Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Planowanie w LOTS (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Katarzyna Grus-Matyla (k_matyla) dyrektor

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego, Piła (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Kategoria zadania: Szkoła z e-dziennikiem.

Kroki do podjęcia:

1. ocena istniejącej sytuacji ze względu na posiadany w szkole sprzęt komputerowy oraz zdolności nauczycieli

2. przygotowanie bazy: wyposażenie klas w komputery z dostępem do internetu, szkolenie dla nauczycieli

3. wdrożenie dziennika

4. praca z dziennikiem

5. ocena działań (ewaluacja)

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego i wcześniejszych spotkań organizacyjnych nauczyciele zauważyli potrzebę lepszej organizacji pracy związanej z dziennikiem lekcyjnym.

Zdiagnozowane problemy:

1. wymiana informacji na temat ocen, uwag,zarówno między nauczycielami, jak i między nauczycielami i rodzicami

2. stosowanie pozytywnych wzmocnień - reagowanie na pochwały, sukcesy, osiągnięcia

3. ujednolicenie kryteriów ocen za poszczególne elementy sprawdzające wiedzę i umiejętności (ważenie ocen)

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

1. Etap wstępny - ocena istniejącej sytuacji, maj 2013

Udzielenie odpowiedzi na pytania:

- czy mamy odpowiednie łącze, aby dziennik działał bez problemu

- czy w każdej klasie jest dostęp do internetu

- czy w każdej klasie jest komputer

- czy szkoła dysponuje pomieszczeniami z dostepem do dziennika, innym niż klasa, w którym mogą pracować nauczyciele

- jaki wybrać produkt (dziennik)

- czy będziemy potrzebować okresu przejściowego, używając jednocześnie dziennika elektronicznego i papierowego

- czy wszyscy nauczyciele poradzą sobie z obsługą dziennika elektronicznego, czy potrzebne będą dodatkowe szkolenia

 - kto będzie zarządzał dziennikiem

2. Etap I - przygotowanie bazy, czerwiec 2013

- podpisanie umowy z miejscową firmą informatyczną, która będzie sprawowała nadzór nad siecią informatyczną w szkole oraz administrowała dziennikiem od strony informatycznej

- doprowadzenie internetu do wszystkich sal lekcyjnych i innych pomieszczeń wykorzystywanych do pracy przez nauczycieli

- wyposażenie wszystkich klas w komputery

- szkolenie dla nauczycieli

3. Etap II - wdrożenie dziennika

Rada pedagogiczna podjęła decyzję o rezygnacji z lekcyjnego dziennika papierowego

3.1 Rozpoczęcie pracy z dziennikiem przez nauczycieli, wrzesień 2013

- wprowadzenie danych wszystkich uczniów do dziennika

- uruchomienie dziennika od 2 września

- zapewnienie pomocy nauczycielom w obsłudze w pierwszych tygodniach

3.2 Udostępnienie dziennika rodzicom, listopad 2013

- zebranie przez wychowawcę e-maili od rodziców

- poinstruowanie rodziców o sposobie obsługi dziennika

4. Etap III - praca z dziennikiem

- rozwiązywanie bieżących problemów w obsłudze dziennika

- systematyczne uzupełnianie dziennika

- dążenie do załączenia przez nauczycieli planów dydaktycznych

- doskonalenie komunikacji między nauczycielami i rodzicami

- wprowadzenie zastępstw w dzienniku elektronicznym

- dostosowanie WSO pod kątem zgodności zasad oceniania z funkcjonalnością dziennika

5. Etap IV - ocena działań (ewaluacja), czerwiec 2014

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ocena działań:

- zebranie informacji od nauczycieli i rodziców na temat funkcjonowania dziennika

- dokonanie niezbędnych zmian