Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Podsumowanie realizacji zadania. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Ewa Tomczyk (szkola43geograf) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 43, Kraków (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Zadanie, które wybrałam do realizacji w bieżącym roku szkolnym, to zadanie nr 2: Nasi e-nauczyciele. Zależało mi na tym, by nauczyciele pracujący w naszej szkole potrafili wykorzystywać na lekcjach nowoczesne technologie, dzięki czemu w interesujący sposób mogliby przekazać uczniom to, co w ich mniemaniu jest trudne bądź nieciekawe. Na spotkaniu otwierającym złożyłam propozycję wyboru tegoż zadania. Po jej zaakceptowaniu, wraz z Zespołem 2.0 ustaliliśmy zasady współpracy. Moje pomysły dotyczące organizacji szkoleń spotkały się z pozytywnym przyjęciem. Ustaliliśmy, że skierujemy do nauczycieli zapytanie dotyczące obszarów wykorzystywania TIK, w których oczekiwaliby wsparcia. Na tej podstawie wygenerowaliśmy listę szkoleń i warsztatów, które wydawały się konieczne do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym. Na liście znalazły się m.in. następujące propozycje zajęć: jak wykorzystać zasoby Internetu do stworzenia ciekawych lekcji, spotkań czy imprez szkolnych oraz opracowanie danych statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Koordynator projektu, a zarazem administrator naszej szkolnej strony internetowej zaznaczył, że konieczne jest przeszkolenie nauczycieli z zasad tworzenia materiałów w edytorach tekstów. Ważnym wydało się nam również zachęcenie nauczycieli do częstszego wykorzystywania tablic multimedialnych i projektorów umieszczonych w klasach. W tym celu postanowiliśmy zorganizować odpowiednie warsztaty. Wkrótce ustaliliśmy pierwotny harmonogram wszystkich szkoleń i warsztatów, który jednak pod koniec I semestru został zmieniony.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Wiele pomysłów zaproponowanych przeze mnie i przez Zespół 2.0 zostało zrealizowanych. Każdy z nich cieszy. Najbardziej jednak jestem zadowolona z frekwencji nauczycieli na szkoleniach dotyczących wykorzystywania tablic multimedialnych. Szkolenia te nie były obowiązkowe, zasugerowałam nauczycielom, ze warto by było zobaczyć, czym chcą podzielić się z nami osoby wykorzystujące tablice w swej codziennej pracy i czekałam na odzew. Okazało się, że większość społeczności nauczycielskiej uznała tę propozycję za godną uwagi. Na szkolenie zapisały się nawet te osoby, które w bieżącym roku szkolnym nie mają zajęć w klasach, w których tablice są zamontowane. Daje to do myślenia podczas układania planu zajęć na przyszły rok – warto każdemu nauczycielowi dać szansę prowadzenia zajęć w pracowni multimedialnej.

Innym działaniem, które cieszy i którym warto się pochwalić, było zakupienie zestawu pilotów do testów, które są często wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych (wspaniale nadają się do sprawdzenia poziomu zrozumienia tematu omawianego podczas zajęć), a także konkursów, jak chociażby turniej wiedzy ekologicznej zorganizowany przez koordynatorkę ds. ekologii w naszej szkole . Używanie pilotów podoba się szczególnie uczniom, których cieszy nowatorskie podejście do sprawdzania wiedzy.

Kolejnym działaniem, z którego jestem zadowolona, było zorganizowanie w naszej szkole szkolenia Google Apps, w którym miałam możliwość uczestniczyć wraz z sześcioma nauczycielami z naszej szkoły oraz zaproszonymi gośćmi. Dzięki niemu nie tylko zdobyliśmy wiedzę i nowe umiejętności, które już teraz są przez nas wykorzystywane na lekcjach (część uczniów ma już stworzone konta w ramach usługi Google dla szkół, z których korzystają podczas zajęć), ale także mogliśmy wykorzystać to spotkanie do wymiany poglądów i dobrych praktyk z innymi dyrektorami, koordynatorami programu Szkoła z Klasą 2.0 oraz nauczycielami.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Jak już zauważyłam, wiele pomysłów zaproponowanych przeze mnie i  Zespół 2.0 zostało zrealizowanych. Są jednak i takie, z realizacji których musieliśmy na razie zrezygnować, jak chociażby szkolenia rady pedagogicznej z opracowania danych statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego czy wykorzystania zasobów Internetu do stworzenia ciekawych lekcji. Mimo szczerych chęci, okazało się, że wielość zadań, z którymi zmierzyliśmy się w trakcie tego roku szkolnego, uniemożliwiła nam zorganizowanie owych warsztatów. Ostatecznie, doszliśmy do wniosku, że osoby muszące opracowywać dane statystyczne we własnym zakresie umówią się z p. Krzysztofem Świergoszem w celu wskazania odpowiadającego im terminu, bądź spotkają się z nim na indywidualnych konsultacjach. Szkolenie dotyczące wykorzystania zasobów Internetu do stworzenia ciekawych lekcji zorganizujemy w przyszłym roku.

