali poinformowani na początku września, również na pierwszym zebraniu z rodzicami poinformowałam ich o przystąpieniu do programu oraz zadaniach, któr... | więcej

734_zdjecie.jpg Targi 2.0
W październiku, po spotkaniu z rodzicami poinformowałam uczniów o przystąpieniu do programu „Szkoła z klasą”. Z ideą programu moi uczniowie zapoznali się już w ubiegłym roku, kiedy to ja... | więcej

695_imb IMG_9146.jpg TIK TAK, czyli debata na temat korzystania w Szkole TAK z technologii informacyjno-komunikacyjnych
W trakcie jednych z zajęć pozalekcyjnych o nazwie fit.com dla uczniów klas sżótych i piątych uczniowie zostali poinformowani o idei programu orz celu stworzenia Kodeksu 2.0. Wspólnie u... | więcej

620_20130831_121128.jpg DEBATA KLASOWA
Na godzinie do dyspozycji wychowawcy poinformowałam swoich uczniów o tym, że nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0. Przedstawiłam uczniom cel naszego uczestnictwa w programie. Nas... | więcej

Bezpiecznie i kulturalnie w sieci - kodeks korzystania z TIK opracowany przez klasę 2b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach
O przystąpieniu szkoły do ogólnopolskiego projektu Szkoła z klasą 2.0 w pierwszej kolejności dowiedzieli się rodzice. Miało to miejsce podczas zebrania z rodzicami 19 listopada br. Odczytałyśmy w&oa... | więcej

2404_PA130278.JPG Debata klasowa
W tym roku nie jestem wychowawcą klasy, więc debatę przeprowadziłam z uczniami, którzy należą do koła dziennikarskiego, którego jestem opiekunem. O projekcie „Szkoła z klasą 2.0”... | więcej

Tworzymy klasowy Kodeks 2.0
Podczas godziny wychowawczej zapoznałam uczniów z programem Szkoły z klasą oraz celami w nim zawartymi. Wyjaśniłam pojęcie TIK i zapytałam uczniów po co im jest potrzebny komputer. Odpowiedzi... | więcej

1387_100_324311.JPG Debata klasowa
Uczniowie do debaty klasowej zostali wcześniej przygotowani. Przekazywałam informację dotyczące pracy w programie ‘Szkoła z klasą 2.0”. Przez szereg lekcji mówiliśmy o nowoc... | więcej

639_DSC00343.JPG Tworzymy Kodeks 2.0 - debata klasowa
Na tydzień przed debatą klasową (15.11.2013), na godzinie wychowawczej zapoznałam uczniów z ideą SZKOŁY Z KLASĄ. Poinformowałam również uczniów o możliwości tworzenia blogów ucz... | więcej

908_wiedeń.JPG Targi 2.0 w wyjątkowej Szkole z klasą
W pierwszej kolejności uczniowie udzielili szereg odpowiedzi na pytania dotyczące ich opinii na temat potrzeby rozwijania własnych umiejętności i wiedzy w zakresie TIK. Efekt był taki, że wszyscy uczniowie... | więcej

Debata klasowa
Aby stworzyć uczniom możliwość zapoznania się z ideą Szkoły z klasą 2.0 poprosiłam dzieci o zastanowienie się, co dla nich oznacza praca z komputerem, Internetem i wykorzystaniem telefonów, tablet&o... | więcej

Uczymy się na innych lekcjach z pomocą komputera.
W miesiącu listopadzie na zajęciach komputerowych w klasie II b poinformowałam uczniów o kolejnej edycji programu Szkoła z klasą 2.0 oraz o udziale uczniów ... | więcej

561_ja.jpg Debata klasowa
O założeniach programu "Szkoła z klasą 2.0" uczniowie dowiedzieli się ode mnie. Zostali zapoznani z celem przystąpienia do programu, przekazałam również adres www, który umożliwi uzyskanie do... | więcej

2313_image005.png Debata klasowa szóstej a
Faza przygotowawcza do debaty zaczęła się z moja klasą tydzień wcześniej i poświęcona została lekcja wychowawcza. Uczniowie mieli tydzień czasu ( do kolejnej godziny wychowawczej) na przygotowanie zagadnie... | więcej

2327_wo.jpg Debata klasowa
Uczniowie zostali poinformowani o akcji „Szkoła z klasą 2.0” na lekcji w nawiązaniu w rozmowie do poprzednich akcji, w których nasza szkoła, z sukcesem, brała udział. O... | więcej

1284_szkoła 041.jpg Chroń swoją prywatność w Internecie.
W tej edycji programu jestem wychowawcą klasy pierwszej, więc wszystkie informacje o idei programu oraz celach realizacji zadań TIKowych były dla moich uczniów nowością. Dzieci na zajęciach dowiedzi... | więcej

815_ja_male.jpg Debata klasowa
W przygotowaniu do debaty wzięli udzial uczniowie oraz ich rodzice. Rodzice jako pierwsi zostali poinformowani o udziale Szkoły w projekcie "Szkoly z klasą", o celach i założeniach programu. Zostały im prz... | więcej

543_meme.jpg Zondle na Targach 2.0
Nasza szkoła jest szkoła doświadczoną w programie Szkoła z klasą 2.0 więc jego idea jest moim uczniom znana. Przystępując do tegorocznych działań przypomniałam mojej klasie – 5a, że program zakłada w... | więcej

