Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła w sieci (Zadanie dyrektora - realizacja)

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

W ramach zadania całkowicie przebudowaliśmy naszą witrynę (właściwie została ona zbudowana od podstaw na nowej domenie). Tak jak zakładaliśmy witryna powstała w oparciu o technologię platformy Wordpress.

Budowę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia wywiadu wśród uczniów i nauczycieli zadając im pytanie: „Jak wyobrażasz sobie nową stronę internetową szkoły? Wskaż na najważniejsze jej elementy i funkcje jakie według Ciebie ma spełniać”. Wybór administratora był jednogłośny i jak czas pokazał trafiony w dziesiątkę. Pan Ludwikowski, nauczyciel matematyki i fizyki w naszym gimnazjum, uwzględniając sugestie bardzo dokładnie zaplanował układu strony. To co dla nas jest najważniejsze umieścił w głównej części, co mniej istotne rozplanował nieco niżej lub po bokach.

Planując nawą stronę zależało nam, aby poruszanie się po niej nie sprawiało użytkownikowi problemu, ale było przyjemnością. Założyliśmy, że będzie wyróżniała się pod względem przejrzystości i intuicyjności. Chcieliśmy także, aby nasza witryna składała się z kilku podstron umieszczonych na różnych domenach (Samorząd Uczniowski, Kronika, Forum Nauczycielskie).

Za najważniejszy cel uznaliśmy włączenie uczniów w proces tworzenia witryny   (komentarze, ankiety, konkursy) oraz stosowanie strony internetowej jako narzędzia przekazywania informacji z życia szkoły. Chcieliśmy także, aby nasza witryna służyła nam w celach promocyjnych.

 

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Szkoła w sieci to zadanie, które wybraliśmy jednogłośnie na spotkaniu otwierającym. Zależało nam na tym aby strona stał się wizytówką naszego gimnazjum, byśmy za jej pośrednictwem komunikowali się „na zewnątrz”. Ten cel został zrealizowany z czego jesteśmy bardzo dumni. Cieszy mnie to, że w realizację zadania zaangażowało się wielu uczniów i nauczycieli także z poza Zespołu 2.0. Chętnie chwalili się sukcesami przesyłając sprawozdania oraz zdjęcia z konkursów, występów czy zawodów sportowych. Częściej niż dotychczas komentowaliśmy to co dzieje się na stronie. Porównywaliśmy ją ze stronami innych szkół zwracając uwagę na to co jeszcze można ulepszyć, aby w pełni oddawała naszego „ducha” i promowała nas wśród potencjalnych przyszłych uczniów. Udział w projekcie to nie tylko modernizacja strony. Za duży sukces uważam zaangażowanie młodzieży. Powstały dwa blogi uczniowskie, uczniowie biorą udział w projektach, których podsumowanie odbędzie się na festiwal 31 maja 2014.

Podejmując się realizacji zadania skupiłam się przede wszystkim na stronie szkoły uznając jej modernizację za najważniejszy cel. Dzisiaj kiedy jesteśmy na finiszu najbardziej jestem zadowolona z aktywizacji naszej społeczności – uczniów, rodziców i nauczycieli. Kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy zgranym zespołem, który potrafi podjąć wyzwanie i wspólnie doprowadzić je do końca. 

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Dzisiaj przeglądając stronę http://gimnazjum19.wroclaw.pl/ wiemy czego zabrakło i co będzie naszym celem w przyszłości. Brakuje nam KRONIKI, w której systematycznie uczniowie będą zamieszczać najważniejsze informacje z życia szkoły. Obecnie wszystkie informacje o tym „co w dziewiętnastce piszczy” dodaje administrator. Taka forma sprawdza się, ale tylko w przypadku kiedy zależy nam na podaniu informacji na gorąco. Idąc z duchem czasu chcemy aby kronika elektroniczna zastąpiła wersję papierową.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Myślę, że strona – jako nasz produkt – odniosła wiele sukcesów. Świadczą o tym dane z narzędzi analityk internetowych Google Webmaster Tools i Google Analytics. Strona jest chętniej niż dotychczas odwiedzana przez internautów. Pod informacjami pojawiają się komentarze, poprzez formularze wysyłane są zapytania do sekretariatu szkoły. Uczniowie (a czasem również rodzice) chętnie biorą udział w przeprowadzanych ankietach czy organizowanych konkursach-głosowaniach.

Strona sprawdza się doskonale również jako narzędzie promocyjne. Często otrzymujemy informacje zwrotne od rodziców. Ci, których dzieci opuszczają już naszą szkołę wskazują na znaczną poprawę jakości, a ci którzy dopiero nas poznają chwalą dobrą organizację i witryny; jej przejrzystość i czytelność.

Za sukcesem stworzenia witryny od strony technicznej stoi Pan Ludwikowski, ale mam świadomość, że na jej jakość mamy wpływ wszyscy. Realizując zadanie prowadziłam stałą i systematyczną ewaluację. Zazwyczaj spotykałam się z członkami Zespołu 2.0 indywidualnie. Prosiłam wówczas o wyrażenie opinii dotyczących postępów działań, wyników ich pracy, własnych przeżyć i zaangażowania. Obok rozmów, ankiet czy obserwacji wprowadzałam metody grupowe, które pozwalały na wspólną analizę naszej pracy i jej ewentualną korektę.

 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

W tym punkcie raz jeszcze chcę podkreślić, że realizację zadania uważamy za sukces. W pół roku udało nam się stworzyć stronę praktycznie od zera. Zespół 2.0 zaangażował w ten projekt wielu uczniów. Cieszy fakt, że nasi nauczyciele, nie tylko zaczęli odwiedzać stronę, ale coraz mocniej angażują się w jej tworzenie. Forum Nauczycielskie, gdzie przesyłamy sobie informacje lub szablony dokumentów okazało się dobrym wyborem. Koniec projektu nie oznacza końca zadania. Dla nas to początek.  Ostatnio pojawiła się inicjatywa wewnętrzna kilku nauczycieli, którzy zainspirowani blogami uczniów, chcieliby prowadzić pamiętniki w formie blogów podpiętych pod naszą witrynę. Myślę, że  byłyby to blogi poczytne.

Budując stronę stawialiśmy sobie dwa cele: komunikacja „na zewnątrz” i promocja. W przyszłości zamierzamy iść w tych kierunkach. Efekt chcemy podtrzymać poprzez kontynuowanie konkursów i ankiet, prowadzenie uczniowskich blogów oraz kroniki.