Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła w sieci (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Danuta Walasek (Swrodzina96) dyrektor

Szkoła: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 96, Otwock (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a w sieci

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Pomysł przyłączenia się do akcji „Szkoły z klasą 2.0” wyszedł od rodziców. Wywołał on duże zainteresowanie wśród nowych nauczycieli. Były też wątpliwości, czy w tak małym gronie kadrowym, nawale różnych obowiązków wynikających z codziennego, szkolnego życia i specyfiki szkoły, uda nam się podołać nowym wyzwaniom.
Po burzliwej merytorycznej dyskusji uznaliśmy, że największym naszym wyzwaniem jest modyfikacja, a może stworzenie nowej strony internetowej . Dotychczasowa strona istniała od lat, zawierała nieaktualne informacje, była zlepkiem różnych pomysłów – niekoniecznie spójnych. Jedyny ruch odbywał się na początku każdego roku szkolnego, kiedy umieszczaliśmy nowy plan i kalendarium. Sporadycznie pojawiły się informacje na temat imprez.
Na inauguracyjnym spotkaniu postanowiliśmy, że dopracujemy się żywej wizytówki naszych obydwu szkół.
Przeprowadziliśmy konsultacje w trzech grupach – uczniów, nauczycieli i rodziców. Ankietę uczniowską przeprowadzoną na trzech poziomach stworzył samorząd szkolny. On również ją opracował.
Wiele krytycznych uwag pokrywało się z uwagami rodziców i nauczycieli. Inne pomysły były na modernizację strony. Po burzliwych dyskusjach w gronie samorządu, grupy nauczycieli zaangażowanych i rodziców powstał projekt strony.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Udało nam się uaktualnić przekazywane treści. Strona zawiera więcej konkretów, łatwiej się nią posługiwać, jest bardziej uporządkowana. Z ankiet wynikało, iż rodzice oczekują więcej zdjęć, krótszych aktualnych tekstów. Na ich prośbę wprowadziliśmy rubryki z poradami – Okiem psychologa/ Okiem księdza – w których będą omawiane nurtujące środowisko szkolne problemy. Bardzo cieszy mnie zaangażowanie uczniów, szczególnie tych z gimnazjum, ale też ze starszych klas szkoły podstawowej. Okazało się też, że przy tworzeniu strony nie jest najważniejszy nauczyciel informatyki, ale można połączyć w zgrany zespół nauczycieli różnych przedmiotów wraz z paniami z administracji, że doskonałym dokumentalistą – fotografem może być np. pani sekretarka.
Fantastycznym pomysłem było zaproszenie do szkoły specjalisty od bezpieczeństwa w sieci. Spotkania przez niego przeprowadzone dotyczyły: zagrożeń, jakie występują w sieci, o cyberbullingu, stalkingu, groomingu, o sposobach ograniczenia ryzyka, pomocy jaką należy udzielić ofierze. Zainteresowanie uczniów było ogromne, ponieważ prelegent okazał się też ogromnym pasjonatą  tematu. Spotkania dla rodziców reklamowane było hasłem „jeśli masz wątpliwości, czy warto przyjść – zapytaj swojego dziecka”. Sala, na której odbywało się spotkanie, pękała w szwach.

Najbardziej cieszy mnie to, że prace nad stworzeniem nowej strony poruszyły całe środowisko szkolne i dały szanse na zaangażowanie się wszystkich chętnym, zarówno uczniom, jak i pracownikom i rodzicom.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Oczywiście pojawiły się też trudności.
W początkowej fazie chcieliśmy zbyt dużo treści i pomysłów umieścić na stronie, powodowało to zbyt duże przeładowanie, bałagan.
Nie wszyscy rodzice wyrazili zgodę na publikację wizerunku swoich dzieci i musieliśmy to doprecyzować. Największym naszym problemem było odejście od pomysłu dwóch różnych „podstron” – szkoły podstawowej i gimnazjum. Jesteśmy bardzo małym środowiskiem szkolnym i okazało się, że zbyt dużo rzeczy robimy wspólnie. Nasz pomysł na rozdzielenie gimnazjum od szkoły podstawowej powodował to, iż każda z placówek indywidualnie wypadała blado i nieciekawie.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Konsultacje nad prawie gotową stroną odbywały się wśród uczniów przez samorząd szkolny i nauczycieli na godzinach wychowawczych. Bardzo wysoko oceniana była czytelność strony i aktualne wiadomości, które się pojawiły. Niestety nie wszystko nam się udało uruchomić, więc uczniowskie blogi są jeszcze martwym tytułem i to głównie było nam zarzucane.               Póki co w tym miejscu naszej strony mamy przekierowanie do blogów uczniowskich powstałych i prowadzonych w obu szkołach w ramach projektu „Szkoła z klasą 2.0”.
Z rodzicami kontaktowaliśmy się w czasie posiedzeń rady szkoły i zebrań czerwcowych. Rodzice podkreślali te same walory co uczniowie, a dodatkowo bardzo cieszył ich pomysł e-dziennika, który od września pojawi się w naszej szkole, a wyłonił się przy okazji dyskusji nad stroną.
Nauczyciele aktywnie włączają się w prace nad uzupełnieniem strony i po ich zapale widać, że gotowa strona pokonała ich wątpliwości, które pojawiły się przy tworzeniu jej koncepcji.
Wkrótce w naszej szkole odbędą się spotkania z absolwentami, XX-lecie istnienia szkoły i wtedy z pewnością uzyskamy kolejne cenne uwagi.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Mamy świadomość, że to dopiero początek. Chcąc podtrzymać uzyskany efekt i dbać o dalsze doskonalenie strony rolę administratora szkolnej strony powierzyliśmy młodej pracownicy administracji, pasjonatce sieci, zaprzyjaźnionej z naszymi nauczycielami i uczniami. Ustaliliśmy wspólnie, że za stroną będzie odpowiadała jedna osoba, która dopilnuje terminu, nauczycieli i redakcyjnych zespołów uczniowskich powołanych do pracy przy stronie.
Chcemy skupić się na:

  • przejrzystości i czytelności strony zarówno dla naszych użytkowników jak i dla kandydatów,
  • częstej aktualizacji strony,
  • umieszczaniu krótkich tekstów, dużej liczby zdjęć,
  • współpracy nauczycieli i rodziców, a także uczniowskich zespołów redakcyjnych.

Po drodze pojawiły się też pomysły na blogi klasowe, ewentualne utworzenie strony na facebook-u. Ale to przed nami.

Nasza strona to dopiero początek pracy, musimy ja wypełnić, prowadzić na bieżąco i nieustannie ewaluować.