Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła na platformie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

1. Dokonanie przeglądu i analizy zasobów TIK w szkole.

2. Powołnie zepłu projektowego - wybór koordynatorów.

3. Założenie platformy wymiany informacji i doświadczeń i jej upowszechnienie.

4. Przeszkolenie nauczyceli.

5. Poinformowanie rodziców o założeniach projektowych z prośbą o wsparcie ich dzieci w działanich projektowych.

6. Założenie blogów nauczycielskich i uczniowskich.

7. Projektowanie materiałów dla uczniów i rodziców.

8. Zachęcenie do korzystania z materiałow edukacyjnych tworzonych przez nauczycieli i uczniów.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas zebrania otwierającego wybraliśm obszar i kordynatorów. Po przeanalizowaniu potrzeb naszej szkoły, wspólnie z nauczycielami doszliśmy do wniosku, że zasoby szkolne materiałów edukacyjnych znajdujące się w bibliotece szkolnej w formie papierowej nie spełniają współczesnych oczekiwań. Brakuje w szkole możliwości wymiany doświadczeń i informacji on-line. Uznaliśmy, że świetną sprawą będzie założenie platformy wymiany doświadczeń i informacji. Obawy nasze budził problem związany z prawami autorskimi, które zostały rozwiane dzięki informacjom uzyskanym na konferencji "Dyrektor i Dyrektorka 2.00" w której wzięła udział pani wicedyrektor. 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

październik - zebranie organizacyjne, powolanie koordynatorów

listopad - założenie platformy edukacyjnej, przeszkolenie nauczycieli i uczniów, poinformowanie rodziców o przystąpieniu szkoły do projektu.

grudzień - założenie blogów nauczycielskich i uczniowskich.

styczeń - marzec - działania mające na celu realizację zadań TIK, prowadzenie blogów przez uczniów i nauczycieli, prezentacja swoich dokonań i wymiana doświadczeń.

marzec - czerwiec - rtealizacja i prezentacja, szkolny festiwal - ewaluacja.

 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Sprawny przebieg zadania będę sledziła odwiedzając blogi uczniowskie i nauczycielskie, oraz podczas bezpośrednich rozmów z uczniami i nauczycielami. Zastanowię się nad przeprowadzeniem ankety wśród osób bioących udział w przedsięwzięciu. wykorzystam metodę bezpośredniej obserwacj oraz prezentacji blogów podczas Szkolnego festiwali oraz zasobów zgromadzonych na platformie wymiany doświadczeń i inforamcji.