Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spacer edukacyjny z TIK (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Grażyna Przytarska (gprzytarska) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum Nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni, Września (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Spacer edukacyjny

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Pierwszym krokiem było zebranie informacji na temat metody – spacer edukacyjny jako nowego narzędzia do wykorzystania w pracy szkoły. Na spotkaniu  otwierającym program „Szkoła z klasą 2.0” – 15 października 2013r przedstawiłam poszczególne przedsięwzięcia i rozpoczęłam  dyskusję nad wyborem zadania.  Większością głosów wybrano zadanie ” Spacer edukacyjny z TIK”

Kolejne zadania:

 1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami realizacji zadania - spacer edukacyjny z TIK.
 2. Opracowanie harmonogramu realizacji spaceru.
 3. Przygotowanie wspólnie z zespołem karty dokumentującej obserwacje zajęć.
 4. Obserwacje lekcji, rozmowy z uczniami  - dokumentowanie działań.
 5. Udział w spotkaniach przedmiotowych i propagowanie wykorzystania TIK na lekcjach.
 6. Ewaluacja przedsięwzięcia wspólnie z zespołem spacerującym.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadania na radzie pedagogicznej.
 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Spotkanie otwierające odbyło się 15.10.2013 r. Jednym z punktów było omówienie zadań dyrektora szkoły. Zespół  zainteresowało zadanie nowe - „Spacer edukacyjny” . Zapoznałam nauczycieli z materiałami dotyczącymi realizacji tego zagadnienia i rozpoczęliśmy dyskusję.

 • Nauczyciele zwrócili uwagę na fakt, że w codziennej pracy brak czasu na wymianę doświadczeń w zakresie korzystania z TIK, większość osób jest ciekawa jak robią to inni.
 • Powstała wątpliwość czy odwrócona lekcja to dobre narzędzie dla uczniów gimnazjum.  Dużym problemem dla ucznia jest zaprezentowanie w odpowiedniej formie przygotowanych zagadnień.
 • „Jak szybko uzyskać od uczniów informację zwrotną na lekcji  - z jakich narzędzi TIK można skorzystać? „

Podkreśliłam, że spacer edukacyjny z TIK ma służyć wymianie doświadczeń oraz ocenie na ile nowe technologie są wykorzystywane w naszej szkole i jakie są potrzeby w zakresie szkolenia nauczycieli.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Zadanie

Termin

Osoby zaangażowane

Spotkanie otwierające program „Szkoła z klasą 2.0” – wybór zadania dyrektora szkoły, powołanie zespołu do realizacji zadania

15.10.2013

Zespół ”Szkoły z klasą 2.0”:

 • Dyrektor,
 • koordynator
 • nauczyciele

Opracowanie wstępnego harmonogramu spaceru edukacyjnego oraz karty spaceru

Listopad 2013

Zespół do realizacji zadania „SETIK”:

Grażyna Przytarska wicedyrektor

Anna Nowicka

Dorota Czech -Czerniak

Przedstawienie na radzie pedagogicznej zadania dyrektora szkoły

10.12.2013r

Wicedyrektor szkoły i koordynator

Spotkania zespołów przedmiotowych /dzielenie się zasobami do korzystania z TIK na lekcjach/

10.12.2013r

Luty 2014

Wszyscy nauczyciele Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Spotkanie Zespołu „SETIK” – przygotowanie do realizacji zadania, przyjęcie zasad obserwacji.

Grudzień 2013r

Zespół „SETIK”

Obserwacja lekcji w ramach realizacji zadania

Grudzień 2013 – kwiecień 2014

Zespół „SETIK” oraz chętni nauczyciele

Obserwacja i wywiad z uczniami korzystającymi z TIK na przerwach

Luty-marzec 2014

Zespół „SETIK”

TIK na szkolnych imprezach

Grudzień – marzec 2014

Zespół „SETIK”

Podsumowanie wykonanego zadania:

 • Analiza kart spaceru
 • Wymiana informacji

Maj 2014

Zespół „SETIK”

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania

Maj 2014

Wicedyrektor Szkoły

Przedstawienie wniosków z realizacji zadania na radzie pedagogicznej.

Czerwiec 2014

Wicedyrektor Szkoły

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluacji służyć będzie zebrany materiał: karty spaceru, wywiady z nauczycielami i uczniami, nagrane filmy.  Planuję również przygotować ankietę  ewaluacyjną dla n-li, którzy gościli Zespół „SETIK” . O sukcesie zdecyduje oczywiście duża liczba n-li, którzy zaproszą na swoje lekcje i podzielą się swoimi pomysłami jak można uczyć z TIK.