Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora-planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Ewa Jabłońska (ewa.jablonska75) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Legionowie, Legionowo (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a na platformie

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Podczas spotkania organizacyjnego, ustaliłam wspólnie z koordynatorami programu poszczególne priorytety wykorzystania Szkolnej Platformy Edukacyjnej. Spośród nich naszą uwagę zwróciły następujące postulaty:

  1. Udostępnianie nie tylko uczniom, ale również rodzicom, najważniejszych treści nauczania, usprawniając przy tym proces dydaktyczny.
  2.  Wykorzystanie SPE do powtarzania materiału, który nie będzie się kojarzył uczniom z nieprzyjemnym obowiązkiem.
  3. Przyspieszenie komunikacji, z wykorzystaniem czatów, możliwość tworzenia grup dyskusyjnych i omawiania ważnych problemów.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego, które odbyło się 11 października 2013 roku, pojawiło się kilka istotnych postulatów.  Aby sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli wybraliśmy następujące działania:

  1. Lekcje na platformie. Podczas procesu nauczania pojawiają się treści, które sprawiają uczniom wiele kłopotów. Lekcje realizujące dany materiał będą umieszczane przez nauczycieli na platformie w kategorii „Lekcje”.  W module tym można zamieścić nie tylko pliki tekstowe, ale również prezentacje multimedialne. W ten sposób uczeń może powrócić do niezrozumiałych treści, uzupełnić notatki. Poprzez ten moduł nauczyciel może udostępniać uczniom ilustracje, źródła, fragmenty tekstów czy ćwiczenia. Przypisani do lekcji uczniowie będę mieli zawsze dostęp do zapisanych przez nauczycieli lekcji. W odpowiedzi na postulaty nauczycieli, ustaliliśmy, że wspomniany moduł nie tylko będzie niezbędny uczniom, ale również nauczycielom na zastępstwie. Na platformie mogłyby być umieszczane lekcje dla nauczycieli zastępujących. Bank takich lekcji mógłby być na bieżąco uzupełniany przez nauczycieli przedmiotowych i udostępniany, a uczniowie nie będą tracić lekcji.

 

  1. Sprawdź się.  Na Szkolnej Platformie Edukacyjnej znajduje się specjalny moduł „Testy”, w którym każdy nauczyciel, ale również uczniowie mogą przygotować test z omawianego materiału. W ten sposób podczas rekapitulacji nauczyciele mogą wykorzystać SPE, na zasadzie zabawy w „milionerów” czy podobnej gry. Dodatkowo zauważyliśmy, że uczniowie sami chcą tworzyć takie testy. Może być to wykorzystywane, jako dodatkowa praca. Uczniowie odczuwają wielką satysfakcję, kiedy ich pytania są wykorzystywane przez nauczyciela, a tym samym w efektywny sposób powtarzają oni omawiane treści.

 

  1. Platforma dla działań Samorządu. Przez cały rok szkolny Samorząd organizuje wiele wartościowych akcji. Wykorzystując SPE, na której są i będą umieszczane materiały, które wychowawcy mogą wykorzystać podczas lekcji profilaktycznych, okolicznościowych.

 

  1. Projekty edukacyjne na platformie. Każdy z gimnazjalistów jest zobowiązany do wykonania projektu edukacyjnego. Realizacja tych projektów z przetłoczonych sali lekcyjnych powinna zostać przeniesiona na SPE.  Dokumentacja,  konsultacje, sprawdzanie poszczególnych postęp prac nad projektem, te wszystkie chcemy wykonywać przy użyciu SPE.

 

  1. Ankiety. Narzędzie to daje możliwość przeprowadzenia diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli z zachowaniem pełnej anonimowości. System zlicza odpowiedzi i podaje  procentowe zestawienie. W ten sposób przeprowadzimy ewaluację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.

 

  1. Wzajemnie nauczamy się!  W nowoczesnej szkole nie tylko nauczyciele nauczają. W przypadku nowych technologii często okazuje się, że to my możemy się wiele nauczyć od uczniów. Uznaliśmy, że dobrym pomysłem będą wzajemne kursy doszkalające,  w których uczniowie, rodzice i nauczyciele będę mogli wymieniać się wiedzą na temat nowych technologii. Podobny postulat padł ze strony uczniów podczas debaty szkolnej nad Kodeksem 2.0, która się odbyła 13.12 2013 r.

 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Oprócz zadań, które nauczyciele oraz koordynatorzy mają do wykonania w harmonogramie prac, ustaliliśmy, że na bieżąco będziemy starać się wykonywać  w miarę naszych możliwości. Obecnie w projekt zaangażowało się 7 nauczycieli, spośród nich dwoje na co dzień w swojej pracy wykorzystuje SPE i swoim zaangażowaniem rozpropagowuje te działania wśród innych nauczycieli. Należy przyznać, że jest to proces długotrwały i ciężki. 16 grudnia 2013 roku było zorganizowane szkolenie dla nauczycieli, na którym Administrator Platformy, wyjaśniał w jaki sposób poruszać się i jak umieszczać lekcje i testy na Szkolnej Platformie Edukacyjnej. Oprócz tego ustaliliśmy, że każdy z nauczycieli biorących udział w projekcie umieści swoje Zadanie TIK, na SPE, podobnie rzecz ma się Projektu Edukacyjnego, na różnych etapach jego realizacji.

Zajęcia pozalekcyjne pod koniec roku szkolnego będą poddane ankiecie na platformie wśród uczniów uczęszczających w ramach ewaluacji.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Administrator szkolnej platformy edukacyjnej ma wgląd w ilość zamieszczanych na platformie testów i lekcji. Tą metodą sprawdzimy aktywność nauczycieli.  Ponadto koordynatorzy projektu na bieżąco konsultują ze mną swoje działania. Najważniejsze w tym wypadku pozostaną dane statystyczne, które będą jasno określały stopień zaangażowania. Pozostaje kwestia zmotywowania nauczycieli, częściowo poprzez indywidualne rozmowy, jak i chwalenie  na forum grona pedagogicznego za postępy w wykorzystywaniu TIK w nauczaniu.  Istotnym elementem będzie czerwcowe spotkanie podsumowujące projekt, gdzie będę mogła zobaczyć realne efekty pracy nauczycieli i koordynatorów. Właśnie na tym spotkaniu wyjdą wszystkie dobre praktyki, jak i te złe czy słabe strony naszych założeń, które ponownie omówię z koordynatorami i w ten sposób będziemy tworzyć naszą ewaluację. Wydaje mi się, że bardzo istotna w tym momencie jest współpraca z koordynatorami projektu, oczywiście na zasadzie obustronnej współpracy, a nie wydawaniu poleceń, „że coś ma być zrobione na jutro”.