Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora- realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Maria Lupa (ZSmecina) dyrektor

Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Mecinie, Męcina (podstawowy harmonogram)

Źródło: Maria Lupa

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Wybrałam zadanie: Nasz pomysł na e- szkołę

Przystąpienie do programu „Szkoła z klasą 2.0” było wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Od wielu lat kieruję się zasadą, że tylko ciągłe zdobywanie nowych umiejętności, nieustanne doskonalenie warsztatu pracy pozwala iść do przodu. Pierwszym moim krokiem było stworzenie grafiku optymalnego korzystania z dostępnego sprzętu multimedialnego. Udało się tak zaplanować zajęcia aby każdy przedmiot mógł być realizowany z jego wykorzystaniem. Moja kadra pedagogiczna to osoby kreatywne, chętnie nabywające nowe umiejętności, dbające o doskonalenie i aktualizowanie swojej wiedzy. Nowoczesne narzędzia dzisiejszej edukacji nie były obce dla większości z nich. Cieszy mnie fakt, że potrafili zachęcić do korzystania z nich również tych, którzy traktowali je sceptycznie. Bardzo pomocne były wewnątrzszkolne warsztaty p.t. „Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji” oraz „ Praca z programem Prezi”. Stworzyły one okazją do dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem, pokazały jak uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz jeszcze bardziej zaangażować uczniów. Zadbałam aby wszyscy nauczyciele, którzy włączyli się czynnie w program „ Szkoła z klasą 2.0” uczestniczyli w szkoleniu „ Praca na platformie szkolnej Moodle”. Należy podkreślić, że w kursie wzięły również udział osoby, które czynnie nie uczestniczą w programie zdeklarowały jednak chęć podniesienia poziomu swojej wiedzy. Nauczyciele ciągle dzielą się  pomysłami na ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Służą temu lekcje i zajęcia pozalekcyjne otwarte dla rodziców i innych nauczycieli. Starałam się nieustannie motywować ich do podejmowania kolejnych działań i w miarę możliwości udzielać im wsparcia. Dzisiaj wiem, że słowo „rutyna” jest obce w mojej szkole.      

Cieszą mnie efekty mojej współpracy z instytucjami zewnętrznymi ( Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Centrum Pomocy Rodzinie i inne). Niejednokrotnie udało się uzyskać od nich wsparcie finansowe dzięki, któremu przybywało nowoczesnego sprzętu w mojej szkole. Chcę podkreślić, że w tym roku szkolnym udało się pozyskać nowych sojuszników i przyjaciół naszej szkoły, których wsparcie umożliwiło realizację wielu działań podejmowanych w ramach realizacji programu. Nasza baza poszerzyła się o dwie nowe tablice multimedialne, tablety, szkolny telebim oraz doposażono w laptopy wszystkich nauczycieli. Przedstawiciele instytucji zewnętrznych, sojusznicy i przyjaciele naszej szkoły a takze rodzice, dziadkowie będą gościć na naszy szkolnym Festiwalu 2.0. Przystępując do programu wiedziałam, że mogę liczyć na zaangażowanie nauczycieli, liczyłam na entuzjazm uczniów ale moje najśmielsze oczekiwania przerosło zainteresowanie programem rodziców a nawet dziadków. Dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna, na bieżąco aktualizowana strona internetowa szkoły stały się ważnym źródłem informacji. Wykupienie dostępu do e- dziennika dawało możliwość systematycznego analizowania postępów dzieci, pozwalało na bieżąco śledzić ocenianie. Rodzice bardzo chwalą drogę e- mailową jako źródło szybkiego kontaktu na linii nauczyciel- rodzic- uczeń.

Zdecydowanym „numerem jeden” tego roku szkolnego było minikino TIK. Po zajęciach szkolnych nasze sale lekcyjne zamieniały się w sale kinowe, w których odbywały się seanse filmowe. Był popcorn, coca- cola, słodycze i … wiele radości. Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie zaprosili do minikina swoich rodziców, wspólnie z nimi przezywali sceny z narodzenia Dzieciątka. Podczas ferii zimowych zrodził się pomysł aby do minikina zaprosić babcie i dziadków. Rozpętała się dyskusja jaki wybrać film … i tu muszę przyznać uczniowie po raz kolejny zaskoczyli wszystkich. Wykorzystując swoja wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie posługiwania się narzędziami TIK, stworzyli prezentację „Szkoła dawniej i dziś” oraz zaprezentowali film. W tym celu odszukali archiwalne zdjęcia uczniów, budynku szkoły, sal lekcyjnych, ówczesnych pomocy dydaktycznych i stosując nowoczesny sprzęt i technologie pokazali je w nowej odsłonie. Babcie i dziadkowie nie kryli wzruszenia. Ale to nie wszystko, w drugiej części spotkania pokazali jakim sprzętem multimedialnym dysponują  dzisiaj oraz zaprezentowali jego możliwości. Aplikacje internetowe, e- booki dla starszego pokolenia były niewyobrażalna atrakcją. Nasi seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych prowadzony przez uczniów z zakresu obsługi sprzętu, zakładania poczty e- mailowej, wysyłania oraz odbierania wiadomości e- mailowych. Zachęcam do obejrzenia rezultatów minikina:

