Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasz pomysł na e- szkołę (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: ewa dymura (ewunia.) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum, Nowa Wieś (podstawowy harmonogram)

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Podjęte przez nas zadanie „ Nasz pomysł na e-szkołę”  realizowaliśmy w trzech obszarach:

  1. Zarządzanie, organizacja procesu dydaktycznego, baza dydaktyczna
  2. Doskonalenie zawodowe w zakresie innowacyjnych metod kształcenia, w tym TIK
  3. Nowatorskie formy i metody stosowane w procesie dydaktycznym, na zajęciach pozalekcyjnych oraz na realizowanych projektach edukacyjnych.

Zadania związane z realizacją działań zamieszczonych w poszczególnych obszarach przebiegały zgodnie z planem, choć z niewielkimi modyfikacjami.

Przede wszystkim została zmodernizowana  i unowocześniona pracownia informatyczna oraz pracownia multimedialna w bibliotece. Utworzona  mobilna  pracownia technologii informatyczno- komunikacyjnej wyposażona została w 26 tabletów, tablicę interaktywną, wizualizer, kamerę, aparat fotograficzny, drukarkę, skaner.

 Rozbudowanie sieci Wi-Fi pozwoliło na zwiększenie przepustowości  Internetu i uzyskanie lepszego zasięgu w całej szkole.

 Uczestniczyliśmy w szkoleniach związanych z technologiami informatyczno- komunikacyjnymi  w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz w szkoleniach zewnętrznych. Doskonaliliśmy umiejętności posługiwania się TIK, korzystania z platform e- learningowych. Poznaliśmy nowoczesne metody nauczania, typu blended learning. Na platformie Moodle tworzyliśmy materiały dydaktyczne. Aktywnie braliśmy udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Szkołę z klasą 2.0 dla  dyrektorów, koordynatorów i nauczycieli. Korzystaliśmy również   z wiedzy  i umiejętności naszych uczniów na warsztatach „Obsługa  tabletu  jako narzędzia wykorzystywanego w pracy dydaktycznej z uczniami”.

 Mieliśmy możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych, gdzie wszyscy zainteresowani nauczyciele mogli poznawać stosowane w procesie kształcenia metody pracy z wykorzystaniem TIK, a później wymieniać  się doświadczeniami  oraz własnymi  dokonaniami w tym zakresie. Propagujemy przykłady „dobrych praktyk” na stronie internetowej szkoły oraz na portalach internetowych.

Nasi uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach i  projektach z wykorzystaniem narzędzi TIK. Zamieszczają  w Internecie foto sprawozdania z realizowanych przedsięwzięć . Rozwijają  swój potencjał z zakresu umiejętności informatycznych np. poprzez wykonywanie prezentacji w programach PRIZI, GLOGSTER, PHOTOSTORY, które później są wykorzystywane w procesie lekcyjnym. Umożliwiamy uczniom kontakt mailowy z nauczycielami, na Facebooku tworzone są grupy w celu przekazywania informacji. W coraz szerszym zakresie stosujemy podręczniki multimedialne. Szkolna strona internetowa  została wzbogacona o „Interaktywny kącik języka niemieckiego”.

Jesteśmy przekonani, że stosowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych  sprzyja rozwojowi uczniów, wzbogaca i uatrakcyjnia  naukę  oraz podnosi  jakość kształcenia.

 

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Dzięki realizacji tego zadania w naszej szkole została  zmodernizowana pracownia informatyczna, utworzono mobilną pracownię multimedialną. Opracowany został grafik oraz zasady udostępniania przenośnej pracowni, co pozwala nam w optymalny sposób wykorzystywać nasze zasoby.

 Coraz więcej nauczycieli doskonali swoje umiejętności posługiwania się TIK, stosuje  narzędzia  i programy  TIK, korzysta  z platform e- learningowych, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tabletów i tablic interaktywnych .  Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje informacyjno- komunikacyjne  na zajęciach  dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz na realizowanych projektach edukacyjnych.

Cieszy nas ogromna wiedza naszych uczniów dotycząca TIK, zasad związanych z prawami autorskimi przy kopiowaniu informacji, grafiki, muzyki oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń czyhających w Internecie.

