Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Ramię w ramię z TIK (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Ewa Tomczyk (szkola43geograf) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 43, Kraków (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Zadanie, które wybrałam do realizacji w bieżącym roku szkolnym, to zadanie nr 2: Nasi e-nauczyciele. Skąd ten wybór? Uważam, że aby właściwie wywiązać się z obowiązku nauczania dzieci i młodzieży, trzeba mieć odpowiednio przygotowany warsztat pracy. Nie chodzi tylko o wiedzę i umiejętność jej przekazywania, czy odpowiednio przygotowane materiały dla swych podopiecznych, ale i o umiejętności związane z wykorzystywaniem najnowszych technologii, które fascynują młodych ludzi, a przede wszystkim stają się nieodłącznymi elementami współczesnego życia. Nie wyobrażam sobie, aby współcześni nauczyciele nie potrafili wykorzystywać narzędzi TIK do przekazywania wiedzy o świecie młodszym pokoleniom. Internet daje możliwości wyjścia poza najbliższą przestrzeń, znalezienia się w miejscu odległym od nas o setki kilometrów, pokazania zjawisk, z którymi na co dzień nie mamy możliwości się zetknąć, czy przeszukania dokumentów, do których dotarcie zajęłoby nam godziny, tygodnie, a nawet miesiące. Technologia komputerowa pozwala w interesujący sposób przedstawić to, co może się nam wydawać nudne czy zbyt skomplikowane, zaś narzędzia komunikacyjne ułatwiają kontakt z kolegami ze szkoły, z pracy czy z najbardziej oddalonych części globu. Dlatego stawiam na e-nauczycieli – ludzi kreatywnych, którzy przekazują swoją wiedzę w sposób oryginalny, nie boją się wyzwań i chętnie się uczą.  

Aby poprawnie zrealizować zadanie, planuję:

  1. Zgłosić propozycję wyboru tegoż zadania na spotkaniu otwierającym.
  2. Po zaakceptowaniu przez Zespół 2.0 mojej propozycji, planuję przekonać nauczycieli do zorganizowania wewnątrzszkolnych szkoleń dotyczących wykorzystywania tablic multimedialnych zamieszczonych w salach lekcyjnych oraz do zorganizowania lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK.
  3. W czasie spotkania otwierającego chcę poruszyć temat zapotrzebowania nauczycieli na inne szkolenia związane z wykorzystywaniem TIK w czasie lekcji i poza nią.
  4. Planuję przeprowadzić ankietę wśród nauczycieli i zapytać wszystkich członków Rady Pedagogicznej, jak oceniają swoje umiejętności w zakresie TIK i jakiej pomocy oczekują ode mnie i Zespołu 2.0 w tej kwestii.
  5. Po zebraniu wypowiedzi, zamierzam spotkać się z Zespołem 2.0 w celu zorganizowania pomocy tym, którzy jej potrzebują. Dotyczy to zarówno szkoleń, jak i pomocy koleżeńskiej. Zadbam o ustalenie terminów realizacji szkoleń.
  6. W ramach możliwości będę dążyć do wyposażenia większej ilości sal w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK.
  7. W drugim semestrze będę uczestniczyć w lekcjach otwartych z wykorzystaniem TIK. Które przygotują wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole. W ten sposób sprawdzę, czy zadanie e-nauczyciele zostało poprawnie wykonane.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Pierwszym krokiem prowadzącym do zrealizowania zadania było przedstawienie propozycji na spotkaniu otwierającym, kiedy to wspólnie z koordynatorem projektu oraz członkami tworzącymi Zespół 2.0 opracowywaliśmy plan działań na najbliższy rok szkolny. Liczyłam na akceptację pomysłu – nie zawiodłam się.

Moim zamiarem było przekonanie Zespołu 2.0 do zorganizowania wewnątrzszkolnych szkoleń dotyczących wykorzystywania tablic multimedialnych zamieszczonych w salach lekcyjnych. Wiem, że tylko niektórzy nauczyciele używają narzędzi TIK w czasie lekcji. Kilkoro członków Zespołu 2.0 ma spore doświadczenie w tej mierze, więc chciałabym wykorzystać ich wiedzę i umiejętności do szkolenia kolegów, którzy słabiej radzą sobie z nowoczesnymi technologiami. Członkowie zespołu zgodzili się ze mną, że tablice multimedialne i projektory umieszczone w salach lekcyjnych są rzadko używane. Powodem tego jest strach niektórych pedagogów związany z brakiem biegłości w obsłudze sprzętu multimedialnego oraz nieumiejętność tworzenia pomocy naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podczas spotkania otwierającego ustaliliśmy, że jeszcze w grudniu zaczniemy szkolić nauczycieli z obsługi tablic. Odpowiedzialni będą za to: koordynator, p. Krzysztof Świergosz (szkolenie w sali nr 14), członek Zespołu 2.0, p. Marzena Mazurek (szkolenie w sali nr 15), członek Zespołu 2.0, p. Zofia Kania (szkolenie w sali nr 5). Dokładne daty szkoleń będą na bieżąco podawane nauczycielom. Postawiliśmy na pracę w małych grupach, która wydaje się być bardziej efektywna.

