Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spacer edukacyjny w SP 6 (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Małgorzata Bawolska (sp6gonia) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 6, Inowrocław (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Spacer edukacyjny

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Kategoria zadania – Spacer edukacyjny.

  • Dyskusja na temat zadania w Zespole 2.0
  • Zaplanowanie celów, które chcemy zrealizować.
  • Zaplanowanie obszarów, które chcemy zdiagnozować.
  • Zbieranie faktów, dowodów, opinii.
  • Ustalenie wzorców pracy w szkole.
  • Zaplanowanie dalszych działań.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Decyzja o wyborze zadania dyrektora zapadła na spotkaniu otwierającym. Zespół nauczycieli 2.0 przeanalizował zadania zrealizowane już w poprzednich edycjach programu. Wiele w tym czasie w szkole się zmieniło – wzrosła liczba tablic interaktywnych, wymieniliśmy całą pracownię komputerową na nową i in. Pracujemy w programie już czwarty rok. Teraz więc, po 3 latach doświadczeń, naszedł właściwy czas, aby zobaczyć, jak TIK wpływa na uczenie się uczniów? Zadanie to wydało się ciekawe prawie dla wszystkich uczestniczących w spotkaniu. Zespół 2.0 to nauczyciele uczący się. Ich wybór wcale mnie nie zdziwił. Uzasadniali sami, że chcą wiedzieć, co robią dobrze, a nad czym jeszcze trzeba wspólnie popracować. Podczas Targów czy Festiwalu nie mają okazji widzieć wzajemnie swoich działań, ponieważ każda z nich jest z grupą uczniów, którą się opiekuje. Teraz taka możliwość się nadarza.

Wszyscy nauczyciele Zespołu 2.0 wyrażali opinię, że praca z wykorzystaniem TIK ułatwia współpracę w zespole. Są też przekonani, że podanie celów lekcji uczniom, uświadomienie im, czego na danej lekcji będą się uczyli, ma wpływ na ich zainteresowanie tematem i wzrost motywacji. To właśnie te dwa obszary pracy chcielibyśmy zdiagnozować dokładnie. Sformułowaliśmy sobie robocze cele naszego działania:

Jak narzędzia TIK wpływają na współpracę uczniów?

Techniki, narzędzia, sposoby wykorzystywane do zainteresowania uczniów celami lekcji.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Udział w zadaniu wezmą wszyscy nauczyciele uczestniczący w programie. Każda z nich chciałaby poprowadzić  lekcję z wykorzystaniem TIK. Jednocześnie chciałyby widzieć lekcje koleżanek. Planujemy więc  obserwować 4 lekcje  w klasach 4-6 i 4 lekcje w klasach 1-3. Obserwowana będzie pierwsza połowa lekcji. W arkuszu obserwacji chcemy zebrać fakty, dowody – czynności uczniów i nauczyciela. Chcemy zobaczyć, jakie narzędzia, sposoby stosują nauczyciele na swoich zajęciach przy podawaniu celów, jak budują kontekst lekcji, jakich zadań, aktywności używają na początku, by zwrócić uwagę dzieci na cel.

Zespół spacerujący:  dyrektor szkoły, koordynator szkolny, nauczyciel matematyki, nauczyciel nauczania zintegrowanego, bibliotekarka. Koordynator szkolny będzie jednocześnie facylitatorem. Do zespołu może dołączyć każdy nauczyciel uczestniczący w programie, który w tym czasie nie będzie miał swojej lekcji.

Przybliżony termin to luty i/lub marzec  2014 r. 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

W czasie spaceru wykorzystamy arkusz obserwacji. Spacer i jego arkusz będą wspierać ewaluację problemową związana z wybranym przez nas obszarem pracy z uczniami. Sądzę, że na tej podstawie uda nam się zebrać wzorce, wspólnie je omówić, wyciągnąć wnioski i zaplanować dalsze działania na poziomie całej szkoły. Mam też nadzieję, że każdy z zaangażowanych nauczycieli zaplanuje indywidualną zmianę dla siebie.

Jestem bardzo ciekawa tego zadania. To wyzwanie dla mnie i całego Zespołu 2.0