Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadania dyrektora (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Andrzej Szatan (Andrzej Szatan) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa, Glichów (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Komputery po lekcjach

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Wybraliśmy kategorię „Komputery po lekcjach” i zaplanowaliśmy stopniowe wprowadzanie i wykorzystanie TIK w szkole - na oraz po lekcjach.

Dla nauczycieli zostały zorganizowane warsztaty, podczas których mogli poznać i zastosować w praktyce wybrane programy TIK (edycja prezentacji w chmurze, edycja grafik online). Na zajęciach świetlicowych uczniowie uczyli się i tworzyli własne animacje, filmy, miniaudycje – powstałe prace publikowali następnie na blogach uczniowskich, których prowadzenia także nauczyli się w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Zespoły uczniów zainteresowanych udziałem w projektach wypracowały wspólnie z nauczycielami  tematy i następnie dokonały wyboru i podziału zadań do realizacji. Powstały 3 grupy projektowe i w ten sposób udało się zaangażować uczniów z wszystkich klas szkoły podstawowej. Najmłodsi uczniowie podjęli się projektu związanego ze światem bajek, legend i baśni pt. „Stoliczku, nakryj się”, grupa z klas IV-V wybrała projekt regionalny „Glichów 2014 – wioska marzeń”, natomiast uczniowie klasy VI realizowali projekt przyrodniczy „Jeszcze są wśród nas”. Wszelkie działania zaktywizowały uczniów i przyczyniły się do ich większego usamodzielnienia. Uczniowie na bieżąco umieszczali na blogach informacje z postępu prac, dzielili się wrażeniami, komentowali aktywnie wpisy – co z kolei zaowocowało odznakami, przyznawanymi w tej edycji programu „Szkoła z klasą 2.0”. Nasi uczniowie zdobyli wszystkie odznaki, co poświadcza ich umiejętności i skuteczność działania.

W szkole były organizowane zajęcia nt. bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie mogli regularnie uczestniczyć i ćwiczyć na warsztatach o prawie autorskim i dozwolonym użytku, otwartych zasobach – rezultatem działań były m.in. odznaki z gwiazdką przyznawane uczniom za upowszechnianie informacji oraz wykonane konkretne prace tematyczne.

Udało się także zachęcić uczniów do tego, aby wykorzystywali własne urządzenia także do celów edukacyjnych. Uczniowie nauczyli się stosować dyktafony z telefonów komórkowych i przenosić pliki, fotografowali i kręcili klipy smartfonami, wykorzystując oprogramowanie do realizacji projektów czy zadań domowych. Poznali też możliwości pracy w chmurze.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Powodem do zadowolenia jest aktywność naszych uczniów i nauczycieli, która jest widoczna w działaniach projektowych. Metoda projektu uczy samodzielności, uczy pracy w zespole – nie tylko w grupie rówieśniczej. Wyzwala intensywny proces myślowy i pobudza do kreatywnych rozwiązań. Dzięki niej odkrywane są nowe możliwości uczniów, ale i nauczycieli, co z kolei przynosi dużą satysfakcję. Nasze aktywności projektowe zostały zauważone i jesteśmy „szkołą ekspercką”.

Uczniowie mogli kształtować poczucie odpowiedzialności za realizację podjętych inicjatyw, stosowali się do wspólnie wypracowanych zasad działania, mogli stać się wykonawcami twórczych zadań, wykorzystywali i zdobywali wiedzę w sposób praktyczny, odnoszący się do sytuacji z życia codziennego. Mieli możliwość uczenia się od siebie nawzajem i dzielenia informacjami i umiejętnościami. Nie poddawali się napotykając na problem, ale starali się znaleźć rozwiązanie – to kolejne atuty, jakie są widoczne na co dzień.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Zaplanowane zadania realizowane były terminowo i w sposób dobrze zorganizowany. Wykorzystywaliśmy nabyte umiejętności TIK w sposób efektywny, na miarę możliwości technicznych. Posiadane przez nas zasoby sprzętowe nie są niestety optymalne do potrzeb programu takiego jak „Szkoła z klasą 2.0” i pozyskanie nowocześniejszego wyposażenia jest koniecznością, jeśli chcemy móc komfortowo i efektywnie stosować TIK w codzienności szkolnej.

Uczniowie z nowymi technologiami radzą sobie doskonale i szybko opanowują umiejętności, na każdym kroku warto jednak przypominać o poszanowaniu prawa autorskiego oraz zasadach bezpieczeństwa, jak i aktywnym reagowaniu na niepokojące sygnały (mowa nienawiści czy cyberprzemoc).

Większą uwagę warto zwrócić na to, aby nauczyciele wzbogacili codzienną ofertę dydaktyczną o własne, przygotowane według swojej koncepcji materiały edukacyjne, wykorzystując otwarte zasoby oraz ogólnie dostępne bogate oprogramowanie online. Mogą być one wykorzystywane np. jako praca domowa z uczniem, w ramach zajęć świetlicowych czy uzupełnienie pozwalające na indywidualizację nauczania.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Analiza rozmów indywidualnych i grupowych, wywiadów, obserwacji, komentarzy na blogu wykazuje pozytywny odbiór działań związanych z realizacją zadania. Nauczyciele współpracują, inicjują nowe pomysły, rodzice aktywnie angażują się w projekty. To dobry znak i poświadczenie, iż dokonaliśmy dobrego wyboru.

Aby sprostać wymaganiom zadań „Szkoły z klasą 2.0”  na kolejnej radzie pedagogicznej spróbujemy zaplanować listę tematów szkoleń w ramach samokształcenia związanego z TIK i jego zastosowaniem w organizacji procesów edukacyjnych. Rozważymy też możliwość zaproszenia uczniów  z innej szkoły na wspólne zajęcia z TIK oraz zachęcenie większej grupy rodziców do wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych z użyciem TIK.

Podsumowując nasz dotychczasowy udział w programie stwierdzam, iż naszym uczniom i nauczycielom udało się nabyć nowe umiejętności związane z TIK, co poświadczają wypracowane liczne materiały: prezentacje, plakaty multimedialne, instrukcje, animacje. Uczniowie pewniej posługują się nowoczesnymi technologiami do celów edukacyjnych, opanowali umiejętność pracy zespołowej, sprawniej wykorzystują techniki autoprezentacji i zarządzają czasem po lekcjach.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Uzyskane efekty warto podtrzymać poprzez kontynuację działań w programie. Jak już nadmieniłem dobrze będzie zająć się systemowym przygotowaniem kadry do skutecznego działania z wykorzystaniem narzędzi TIK, a z drugiej strony zaangażowanie większej grupy uczniów i ich rodzin. Jest to jednak plan ambitny i wymagający zarówno czasu, jak i organizacji korelującej z życiem społeczności lokalnej. Do tego niezbędna jest również sprawna baza sprzętowa, a ta wymaga odnowienia i uzupełnienia. Konieczne więc będzie podjęcie inicjatyw i projektów, które umożliwią nam zrealizowanie takiego przedsięwzięcia.

Niezależnie jednak od powyższego wniosku – jak widać z naszych tegorocznych doświadczeń – nie ma rzeczy niemożliwych i można śmiało działać wykorzystując pomysły i rozwiązania czasem pracochłonne, niemniej skutkujące sukcesem w  działaniu.