http://blogiceo.nq.pl/dobrytrikwszkoletik/2014/05/20/mini-kino-tik/, http://blogiceo.nq.pl/dobrytrikwszkoletik/2013/11/26/e-kino/#more-47, http://blogiceo.nq.pl/dobrytrikwszkoletik/2014/02/12/kolejna-edycja-mini-kina-tik/http://blogiceo.nq.pl/dobrytrikwszkoletik/2014/02/05/zimowa-odslona-mini-kina-tik-w-naszej-szkole/

 Ważnym etapem pracy w ramach programu było wdrożenie w życie zasad Kodeksu 2.0. Zanim powstał miały miejsce klasowe i szkolne debaty, zaś jego inauguracja była ogólnoszkolnym wydarzeniem. Szeroko zakrojona kampania mająca na celu rozpropagowanie jego zasady pozwoliła aby poznali je wszyscy uczniowie i rodzice. Ogromnie cieszy mnie fakt, że uczniowie nie tylko znają jego zasady ale także stosują je w praktyce.

Wszystkie zaplanowane przeze mnie działania udało się zrealizować. Myślę, ze udało się również zainspirować całą społeczność szkolną do twórczej i innowacyjnej pracy. Pomysłowość, odwaga w doborze metod pracy, nowatorskie rozwiązania w znaczący sposób uatrakcyjniły proces nauczania. Życzyłabym innym tak dużego zaangażowania, kreatywności i uporu w dążeniu do wyznaczonego celu.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Planując swoje działania miałam pewne obawy czy uda mi się je w pełni zrealizować. Ale w myśl zasady „ Chcieć, to móc” realizowałam konsekwentnie przyjęte zadania. Niejednokrotnie mój upór w dążeniu do celu, aktywna współpraca z instytucjami zewnętrznymi pozwalały na sprawną realizację przyjętych zadań. Ogromnym wyróżnieniem dla mnie jest tytuł „ Szkoły eksperckiej” jaki uzyskaliśmy w styczniu tego roku. Pomimo, iż jesteśmy w programie tylko kilka miesięcy za pośrednictwem platformy „ Szkoła z klasą 2.0” nie tylko  korzystamy z doświadczenia innych ale i nasze działania są wskazówkami dla naśladowców. Motywującym jest fakt, że działania koordynatora projektu, nauczycieli i moje są nagradzane dobrymi praktykami. Wysoko oceniane są również blogi prowadzone przez uczniów, zdobyte odznaki to: „ Uczymy się z TIK”, „Tworzymy materiały edukacyjne”, „ Akcja 2.0” (zielona), „ Akcja 2.0” (niebieska), ‘ No Hate”, " Aktywnie komentujemy", " Działamy z TIK". Zapraszam do odwiedzenia: http://blogiceo.nq.pl/dobrytrikwszkoletik/, http://blogiceo.nq.pl/folklor/, http://blogiceo.nq.pl/englishclub02/. Wpisy uczniów bardzo często trafiał do grona najlepszych i widniały na Pinterest.

      Może nie zabrzmi to zbyt skromnie ale  mogę powiedzieć, że udało się zrealizować wszystkie zamierzone zadania. Mało tego w głowie rodzą się nowe pomysły i kolejne wyzwania. Chcę zaznaczyć, że moja placówka jako jedyna w powiecie limanowskim w ramach projektu  "Cyfrowa Szkola"  otrzymała 100 sztuk laptopów dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Nasz projekt wygrał ponieważ w załozeniach uczeń z tego sprzętu miał korzystać w szkole i w domu. Mogę z dumą powiedzieć, że moja placówka nie ustępuje w niczym dużym miejskim szkołom a niejednokrotni je przewyższa. Mam na myśli wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, poziom edukacji, dostępność do różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

