Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

E-dziennik (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Agnieszka Antczak (aga1974) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 4, Luboń (podstawowy harmonogram)

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

 1. Solidne, wieloletnie zaplanowanie wprowadzenia technologii TIK.
 2. Wykorzystanie zasobów szkoły oraz uzupełnienie sprzętu technicznego (komputery stacjonarne oraz laptopy) w pokoju nauczycielskim, w jednej z sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowej.
 3. Spotkanie z dyrektorem regionalnym firmy Librus, przeanalizowanie plusów i minusów wdrożenia e-dziennkia.
 4. Spotkanie z Radą Rodziców, przedstawienie propozycji wprowadzenia e-dziennika. Wręczenie ulotek e-dziennika LIBRUS członkom Rady Rodziców.
 5. Zebranie Rady Pedagogicznej, przedstawienie wniosku wdrożenia e-dzienika.
 • przedstawienie prezentacji multimedialnej połączonej z praktycznym wykorzystaniem systemu.
 1. Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli oraz rodziców w celu zdiagnozowania potrzeby wprowadzenia e-dziennika.
 2. Stworzenie serdecznej atmosfery, zjednoczenia nauczycieli. Zaoferowanie pomocy ze strony koordynatora oraz osób zaangażowanych w TIK.
 3. Zorganizowanie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych w ramach WDN
 • „Cyfrowa szkoła” – organizator – ODN Poznań,
 • „Prezentacja Prezi” – szkolenie wewnątrzszkolne
 • „Edukacja wczesnoszkolna” – konferencja WSiP – dotycząca korelacji podstawy programowej z e-dziennikiem oraz korzyści z wprowadzenia e-dziennika dla nauczyciela, ucznia i rodzica oraz dyrektora szkoły
 1. Szkolenie grona pedagogicznego  wprowadzające do praktycznego korzystania z e- dziennika.
 2. Wdrożenie e-dziennika.
 3. Spotkanie zespołu TIK w celu  zebrania bieżących informacji zwrotnych dotyczących praktycznego wykorzystania e-dziennika. Wyznaczenie lidera e-dziennika, którego zadaniem będzie monitorowanie czy e- dziennik spełnia oczekiwania.
 4. Przeprowadzenie ewaluacji wdrożenia e-dziennika.
 5. Wyciągnięcie wniosków z ewaluacji.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

 • Podczas spotkania otwierającego pojawiły się  wątpliwości, czy wprowadzenie e-dziennika nie ograniczy frekwencji rodziców na zebraniach.
 • Głównym postulatem nauczycieli była chęć zmiany i otwarcie na nowości jak również otwarcie na pomoc osobom sceptycznym TIK.
 • Jednym z postulatów było danie sobie czasu i zrozumienie, że TIK nie jest jednorazowym wydarzeniem ale procesem który buduje i daje radość z sukcesu swojego i innych.
 • Miłym stwierdzeniem w gronie nauczycieli był fakt, iż bardzo wiele możemy nauczyć się od uczniów. Są oni naszym bezcennym zasobem.
 • Zespół TIK zaplanował w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu „Naukę obsługi smartfona” prowadzoną przez uczniów.
 • Uważam, że głównym zadaniem jest wdrożenie e- dziennika. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców i nauczycieli.
 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Październik 2013r. – Styczeń 2014r. - uzupełnienie sprzętu komputerowego

Listopad 2013r. – spotkanie z dyrektorem regionalnym e-dziennika – (informatyk, dyrektor i v-ce dyrektor szkoły)

Grudzień 2013r. – stworzenie serdecznej atmosfery, zjednoczenia nauczycieli. Zaoferowanie pomocy ze strony koordynatora oraz osób zaangażowanych w TIK.

Grudzień 2013r. – Styczeń 2014r. – zorganizowanie szkoleń rady pedagogicznej.

Styczeń – przeprowadzenie ankiety diagnozującej – nauczyciele oraz rodzice.

Luty 2014r. – wdrożenie e-dziennika. Prowadzenie podwójnej dokumentacji do czerwca 2014r.

Marzec, kwiecień, maj 2014r. – spotkania zespołu TIK w celu uzyskania informacji zwrotnych.

Czerwiec – przeprowadzenie ewaluacji

 

 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Kryterium sukcesu - co najmniej 60% ankietowanych będzie odczuwać zadowolenie korzyść z wprowadzenia e-dziennika w naszej szkole.

Jako metoda badawcza zastosowany zostanie kwestionariusz ankiety oraz metoda „Bingo”. Zasadą metody „Bingo” jest znalezienie jak największej grupy respondentów, która korzysta i jest zadowolona z wprowadzonej nowości. W Szkole Podstawowej nr4 w Luboniu, metodą „Bingo” pracować będą wolontariusze. Efekty badań zostaną przedstawione w formie graficznej w  holu szkoły oraz na atronie internetowej