Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkolne wi-fi (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Grażyna Szynol- Kowacka (gszynol@zs3.rybnik.pl) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego, Rybnik (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Szko?a z Wi-Fi

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Zadanie 3: Szkoła z wi-fi.

Szkone wi-fi- raczkujące od ubiegłorocznej edycji "Szkoły 2.0"- postanowiliśmy rozbudować  i uczynić ważnym elementem edukacji. W ramach działania planujemy:

- rozbudować ilośc punktów dostępowych

- przeprowadzić szerokie konsultacje z samorządem uczniowskim na temat funkcjonalności sieci

- przeprowadzić warsztaty i lekcie na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w sieci

- wprowadzić możliwość "legalnego" korzystania z internetu w ramach wybranych lekcji

- udostępnić wifi osobom postronnym koryzstającym popołudniami z infrastruktury szkoły ( organizacje samorządowe, kluby sportowe, rada rodziców, rada dzielnicy, etc...)

- umożliwić kontrolowane poszerzanie katalogu dostępnych stron internetowych

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Nauczyciele- świadomi wagi, jaką uczniowie przykładają do komunikacji wirtualnej- postanowili zacząć "współistnieć" w tym świecie. Mieliśmy wiele wątpliwości: że będą ściągać, zamiast korzystać, że nie będą zainteresowani tradycyjnymi lekcjami, że zaniknie zdolność komunikowania się, umiejętność rozmowy, etc...

Jednak pomimo tych obaw postanowiliśmy dać sobie szansę. Uczniowie wykazują znacznie więcej aktywności, jeśli proces uczenia wspomagany jest dostępem do mediów elektronicznych i jest to proces nieodwracalny. Uznaliśmy, że postaramy się mądrze towarzyszyć młodzieży w odkrywaniu świata wiedzy. Odkrywaniu samodzielnym, choć inspirowanym aktywnością nauczyciela. Ze smatrfonem czy tabletem w dłoniach.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Zadania rzopisaliśmy na cały rok szkolny, choć większa aktywnośc będzie widoczna w II semestrze. I tak:

1) rzobudowa punktów dostępowych trwa od paździrnika do nadal. Docelowo zamontujemy 5 hot spotów, co powinno dać dostęp do wi-fi we wszystkich salach lekcyjnych i korytarzach szkoły, z wyjątkiem kompleksu sportowego.

2) konsultacje na temat funkcjonalności sieci: zrealizujemy je dwukrotnie- w grudniu w ramach Festiwalu Nauki oraz w marcu w ramach spotkania z samorządem uczniowskim wszystkich klas. Oczywiście każda inna rozsądna sugestia przekazana być może w każdym czasie;)) Spodziewam się informacji zwrotnej na temat dostępności sieci i... postulatów na temat obecności Facebooka, etc;))

3)warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci: będziemy realizować w ramach udziału w programie "Bezpieczny Internet" oraz w ramach lekcji wychowawczych i lejcji informatyki. Nacisk położymy na edukację klas I, gdyż starsza młodzież miało sporo zajęć z tej tematyki w poprzedniej edycji programu.

4)wprowadzenie tefefonu, smatrfonu i tableta na lecje- nauczyciele uczestniczący w projekcie wymieniają się informacjami na temat pomysłów na lekcje, na których uczniowie koryzstali z komórek; rozmawiamy o dyscyplinowaniu młodzieży, o przestrzeganiu regulaminu korzystania z wi-fi ( element Kodeksu 2.0); na styczeń planuję także szkolenie dla nauczycieli nt.wykorzystania tego sprzętu na zajęciach oraz cykl lekcji otwartych dla nauczycieli ( od lutego do kwietnia 2014

5) w lutym wydzielona zostanie podsieć dla tzw. "gości", z pomysłu zadowoleni są szczególnie rodzice dzieci pryzjeżdżających na zajęcia dodatkowe popołudniami oraz organizacje społeczne, które zyskają dostęp do Internetu.

6) zadanie zostało zrealizowane: przeszkolono nauczyciela, który ma uprawnienia, aby dodawać kolejne strony; propozycje podają przewodniczący zespołów przedmiotowych i wychowawcy klas, jednak dostęp ograniczony jest do stron o szeroko pojętym charakterze edukacyjnym.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

 

System, na którym postawiono wi-fi daje możliwość rejestracji odwiedzin oraz generowania statystyk. Narzędzie jest bardzo konkretne: wiem jak często i na jakie strony najczęściej wchodzą nasi uczniowie. Pozwala to weryfikować zapotrzebowania użytkowników i informacje nauczycieli o częstotliwości korzystania z sieci na zajęciach.

Wykorzystanie wi-fi będzie też elementem tradycyjnego nadzoru pedagogicznego.

W maju poprosimy uczniów i nauczycieli by wypowiedzieli się - w formie krótkiej ankiety- na temat funkcjonalności naszego wi-fi.