Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spacer edukacyjny (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Elżbieta Satowska (elsat1) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 30, Lublin (zaawansowany harmonogram)

Źródło: własne

Kategoria: Spacer edukacyjny

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Spacer edukacyjny TIK

1. Ustalenie w Zespole 2.0 podczas spotkania organizacyjnego zadania do realizacji na bieżący rok szkolny: Spaceru edukacyjnego TIK

2. Ustalenie na czym polega „Spacer TIK” i zebranie pomysłów od nauczycieli: jak można uczyć z TIK – w postaci mapy myśli (nacobezu i cel lekcji, zadania, pytania i ćwiczenia wyświetlone za pomocą projektora, prezentacje multimedialne, zadania interaktywne, filmy instruktażowe, prace domowe z wykorzystaniem zasobów Internetu, praca w chmurze).

3. Wyłonienie chętnych nauczycieli, którzy zaproszą swoje koleżanki i kolegów na swoje zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem TIK.

4. Ustalenie:

 • Harmonogramu spacerów w szkole.
 • Celu obserwacji lekcji z TIK:
  Czy stosowanie TIK wpływa na realizację założonego celu, celów lekcji.
  Jak nowe technologie wpływają na motywowanie uczniów do nauki, czy wpływają na zainteresowanie uczniów tematem.
  Czy nowe technologie można wykorzystać do udzielania IZ i uzyskiwania od uczniów IZ o stopniu zrozumienia tematu czy zagadnienia.
 • Co chcemy osiągnąć, poprzez wprowadzenie spacerów do życia szkoły.
  Chcemy zobaczyć, jak inni nauczyciele wykorzystują multimedia w pracy z uczniami i przenieść pomysły do swojej praktyki.
 • Jakie dowody możemy pokazać:
  scenariusze zajęć,
  prace uczniów,
  adresy stron z ciekawymi narzędziami,
  wyniki ankiet.

5. Przygotowanie wszystkich nauczycieli zespołu 2.0 do udzielania prawidłowej Informacji Zwrotnej (zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli 2.0)

6. Zebranie dobrych praktyk nauczycielskich, które pokażą celowość stosowanie TIK na obserwowanych lekcjach.

7. Ewaluacja zadania: Opracowanie ankiety ewaluacyjnej online i wypełnienie przez nauczycieli.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Na spotkaniu otwierającym, które odbyło się 22 października 2013 r. szkolny koordynator p. Joanna Poniatowska zapoznała zebranych z harmonogramem programu „Szkoła z klasą 2.0”. Wspólnie przeanalizowaliśmy wszystkie zadania do realizacji przez nauczycieli, koordynatora i dyrektora szkoły. W programie „Szkoła z klasą 2.0” uczestniczymy już po raz trzeci. W ubiegłych latach zrealizowaliśmy: „Nasz pomysł na e-szkołę”, „Szkoła z Wi – Fi”, „Nasi e-nauczyciele”, „Szkoła w sieci”. Nie było sensu powielać zadań z ubiegłych lat, tym bardziej, że prawie wszystkie zadania były przez nas zrealizowane. Decyzję o wyborze zadania „Spacer z TIK” podjęliśmy wspólnie. Zadanie bardzo spodobało się nauczycielom, ponieważ stosują nowe technologie w nauczaniu i zachęcają uczniów do uczenia się. Udział w programie jest doskonałą okazją, żeby przekonać się, jak nowe technologie przyczyniają się do realizacji zamierzonych przez nauczyciela celów lekcji, jak wpływają na motywację i zaangażowanie uczniów. Warto również przekonać się, czy właściwie wykorzystujemy TIK na zajęciach lekcyjnych, które narzędzia warto wprowadzać i polecać koleżankom i kolegom, a które należałoby udoskonalić, albo zmienić.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

W spacerach będzie uczestniczył dyrektor szkoły p. Elżbieta Satowska, koordynator p. Joanna Poniatowska, nauczyciele 2.0, którzy nie będą prowadzili lekcji podczas spaceru. W dniu spaceru wszystkim nauczycielom umożliwię obserwację zaplanowanych lekcji, po wcześniejszym przedstawieniu celów.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Ustalenie na czym polega „Spacer TIK” i zebranie pomysłów od nauczycieli: jak można uczyć z TIK – w postaci mapy myśli.

 

Spotkanie otwierające

22.10.2013 r.

Dyrektor, koordynator

2.

Wyłonienie chętnych nauczycieli, którzy zaproszą swoje koleżanki i kolegów na swoje zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem TIK.

 

28.10.2013 r.

Dyrektor

3.

Ustalenie harmonogramu spacerów w szkole.

 

Luty

Dyrektor, koordynator

4.

Przedstawienie celu obserwacji lekcji z TIK.

Co chcemy osiągnąć, poprzez wprowadzenie spacerów do życia szkoły.

Jakie dowody zbierzemy.

 

Luty – na spotkaniu poprzedzającym spacer.

Dyrektor, koordynator

5.

Przygotowanie wszystkich nauczycieli zespołu 2.0 do udzielania prawidłowej Informacji Zwrotnej (zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli 2.0 przez koleżanki, które współpracują z CEO)

 

Szkolenie przed spacerem TIK

Dyrektor

6.

I spacer edukacyjny i udzielanie IZ nauczycielom.

luty 2014 r.

Dyrektor, koordynator zespół 2.0

7.

Zebranie dobrych praktyk nauczycielskich po I spacerze, które pokażą celowość stosowanie TIK na obserwowanych lekcjach.

 

Luty/marzec

Koordynator

8.

II spacer edukacyjny i udzielanie IZ nauczycielom.

marzec 2014 r.

Dyrektor, koordynator zespół 2.0

9.

Zebranie dobrych praktyk nauczycielskich po II spacerze, które pokażą celowość stosowanie TIK na obserwowanych lekcjach.

 

Marzec/kwiecień

Koordynator

10.

III spacer edukacyjny i udzielanie IZ nauczycielom.

kwiecień 2014 r.

Dyrektor, koordynator zespół 2.0

11.

Opracowanie ankiety ewaluacyjnej online i wypełnienie przez nauczycieli.

Maj 2014 r.

Dyrektor, koordynator

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Lp.

Działania

Dowody realizacji

Wnioski

1.

Wszyscy nauczyciele uczestniczą w spacerze.

Lista uczestnictwa

 

2.

Zebrane zostały scenariusze zajęć, prace uczniów.

Baza materiałów

 

3.

Stworzono bank przydatnych programów, stron, materiałów pomocniczych.

Baza materiałów

 

4.

70% nauczycieli potrafi udzielać właściwą IZ z zachowaniem jej wszystkich elementów.

Ankieta uczestników projektu

 

5.

Stosowanie TIK wpływa pozytywnie na uczenie się i nauczanie.

Ankieta dla uczniów
i nauczycieli