 

Koordynator projektu, a zarazem administrator naszej strony internetowej, w czasie spotkania organizacyjnego przypomniał o potrzebie przeszkolenia nauczycieli z zasad tworzenia materiałów w edytorach tekstów. Okazuje się, że niewłaściwe posługiwanie się edytorami stwarza konieczność nieustannego modyfikowania przysłanych na stronę materiałów, co niejednokrotnie jest zajęciem żmudnym i czasochłonnym. Szkolenie w tym zakresie zostanie zorganizowane w drugim semestrze.

Każdy z nauczycieli pracujących w naszej szkole (poprzez uzupełnienie ankiety) miał możliwość zgłosić swoje propozycje działań, mających wesprzeć go w sferze TIK. Wśród pomysłów znalazły się propozycje warsztatów: jak wykorzystać zasoby Internetu do stworzenia ciekawych lekcji, spotkań czy imprez szkolnych; opracowanie danych statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w zajęciach tego typu będą mogły pogłębić swoją wiedzę w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014. Szkolenia przeprowadzą: p. Piotr Pytel (wykorzystanie zasobów Internetu), p. Krzysztof Świergosz (opracowanie danych statystycznych).

W bieżącym roku wszystkie szkolenia i warsztaty zostaną przeprowadzone przez nauczycieli pracujących w naszej placówce.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Początkowe plany związane z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie używania tablic multimedialnych jeszcze w grudniu 2013 roku musiały ulec zmianie. Postanowiliśmy, że zostaną one przełożone na początek nowego semestru, aby dać nauczycielom szansę jak najlepszego przygotowania się nie tylko do końca semestru, terminu ewaluacji zewnętrznej, ale i zaplanowanych wcześniej imprez okolicznościowych (jasełka, kiermasz bożonarodzeniowy, finał WOŚP). Każde ze szkoleń będzie trwało 1,5 godziny.

Szkolenie dotyczące sprawnego wykorzystywania edytorów tekstowych zaplanowane zostało na marzec 2014 roku. Planujemy przeprowadzenie dwóch godzinnych spotkań z tej tematyki. Grono Pedagogiczne zostanie podzielone na dwie grupy, każda z nich weźmie udział w dwóch godzinach szkolenia.

Nauczyciele chcący wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego do wykonywania opracowań statystycznych będą mieli szansę uczestniczyć w warsztatach w maju, zaś w kwietniu odbędzie się spotkanie dotyczące wykorzystywania zasobów Internetu do tworzenia ciekawych lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W obu warsztatach wezmą udział zainteresowani nauczyciele. Przewidujemy, że szkolenia te będą trwały 1,5 godziny.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Aby przeprowadzić ewaluację przedsięwzięcia, planuję sprawdzić, jak nauczyciele wykorzystują TIK w czasie lekcji. Będę obserwować zajęcia otwarte z wykorzystaniem TIK. Zapytam też nauczycieli i uczniów w ankietach o ich wrażenia związane z korzystaniem z najnowszych technologii w czasie zajęć lekcyjnych. Od nauczycieli będę próbowała dowiedzieć się przede wszystkim tego, czy wykorzystują TIK na lekcjach, jak często, dlaczego wykorzystują TIK, czy szkolenia, w których uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym, pomogły im doskonalić niezbędne umiejętności, jakiej pomocy jeszcze oczekują itp. Od uczniów chciałabym uzyskać informacje, czy podobają się im lekcje z wykorzystaniem TIK, które lekcje najlepiej wspominają, jaką formę zajęć preferują, na zajęciach z których przedmiotów chcieliby częściej korzystać z TIK i dlaczego. Informacje te pozwolą mi sprawdzić, czy przedsięwzięcie się udało, a także czy mój zespół rozwija się w kwestii wykorzystania najnowszych technologii.