Jako wniosek, a równocześnie przestrogę dla naśladowców, należałoby uznać maksymę Co za dużo, to niezdrowo. Opracowując plan szkoleń mieliśmy szczere chęci przeprowadzenia ich wszystkich, jednak nie wzięliśmy pod uwagę tego, iż w bieżącym roku czeka nas kilka szkoleń zorganizowanych przez SORE. Ponadto nasza szkoła uczestniczyła równolegle w kilku programach / projektach edukacyjnych, dlatego ilość działań pozalekcyjnych była zdecydowanie większa niż zakładana na początku roku. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby stworzenie planu minimum i planu maksimum.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

W trakcie mijającego roku szkolnego miałam szansę uczestniczyć w wielu lekcjach, które prowadzone były przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zauważyłam, że coraz większa liczba nauczycieli korzysta z TIK i chwali tę możliwość. Niektórzy nauczyciele z własnej inicjatywy zorganizowali lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK.  Uczniowie za każdym razem reagują radośnie, gdy widzą, że na lekcji wykorzystywane będą netbooki, piloty do testów czy choćby tablica multimedialna. Zapał, z jakim pracowali, mogłam docenić choćby na lekcji przyrody z wykorzystaniem netbooków, którą dla nich przygotowałam. Równie chętnie zgłaszają się do zadań, których wykonanie wymaga wykorzystania komputera i Internetu.

Planowałam, że dokonam ewaluacji poprzez przeprowadzenie obserwacji zajęć z wykorzystaniem TIK oraz analizując ankiety wypełnione przez uczniów oraz nauczycieli. Punkt pierwszy zrealizowałam. Ankiety uczniom i nauczycielom rozdane zostaną po zrealizowaniu ostatniego punktu programu, czyli Festiwalu 2.0. Chcę, aby mieli szansę wypowiedzieć się na temat naszej działalności w ramach Szkoły z Klasą 2.0 po zapoznaniu się z wszystkimi zrealizowanymi przez nas punktami programu. Zastanawia mnie nie tylko to, czy uczniom podobają się lekcje z wykorzystaniem TIK, które lekcje najlepiej wspominają, jaką formę zajęć preferują, na zajęciach z których przedmiotów chcieliby częściej korzystać z TIK i dlaczego, ale także , czy pamiętają, czego od nas wymagało uczestnictwo w programie Szkoła z Klasą 2.0 i jakie działania z programem tym identyfikują. Pozwoli mi to sprawdzić, czy program był wystarczająco w szkole rozreklamowany i co w przyszłym roku należałoby zmienić, aby zwrócić na niego szczególna uwagę.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Myślę, że pomysł dotyczący szkoleń koleżeńskich dla nauczycieli powinien być wciąż realizowany. Szkolny sprzęt informatyczny jest stale wzbogacany o nowe egzemplarze, w tym roku zakupiliśmy piloty do testów, a więc niezbędne będzie przygotowanie większej grupy osób do ich obsługiwania. Będę też stale zachęcać członków grona pedagogicznego do przygotowywania zajęć z wykorzystaniem TIK oraz organizowania lekcji otwartych. Chciałabym też stworzyć każdemu nauczycielowi możliwość przeprowadzania lekcji przy tablicy multimedialnej, tak układając plan lekcji, by każdy mógł choć jedne zajęcia w tygodniu przeprowadzić w Sali wyposażonej w ten właśnie sprzęt. W ten sposób nauczyciele mogliby w praktyce wykorzystać wiedzę zdobyta w czasie szkoleń, a ponadto zajęcia te byłyby ciekawą formą pracy dla uczniów. Wydaje mi się też, że konieczne jest stałe uzupełnianie wykazu stron internetowych z ciekawymi propozycjami lekcji, testów czy zadań, które można wykorzystać podczas zajęć z TIK.