Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

e-dziennik - narzedzie nowoczesnej szkoły (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Lucyna Lisiak - Kycia (dyrektor_spns) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach, Nowe Skalmierzyce (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Cyfryzacja polskiej szkoły to ogromne zadanie. Cyfryzacja to nie tylko sprzęt ale przede wszystkim umiejętność wykorzystania go w praktyce. W ramach programu prężnie rozwija się już nasza szkolna strona internetowa www.sp.noweskalmierzyce.pl a teraz jesteśmy w trakcie wdrażania nowego zadania. Tym zadaniem jest e-dziennik.

Dlaczego e-dziennik? Bo chcemy być proekologiczni, dostępni dla uczniów i rodziców, nie ograniczeni czasowo... Bo chcemy atrakcyjni edukacyjnie dla uczniów.

Kroków w realizacji tego zadania jest wiele i rozciągniętych w czasie.

 • decyzja po wprowadzeniu e-dzienika
 • wybór firmy
 • udział w szkoleniach wg udzielanych uprawnień: administratora, sekretarki, dyrekcji i nauczycieli
 • wprowadzenie e-dziennika w realia szkoły
 • konsultacje bieżące (ze względu na rozwój oprogramowania)
 • szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności
 • współpraca z obsługą techniczną (zbieranie i zgładzanie błędów);
 • udostępnienie uprawnień rodzicom i uczniom
 • podsumowanie pierwszego roku pracy.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Wybierając zadanie sugerowałam się uwagami, spostrzeżeniami, doświadczeniami nauczycieli oraz wnioskami z własnej pracy. W naszej szkole działają zespoły przedmiotowo - problemowe, które zgłaszają wnioski i propozycje ułatwiajace oraz sprawniające pracę w szkole.

Decyzję o fakcie, że w roku szkolnym 2013/2014 będziemy wprowadzać w życie szkolne e-dziennik podjęliśmy na spotkaniu rady pedagogicznej w jeszcze czerwcu 2013 r. Czas wakacji, był czasem na przygotowanie się do zadania.

Co przyczyniło się do wyboru e-dziennika? Złożyło się na to wiele czynników, sugestii zgłaszanych przez nauczycieli i rodziców, które podsumowaniu na spotkaniu rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2013 r. W tym dniu powołano szkolny zespół programu "Szkoła z Klasą 2.0".

e-dziennik, bo (podsumowanie problemów, które mogą być rozwiązane po wprowadzeniu dziennika):

 • ok. 15% rodziców pracuje i czasowo przebywa za granicą (wynika z wywiadu pedagogicznego)
 • ok. 25% rodziców, ze względu na zmianowość w pracy nie może uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą (wynika z list obecności)
 • 75% rodziców ma bezpośredni dostęp do internetu - możliwość na bieżąco sprawdzania osiągnieć uczniów i obserwowania obecności (frekfencji) własnych pociech;
 • internet jest coraz bardziej mobilny (dostęp w tabletach, komórkach);
 • 45% nauczycieli (wynika z wywiadu) nie ma czasu na lekcji na wpisanie ocen; tematu lekcji;
 • zużywamy coraz więcej papieru;
 • jesteśmy ograniczeni czasem - możliwości e-dziennika dają swobodę nauczycielowi ale jednocześnie mobilizują do bycia systematycznym w prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej;
 • elektroniczny notatnik - terminarz; wprowadzamy np. rozkład który możemy modyfikować;
 • bibioteka e-szkolna - dostępna dla wszystkich zalogowanych nauczycieli;
 • ponad czasowy dostęp do danych źródłowych - zawsze można poprawić; nie korektorujemy....
 • szybkie wprowadzenie danych, przedstwienie ich w postaci konkretnej analizy dla ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrekcji;
 • narzędzie analityczne dyrektora :)
 • mamy możliwość wpływu na funkcjonalność e-dziennika (zgłaszanie rozwiązań)

Isotnym problemem, nad którym również zastanawiali się nauczyciele i szkolny ABI jest ochrona danych osobowych w szkole. Poprzez dziennik, dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy. Oczywiście zakres ochrony danych zgodny jest ze szkolnymi procedurami. Informacja z dziennika, dociera do konkretnej wskazanej osoby, która jest również odpowiedzialna za ich poufność.

Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie "Czy plaftorma e-dziennika wytrzyma napór użytkowników?" Na to pytanie odpowiemy za rok :)

 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

zadanie termin realizujący - zakres
decyzja po wprowadzeniu e-dzienika 06.2013 dyrekcja (umowa)
wybór firmy/platformy 07.2013 dyrekcja, informatyk (spotkanie informacyjne, pokaz)
udział w szkoleniach wg udzielanych uprawnień: administratora, sekretarki, dyrekcji i nauczycieli 08-09.2013 pracownicy szkoły wg nadawanych uprawnień (udział w szkoleniu - działanie w praktyce)
wprowadzenie e-dziennika w realia szkoły 09.2013 firma vulcan, administrator (procedura testująca)
konsultacje bieżące (ze względu na rozwój oprogramowania) na bieżąco administrator (pomoc doraźna)
szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności 02.2014 użytkownicy platformy (udział w szkoleniu - działanie w praktyce)
współpraca z obsługą techniczną (zbieranie i zgładzanie błędów) na bieżąc0, kontakt email administrator, użytkownicy (ewidencja zgłoszeń problemów i rozwiązań)
udostępnienie uprawnień rodzicom i uczniom (informator, szkolenie) od 03.2014 administrator, wychowawcy (szkolenie, nadanie uprawnień i procedura wprowadzająca)
podsumowanie pierwszego roku pracy. 06/07.2014 dyrektor, administrator, nauczyciele i rodzice (spotkanie przedstawicieli - wnioski po realizacji)
 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Odpowiedź na pytanie "Czy e-dziennik się przyjął?" jest bardzo prosta. Najlepszą metodą jest statystyka ilości:

 • aktywnych użytkowników;
 • przeprowadzanych poprawnych logowań na platformę dziennika;
 • wysłanych, przeczytanych informacji w wewnętrzym obiegu platformy;

To, że dziennik jest aktywnym narzędziem, będzie uwarunkowany sprawnym i systematycznym wykorzystaniem przez nauczycieli. Może być doskonałym narzędziem do komunikacji dzięki możliwości wysyłania informacji wewnątrz platformy - pelna informacja o spotkaniach wydarzeniach..... a tym samym dzięki pozyskanej informacji aktywny udział w życiu szkoły rodziców i nauczycieli.

To czy e-dziennik to praktyczne narzędzie, można się dowiedzieć z rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami i samym sobą. Na koniec roku szkolnego wyślemy do wszystkich użytkowników wiadomość/email z pytaniem o adekwatność stosowania, funkjonalność oraz będziemy prosić o wyrażenie opinii (pytanie otwarte). Do podsumowania wykorzystamy możliwości Google Apps. O wynikach badaniach poinformujemy na szkolnej www - informacja ogólnodostępna. Do wykorzystania może być też  ankieta na szkolnej www.

Zaprosimy na spotkanie "w realu" przestawicieli wszystkich grup użytkowników, administratora oraz przedstwiciela firmy Vulcan. Po spokaniu opublikujemy na www - spostrzeżenia i wnioski do dalszej pracy z e-dziennikiem.