Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

O programie

Rejestracja uczestników do Szkoła z Klasą 2.0, edycja 2013/2014 trwa! To już IV edycja programu. Zapraszamy - dołączcie do grona Szkół z Klasą 2.0!

Zobaczcie też, jak radziły sobie szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

 

Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. W naszej kampanii wzięło już udział ponad osiem tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów. Od początku trwania akcji wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami staramy się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

 

Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, skupiamy się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej.

 

Szkoła z Klasą 2.0 jest skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu. 

 

 

 

 

 

Z każdej szkoły zapraszamy do aktywnego udziału w programie dyrektora, nauczycieli (minimum troje z każdej szkoły) i uczniów. Taka „mocna grupa” jest kluczowa dla powodzenia programu, nadaje mu impet i ma szansą wpłynąć na to, co dzieje się w szkole. Nauczyciele i dyrektorzy mogą na co dzień wspierać się i wymieniać doświadczeniami i pomysłami, by na bieżąco wykorzystywać je w pracy z uczniami.

 

Każda edycja programu trwa przez cały rok szkolny – od września do czerwca.

 

Rejestracja uczestników do Szkoły z Klasą 2.0 edycji 2013/2014 potrwa do 24 października 2013 r. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników jest dostępny na stronie programu. Rejestracja szkół została już zamknięta.

 

Jako jedyni oferujemy specjalnie dedykowane, indywidualne wsparcie zarówno dyrektorowi, nauczycielom, jak i uczniom.

 

Co oferujemy uczestnikom (nauczycielom i dyrektorom)?

Nowe doświadczenia dydaktyczne, ożywienie szkolnej atmosfery, wyzwanie zawodowe dla chętnych nauczycieli.

 • Pomoc w poprawianiu szkolnego klimatu i komunikacji (m.in. poprzez ogólnoszkolną debatę nad Kodeksami 2.0).
 • Pomoc w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów (szkolnych i prywatnych) TIK do nauczania.
 • Materiały pomocnicze ze wskazówkami, jak realizować program, wysyłane do każdej szkoły na początku roku szkolnego (m.in. publikacja "Przewodnik po programie Szkoła z Klasą 2.0”).
 • Materiały promocyjno-informacyjne: plakaty, przypinki, ulotki.
 • Spersonalizowane konto na platformie e-coachingowej, umożliwiające dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do stałego wsparcia ze strony moderatorów programu.
 • Dostęp do biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji. Baza 2.0 zawiera poradniki, przykłady projektów, scenariuszy wykorzystujących nowe technologie, zadania rozwijające samodzielność i myślenie oraz wypracowane Kodeksy i przykłady zadań TIK.
 • Dostęp do WIRTUALNYCH PRACOWNI 2.0 (nauczycielskich i dyrektorskich sieci wymiany wiedzy i doświadczeń). Pracownie obejmują wszystkie główne przedmioty oraz dodatkowo dziedziny takie jak: edukacja filmowa, koordynacja pracą zespołu, blogi, gry edukacyjne. W pracowniach można znaleźć i zamieszczać linki do ciekawych stron, materiałów, przykładów najlepszych praktyk nauczycielskich oraz dyskutować na ich temat. Każda z pracowni objęta jest patronatem wybitnego eksperta w swojej dziedzinie oraz dodatkowo – doświadczonego nauczyciela, który na bieżąco odpowiada na pytania i animuje pracownie.
 • Regularnie dostarczany newsletter z aktualnymi informacjami dla dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji związanych z TIK.
 • Pomoc merytoryczną i metodyczną ze strony ekspertów.
 • Możliwość publikacji własnych materiałów na platformie Szkoły z Klasą 2.0.
 • Promocję działań nauczycieli w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”).
 • Dyplomy dla dyrektorów oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie).
 • Certyfikaty dla każdej szkoły w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli oraz w której prowadzony był przynajmniej jeden blog uczniowski (uhonorowany przynajmniej jedną odznaką). Szkoły, które już uzyskały Certyfikat otrzymują jego przedłużenie na kolejny rok. Placówki, które otrzymały certyfikat dostają także specjalne plakietki do wywieszenia w szkole.
 • Możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach i warsztatach dla nauczycieli i dyrektorów (o udziale zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, organizowanym w Centrum Nauki Kopernik, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

 

 

Dodatkowo, szkołom uczestniczącym w programie przedstawiamy ofertę dedykowanych szkoleń i warsztatów dla rad pedagogicznych z wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy szkolnej. Szczegółowa oferta szkoleń w edycji 2013/2014 dostępna będzie na stronie programu w późniejszym terminie.

 

Co oferujemy uczniom?

 

 

 

 

Chętnym szkołom, jak co roku, proponujemy bardziej wymagające zadania. W Laboratorium 2.0 (w pierwszej edycji) uczestnicy tworzyli autorskie zadania testujące Kodeks. W Pilotażu 2.0 (w drugiej edycji) 30 dobrze wyposażonych w sprzęt szkół sprawdzało 3 warianty wykorzystania sprzętu na zajęciach(komputer na ucznia, komputer na zespół uczniów i praca z rzutnikiem). W trzeciej edycji szkoły będą tworzyć, testować i udostępniać zasoby edukacyjne. Tym razem każda szkoła ma możliwość uzyskania tytułu Szkoły eksperckiej. Uzyskanie takiego tytułu możliwe jest, gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone przez Organizatorów jako dobre praktyki.

 

Decyzję o wprowadzeniu opłaty podjęliśmy ze względu na wciąż rosnącą liczbę uczestników Szkoły z Klasą 2.0. Bardzo nas to cieszy – większe Zespoły 2.0 to większy wpływ na życie całej szkoły, lepsza i szersza współpraca i wymiana wiedzy. Jednak bardzo zależy nam na tym, żeby każdego nauczyciela, koordynatora, dyrektora objąć indywidualną opieką moderatorską oraz przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego zapewnić każdej szkole możliwość wysłania swojego przedstawiciela na  bezpłatną konferencji programu. Opłata wpisowa pozwoli nam utrzymać te formy wsparcia na wysokim poziomie oraz dalej rozwijać sieć trenerów i moderatorów oraz szkoleń, także na poziomie lokalnym.

Mamy nadzieję, że ta decyzja pozwoli lepiej wesprzeć i rozwijać potencjał wszystkich uczestników programu.

 

 

Zadania szkół:

 

 

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Agora oraz British Council.

W roku szkolnym 2013/2014 głównymi partnerami programu są Intel, Google oraz Samsung. Pracownię filmową wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Program Szkoła z Klasą 2.0 realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w programie i do współtworzenia z nami „Szkoły z Klasą 2.0” w roku szkolnym 2013/2014.Formularz rejestracyjny dla uczestników na tej stronie. Rejestracja szkół została już zamknięta.

 

 

Kontakt:
tel: (22) 825 01 81 wew. 103

e-mail: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl

 

 

W 2012 roku Szkoła z klasą 2.0 została nominowana do nagrody UNESCO. Przeczytajcie tutaj:               

 

 

 • Szczegółowe informacje o platformie dla uczestników znajdują się tutaj.
 • Przewodnik po programie oraz inne ciekawe publikacje znajdziecie w dziale Publikacje.