Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Zadanie: Szkoła na platformie.

W ramach realizacji zadania „Szkoła na platformie” będziemy wdrażać kilka istotnych elementów:

  1. Udostępnianie uczniom i rodzicom, ważnych z punktu widzenia procesu nauczania, treści nauczania.

  2. Nauka przez zabawę czyli wykorzystanie platformy do powtarzania przez uczniów materiału. Który realizowany był podczas zajęć w szkole.

  3. Eko-szkoła – oszczędność papieru. Testy sprawdzające wiadomości oraz projekty w charakterze prac domowych w wersji elektronicznej.

 

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego, które odbyło się 17.10.2013r. pojawiło się kilka istotnych postulatów.  Aby sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli wybraliśmy następujące działania:

  1. Lekcje na platformie. Podczas procesu nauczania pojawiają się treści, które sprawiają uczniom wiele kłopotów. Lekcje realizujące dany materiał będą umieszczane przez nauczycieli na platformie w kategorii „Lekcje”. W ten sposób dostęp do danego materiału będą mieli uczniowie nieobecni tego dnia w szkole oraz rodzice, którzy będą mogli popracować w domu z dzieckiem.

  2. Nauka przez zabawę. Wykorzystamy  platformę do przydzielania uczniom testów z różnych dziedzin. Wykorzystamy tu interaktywność  testu multimedialnego. Skonstruujemy testy tak, aby po wybraniu odpowiedzi przez ucznia zobaczył on jaka jest prawidłowa. Tym sposobem, rozwiązując  test uczeń jednocześnie uczy się. Testy można wykonywać wiele razy, aby uczeń miał szansę uzyskać piątkę. Dobra ocena z testu zmotywuje ucznia do wytężonej pracy podczas sprawdzianu.

  3. Pomóżmy sobie. Nauczyciele realizujący zastępstwo będą mogli korzystać z lekcji umieszczonych przez specjalistów na platformie. Uczniowie nie stracą w ten sposób treści ważnych z punktu widzenia procesu nauczania.

  4. Projekty. Wychodząc naprzeciw pracy z uczniem zdolnym, na platformie będziemy umieszczać projekty, czyli zadania do wykonania przez ucznia lub grupę uczniów. Ten obszar nauczania potrzebuje dodatkowej przestrzeni czasowej, o którą ciężko podczas pracy w szkole. Na platformie edukacyjnej nauczyciele szczegółowo wyjaśnią co należy zrobić ramach realizacji projektu. Uczniowie będą dokładnie poinformowani o zakresie pracy korzystając z platformy. Nauczyciel będzie mógł sprawdzić projekt w ten sam sposób. Projekt będzie można wykorzystać również do pracy z uczniem słabszym, w charakterze poprawy materiału, który nie został opanowany przez ucznia podczas lekcji w szkole.

  5. Ankiety. Narzędzie to daje możliwość przeprowadzenia diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli z zachowaniem pełnej anonimowości. System zlicza odpowiedzi i podaje  procentowe zestawienie. W ten sposób przeprowadzimy ewaluację zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.

  6. Co nowego? Na platformie powstaną kategorie: Eko-szkoła i Kącik psychologiczno-pedagogiczny, gdzie będziemy umieszczać gazetkę szkolną i prezentacje, którymi chcemy się podzielić z rodzicami u czniami.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Wszystkie działania będą realizowane przez nauczycieli w zależności od potrzeb. Wybraliśmy grupę 20 nauczycieli, którzy brali udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania zasobów platformy oraz tworzenia projektów, lekcji i testów. Każdy z nauczycieli umieści po 2 lekcje, 1 test i 1 projekt na platformie edukacyjnej w oficjalnej bazie lekcji i testów szkolnych. Z tych elementów będzie można korzystać na zastępstwach. Uczniowie nieobecni będą mogli zapoznać się z tematem lekcji.  Nauczyciele przedmiotowcy 2 razy w semestrze udostępnią swoim uczniom testy, z których będzie można powtórzyć przerobiony materiał. Uczniowie chętni 2 razy w ciągu roku szkolnego znajdą na platformie projekt do realizacji.

W kategoriach Kącik Psychologiczno-Pedagogiczny i Eko-szkoła pojawią się prezentacje multimedialne do obejrzenia przez uczniów i rodziców. W ciągu roku szkolnego będziemy mogli zapoznać się z kolejnymi numerami gazetki w wersji elektronicznej.

Zajęcia pozalekcyjne pod koniec roku szkolnego będą poddane ankiecie na platformie wśród uczniów uczęszczających w ramach ewaluacji.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Administrator szkolnej platformy edukacyjnej ma wgląd w ilość zamieszczanych na platformie testów i lekcji. Tą metodą sprawdzimy aktywność nauczycieli. Oprócz tego każdy z nauczycieli ma możliwość „polecania” stworzonych przez siebie materiałów, a więc istnieje możliwość, aby jedna osoba w szkole otrzymała wszystkie materiały celem ich przejrzenia. Nauczyciele przydzielający ankiety, po ich przeprowadzeniu prześlą do dyrekcji jej wyniki. Każdy z użytkowników platformy ma wgląd w nowe kategorie wprowadzonych materiałów. Tak więc prezentacje i gazetka będą widoczne przez użytkowników. Zapoznając się z kolejnymi materiałami przeprowadzimy zestawienie pojawiających się materiałów.