Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zbliżamy się do końca ... (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Maria Czerwińska (m_czerwinska) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum w zespole, Nędza (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Wybrane zadanie to „Nasi e-nauczyciele” jego realizacja przebiegała zgodnie z założeniami ujętymi w planie działań przewidzianych do realizacji tego zadania:

  1. Grupa 5 nauczycieli ukończyła szkolenie w projekcie „INTERaktywni NAUCZYCIELE – wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego” oraz  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4., organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach, w szczególności kursy „Projektowanie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem ITC” i „Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu. Praca z tablicą interaktywną”.
  2. Grupa 5 nauczycieli uczestniczących w projekcie „Kompetentny e-nauczyciel” przystąpiła do obowiązkowego testu on-line dla ubiegających się o certyfikat „Certyfikat EPP e-Nauczyciel” – wszyscy zdali.
  3. Systematycznie odbywały się spotkania grup nauczycieli w ramach tworzenia bazy dobrych praktyk stosowania TIK na poszczególnych przedmiotów
  4. Nauczyciele prowadzili zajęcia otwarte dla innych nauczycieli oraz rodziców, stosując nowoczesne technologie http://zsgnedza.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=354&action=show
  5. Stale motywowałam nauczycieli do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania TIK – przesyłałam na maile zestaw linków stron internetowych do zastosowania na poszczególnych przedmiotach (w załączeniu), proponowałam lekturę stron internetowych na temat nowoczesnej edukacji http://www.jogtheweb.com/run/TrYKaAnOtBxl/Ciekawe-strony-dla-nauczycieli
 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Najbardziej jestem zadowolona z faktu, że „infekcja” TIK-iem się rozpoczęła. Spora liczba nauczycieli (w tym nawet najwierniejsi wyznawcy nauczania za pomocą kredy i tablicy) coraz częściej sięga po nowe narzędzia i aplikacje, a przede wszystkim dyskutują na tematy z związane TIK-iem. Być może wpływa na to fakt, że każda klas jest wyposażona w komputer z dostępem do Internetu (z uwagi na dziennik elektroniczny), z czego w czterech są jeszcze tablice interaktywne, a w dwunastu projektor z ekranem i wtedy nie trudno stosować nowoczesne technologie. Jednak cały czas główny ciężar zorganizowania lekcji w sposób nowoczesny spoczywa na nauczycielu (nie zastąpi go nawet najlepszy sprzęt) a właściwie na jego chęci bycia coraz lepszym w poznawaniu i stosowaniu nowych narzędzi i aplikacji. W ramach podtrzymania „infekcji” wyprodukowałam „wirusa”, czyli swoją stronę internetową http://edukacyjnytik.jimdo.com/

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Ad 3.

Trudno mi wskazać, co można by zrobić inaczej, ponieważ działania, które podjęłam wraz z nauczycielami przyniosły oczekiwany efekt – a na tym nam przecież najbardziej zależało. W ramach przestróg dla naśladowców proponuję:

  1. Na pewno warto zwrócić uwagę na dobór szkoleń dla nauczycieli a właściwie prowadzących – szkoda czasu, jeśli prowadzący szkolenie nie prezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego i moderatorskiego. Ja miałam to szczęście, że doskonale znałam kompetencje osoby, które prowadziła wspomniane wcześniej kursy i nie wahałam się przy podjęciu decyzji, aby zgłosić nauczycieli do wspomnianych projektów, ponieważ wiedziałam, że będzie ich szkolił prawdziwy ekspert.
  2. Ponadto warto także kierować się zasadą „nic na siłę” – jeśli ktoś nie chce stosować ani nawet spróbować stosowania TIK, to po prostu trzeba dać mu spokój i czas – być może dojrzeje do takiej decyzji albo i nie.
  3. Może czas pomyśleć o zmianie zasad używania telefonów komórkowych w szkole, jeśli chcemy zastosować metodę BYOD (Bring Your Own Device), to raczej zakaz używania telefonów nie pomoże nam w rozpowszechnianiu tej metody. My już zasady zmieniliśmy i teraz mamy takie: załącznik.
 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

W opinii nauczycieli, uczniów, rodziców (zdaję sobie sprawę, że na pewno nie wszystkich) działania w ramach częstszego stosowania TIK na lekcjach w naszej szkole są zauważane i doceniane. Świadczą o tym wyrazy uznania dla takiej pracy nauczycieli, jakie rodzice kierują do mnie lub bezpośrednio do tych nauczycieli. Jesteśmy akurat po Święcie Szkoły połączonym z Festiwalem 2.0, więc duuużo dobrego na ten temat się nasłuchałam http://zsgnedza.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=384&action=show  Dodatkowo nauczyciele w sprawozdaniu półrocznym byli zobowiązani m. in. wskazać listę konkretnych narzędzi TIK, jakie stosują na swoich lekcjach – to dało mi przeświadczenie, że nowoczesne technologie nie są im już obce i coraz śmielej je stosują. Przed nami jeszcze ankieta do przeprowadzenia wśród uczniów na temat stosowania TIK przez nauczycieli na poszczególnych zajęciach – mam nadzieję, że jej wyniki pokryją się ze sprawozdaniami nauczycieli.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Mam nadzieję, że uzyskany efekt podtrzymamy poprzez stałe doskonalenie się nauczycieli – już planuje dla nich szkolenie z „Gooogle Apps” – oraz częstsze wykorzystywanie tych narzędzi, które już znają i odważne sięganie po te, o których tylko słyszeli. W ramach rozbudowy efektu planujemy zorganizować cykl warsztatów stosowania TIK dla rodziców, babć, dziadków i innych chętnych spoza szkoły, które poprowadzą nauczyciele z uczniami. Osobiście jestem już zaproszona przez inne szkoły, żeby „poopowiadać” im o możliwościach stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i przedstawić działanie konkretnych narzędzi i aplikacji, w czy na pewno pomoże mi , cytowana wcześniej, moja strona "Narzędzia TIK".