Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Janusz Lewandowski (zaq12wsx) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum nr 1 w Pleszewie, Pleszew (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Po dyskusji z nauczycielami biorącymi udział w projekcie "Szkoła z klasą 2.0" podjęliśmy decyzję o realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu w Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie e-dziennika.
Plan działania:
1. Przedstawienie idei e-dziennika na zebraniu Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach z Radą Rodziców.
2. Opracowanie harmonogramu zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
3. Szkolenia rodziców i nauczycieli.
4. Pilotaż.
5. Ewaluacja.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Zdaniem nauczycieli wprowadzenie e-dziennika podniesie efektywność funkcjonowania szkoły, usprawni pracę nauczycieli i pomoże uczniom osiągać jak najlepsze rezultaty. nauczyciele sądzą, iż dzięki e-dziennikowi rodzice będą mogli na bieżąco kontrolować wyniki swoich dzieci. Będą mogli także być na bieżąco z tematyką zajęć lekcyjnych ze wszystkich przedmiotów.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

  1. Zakup brakujących laptopów do klas, w których uczą się uczniowie gimnazjum (do końca lutego 2014 r.) - dyrektor.
  2. Przygotowanie stanowisk komputerowych dla rodziców (luty 2014 r.) - dyrektor, nauczyciel informatyki.
  3. Zakup odpowiedniego oprogramowania (luty 2014 r.) - dyrektor.
  4. Przeszkolenie rodziców i nauczycieli biorących udział w projekcie (oraz innych pracowników szkoły) w obsłudze e-dziennika (marzec 2014 r.) - nauczyciele biorący udział w projekcie.
  5. Pilotażowe funkcjonowanie e-dziennika w pleszewskiej Jedynce (kwiecień-czerwiec 2014 r.) - nauczyciele biorący udział w projekcie.
 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

  1. Opracowanie i przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych dla rodziców i nauczycieli biorących udział w projekcie (czerwiec-lipiec 2014 r.).
  2. Przedstawienie wniosków na zebraniu rady pedagogicznej (sierpień 2014 r.) - lider szkolnego zespołu