Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spacer edukacyjny z TIK (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Małgorzata Jakubowicz (mjakubowicz@interia.eu) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Iwoniczu, Iwonicz (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Spacer edukacyjny

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Po trzech latach uczestnictwa w programie mogę stwierdzić, że „Szkoła z klasą 2.0” to program, który jest inspiracją do różnych ciekawych projektów i działań nauczycieli i uczniów. W tegorocznej edycji realizowaliśmy zadanie „Spacer edukacyjny z TIK”. Podsumowując naszą pracę uważam, że wybór był naprawdę trafny.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem. Ustaliliśmy wspólnie z nauczycielami harmonogram zajęć, które będą obserwowane, a następnie kilkuosobowe zespoły „spacerowiczów”.  W lutym odbyło się szkolenie rady pedagogicznej w zakresie „wykorzystania tablicy interaktywnej”. Od stycznia do maja organizowaliśmy „spacery edukacyjne z TIK”.

Zaplanowane cele zostały zrealizowane.. Arkusz obserwacji pozwolił nam zebrać informacje i opinie. Natomiast analiza arkusza w zespole spacerującym i przedstawienie jej wyników Radzie Pedagogicznej pozwoliły na ustalenie wzorców pracy w szkole. Zaplanowano też dalsze działania jeszcze w tym i następnym roku szkolnym, bo jak się okazuje, taka forma zajęć z udziałem obserwatorów przynosi same korzyści.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Podczas „spacerów edukacyjnych z TIK” zespoły nauczycieli miały możliwość obserwować:

 • Zajęcia języka angielskiego w oddziale przedszkolnym z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
 • Cykl zajęć dotyczących zdrowego odżywiania się (klasa III szkoły podstawowej),
 • Zajęcia edukacji polonistycznej w klasie IIIb,
 • Zajęcia otwarte dla rodziców w klasie Ib,
 • Lekcje przyrody w klasie Vb i Va,
 • Lekcję matematyki w klasie Va,
 • Zajęcia religii w klasie Va.

Obserwatorom podobała się różnorodność poznanych narzędzi, a przede wszystkim zapał i łatwość w uczeniu i wykorzystaniu ich przez uczniów.

Powodów do zadowolenia jest co najmniej kilka:

 • Przede wszystkim cieszę się z wyboru zadania. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla nauczycieli i uczniów.
 • Cieszę się z tego, że do realizacji zadania przystąpili nie tyko nauczyciele uczestniczący w programie „Szkoła z klasą 2.0.”, ale wszyscy chętni nauczyciele – zarówno prowadzący jaki obserwujący.
 • Cieszę się również z  faktu, że „Spacer edukacyjny z TIK” odbywał się we wszystkich etapach edukacyjnych tzn. odwiedziliśmy oddziały przedszkolne, uczniów klas I-III i klas IV-VI. Wielu nauczycieli miało doskonałą okazję zobaczyć jak technologię informacyjną wykorzystują inni na swoich zajęciach.
 • Nauczyciele pokazali jak można wykorzystywać TIK na zajęciach z różnych przedmiotów, ale też na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach otwartych dla rodziców.
 • Cieszy fakt, iż nauczyciele ciągle się doskonalą, poznają nowe technologie, dzielą się swoją wiedzą z pozostałymi kolegami.
 • Z zadowoleniem obserwuję celowe wykorzystywanie TIK przez nauczycieli. Nauczyciele, którzy stosują na co dzień TIK mają pełną świadomość korzyści, ale także zagrożeń zarówno dla swoich uczniów jak i dla procesu edukacyjnego, którym kierują. Są czujni, starają się, by tak organizować zajęcia, by technologia informacyjno-komunikacyjna nie wyparła całkowicie innych aktywnych metod.

Chyba najbardziej cieszy mnie duże zaangażowanie uczniów podczas obserwowanych zajęć, zarówno w przygotowanie, jak i w sam proces lekcji. Dużą popularnością wśród dzieci cieszyła się „odwrócona lekcja”. Nauczyciele przygotowywali dla uczniów materiały do pracy w domu. Uczniowie na podstawie tych materiałów opracowywali poszczególne elementy lekcji, a zdobytą wiedzę prezentowali w wybranej wcześniej formie (ustalonej z nauczycielem) z wykorzystaniem TIK.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

W przyszłości będę się starała zadbać o:

-  stworzenie „banku dobrych praktyk” (segregator z konspektami zajęć, zdjęcia filmy lub zakładka na stronie szkoły),

 - doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny,

-  poprawę infrastruktury sieci internetowej w szkole,

-  organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Dyskusja z nauczycielami potwierdziła, że taka forma obserwacji jest po pierwsze -ciekawa, po drugie - kształcąca, po trzecie - mobilizująca do aktywności wszystkich uczniów, po czwarte - mniej stresująca niż tradycyjna obserwacja dyrektora.

Spacery dawały również wspaniałą możliwość rozmów z uczniami . Po skończonych zajęciach udało zawsze rozmawiałam z nimi. Opinie na temat wykorzystywania na lekcjach TIK były zawsze pozytywne. Jak twierdzą – podobają im się takie zajęcia i to, że mogą zaprezentować się przed innymi.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Na pewno w przyszłym roku szkolnym również będziemy organizować „spacery edukacyjne z TIK”. Dla mnie jest to rodzaj dobrej obserwacji uczestniczącej. Spacer to także element ewaluacji procesu nauczania. Pozwala na bieżąco monitorować stopień i częstotliwość wykorzystywania w szkole nowych technologii informacyjnych. Jest jednocześnie odpowiedzią dla mnie jakich szkoleń potrzebują nauczyciele.

W następnym roku zamierzam zaplanować spacery w całej szkole - w każdej klasie. Myślę, że po tegorocznym doświadczeniu to nie będzie trudne.