Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Jak można uczyć za pomocą TIK - pospaceruj z Nami po naszej szkole. (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Andrzej Gredecki (gredeccy) dyrektor

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące, Wejherowo (zaawansowany harmonogram)

Źródło: Zdjęcia - Paulina Romińska, Stefan Mazur

Kategoria: Spacer edukacyjny

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

 Kategoria zadania - Spacer edukacyjny TIK . Wybierając zadanie dokonałem wielu rozmów i przemyśleń. Aby udało się zrealizować wybrane zadanie zaplanowałem następujące działania :

1. Przedstawienie propozycji zadań do wykonania na spotkaniu otwierającym. Dyskusja wśród członków zespołu i jednoznaczny wybór zadania.

2. Przemyślenie treści kart obserwacji zadania i przedyskutowanie ich z całym Zespołem 2.0 . 

3. Zaplanowanie częstotliwości "spacerów".

4. Zaproszenie nauczycieli ( nie tylko z Zespołu 2.0) do wpisania się na listę osób chętnych do zaproszenia spacerujących na swoją lekcję. 

5. Ustalenie składu zespołu "spacerowiczów" (2-6 osób) 

6. Ustalenie harmonogramu odwiedzin na lekcjach u poszczególnych nauczycieli. 

7. Spacery i wysłuchanie uwag osób uczestniczących w spacerze oraz nauczyciela prowadzącego .

8. Podsumowanie realizacji zadania . Ewaluacja i przygotowanie sprawozdania.

 

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

W czasie spotkania otwierającego Zespołu 2.0 przedstawiłem wszystkie zadanie przewidziane do realizacji przez dyrektora szkoły. Omówiłem pokrótce każde z zadań. Następnie zreferowałem te zadania , które mogłyby być , według mnie, realizowane w naszej szkole . Pierwsze zadanie to "Szkoła otwartych zasobów" a drugie "Spacer edukacyjny TIK". Członkowie zespołu wyrażali swoje opinie wypowiadając się . W trakcie dyskusji nad zadaniem "Szkoła otwartych zasobów" nie wszyscy potrafili zrozumieć , że mają udostępniać swoje scenariusze , konspekty , pomysły  w jakimś ogólno dostępnym miejscu. Także obawy budziło właściwe oznaczanie praw autorskich . Po przemyśleniach zdecydowaliśmy się na "Spacer edukacyjny TIK" . To także nie zostało , na początku , przyjęte entuzjastycznie. Obawy budził udział w spacerze dyrektora i padały pytania typu "Czy to będzie obserwacja w ramach nadzoru pedagogicznego?" , "Jak będą dobierane osoby do obserwacji?". Po wyjaśnieniach z mojej strony , że taki spacer ma przede wszystkim pokazywać "spacerującym" jak mogą korzystać z TIK na lekcjach , wysłuchać uwag obserwujących i przekazać swoje spostrzeżenia członkowie zespołu zaakceptowali to zadanie .

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

1. Przygotowanie kart obserwacji do 15 stycznia 2014 - dyrektor szkoły , koordynator Szkoły z Klasą 2.0 i inne osoby zainteresowane spacerem. (wicedyrektor, pedagog, bibliotekarka , nauczyciele) 

2. Do 15 stycznia 2014 - zaplanowanie częstotliwości "spacerów" - cały Zespół 2.0.

3. Zaproszenie nauczycieli do zapisywania się na listę osób, które chcą aby spacerujący ich właśnie odwiedzili do 05 lutego 2014 r. (wszyscy nauczyciele).

4. Pomiędy 15 stycznia 2014 a 10 lutego 2014 roku ustalenie zespołu "spacerowiczów" 

5 "Spacery edukacyjne TIK" od 10 lutego do 10 maja 2014 roku ( zaproponuję aby odbywały się raz na dwa tygodnie )

6. Pozbieranie wszystkich opinii , uwag , przemyśleń i przygotowanie sprawozdania  do 18 maja 2014 r. - dyrektor. 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Po pierwsze mam nadzieję , że uda odbyć się co najmniej sześć spacerów. Marzeniem byłoby odbyć ich ok. 9 . Jako ewaluację zaplanowałem rozmowy po każdym spacerze i na koniec realizacji zadania. Po 10 maja 2014 roku planuję zoorganizować wspólne spotkanie nauczycieli , którzy nas zaproszą na swoje zajęcia z wykorzystaniem TIK z osobami uczestniczącymi w spacerach i podsumowanie całości realizacji zadania. Chcę również , aby osoby spacerujące odpowiedzieły na pytanie : "Co wyniosłem/łam ze spacerów? Jak spacery wpłynęły na moje wykorzystywanie TIK w codziennej szkolnej rzeczywistości?" w celu zbadania zadowolenia ze spacerów przygotuję ankiety ewaluacyjne dla wszystkich uczestników zadania.