Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem; (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Sławek ELIKS (s.eliks) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum nr 56, Poznań (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

1. uchwalenie przez RP wprowadzenia e-dziennika,

2. pismo o wyrażenie zgody do Organu Prowadzącego -czerwiec 2013r.

3. wdrożenie szkoleń z wypełniania e-dziennika.

4. poinformowanie rodziców, zasiegnięcie opinii RR i SU,

5. zabezpieczenie sprzętu do wdrożenia e-dziennika, współpraca z firmą serwisową,

6. szkolenie dla rodziców -logowanie, informacje,

7. wdrozenie systemowe e-dziennika w pracy.

8. systematyczne wypełnienie e-dziennika przez nauczycieli.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Obecny czas wymusza nan nas wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, oprócz prowadzonych e-klas, e-dziennik umożliwi nam szybki i bezpośrdeni kontakt z rodzicem, uczniowi umozliwi na bieżąco widoczność swoich postępów edukacyjnych. Rodzic w każdym czasie może zobaczyć wszelkie informacje o swoim dziecku: obecnośc na zajeciach, oceny, uwagi czy kontakt z nauczycielem. Oprócz tego w naszym Gimanzjum obowiązkowe są comiesięczne spotkania z wychowawcami i uczącymi nauczycielami.

Wprowadzenie obowiązkowego e-dziennika wypłynęło wcześniej, przygotowania trwały pół roku, aż wreszczie wprowadziliśmy wersję elektroniczną.

Postulaty:

1. każdy nauczyciel regularnie wpisuje informacje w e-dzienniku -ważna systematyczność,

2. Każdy rodzic stara się regularnie odwiedzać e-dziennik swojego dziecka,

3 na bieżąco informujemy rodzica i ucznia o postępach edukacyjnych.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

1. podjecie uchwały o wprowadzeniu e-dziennika - decyzja grona pedagogicznego -maj 2013r.

2. przesłanie pisma do WO o zgodę na wprowadzenie elektronicznego dziennika -czerwiec 2013 -Dyrektor Szkoły,

3. podjecie szkoleń VIII, XI 2013 -odp. Nauczyciel informatyki, -wszyscy nauczyciele szkolenia

4. zasięgnięcie opinii RR, SU -IX 2013r. -dyrektor, wicedyrektor,

5. zabezpieczenie sprzętu, obsługa sprzętu -firma serwisowa, opiekunowie poszczególnych sal lekcyjnych,

6. szkolenia dla rodziców I spotkania IX. 2013r. odp. wychowawcy klas,

7. całościwe wdrożenie e-dziennika I ewaluacja pracy I. 2014, II ewaluacja VI 2014. -grono pedagogiczne,

8. wypełnianie e-dziennika -gorno pedagogiczne.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

1. dokonywanie analiz korzystania z e-dziennika -moduł analiz,

2. informowanie grona o właściwym wypełnianiu e-dziennika,

3, ankieta ewaluacyjna dla rodzicó i uczniów VI 2014r.