Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Ewa Ziaja (ewajzso) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, Januszkowice (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a w sieci

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

W ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0” w edycji 2013/2014 wybrałam zadanie Szkoła w sieci , ponieważ jestem przekonana, iż rozwijanie strony internetowej Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach jest niezwykle ważne dla całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Zamierzam zmodyfikować stronę internetową – www.zsjanuszkowice.home.pl, bo w dzisiejszych czasach, kiedy wszystkim brakuje czasu, zapewnienie obecności szkoły w sieci to jeden z najszybszych i najwygodniejszych sposobów wzajemnej komunikacji. Strona internetowa musi ciekawie promować osiągnięcia szkoły i uczniów, a także usprawnić przepływ informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia planuję przeprowadzić wstępną ankietę wśród grona pedagogicznego, młodzieży i rodziców na temat  udoskonalenia form komunikowania się za pomocą Internetu.

 

Propozycje działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów:

  1. Aktualizowanie na bieżąco wiadomości z życia szkoły.
  2. Dopracowanie strony graficznej i układu zawartych informacji ( np. jednolita czcionka i formatowanie, informacja o autorze w każdym poście, zdjęcia, kalendarz).
  3. Wprowadzenie podstron przedmiotowych – informacje dla rodziców / uczniów (np. zmiany w planie lekcji, terminy konsultacji i inne ogłoszenia).
  4. Zamieszczenie linku „Materiały do pobrania”, skąd uczniowie , rodzice i nauczyciele mogą pobrać wiele druków i formularzy na różne okoliczności ( np. zgoda na wyjazd, udział w dyskotece), ale również „ściągnąć” ważne dokumenty.
  5. Rozwinięcie komunikacji poprzez wyrażanie opinii i komentarzy na temat zamieszczanych wpisów – blog uczniowski w ramach działań Szkoły z Klasą 2.0, relacje z ważnych wydarzeń w szkole.
  6. Publikowanie  stworzonych przez uczniów prac konkursowych, filmów, prezentacji.
  7. Prowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Wybór zadania do realizacji nastąpił po wspólnym przeanalizowaniu przez dyrektora i nauczycieli problemów zgłoszonych na spotkaniu otwierającym w dn. 28. 10. 2013 r. W czasie dyskusji nauczyciele zwrócili uwagę między innymi na mało efektywny kontakt w relacjach: wychowawcy klas- rodzice uczniów. Postulowali, aby w większym stopniu wdrażać uczniów do przygotowywania materiałów na stronę internetową pod opieką nauczycieli i w ten sposób  kształtować aktywną, odpowiedzialną postawę młodych ludzi oraz rozwijać ich kompetencje językowe i komunikacyjne. Jeden z nauczycieli zasugerował, iż umożliwienie wyrażania własnych opinii internautów przyczyni się do poprawy komunikacji z odbiorcami i częstego odwiedzania naszej strony internetowej.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Zadania do realizacji

Terminy realizacji zadań

Osoby odpowiedzialne

Aktualizowanie wiadomości z życia szkoły

na bieżąco

nauczyciel informatyki

wszyscy nauczyciele, uczniowie

Dopracowanie strony graficznej informacji

na bieżąco

nauczyciel informatyki- opiekun  strony internetowej

Wprowadzenie podstron przedmiotowych, linków

styczeń

nauczyciel informatyki

Wyrażanie opinii i komentarzy internautów

przez cały rok

uczniowie, nauczyciele, rodzice

Publikowanie działań uczniów

przez cały rok

uczniowie, nauczyciele

Prowadzenie ankiet, sondaży

styczeń- luty, maj

dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Zaplanowana modyfikacja szkolnej strony internetowej nie będzie pierwszą i zapewne ostatnią, bo profesjonalna strona musi podlegać nieustannej ewaluacji w dobie nieustannie zmieniających się warunków technologicznych. Jedną z form ewaluacji przedsięwzięcia będą ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Przeanalizowanie ich wyników posłuży do wprowadzenia korekty i konkretnych pomysłów na przyszłość. Innym wyznacznikiem skuteczności podjętych działań będzie statystyka zawierająca liczbę odwiedzających naszą stronę w określonym okresie czasu. Zamierzam również na bieżąco zasięgać opinii nauczycieli, uczniów i rodziców na temat prowadzonych działań, organizować konsultacje w różnych grupach, aby integrować społeczność szkolną i wspomagać  w realizacji wybranego zadania.