Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spotkania z Poezją (Projekt edukacyjny - prezentacja)

Autor: marta korzynek (martakorzynek) nauczyciel

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum, Sandomierz (podstawowy harmonogram)

Przedmioty: inny

Etapy edukacyjne: Ponadgimnazjalny

Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy? Opisz w jakim momencie Festiwalu 2.0 odbyła się prezentacja uczniów i jakie panowały warunki. Jeśli prezentacja projektu odbyła się w innym miejscu niż podczas szkolnego festiwalu, napisz dlaczego.

Publiczna prezentacja wszystkich realizowanych, w naszej szkole (I LO  Collegium Gostomianum), projektów dotyczących programu „Szkoła z Klasą 2.0” odbyła sie w refektarzu dnia 3 czerwca 2014r o godz. 12.00 w ramach „Szkolnego Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0...”. Program tego przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

  1. Rozpoczęcie festiwalu  - godz. 12:00;
  2. Prezentacja projektu edukacyjnego „Gloria Victis” – godz. 12:05;
  3. „Obojętność” sonda przeprowadzona wśród uczniów w Dniu Otwartym Szkoły – godz. 12:45;
  4. Prezentacja projektów „Pisarze związani z Sandomierszczyzną”, „Spotkania z Poezją”, „Warsztaty dziennikarskie” – godz. 12:55;
  5. Prezentacja projektu „Konteksty interpretacyjne literatury" – godz. 13:30;
  6. Nagrodzone prezentacje w ramach projektu Powitanie Wiosny „Zdrowo
    i Sportowo” – godz. 13:50;
  7. Podsumowanie festiwalu – godz. 14:00.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://lo1.sandomierz.pl/cg/?id=news-20140530-1519&lang=pl

W trakcie tego festiwalu prezentowane były projekty, w których byłam bezpośrednio zaangażowana, tj: „Gloria Victis”, „Pisarze związani z Sandomierszczyzną”, „Spotkania z Poezją”. Ja jednak chciałam się skupić na jednym z nich tj.  projekcie „Spotkania       z Poezją”.

Prezentacja tego projektu odbyła się zgodnie z ustalonym w powyższym programie czasie i miała charakter niejako konsekwencji rozwinięcia tematyki poruszanej            w prezentacji bezpośrednio poprzedzającej.

W prezentacjach, w charakterze zarówno odbiorców, ale również przedmówców, uczestniczyli: Burmistrz Miasta -Jerzy Borowski, Pan Dyrektor - Krzysztof Zieliński, Pani Wicedyrektor - Barbara Tęgiewicz, dziennikarz Radia Kielce, koordynator i uczestnicy projektu, oraz młodzież naszej szkoły.

 

Jak przebiegała sama prezentacja i jak długo trwała? Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby? Jakie tematy/problemy i w jakiej formie prezentowały poszczególne zespoły uczniowskie?

Tematykę dotyczącą projektu "Gloria Victis" przedstawi mój kolega Marek,
a prezentacją projektu "Pisarze związani z Sandomierszczyzną" zajmie się moja koleżanka Agnieszka. Ja zajmę się kwestią projektu "Spotkania z Poezją".

Prezentacja projektu "Spotkania z Poezją" trwała ok 15 min.

Uczennice Wiktoria Niedziółka i Ada Kołodziej przedstawiły tematykę i ideę projektu. Ideą projektu jest propagowanie poezji wśród uczniów, integracja młodzieży z różnych szkół, uwrażliwienianie na piękno utworów lirycznych.W tym roku szkolnym odbyło sie osiem takich spotkań: Pożegnanie lata i przywitanie jesieni; Nasza Niepodległa poezja patriotyczna; Zimowy pejzaż; O miłości wierszem; Wiosna między wierszami;Wiersze Jana PAwła II; Strofy o Sandomierzu; Lato i wakacje. Młodziez uczestnicząca w "Spotkaniach z Poezją" brała udział w obchodach XII Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami chorującymi Psychicznie w Domu Katolickim czytając wiersze Krzysztofa Słapczyńskiego. O naszych spotkaniach można przeczytać na stronie www Biblioteki Szkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej i na łamach czasopisma "Sandomierzanin".