Starsi uczą młodszych, jak być bezpiecznym w Internecie. TIK na Targach.
Podczas pierwszego spotkania, doświadczeni Uczniowie przekazali nowym kolegom informacje na temat zeszłorocznych działań. Jako Nauczyciel-Koordynator przygotowałam dodatkowe materiały informacyjne na temat... | więcej

debata klasy VI a
Pełnię funkcję wychowawcy w klasie integracyjnej dlatego też poświęciłam dwie godziny wychowawcze (8.11 i 15.11) na wprowadzenie swoich wychowanków w tematykę dotyczacą akcji, do której przys... | więcej

2709_IMG_0757.jpg Lilia Olszewska
O idei programu i celu stworzenia Kodeksu 2.0 poinformowałam uczniów prezentując na tablicy interaktywnej stronę główną ,, Szkoły z klasą 2.0” . Następnie wyjaśniliśmy ( z pomocą wyszuk... | więcej

2784_DSC_2595c.jpg Debata klasowa
Do debaty na temat Kodeksu, została wytypowana jedna z klas trzecich, która była grupą reprezentacyjną wszystkich klas nauczania zintegrowanego. Ponieważ ideą platformy jest byśmy "Uczyli się... | więcej

Edukacja i rozrywka: Złóż tangram na ekranie
Poinformowałam uczniów o uczestnictwie w programie Szkoła z klasą 2.0 podczas zajęć dodatkowych. Przedstawiłam im ideę wspólnej pracy wielu szkół nad lepszym wykorzystaniem nowych tech... | więcej

1328_1382794_1415967955297799_1255349376_n.jpg Debata klasowa
15 XI 2013 r. podczas godziny wychowawczej zapoznałam dzieci z ideą Szkoły z Klasą oraz celami i założeniami Kodeksu 2.0. Wspólnie odwiedziliśmy stronę internetową programu i zapoznaliśmy się z pun... | więcej

2496_DSCN3060.JPG Debata klasowa
Bez żadnego wstępu zaprosiłam moich uczniów klasy III integracyjnej do obejrzenia krótkiego filmu IT. Skorzystałam z następującego linku http://www.youtube.com/watch?v=iR7wx132REQ. Dzieci był... | więcej

2408_kopia.jpg Kodeks klasy 2a
Uczniów klasy drugiej poinformowałam o idei programu Szkoła z klasą 2.0 podczas zajęć komputerowych na 5 dni przed debatą. Zajęcia rozpoczęłam od wprowadzenia pojęcia TIK. Pomocne były tutaj filmy u... | więcej

Debata klasowa kl. II
Uczniowie kl. II zostali poinformowani o przystąpieniu do programu Szkoła z klasą 2.0 ustnie podczas zajęć edukacyjnych. Mogli również dowiedzieć się o tym fakcie ze strony internetowej naszej... | więcej

1011_L. D 006.JPG "A to feler" - czyli marchwka J. Brzechwy i komputer... :)
Uczniowie już znali program "Szkoła z klasą 2.0" (z ubiegłego roku szkolnego). Na lekcji porozmawialiśmy o idei tego programu - o tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad kodeksu.Uczniowie sami zwró... | więcej

2393_DSC_0063.JPGb.JPG Kodeks klasy 3b
Na początku poinformowałam uczniów o tym, iż nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła z klasą 2.0”. Zapoznałam dzieci z ideą tego programu, odwiedziliśmy jego... | więcej

Debata klasy 2b
Tydzień przed planowaną debatą, podczas lekcji z wychowawcą zapoznałam uczniów z ideą i celami programu Szkoła z klasą 2.0. Skorzystałam z materiałów dostępnych na platformie programu. Jednoc... | więcej

2727_WAWZRZYNIAK BARBARA 1.jpg Debata klasowa klasy 4 b
18 listopada poinformowałam klasę o możliwości uczestniczenia w programie "Szkoła z klasą 2.0". Uruchomiliśmy stronę internetową programu. Dzieci zapoznały się z nią, wyjaśniliśmy skrót TIK. Opowied... | więcej

Debata klasowa
Uczniowie zostali poinformowani o w/w aspektach na lekcji wychowawczej – wówczas przedstawiłem główne założenia idei programu oraz celowość utworzenia Kodeksu 2.0. Wprowadziłem pojęcie... | więcej

1183_wywiad.jpg Jak i po co piszemy komentarze na blogach?
W tej edycji pracuję z uczniami klas 5 i 6, uczęszczającymi na zajęcia Kółka Bibliotecznego. W planie pracy kółka przewidziałam przygotowania i realizację zadań w ramach Szkoły z klasą 2.0 N... | więcej

150_SAM_1022.JPG debata klasowa - Kodeks 2.0.
Pierwsze spotkanie informujące z uczniami klasy 1B, dotyczące klasowego kodeksu 2.0. odbyło się 12. listopada 2013r. na lekcji wychowawczej. Poinformowałam uczniów o idei programu Szkoła z klasą 2.0... | więcej

1005_zdj.jpg Debata klasowa
W debacie brali udział uczniowie kl. IIIc, którzy uczestniczą w zajęciach koła plastyczno-teatralnego (15 osób). 17 X 2013r. właśnie w trakcie tych zajęć poinformowałam dzieci o idei Szkoły z... | więcej