Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spacer edukacyjny i dodatkowo Zapraszamy inne szkoły (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Elżbieta Satowska (elsat1) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 30, Lublin (zaawansowany harmonogram)

Źródło: własne

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Na spotkaniu otwierającym ustaliliśmy  na czym polega „Spacer TIK”: Spacer edukacyjny w naszej szkole służy doskonaleniu pracy nauczycieli, jest to metoda  oparta na obserwacji lekcji pod kątem uczenia się i nauczania z TIK.

Zebraliśmy też pomysły od nauczycieli: jak można uczyć z TIK – w postaci mapy myśli, która została zamieszczona jako załącznik do pierwszego sprawozdania.

Trzy nauczycielki: pani Jolanta Żukowska, pani Joanna Dębska i pani Magdalena Stafińska zgodziły się otworzyć drzwi klasy nie tylko przed nauczycielami naszej szkoły ale również przed nauczycielami zaproszonej szkoły: Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie.

Ustaliliśmy, że w bieżącym roku szkolnym w naszej szkole odbędzie się tylko jeden Spacer TIK, ze względu na to, ze w szkole odbywają się równolegle spacery edukacyjne OK. Data spaceru została wyznaczona na 29.05.2014 r.

Przed spacerem zostały postawione cele obserwacji:

  1. W jaki sposób i czy w ogóle n-l podaje uczniom cele lekcji?
  2. Czy nauczyciel podaje uczniom nacobezu do lekcji?
  3. Czy n-l sprawdza,    w jakim stopniu cele lekcji zostały osiągnięte i na jakim poziomie?
  4. Czy  informacja zwrotna udzielana przez n-la jest zrozumiała dla ucznia?
  5. Czy uczeń wie, czego jeszcze ma się nauczyć?

Obserwatorzy mieli zebrać dowody na realizację postawionych celów.

Nauczyciele Zespołu 2.0 zostali zapoznani z zasadami udzielania prawidłowej Informacji Zwrotnej.  Spacer TIK odbył się w naszej szkole 29.05.2014 r., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Obserwatorzy zostali podzieleni na trzy grupy, każda grupa uczestniczyła w innych zajęciach w wyznaczonym czasie - 15 minut. Po tym czasie przechodziła do kolejnej sali lekcyjnej i rozpoczynała obserwację zajęć.

Każdy nauczyciel, który miał za zadanie obserwację lekcji otrzymał wcześniej opracowany arkusz obserwacji zajęć.

Po zakończeniu spaceru obserwatorzy przygotowywali IZ, która była przekazywana obserwowanym nauczycielom. Arkusz obserwacji lekcji pozwolił zebrać dowody, na podstawie których możliwe było opracowanie wzorców pracy szkoły.

Po zakończonym spacerze zostały również zgromadzone dobre praktyki nauczycielskie (scenariusze lekcji, karty pracy, pomoce), które pokazują celowość stosowanie TIK na obserwowanych lekcjach.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

W ramach spaceru odbyły się trzy lekcje:

przyrody: Środki przekazu informacji.

J. angielski: Poznajemy wyrażenie Be going to.

Matematyki: Opis prostopadłościanu.

We wszystkich przypadkach nauczyciele podali nacobezu i cele lekcji. Zastosowane były narzędzia TIK. W dwóch przypadkach podana była informacja zwrotna. W trzecim przypadku IZ podawana była na bieżąco a podsumowanie zapowiedziano na drugiej jednostce lekcyjnej (jedna lekcja z dwóch).

Dodatkowym elementem spotkania nauczycieli obydwu szkół była prezentacja i omówienie metody odwróconej lekcji przez Justynę Wiśniewską.

Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na szkoleniu British Council przeprowadzona została debata samorządu uczniowskiego. Uczniowie ocenili organizację pracy szkoły i zaproponowali rozwiązania dotyczące wypoczynku dzieci podczas przerw śródlekcyjnych. Spośród zgłoszonych postulatów możliwy był do zrealizowania od razu jeden – udostepnienie szkolnego patio podczas dużych przerw. Uczniowie wraz z opiekunem samorządu opracowali regulamin korzystania z patio, nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem rodziców uczniów. Dzieci bawiły się balonami, korzystały z trampoliny, brały udział w konkursach przygotowanych przez pedagogów. Na przyszły rok planuję urządzenie na korytarzach kącików z grami planszowymi i miejsc do wypoczynku.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Wszystko przebiegała zgodnie z planem i założeniami spaceru edukacyjnego. Nauczyciele obserwujący  przekazali IZ prowadzącym w gronie osób obserwujących jak i prowadzących. Goszczący nauczyciele prosili o organizację spaceru w nowym roku szkolnym na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Goszczący w naszej szkole nauczyciele ubolewali nad faktem, że mogą obejrzeć tylko 15 minutowe fragmenty lekcji.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Zarówno goście jak i prowadzący lekcje byli zadowoleni z przebiegu i rezultatów spaceru edukacyjnego. Zapowiedziano kontynuację tego typu spotkań w nowym roku szkolnym.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

W przedsięwzięcie można włączyć większą grupę nauczycieli.