      Cieszy mnie również zaangażowanie i pomoc ze strony rodziców. Jednak największym zaskoczeniem były babcie i dziadkowie moich uczniów. Nie miałam pojęcia, że tematyka oscylująca wokół technologii informacyjno- komunikacyjnej potrafi zbliżyć do siebie ludzi w różnym wieku, wręcz zatrzeć różnice międzypokoleniowe. To właśnie ten program „ Szkoła z klasą 2.0” pozwolił mi dostrzec, że szkoła to nie tylko miejsce w którym oferuje się mądrą edukację dla uczniów i wspiera rodziców w ich wychowaniu ale także miejsce, które może łączyć pokolenia.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Dzisiaj jeszcze nie jestem pewna co mogłabym zrobić inaczej, być może taka refleksja przyjdzie z czasem. W chwili obecnej jestem bardzo dumna z tego co udało nam się osiągnąć. Cieszę się, że w naszych działaniach nie pominęliśmy uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły, wyposażono ich w tablety a koleżanki i koledzy nauczyli ich jak z nich korzystać w edukacji. W przyszłości chciałabym zwrócić baczniejszą uwagę na to jak wykorzystują powierzony im sprzęt i na ile jest on pomocny w uczeniu się. Należy podkreślić, iż uczniowie sprzętem tym dysponują w szkole i domu.

Jesli mogę cokolwiek podpowiedzieć, to przede wszystkim sugeruję aby się nie zniechęcać jeśli na początku nie wszystko będzie szło po naszej myśli. Nowe doświadczenia bardzo często weryfikuja nasze poglądy i pozwalaja zmienić punkt widzenia. Zdarza się, że przeszkody z pozoru nie do przeskoczenia bywają drogą do sukcesu.

 

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Zmiany jakie zaszły w szkole w tym roku wysoko oceniają rodzice, nauczyciele i uczniowie. Zdaniem rodziców na pochwałę zasługuje bardzo dobre wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, nowoczesne i szybkie przekazywanie informacji za pośrednictwem e- dziennika, e- platformy, poczty e- mailowej, strony internetowej szkoły. Uczniowie dostrzegają ogromną poprawę ich wiedzy o etykiecie i bezpieczeństwie w sieci, prawach autorskich. Znacząco wzrósł również poziom ich umiejętności związanych  z obsługą programów oraz korzystaniem z różnych aplikacji. Nauczyciele doceniają, że mogą pracować w nowoczesnych pracowniach lekcyjnych, godnych edukacji XXI wieku. Mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, wymiany doświadczeń oraz to, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie z mojej strony.

Ewaluację działań przeprowadziłam za pomocą ankiety skierowanej do rodziców, nauczycieli i uczniów. Jej analiza pozwoliła dostrzec efekty podejmowanych przeze mnie działań w ramach programu „ Szkoła z klasą 2.0”. Wymiernym wyznacznikiem każdego podejmowanego zadania są jego efekty. To one pozwoliły mi określić czy rzeczywiście zmiany te były konieczne. Dały również pełny obraz sensu  podejmowanych działań a także ukazały mocne i słabe strony. Oprócz badania kwestionariuszowego przeprowadziłam również liczne obserwacje i wywiady. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że podjęte działania przyniosły jedynie korzystne zmiany. Dzięki ewaluacji będę mogła obrać właściwe kierunki moich działań na przyszłość.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Wiem, że użyteczność i długotrwałość efektów wprowadzonych zmian jest najważniejsza.  Myślę, że innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się na stałe wpisze się w pracę szkoły. Również nasz szkolny Kodeks 2.0 na tyle mocno zapadł w pamięci naszych uczniów i wielokrotnie sprawdził się w praktyce, że jego zasady będą obowiązywały nadal. Będę również kontynuować nawiązaną współpracę i sukcesywnie doposażać szkołę w najnowocześniejszy sprzęt. Życzyłabym sobie aby  inicjatywa i zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły nadal było na tak wysokim poziomie. Uważam, że właściwa i mądra współpraca, ich wsparcie w działaniach edukacyjnych i wychowawczych jest nieocenione. W przyszłości chciałabym aby poczuli, że jakość pracy szkoły zależy również od nich.

       Udział w programie pozwolił mi spojrzeć inaczej na edukację w wymiarze TIK. Technologie te towarzyszył nam już od kilku lat, pojawiały się w wielu dziedzinach życia naszej szkoły. Nigdy jednak nie korzystałam z nich w sposób tak świadomy i zaplanowany.