Dodatkowo zaprezentowano opracowanie w postaci zbioru pt. „Spotkania z Poezją – Almanach poetycki”, który powstał w wyniku zgromadzenia tekstów poetyckich, podzielonych tematycznie i prezentowanych podczas naszych cyklicznych spotkań.

Opracowanie to jest dostępne w Bibliotece Szkolnej, a dodatkowo niektóre
z rozdziałów umieszczono na stronie www Biblioteki (ze względów techniczno edycyjnych nie udało się umieścić całości jednak zostanie to uzupełnione
w najbliższym czasie).
http://lo1.sandomierz.pl/biblio/

Moja rola ograniczała się do koordynacji prezentacji poszczególnych projektów
(w których uczestniczyłam) oraz do fotograficznego rejestrowania przebiegu całego festiwalu (fotografie w załączeniu).

 

Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Cały Festiwal został przygotowany w oparciu o zaplecze multimedialne naszej szkoły.       W trakcie poszczególnych prezentacji wykorzystywano, odpowiednio do potrzeb: rzutnik multimedialny, zestaw nagłaśniający, laptop, aparat fotograficzny, kamerę Video.

W mojej prezentacji uczniowie wykorzystywali: rzutnik multimedialny, zestaw nagłaśniający, laptop.

Cały Festiwal był rejestrowany za pomocą kamery cyfrowej i aparatu fotograficznego.

 

Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni? Co można było zrobić inaczej?

Podsumowanie projektu odbyło się w Czytelni Szkolnej następnego dnia po Festiwalu.

Projekt został oceniony przez uczniów bardzo dobrze. 

Uczniowie bardzo ciepło wspominają atmosferę naszych spotkań i podkreślają możliwość wyjścia z własnymi zainteresowaniami i prezentacją własnych umiejętności na zewnątrz, poza środowisko naszej szkoły. Poza tym są dumni ze swojego wkładu w powstanie almanachu, który będzie bardzo przydatny na następnych naszych spotkaniach, szczególnie dla ich następców i naśladowców. Dodatkowo opracowanie to będzie mogło być wykorzystywane na zajęciach z języka polskiego jako gotowe narzędzie edukacyjne.

Wyżej wspominany almanach w swojej formule został skonstruowany w taki sposób, że jest możliwe bieżące uzupełnianie jego poszczególnych rozdziałów o nowe teksty literackie. W związku z tym będzie on uzupełniany na bieżąco nowymi materiałami przesyłanymi przez uczniów i sympatyków poezji.

Podsumowując, uczniowie doszli do wniosku, że taki zbiór tekstów umożliwi
w przyszłości zgromadzenie znacznego i unikatowego, w swoim rodzaju, zbioru poezji, opartego nie na chronologii autorskiej ale na tematyce co w pewien sposób usystematyzuje zebrany w ten sposób materiał, a jednocześnie ułatwi jego wykorzystanie: w dalszych edycjach prowadzonego cyklu „Spotkań
z Poezją”, przy prowadzeniu zajęć.

Kwestią, która zdaniem młodzieży mogłaby być wykonana w sposób nieco bardziej skuteczny była promocja i reklama naszego przedsięwzięcia. Mogłaby ona być znacznie skuteczniejsza i obejmować swoim zasięgiem większe grono miłośników poezji, gdyby została rozpropagowana w szerszych kręgach (szczególnie środowiskach spoza miasta Sandomierza). Na pewno sugestia ta zostanie wzięta pod uwagę jednak dotychczasowa formuła,  kwestie organizacyjne w znacznym stopniu ograniczały wprowadzenie takiego rozwiązania. 

 

Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z pracy nad projektem i publiczną prezentacją. Na co warto by nauczyciele zwracali uwagę realizując to zadanie?

Projekt jest realizowany od 4 lat. Na początku nikt nie przypuszczał że rozwinie się do obecnej formy i zaangażuje tak dużą liczbę uczniów naszej szkoły.

Jest on dodatkową formą podkreślania bieżących wydarzeń wynikających zarówno
z tradycji (rocznice, święta), jak również z najnowszych wiadomości (np. kanonizacja Jana Pawła II).

Dobrym pomysłem jest wyjście z taką formułą spotkań na zewnątrz szkoły
i promowanie w środowisku lokalnym co umozliwia nawiązywanie nowych kontaktów, wymiany doświadczeń i bieżacego zapoznawania sie z nowymi,
a często i ciekawymi formami wyrazu.