Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Wojciech Bentyn (wilkwkomorowie) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum im Marii Dąbrowskiej, Komorów (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a w sieci

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

 1. Wybór osoby odpowiedzialnej za modernizację strony internetowej Gimnazjum (nauczycielka informatyki pani Ewa Libiszewska).
 2. Zaangażowanie uczniów w proces modernizacji i współtworzenia strony.
 3. Bieżąca aktualizacja strony Gimnazjum (wydarzenia, imprezy, osiągnięcia, ewenty, akcje charytatywne itd.)
 4. Nawiązanie kontaktu z Radą Rodziców SP w celu promowania naszego Gimnazjum, szczególnie wśród uczniów i rodziców obecnych klas szóstych.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Na spotkaniu otwierającym, które odbyło się w trakcie RP, wszyscy nauczyciele jednogłośnie wybrali zadanie dla dyrektora: szkoła w sieci. Nasze gimnazjum ma stronę internetową, ale już w ubiegłym roku szkolnym zgłaszana była przez rodziców, uczniów i nauczycieli potrzeba jej modernizacji. Na obecnej stronie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje i jest ona aktualizowana na bieżąco przez panią Ewę Libiszewską.

Pierwszym z postulatów była zmiana szaty graficznej i układu menu na stronie. Obecnie jest ona po prostu nieatrakcyjna, na co bardzo zwracają uwagę zarówno rodzice, nauczyciele, uczniowie, ale przede wszystkim kandydaci. Przy obecnym niżu demograficznym każda szkoła musi walczyć o uczniów. Trzeba się bardzo dobrze prezentować w sieci, żeby przyciągać kandydatów. Mamy duże osiągnięcia w różnych dziedzinach, ale chcemy je w interesujący sposób zaprezentować społeczności szkolnej i lokalnej.

Innym postulatem było szersze włączenie uczniów w pracę i bieżącą opiekę nad stroną. Pani Ewa Libiszewska już dobrała sobie zespół chętnych. Są to osoby, które interesują się tworzeniem stron. Wśród nich są uczniowie, którzy już potrafią robić strony, ale też i tacy, którzy chcą się tego dopiero nauczyć.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

 1. Zaprojektowanie serwisu WWW – układ, szata graficzna
 2. Opracowanie menu witryny
 3. Opracowanie merytorycznej zawartości stron
 4. Testowanie strony
 5. Opublikowanie serwisu WWW gimnazjum

We wszystkich tych zadaniach biorą udział: pani Ewa Libiszewska i uczniowie: Olga 3a, Karol 2b, Natalia 2c, oraz z klas pierwszych: Jan 1c, Krzysztof 1c, Kamil 1a, Mateusz 1a, Matylda 1b, Martyna 1a.

Deklarują chęć współpracy od II półrocza uczniowie z kl. 1b: Michał, Kacper, Kamil.

Pierwszy punkt już został wykonany. Pozostałe będą sukcesywnie realizowane tak, żeby strona została opublikowana w Internecie najpóźniej na początku maja 2014.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

 1. Ankiety prowadzone wśród uczniów
 2. Wywiady indywidualne z nauczycielami, samorządami klasowymi itd.
 3. Informacje (sugestie) przekazywane przez Samorząd Uczniowski.
 4. Stały kontakt z Radą Rodziców (wywiady, ankiety)
 5. Stworzenie „Skrzynki życzeń” dla społeczności szkolnej – tym zajmie się Samorząd Uczniowski