 Interesującym doświadczeniem były również warsztaty prowadzone dla nauczycieli przez uczniów, którzy zaznajamiali nas z funkcjami tabletu oraz uczyli jak korzystać z podstawowych aplikacji typu sklep Google Play,  Print Cloud, menadżer plików, Polaris Offis  itp. Nasi podopieczni   chętnie dzieli się swoją  wiedzą  i umiejętnościami ,  cierpliwie wyjaśniali wszystkie zawiłości  techniczne , służyli radą i pomocą. Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla obu stron.

Projekt  p. D. Planety i uczniów kl. IIa gimnazjum Edufilm- stARTujemy  „ Od Kopernika do „siostry „ Fryderyka” został zakwalifikowany do Ogólnopolskiego Pokazu Projektów Młodzieżowych, który odbędzie się w Zamku Królewskim pod patronatem p. A. Komorowskiej  oraz na Festiwal Filmoteki Szkolnej pod patronatem PISF i CEO.

Udział w projekcie p. H. Młyńskiej  „ Uzyskać mandat na XX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży” pozwolił 2 uczniom kl. IIIb gimnazjum spełnić to marzenie.

 

                                                                                       

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Naszym zdaniem kluczowa  jest właściwa diagnoza dotycząca   zasobów szkoły, ale również potrzeb  nauczycieli , uczniów i rodziców . Zagwarantuje to, że wprowadzane  zmiany będą adekwatne do potrzeb  i możliwości szkoły.  Ważne  jest , żeby nauczyciele przezwyciężali strach przed nowoczesnymi narzędziami w edukacji ,  nie obawiali się korzystać z pomocy uczniów, którzy niejednokrotnie przewyższają nas swoją wiedzą i umiejętnościami technicznymi w zakresie znajomości i stosowania TIK.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Dotychczasowe działania naszej szkoły w zakresie stosowania nowoczesnych technologii są oceniane pozytywnie, zarówno przez nauczycieli, uczniów jak i rodziców. Wiemy to z rozmów, wywiadów i ankiet. Na bieżąco prowadzony był monitoring zaplanowanych działań . Podczas realizacji projektów uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością. Udowodnili, ze świetnie potrafią współpracować w grupie,  komunikować się z nauczycielami i kolegami, są odpowiedzialni i  zmotywowani do pracy. Sami uczniowie widzą potrzebę wykorzystywania TIK w procesie uczenia. Przyznają, że lekcje są  ciekawsze, wzrasta  ich zainteresowanie  przedmiotem, aktywność na zajęciach, łatwiej i chętniej się uczą. Nauczyciele i rodzice wskazują też na wzrost  wyników w nauce.

Za nami I część Festiwalu Projektów Szkoła z klasa 2.0 „My w Europie”,  która odbyła się 16 maja. Wraz z rodzicami mogliśmy podziwiać zdolności lingwistyczne   naszych dzieci  słuchając „Przebojów piosenki angielskiej wczoraj i dziś”,  „ Angielskiej poezji dziecięcej”, „ Humoru angielskiego”, „Piosenki francuskiej” i  Hymnu Europy w języku niemieckim. Zachwyciły nas też wspaniałe prezentacje multimedialne „Przewodnik po Wielkiej Brytanii”, „ Brytyjska herbatka czy amerykańska cola”. Przed nami Święto Wolności w Gminie Michałowice w dniu 25 maja i dalsza prezentacja projektów naszych uczniów. To dla nas szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ wśród zaproszonych gości będzie Wicemnister Edukacji Narodowej pani Ewa Dudek.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Jesteśmy przekonani, że zakończenie udziału w programie nie zakończy naszej pracy z narzędziami TIK. Osiągnięte efekty  będą nas mobilizowały do dalszej pracy nad doskonaleniem działań w zakresie wykorzystywania TIK w szkole. Liczymy na zmotywowanych i odważnych nauczycieli. Wszyscy mamy świadomość tego, że stosowanie w szerszym zakresie  technik informacyjno- komunikacyjnych przynosi pozytywne efekty i włączy wszystkich uczniów w proces zdobywania wiedzy  i kształcenia umiejętności.

Mamy nadzieję, że przy wsparciu władz lokalnych i rodziców będziemy wzbogacać   i unowocześniać naszą bazę  dydaktyczną i sprzętową .

Kolejnym naszym zamierzeniem jest wprowadzenie e- dziennika.