Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Piotr Ciesielczyk (Adamka) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie, Adamowizna (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy wdrożyć w pełni dziennik elektroniczny. Pierwszy etap oswajania z dziennikiem mamy za sobą, gdyż w ubiegłorocznej edycji "Szkoły z Klasą 2.0" nauczyciele klas IV-VI wystawiali oceny z przedmiotów. Przygotowywaliśmy głównie Rodziców klas VI do posługiwania się tym narzędziem, bo wszystkie gimnazja w naszej gminie pracują w oparciu o dziennik elektroniczny.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

O potrzebie wprowadzenia dziennika elektronicznego nikogo nie trzeba przekonywać. Wszyscy są zgodni, że jest to wygodne narzędzie nadzoru dla dyrektora, funkcjonalne narzędzie pracy dla wychowawców odpowiedzialnych za uczniów swojej klasy i dla nauczycieli realizujących nauczanie przedmiotowe. Problem stanowi przede wszystkim obawa o możliwości i umiejętności prowadzenia zapisów w dzienniku. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć dziennik trzyetapowo: w ubiegłym roku od listopada oswajaliśmy się i rodziców z dziennikiem wpisując systematycznie oceny. Przede wszystkim skierowaliśmy nacisk na klasy VI, przygotowując rodziców do nadzoru przyszłych gimnazjalistów. W tym roku planujemy wdrożyć dziennik całkowicie: najpierw w klasach IV-VI, potem w klasach I-III. Nastepny problem to dostęp do internetu. Zaplanowaliśmy wyposażenie każdej klasy w komputer z dostępem do internetu. Problem dostępności do dziennika dla rodziców rozwiążemy samodzielnym stanowiskiem ogólnodostepnym dla rodziców.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

W miesiacach wrzesień - grudzień wyposażymy wszystkie sale lekcyjne w komputery z dostępem do internetu. Pomogą nam w tym rodzice-informatycy.

W styczniu uruchomimy samodzielne stanowisko komputerowe dla rodziców.

W I semestrze wdrożymy całkowicie dziennik elektroniczny w klasach IV-VI.

W II semestrze całkowicie wdrożymy dziennik w klasach I-III.

W tych zadaniach wezmą udział wszysce nauczyciele w pełnym zakresie.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Wprowadzanie dziennika elektronicznego może być monitorowane na bieżąco. Pierwsza ewaluacja nastąpi w pierwszej połowie lutego - wystawienie ocen na półrocze i podsumowanie realizacji programów nauczania.

W drugim semestrze nauczyciele, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu Szkoła z Klasą 2.0 będą czuwać nad prawidłowym i systematycznym wdrażaniem wdrażaniem dziennika w klasach I-III. Monitoring koordynatora szkolnego zespołu raz w miesiącu.

Na zakończenie roku szkolnego przygotujemy wieloaspektową ankietę skierowaną do nauczycieli, rodziców i uczniów z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. Uzyskane odpowiedzi będą dobrym źródłem potwierdzającym popularność /powszechność, dostępność/ tego narzędzia TIK jak i umiejętność posługiwania się nim w interesującym nas zakresie.