Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Szkoła z Wi-Fi

1.Analiza ofert dostawców usług internetowych

2. Wybór oferty dostępnej dla placówki - aspekt finansowy

3. Ustalenie, wspólnie z gronem pedagogicznym, miejsc, w których Wi-Fi będzie dostępne dla uczniów.

4. Sfinalizowanie przedsięwzięcia.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Bezprzewodowa sieć komputerowa to ogromne ułatwienia dla nauczycieli, którzy pracują aktywnie z TiK. Jej dostępność wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. Ułatwi też pracę z e-dziennikiem.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Harmonogram ustalony na spotkaniu otwierającym.

  1. Podział nauczycieli biorących udział w programie na zespoły zadaniowe. (25 października – spotkanie otwierające). Odpowiedzialny koordynator.
  2. Jeden z zespołów zadaniowych odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia  gromadzi oferty  dostawców usług internetowych (listopad grudzień). Odpowiedzialna pani Magdalena Brzycka.
  3. Spotkanie nauczycieli i analiza dostępnych ofert  (styczeń). Odpowiedzialny koordynator.
  4. Prezentacja wyników pracy zespołów pani Dyrektor i gronu pedagogicznemu  – 27 stycznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Odpowiedzialny koordynator.
  5. Wybór dostawcy i finalizacja przedsięwzięcia (luty).
 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Jeżeli będzie Wi-Fi, bdzie sukces i zadowolenie całej społeczności szkolnej!

Będę rozmawiała:

  • z nauczycielami, czy i w jaki sposób wpłynęło to na podniesienie jakości ich pracy?
  • z uczniami, co zyskali dzięki bezprzewodowej sieci komputerowej dostępnej w szkole?
  • z rodzicami, czy ich zdaniem uatrakcyjniło to proces edukacyjny, czy wpłynęło na aktualizację wpisów w e-dzienniku?

Na radzie pedagogicznej analitycznej (czerwiec 2014) przeprowadzona zostanie ankieta dla wszystkich pracowników szkoły: "Wi-Fi w SP 5 - plusy i minusy"